Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Htaut Taw Hla Aung
4A Htin Ka Ya
5A Kyi Taw
6A Kyin Nar
7A Lain Mar
8A Lo Taw Pyae Sayardaw
9A Lynn Thit
10A Phoe Phyu
11A Pilot
12A Rain Da Mar
13A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
14A Shin Kawnaynya
15A Shin Pone Nyar Nanda
16A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
17A Swe Taw
18A Thin
19A Yoe
20A Zat Hein
21Adatehtan Sayardaw
22Ae Kan Min
23Aekarit
24Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
25Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
26Akari Wai Wai
27Ambassador U Tint Swe
28Annawar Soe Moe
29Ant Mg
30Ar Kar Min
31Ashin Arsarrarlinkarra
32Ashin Awbartharbiwontha
33Ashin Candadhika
34Ashin Chekinda
35Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
36Ashin Eiddhi Pala
37Ashin Gaw Thi Ta
38Ashin Gawthitharra
39Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
40Ashin Kawainda (Popa)
41Ashin Kelasa
42Ashin Khae Mar Nanda
43Ashin Khae Mar Sar Ra
44Ashin Kowida
45Ashin Kumarra
46Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
47Ashin Nar Ga Thane
48Ashin Pannita Htay
49Ashin Ponya Nanda
50Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
51Ashin Pyin Nyar Won Tha
52AShin Su Mingala Lankara
53Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
54Ashin Thaw Ma- Dawae
55Ashin Thaw Par Ka
56Ashin Thondaya
57Ashin Tilawkarbiwuntha
58Ashin Warramar Bi Won Tha
59Ashin Won Tha Par La
60Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
61Ashin Zayya Pannita
62Association of Myanmar Poets
63At Ga Yar Zar
64At Ta Kyaw
65Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
66Aung Chaint
67Aung Hein
68Aung Htike (Shwe Bo)
69Aung Khant
70Aung Khin (Kyarr)
71Aung Khin Soe
72Aung Ko Oo (UMK)
73Aung Kyaun Phyar
74Aung Kyaw Swar
75Aung Lin
76Aung Lin Latt (Oakkalar)
77Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
78Aung Min Oo
79Aung Myat Htay
80Aung Myat Oo
81Aung Myat Thu
82Aung Myint (M.E)
83Aung Myo Min
84Aung Na Mate
85Aung Nay Lin
86Aung Pin Lae
87Aung San (Agriculture)
88Aung San Su Kyi
89Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
90Aung Si Nay Myo
91Aung Soe
92Aung Soe (Veterinary Physician)
93Aung Tay Za
94Aung Thin
95Aung Thit
96Aung Way
97Aung Weit
98Aung Win (Psychology)
99Aung Ye Lin
100Aung Zaw Latt
101Aung Zayya
102Aung Zin
103Ayar
104Aye Aye Hlaing
105Aye Htun Min
106Aye Lwin Thant
107Aye Maung Kyaw
108Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
24Bo Thein Swe
25Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
26Burma Research Society
27Burma U Ba Yin
28Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Pi Ya Mahtay
34Dhamma Steka U Maung Maung
35Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
36Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
37Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
38Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
39Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
40Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
41Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
42Do J San
43Dr Tun Aung Kyaw (eye)
44Dr. Ar Law
45Dr. AShin Dhamma Pi Ya
46Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
47Dr. Aung Khin Sint
48Dr. Aung Ko Ko
49Dr. Aung Kyaw
50Dr. Aung Maw
51Dr. Aung Naing
52Dr. Aye Kyaw
53Dr. Ba Maw
54Dr. Ba Myint
55Dr. Chit
56Dr. Daw Thynn Thynn
57Dr. Dharmkirti
58Dr. Hla Kyi
59Dr. Hla Pe
60Dr. Hnin Waddy Maung
61Dr. Khin Hnin Yu
62Dr. Khin Maung Lwin
63Dr. Khin Maung Nyo
64Dr. Khin Moe Moe
65Dr. Khin Myo Han
66Dr. Khin Pan Hnin
67Dr. Khin Yi Win
68Dr. Khine Maung Nyunt
69Dr. Kyaw Myint
70Dr. La Min
71Dr. Lwan Wai
72Dr. Ma Tin Win
73Dr. Mar Mar Swe
74Dr. Maung Maung Nyo
75Dr. Mehm Tin Mon
76Dr. Mg Mg
77Dr. Mg Mg Thein
78Dr. Mg Thin
79Dr. Min Thein
80Dr. Mo Lar
81Dr. Myat Myint Moh
82Dr. Myint Lwin (Psychology)
83Dr. Myint Myint Khin
84Dr. Myint Oo