Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Htaut Taw Hla Aung
4A Htin Ka Ya
5A Kyi Taw
6A Kyin Nar
7A Lain Mar
8A Lo Taw Pyae Sayardaw
9A Lynn Thit
10A Phoe Phyu
11A Pilot
12A Rain Da Mar
13A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
14A Shin Kawnaynya
15A Shin Pone Nyar Nanda
16A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
17A Swe Taw
18A Thin
19A Yoe
20A Zat Hein
21Adatehtan Sayardaw
22Ae Kan Min
23Aekarit
24Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
25Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
26Akari Wai Wai
27Ambassador U Tint Swe
28Annawar Soe Moe
29Ant Mg
30Ar Kar Min
31Ashin Arsarrarlinkarra
32Ashin Awbartharbiwontha
33Ashin Candadhika
34Ashin Chekinda
35Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
36Ashin Eiddhi Pala
37Ashin Gaw Thi Ta
38Ashin Gawthitharra
39Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
40Ashin Kawainda (Popa)
41Ashin Kelasa
42Ashin Khae Mar Nanda
43Ashin Khae Mar Sar Ra
44Ashin Kowida
45Ashin Kumarra
46Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
47Ashin Nar Ga Thane
48Ashin Pannita Htay
49Ashin Ponya Nanda
50Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
51Ashin Pyin Nyar Won Tha
52AShin Su Mingala Lankara
53Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
54Ashin Thaw Ma- Dawae
55Ashin Thaw Par Ka
56Ashin Thondaya
57Ashin Warramar Bi Won Tha
58Ashin Won Tha Par La
59Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
60Ashin Zayya Pannita
61Association of Myanmar Poets
62At Ga Yar Zar
63At Ta Kyaw
64Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
65Aung Chaint
66Aung Hein
67Aung Htike (Shwe Bo)
68Aung Khant
69Aung Khin Soe
70Aung Ko Oo (UMK)
71Aung Kyaun Phyar
72Aung Kyaw Swar
73Aung Lin
74Aung Lin Latt (Oakkalar)
75Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
76Aung Min Oo
77Aung Myat Htay
78Aung Myat Oo
79Aung Myat Thu
80Aung Myint (M.E)
81Aung Myo Min
82Aung Na Mate
83Aung Nay Lin
84Aung Pin Lae
85Aung San (Agriculture)
86Aung San Su Kyi
87Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
88Aung Si Nay Myo
89Aung Soe
90Aung Soe (Veterinary Physician)
91Aung Tay Za
92Aung Thin
93Aung Thit
94Aung Way
95Aung Weit
96Aung Ye Lin
97Aung Zaw Latt
98Aung Zayya
99Aung Zin
100Ayar
101Aye Aye Hlaing
102Aye Htun Min
103Aye Lwin Thant
104Aye Maung Kyaw
105Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sariya
8Badanda Thanwara
9Badanda Za Ga Rar Biwuntha
10BaMa Khit U Ba Yin
11Bamaw Thein Pae
12Bamaw Tin Aung
13Bar Bi Yar
14Bar Mae Sayadaw
15Bay Lu Wa Sayar Tin
16Bhikkhu Moneyya
17Bite Pu
18Bo Aye Maung
19Bo Bo
20Bo Bo (Shwe Kan Ku)
21Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
22Bo Thein Swe
23Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
24Burma Research Society
25Burma U Ba Yin
26Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Pi Ya Mahtay
34Dhamma Steka U Maung Maung
35Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
36Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
37Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
38Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
39Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
40Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
41Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
42Do J San
43Dr Tun Aung Kyaw (eye)
44Dr. Ar Law
45Dr. AShin Dhamma Pi Ya
46Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
47Dr. Aung Khin Sint
48Dr. Aung Ko Ko
49Dr. Aung Kyaw
50Dr. Aung Maw
51Dr. Aung Naing
52Dr. Aye Kyaw
53Dr. Ba Maw
54Dr. Ba Myint
55Dr. Chit
56Dr. Daw Thynn Thynn
57Dr. Dharmkirti
58Dr. Hla Kyi
59Dr. Hla Pe
60Dr. Hnin Waddy Maung
61Dr. Khin Hnin Yu
62Dr. Khin Maung Lwin
63Dr. Khin Maung Nyo
64Dr. Khin Moe Moe
65Dr. Khin Myo Han
66Dr. Khin Pan Hnin
67Dr. Khin Yi Win
68Dr. Khine Maung Nyunt
69Dr. Kyaw Myint
70Dr. La Min
71Dr. Lwan Wai
72Dr. Ma Tin Win
73Dr. Mar Mar Swe
74Dr. Maung Maung Nyo
75Dr. Mehm Tin Mon
76Dr. Mg Mg
77Dr. Mg Mg Thein
78Dr. Mg Thin
79Dr. Min Thein
80Dr. Mo Lar
81Dr. Myat Myint Moh
82Dr. Myint Lwin (Psychology)
83Dr. Myint Myint Khin
84Dr. Myint Oo
85Dr. Myo Aung
86Dr. Nan Ohmmar
87Dr. Nandawbartha
88Dr. Nu Nu Yin
89Dr. Nwae Win
90Dr. Nyan Hein Latt
91Dr. Nyunt Shwe
92Dr. Ohn Maung
93Dr. Soe Lwin
94Dr. Soe Win Oo
95Dr. Than Htun
96Dr. Than Lwin
97Dr. Thein Lwin
98Dr. Thet Lwin
99Dr. Thiha
100Dr. Tin Aung Aye
101Dr. Tin Maung Kyi
102Dr. Tin Mg Htwe
103Dr. Tin Shwe
104Dr. Tin Thein (Geology)
105Dr. Toe Hla
106Dr. U Swe Myint
107Dr. U Thein
108Dr. U Tint Swe Latt
109Dr. Walpola Rahula
110Dr. Win Maung Htet
111Dr. Ye Myint Kyaw
112Dr. Ye Naing
113Dr. Yi Yi
114Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
115Du Won

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Myint Aung (White Love)
11Hla Tha Main
12Hla Thein Win (Ka Ni)
13Hla Thit Aung (Inn Lyar)
14Hla Tun (Myanmar)
15Hlae Kuu Than Htun
16Hlaing Bwar
17Hlaing Phyu
18Hlaing Win Swe
19Hline Kyar Phyu
20Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
21Hnin Ko
22Hnin Nwae Hlaing
23Hnin Oo
24Hnin Pann Eain
25Hnin Win Than
26Hot Line
27Htan Hlaing
28Htar Oak Thone
29Htate Tin Htut
30Htaung Muu Gyi Thein Win
31Htay Maung
32Htet Aung Zin
33Htet Moe
34Htet Myat
35Hti Lar Sithu
36Hti Lar Soe Myint Htal
37Htin Gyi
38Htin Lynn
39Htoo Ant
40Htoo Myat Kyal
41Htoo Swe Aung
42Htun Aung Kyaw
43Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
44Htun Lynn
45Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
46Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
47Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Lyar
6Kaday Kadar
7Kalaw Chit Htun
8Kan Chun
9Kan Win
10Kant Balu Khin Mg Swe
11Kate Hti Ma
12Kaung Htet
13Kaung Htet Nyunt
14Kaung Myat (2002 YAU)
15Kaung Myat Loon Thaw
16Kaung Thant
17Kaung Thar
18Kay Tu Win Htut
19Kee Kee
20Khin (Tine Yinn May)
21Khin Aung Soe
22Khin Cho Htun Publication
23Khin Hnin Yu
24Khin Khin Htoo
25Khin Khin Myat Noe
26Khin Khin Thin
27Khin La Pyae Won
28Khin Latt
29Khin Maung
30Khin Maung Myint
31Khin Maung Zaw
32Khin Mg Nyo - Economy
33Khin Mg Toe (Moe Mate)
34Khin Myo Chit
35Khin One
36Khin Oo Khin Khin
37Khin Saw Tint
38Khin Swe Oo
39Khin Thuzar
40Khin Thuzar Kyaw
41Khin Zaw Hein
42Khine Kyaw
43Khine Mi Mi Zin
44Khine Myat Thar
45Khine Thant Kyaw
46Khine Zin Thet
47Khit Pyo Phyu
48Khit Ta Yar Sein Wah
49Khoon Cho Nyein Chan
50Khu Khu
51Khun Cho Nyein Chan
52Khwar Nee
53Kin Wun Min Gyi
54Klash Chan Dar
55Ko (University)
56Ko Arkar (S/W and H/W)
57Ko Jay
58Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
59Ko Ko Gyi
60Ko Ko Lay
61Ko Ko Maung
62Ko Ko Maung Gyi
63Ko Ko Zaw
64Ko Koe
65Ko Kyaw
66Ko Maung San Thein
67Ko Myo- Mingalar
68Ko Ngal
69Ko Nine (Chinn Mountain)
70Ko Nyein Oo
71Ko One
72Ko Pike
73Ko Sa Sa
74Ko Saunn
75Ko Shwe Htoo (Pyay)
76Ko Shwe Taw Thar
77Ko Swe (Panorama)
78Ko Tar
79Ko Yaw (Eco)
80Ko Yoe Kont
81Ku Tha
82Kung Fu Soe Myint
83Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
84Kyae Ni
85Kyae Ri Lynn Sit
86Kyae Sin Mhoo Wai
87Kyai The Lay Htet Sayardaw
88Kyat Kalay
89Kyaut Belu Tin Maung Swe
90Kyaw Aung
91Kyaw Hein
92Kyaw Hlaing
93Kyaw Hlaing Oo
94Kyaw Htet Tun
95Kyaw Htin Naw Ya Htar
96Kyaw Htoo
97Kyaw Kyaw
98Kyaw Kyaw Naing
99Kyaw Kyaw Swe
100Kyaw Moe Zaw
101Kyaw Mya Than
102Kyaw Myint Lwin
103Kyaw Naing
104Kyaw Nyein
105Kyaw Soe Bo
106Kyaw Thet Han
107Kyaw Thet Khine
108Kyaw Thit
109Kyaw Thu
110Kyaw Win
111Kyaw Zau Oo
112Kyaw Zay Ya - Pathain
113Kyaw Zayyar Htun
114Kyee Thae Nyunt Naing
115Kyi Aye
116Kyi Kyi Mar
117Kyi Lin (Myanmar)
118Kyi Lin Aye
119Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
120Kyi Min
121Kyi Mya
122Kyi Naing
123Kyi Nu Khit
124Kyi Oo
125Kyi Shoon
126Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
127Kyu Hnit
128Kyu Kyu Thin
129Kyu Mhway
130Kyune
131KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Thet Khine
28Lin Tun
29Lin Wai Myaing
30Lin Yone Mg Mg
31Lin Yone Ni
32Lin Yone Thit Lwin
33Literature and Intellectual Upgrading Group
34Lone Ma
35Loon Htar Htar
36Loon Sat No Myat
37Loon Ta Mhe
38Lu Aung
39Lu Htike
40Lu Htu Daw A Mar
41Lu Htu Sain Win
42Lu Htu U Hla
43Lu Lu
44Lu Maw
45Lu Min Thit
46Lu Nay
47Lu Nyo Chaw
48Lu Pant Nge
49Lu Thar Man
50Lu Zaw Thit
51Lwin Min Aunt
52Lynn Htate Shin
53Lynn San
54Lynn Tae Oo
55Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
56Lynn Yaun Tin
57Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Si Sayardaw
6Ma Har Swe
7Ma Har Wira
8Ma Hnin Pwint
9Ma Hu Yar (Loi Kor)
10Ma Khine
11Ma Kyae Ou
12Ma Kyi Pyar
13Ma Lay Lone
14Ma Lay Nyain
15Ma Li Kha
16Ma Lin Lin
17Ma Ma Lay
18Ma Ma Thadda Maung
19Ma Moe Myae
20Ma Ni Ni
21Ma Ni Zau Ta
22Ma Nor Ha Ri
23Ma O Zar
24Ma Sandar
25Ma Thanegi
26Ma Thidar (San Chaung)
27Ma Win Myint
28Madi Khin Lay
29Mae Htee Sayardaw (2)
30Magwae Win Myint
31Maha Bawdi Myaing Sayardaw
32Main Ka Lay
33Main Main (Latha)
34Major Ba Shin
35Major Toe Aung
36Mal Khine
37Mal Min Bone
38Man Tin
39Manawhari
40Mandalay U Win Hlaing
41Many Writers
42Mar Mar Aye
43Mar Na Wa
44Mar Yainda (Pathain Gyi)
45Mar Yar
46Marcury
47Maung Htin Aung
48Maung Maung
49Maung Maung Htwe (Retired Professor)
50Maung Maung Sein Lynn
51Maung Maung Thiri
52Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
53May Aww
54May Myat Noe
55May Pearl Oo
56May Theingar Soe
57Me Ko Zuu Zin
58Member of Sabel Oo´s Editors
59Mg Ant
60Mg Aye Aung
61Mg Bo Mwae
62Mg Chaw Nwe
63Mg Dagon
64Mg Daung
65Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
66Mg Hla Soe
67Mg Hlaing Yi
68Mg Hnin Swe
69Mg Hone Wam (Lecturer)
70Mg Htin
71Mg Htin Aung
72Mg Htun Myaing
73Mg Htun Oo (Mogok)
74Mg Htun Thu
75Mg Kaung Htike
76Mg Kaung Myint
77Mg Khin Min (Danuphyu)
78Mg Khine Khant
79Mg Khine Mar
80Mg Khit Tun
81Mg Ko Ko (Amarapura)
82Mg Ko Ni
83Mg Kyaut Tie
84Mg Kyaw Yin
85Mg Kyi Lin
86Mg Kyi Thant
87Mg Loon Kyin
88Mg Mahar
89Mg Mg Aye
90Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
91Mg Mg Htun Aung
92Mg Mg Myint Thein (YIT)
93Mg Mg Nyunt
94Mg Mg Pyone
95Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
96Mg Min
97Mg Moe Si
98Mg Moe Thu
99Mg Myae Ni (Tamartaw)
100Mg Myat Moe
101Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
102Mg Myint Kywal
103Mg Nay Win
104Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
105Mg Nyan Htet
106Mg Nyan Kyal
107Mg Nyein Chan
108Mg Nyo Aye
109Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
110Mg Pann Mwae
111Mg Paw Htun
112Mg Phae Ngal
113Mg Por Tun
114Mg Pyae Chan
115Mg Sanda(Lel Way)
116Mg Sane Ni
117Mg Sann Kyal
118Mg Saydanar
119Mg Sein Hlaing (Oatthar)
120Mg Sein Htwe
121Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
122Mg Shwe Khit
123Mg Si Thu
124Mg Soe Chain
125Mg Soe Myat (Chaung Oo)
126Mg Soe Thit
127Mg Su Shin
128Mg Sue San
129Mg Swe
130Mg Than Swe (Dawei)
131Mg Thant
132Mg Thar Cho
133Mg Thar Ma Nya
134Mg Thar Noe
135Mg Thar Pyae
136Mg Thar Ra
137Mg Thaw Ka
138Mg Thein Lwin
139Mg Thein Pae
140Mg Thein Sine
141Mg Thit Sein
142Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
143Mg Thwae Chun
144Mg Thway Yint
145Mg Thwe Thit
146Mg Tin Mon
147Mg Wai Phyo
148Mg Wanna
149Mg Wint Thu
150Mg Won Tha
151Mg Yan Pine
152Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
153Mg Yin Win (Dau Pone)
154Mg Za Ni Ya
155Mg Zayyar
156Mhaw Ekari
157Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
158Mhawbi Sir Thein
159Mhu Tha Pyae
160Mhu Thet Pie
161Mi Chan Wai
162Mi Ko Zu Zin
163Mi Mann Lay
164Min Aung Kyaw
165Min Aung Naing
166Min Bay Dar (Pwint Phyu)
167Min Bu Myo Thet Aung
168Min Din
169Min Eain Dar
170Min Kan Thar
171Min Khaung (EMPA-8)
172Min Khite Soe San
173Min Ko Naing
174Min Kun Sayardaw
175Min Kyaw
176Min La Pyae
177Min Lu
178Min Lu Lu
179Min Ma Gite
180Min Myat ThuRa
181Min Myat Yar Za
182Min Nan
183Min Nay Thway
184Min Ni
185Min Nwe Soe
186Min Pone Nya
187Min San Ain
188Min San Eain
189Min Sate Tra
190Min Set Ka
191Min Set Kyar
192Min Shin
193Min Soe (Han Thar Nwe)
194Min Soe Yar Zar
195Min Swe
196Min Ta Khit
197Min Thane Kha
198Min Thawdar
199Min Thein (Mechanical)
200Min Thein Khaing
201Min Thitsar Hlaing
202Min Thu Ra
203Min Thu Won
204Min Thway Thit Sar
205Min Win Htain
206Min Yae Kyaw
207Min Yu Pa
208Min Yu Wai
209Min Zaw
210Min Zin
211Mingalar Zin Aung
212Minister Padaytha Yar Zar
213Ministry of Construction
214Ministry of Culture
215Ministry of Education
216Ministry of Finance and Revenue
217Ministry of Health
218Ministry of Home Affairs
219Ministry of Information
220Ministry of Information and Communication
221Ministry of Religious Affairs
222Mite Mite (Pyay)
223MMTH
224Mo Mo
225Mo Zar Hlan Wai
226Moe (Kyaut Sal)
227Moe Hein
228Moe Kyaw Thu
229Moe Lynn (Phoe Lay)
230Moe Ma Kha
231Moe Moe (Innyar)
232Moe Myint Oo
233Moe Ni Lwin
234Moe Nine Sayartaw U Pannita
235Moe Nyein Aye
236Moe Sat Pwint
237Moe Set Lin Htet
238Moe Set Y
239Moe Shin (I.M.T)
240Moe Si Thu
241Moe Thae Phyu Soe
242Moe Thet Min Yin
243Moe Wai
244Moe Zay Nyein
245Moe(PyinMaNar)
246Moh Moh Sann
247Mone Ywae Sayartaw
248Mone Ywar Nay Zar
249Mr. Mg Mhine
250Mr.Tarot
251Mra Hnin Zi
252Mu Pine Hnin Si
253Muh Eain Zin
254Mya Aye
255Mya Han
256Mya Hnaung Nyo
257Mya Htun Aung
258Mya Kay Tu
259Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
260Mya Mhuu Khin Khin
261Mya Nandar
262Mya Pearl Khin
263Mya Pearl Thwe
264Mya Phone Lu Lu
265Mya Sein Taung Sayardaw
266Mya Set Kyar Shin
267Mya Than San
268Mya Than Tint
269Mya Thandar
270Mya Tharr Twin
271Mya Thin Kyu
272Mya Win
273Mya Win_Dathana
274Myae Latt Mg Myint Thu
275Myae Mhone Lwin
276Myae Yine
277Myaing Nann Swe
278Myanma A Lin Than Nyunt
279Myanmar Music Association
280Myanmar Thaing Federation
281Myanmar Translation Society
282Myanmar Writers Association
283Myar Sit The
284Myar Thu
285Myat Khine
286Myat Nyein
287Myat Pann Ya Gone Group
288Myat Thet
289Myat Wai Toe (Education University)
290Myaun Mya Mg Ko
291Myaung Mya Mg Yin Tint
292Myaw Lint Chat (Medicine 2)
293Myay Lat Myat Thu
294Myay Lat Thein Lwin
295Myeik Win Htain
296Myin Mu Mg Naing Moe
297Myint Mo Myittar (Loikaw)
298Myint O Two
299Myint Soe Hlaing
300Myint Than
301Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
302Myo Aung Swe (Medical Research)
303Myo Aung Swe (Say Thu)
304Myo Ko Myo
305Myo Lwin Aung
306Myo Man
307Myo Myint
308Myo Nyunt Htun
309Myo Set (Mr. Photo)
310Myo Thura
311Myoe Ma Myint Kywal
312Myoe Ma Than Lwin
313Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Win Swe
7Naing Zaw (Lazy Club)
8Nan Ei Ei Zar
9Nan Ei Khine
10Nan Htike Soe
11Nan Kyawt Shin
12Nan Nyunt Swe
13Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
14Nan Su Kay Swam
15Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
16Nanda
17Nanda Kyaw Thu
18Nanda Soe
19Nanda Thein Zan
20Nanda Thu
21Nandar Moe Kyal
22Nat Nwe
23Nat Sat Yaung
24Nat Shin Naun
25Nat Tha Mee
26Nat Ywar Moe
27Naung Sit The
28Naw Htoo Aung
29Nay Ant Khaung
30Nay Aw Yar
31Nay Kha
32Nay Ko Latt
33Nay Lin (Dental)
34Nay Lin Aung
35Nay Min Thurain
36Nay Min Yarzar
37Nay Min Yaung Chi
38Nay Myo Thant
39Nay Nor
40Nay Nwe Zin Myint
41Nay Oo Wai
42Nay Paing
43Nay Phone Lat
44Nay Phone Oo
45Nay Phone Wai
46Nay Soe Htet
47Nay Soe Thaw
48Nay Win (London)
49Nay Win Myint
50Nay Ye Aung
51Nay Zaw Naing
52Nay Zin Latt
53Nga Lat Ma
54Ngwe Kyi
55Ngwe O Dawn - Kyee Maung
56Ngwe Tar Yi
57Nhin Wai Nyein
58Nhine Mahar
59Ni Ko Ye`
60Ni Ni Naing (Tha Hton)
61Ni Yint Yint
62Nine Nine Sanay
63No Ko Zu Zin
64Nor Tuu Aung
65Nu Nu Yi (Innwa)
66Nu Yin
67Nwae Ta Man
68Nwan Jar Thine
69Nway Ta Man
70Nwe Oo Hlaing
71Nwe Thit
72Nyan Kywal
73Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
74Nyay
75Nyein Aye Eain
76Nyein Chan May
77Nyein Kyaw
78Nyi Aung Maw
79Nyi Htet Aung
80Nyi Lynn Sat
81Nyi Naun
82Nyi Nyi Htwe
83Nyi Nyi Naing
84Nyi Pu Lay
85Nyi Thit
86Nyo Aung
87Nyo Htet (Lin Thit Oo)
88Nyo Lwan Aung
89Nyo Mya
90Nyo Myint Thein
91Nyo Thaung
92Nyoe
93Nyunt Kyuu
94Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Ingyin
15Par Ra Gu
16Parmautkha Ye` Myint Kyaw
17Pearl Khin Khin
18Pearl Thi
19Peter Mya Oo
20Pha Auk Sayardaw
21Phae Myint
22Phoe Kyawt
23Phoe La Min
24Phoe Nyan
25Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
26Phoe Thone Nya
27Phoe Wa Mg
28Phone Kywal
29Phone Mee Nay La
30Phone Pyae Tayzar
31Phone Wai (Medicinal Herbs)
32Phwar Lauk Kyi
33Phyar Pone Nadi
34Phyo Tharra
35Phyo Wai (M.A)
36Phyuu Sayardaw
37Poe Ko Ko
38Poe Ko Ko
39Poe Zar
40Politician
41Pone Na Ka
42Pone Na Mi
43Pone Na Nyo
44Pone Nya Khin
45Por Gyar Yit
46Por Lwin Kyaw
47Por Lwin Kyaw
48Por Oo Thit
49Prof. Min Dar Tu
50Prof. U Aye Maung
51Professor Min Dar Tu
52Public Service Media Governing Body
53Pwint Lann (Mine)
54Pyae Pine Muu Aim
55Pyi Kyaw Lwin
56Pyi Lone Mwae
57Pyi Myanmar Editor Group
58Pyi Pann Moe
59Pyin Nyar Di Pa
60Pyin Nyar Kyaw
61Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
62Pyin Sa Man D Yine
63Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Ka
20Sat Kaw Ma
21Sate Tra Agga
22Sate Tra Kha
23Saturngod
24Saung Lu Lin
25Saung Win Lat
26Saw Cary Win
27Saw Hlan
28Saw Htain Lynn
29Saw Khat
30Saw Mone Nyinn
31Saw Myint Zu
32Saw Ngu Wah
33Saw Nyo
34Saw Pyae Chan Thar
35Saw Pyae Mar Lar
36Saw Pyae Yadanar
37Saw Tin Maung
38Saw Yu Pa Thin
39Say Tan
40Say Tha Wun
41Saya Sundra
42Sayar Aung
43Sayar Aung Pine
44Sayar Dagon
45Sayar Gyi Myint Tharr
46Sayar Gyi U Han Htun
47Sayar Gyi U Tin Oo
48Sayar Htwe
49Sayar Nu
50Sayar Nyo
51Sayar Sein Sann
52Sayar U Ba Hein
53Sayar U Maung Maung Than
54Sayar U Min Thein
55Sayar U Sein Myint
56Sayar U Thar No
57Sayar U Thein Lwin
58Sayar Zayyar Moe
59Sayardaw Badanda Nay Main Da
60Sayardaw Badanta Waiponela
61Sayardaw Baddanda Kovida
62Sayardaw U Jotika
63Sayardaw U Ya Tha Ka
64Saytanar Hlaing
65Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
66Sein Hlaing
67Sein Lynn
68Sein Ngat Yoe
69Sein Win Sein
70Set Htun Lynn
71Shanti Swaroop Baudh
72Shar
73Shate
74Shin Gwan Gweat
75Shin Htwe Yin (Manottha)
76Shin Lu Thit
77Shin Ma
78Shin May Yoon
79Shin Me Htae
80Shin Moe
81Shin Myat Noe
82Shin Nhaung
83Shin Oakkahta
84Shin Phone
85Shin R Sar Ra
86Shoon Ya Me Moe
87Show
88Shwe Ba Win
89Shwe Bo Barmahti Khin Aung
90Shwe Bo Mi Mi Gyi
91Shwe Bo Thet Mar
92Shwe Chan Thar
93Shwe Dar
94Shwe Daun Lu
95Shwe Inzali
96Shwe Kine Tharr
97Shwe Ku May Hnin
98Shwe Kyae Si
99Shwe Kyin Sayartaw Gyi
100Shwe Min Won Sayataw
101Shwe Min Wun U Phone Myint
102Shwe Nagar Tin Win
103Shwe Nwe
104Shwe O Daung
105Shwe Phone Kan
106Shwe Taung Thiha Thu
107Shwe Thin Kha
108Shwe Yaun Ma Ma
109Si Thu At Ga
110Silent Ghost
111Sin Phyu Kyne Aung Thein
112Sitagu Sayadaw
113Soe Chit Oo
114Soe Hnin Oo
115Soe Myaing
116Soe Myat Thu Zar
117Soe Myint
118Soe Myint Latt
119Soe Nay Lin
120Soe Soe
121Soe Thein
122Soe Thine
123Soe Thwae (Weitzar)
124Soe Tin Win
125Soe Win Htut
126Su Hla Phyu
127Su Htoo Pan Sayar Han
128Su Htoo Pan U Kyaw
129Su Inzali
130Su Kyi Htwe
131Su Latt Tun
132Su Lay Nwe
133Su Myat Eain
134Su Myat Mon Mon
135Sue Hnget
136Sue Ma
137Sue Thit Ni
138Sut Htun Mhat Win
139Swal Mat Shin
140Swal Taw Min Than Aye
141Swam Htet Aung
142Swe Hlaing Oo
143Swe Min (Da Nu Phyu)
144Swe Myint
145Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
11Taw Tharr Gyi Lu Naing
12Taw Win Nwe
13Tet Ka Tho Phone Naing
14Tet Ka Thol Khin Maung Aye
15Tet Ka Thol Ko Htay
16Tet Ka Thol Mya Sein
17Tet Ka Thol Nandamate
18Tet Ka Thol Nay Win
19Tet Ka Thol Sein Tin
20Tet Ka Thol Shin Thiri
21Tet Ka Thol Tin Kha
22Tet Ka Thol Win Kywal
23Tet Toe
24Tha Doe Aung
25Tha Doe Nwe
26Tha Doe Tay Za
27Tha Doe Wi Ra
28Tha Kya Won Tha
29Tha Pyae Moe
30Thadinhtauk Khin
31Thakhin Aung Phae
32Thakhin Ba Thaung
33Thakhin Ba Tin
34Thakhin Mya Than
35Thakhin Myat Sine
36Thakhin Phae Htay
37Thakhin Than Htun
38Thakin Ko Taw Mhine
39Thame Chit
40Thame Pyo
41Thamudaya Po Mo
42Than Aung Khaing
43Than Htike
44Than Myint Aung
45Than Myint Oo
46Than Nyein Aung (Education)
47Than Oo Hlaing
48Than Phae Myint
49Than Swe
50Than Tun
51Than Twal Maung
52Than Win Hlaing
53Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
54Thant Sin
55Thant Zaw Htun
56Thar Du
57Thar Ga Doe
58Thar GaRa Nga Soe
59Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
60Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
61Tharmanay Kyaw
62Thate Pan Maung Wa
63Thate Pan Myo Thant
64Thate Pan Soe Hla
65ThaToe Tay Za
66Thaung Htike
67Thaung Nyunt Thit
68Thaung Wai Oo
69Thaw Ka
70Thawdar Swe
71The Khit Nay
72Thein Myint Wai
73Thein Oo
74Thein Pae Myint
75Thein Than Win (Ma Hlaing)
76Thein Zaw (Shwe Li Oo)
77Theint Theint Nway
78Thet Hlar Shin Saw
79Thet La Sin
80Thet Min July
81Thet Oo Lwin
82Thet Pine Ye`
83Thet Tun (Medical Science)
84Thi Han Twin
85Thi La
86Thiha Aung
87Thiha Naing (Pyi)
88Thike Phwar
89Thin Kha Thu
90Thin Khar
91Thin Myat Noe
92Thin Su Su Nyein
93Thin Tine Nyo
94Thine U Chit Than
95Thinn Thinn Naing
96Thinn Thinn Thar
97Thiri Kyae Sin
98Thiri Pyan Chi U Thar Myat
99Thit Htoo Eain
100Thit Sar Ni
101Thite Phwar
102Thoe
103Thoe Saung
104Thone Na Yi Thet Wai
105Thone Sal Htate Tin Myint
106Thonedara Win- Chaung Oo
107Thoon Nay Soe
108Thoon Sit
109Thu Kha Mai Hlaing
110Thu Mg
111Thu Ra Htike
112Thu Ra Ni
113Thu Rain
114Thu Rain Swe
115Thu Tay Thi Myint Tun
116Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
117Thu Tay Thi Sayar Nyein
118Thu Tay Thi Sayar Zaw
119Thu Tay Thi Thet Tun Myint
120Thu Thain
121Thu Thu Ka
122Thu Way
123Thu Yaung Mae
124Thuritza
125Thuwanna Kyaw Sein
126Tin Aung Htun
127Tin Aung Ni
128Tin Htwe
129Tin Maung Myint
130Tin Maung Win
131Tin Maw (Chemistry)
132Tin Mg Toe
133Tin Moe
134Tin Myint
135Tin Myint Oo
136Tin Naing Toe
137Tin Soe (BawGa Gone)
138Tin Swe Moe
139Tin Than Oo
140Tint Htun Swe
141Tint Sann
142Tint Tal
143Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
144Tite Soe
145Today Editor Group
146Toe Htet
147Toe Nhaung Moe
148Toe Tet
149Tr. Daw Thet Thet
150Traffic Rule Committee
151Tri Set Ka
152Tri Set Kha
153Tri Setkyar
154Tri Thin Kha
155Twae Htar Nyo
156Twin Gyi One Mg
157Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Mg
11U Ba Jyan
12U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
13U Bo Kalay (BA)
14U Goinga
15U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
16U Hla
17U Hla Aung
18U Hla Din
19U Hla Htun
20U Hla Khin (San Nyunt Oo)
21U Hla Myint
22U Hla Myint (Gandamar)
23U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
24U HLwar
25U Hote Sain
26U Htut
27U Ka Lar
28U Kan Nyunt
29U Kaung Htoo
30U Khaemar Sarra
31U Khin Aung
32U Khin Maung Saw (Berlin)
33U Khin Maung Swe
34U Khin Mg Gyi
35U Khin Soe
36U Ko Ko (Solicitor)
37U Ko Ko Gyi
38U Ko Ko Lay (B.Sc)
39U Ko Lay - Zayyar Maung
40U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
41U Kyaw Naing
42U Kyaw Nyunt
43U Kyaw Yan
44U Kyaw Zay Ya
45U Kyi Myint
46U Maung Gyi
47U Maung Maung Lay
48U Mg Mg Than
49U Min Htet
50U Moe Myint
51U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
52U Myint Htun
53U Myint Lwin (Kan Baw Za)
54U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
55U Myint Swe (M.A London)
56U Myint Swe (MoeGok)
57U Myint Swe (Phyuu)
58U Myo Myint Wai
59U Myo Nyunt (Archaeologist)
60U Nanda
61U Nu
62U Nyan Thin
63U Nyar Na
64U Nyi Hla Ngal
65U Nyunt Hlaing
66U Oattaratharra
67U Ottamatharra
68U Own Myaing (Electronic)
69U Own Myint (Diesel)
70U Phae Thein
71U Phoe Kyar
72U Phone (Chemistry)
73U Pone Nya
74U Pu Ka Lay
75U Pyi Thein
76U Pyin Nyar
77U Pyinnyar Won Tha
78U Pyone Cho
79U San Shwe Bu
80U San Thar Aung
81U Sann Oo (MIS, Mandalay)
82U Sein Tun
83U Shwe Aung
84U Shwe Win
85U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
86U Sut Su
87U Sway Tin (U.S.C)
88U Taung Lone
89U Taw
90U Than (HaPheZee)
91U Than Daing
92U Than Hlaing
93U Than Htut
94U Than Phae (Ae Lann Nyun)
95U Than Sint (NL Elec)
96U Thar Tint
97U That Ka
98U Thaung Lwin
99U Thaung Win (Cherry Flower)
100U Thaw Zin
101U Thein Aung (Myanmar Sar)
102U Thet Htun
103U Thet Sein
104U Thit Lwin Soe
105U Thu Kha
106U Tin Aye
107U Tin Aye (Dawei)
108U Tin Htut (B.E. Agri.)
109U Tin Ngwe
110U Tin Nyunt
111U Tin Oo (Tution)
112U Tin Pae
113U Tint Wai
114U Tint Win Naing
115U Tun Hla
116U Wam Htain
117U Win Htain
118U Win Zin (Myeik)
119U Wint Kyaw
120U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Tin
25Win Win Latt
26Win Win Myint
27Win Zaw (Thit Taw)
28Wine Lashio
29Wine Maw
30Wint Kywal
31Wint Pyone Myint
32Wut Yee (Food House)
33WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Naun Oo
8Yangon Ba Ba Gyi
9Yangon Ba Swe
10Yangon Myo Thant
11Yar Mar Phon
12Yar Wa Na
13Yar Za Ga Ni
14Yar Za Win Ko
15Yarza Thin Kha
16Yatkha
17Yaw Sayardaw
18Yay Cham
19Yaynanthar Win Maung
20Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
21Ye D Pa
22Ye Htet
23Ye Htun Win
24Ye Htut
25Ye Kaung Htet
26Ye Man
27Ye Man Aung
28Ye Min Aung (RAY Electronic)
29Ye Min Hein
30Ye Mya Lwin
31Ye Myat Tin
32Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
33Ye Naing Moe
34Ye Shan
35Ye Sky
36Ye Thaddi
37Ye Thu
38Ye Thway Htet
39Ye Win Aung
40Ye Yan Aung
41Ye Yint Naing
42Ye Zaw Aung
43Ye` Baw Htun
44Ye` Baw Kyaw San
45Ye` Khaung
46Ye` Man
47Ye` Min Hein
48Ye` Ye` Oo
49Yi Yi Htay
50Yin A Nint
51Yin Min Oo (University of Medicine)
52Yin Yin Lei
53Yuwati Khin Oo
54Yuwati Khin Sein Hlaing
55Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lynn (Youth)
12Zaw Maung
13Zaw Min Than
14Zaw Nainggan Soe
15Zaw Win (Thit Htwin)
16Zaw Zaw Aung
17Zaw Zin
18Zay Ya
19Zay Ya Thu
20Zay Yar Maung
21Zay Yar Zaw
22Zin Aye
23Zin Ba Oo
24Zin Mg Mg Htet
25Zin Min (Tha Main Htaw)
26Zin Thant
27Zin Wai Thaw
28Zin Yaw Ni
29Zu
30Zu Zu
31Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z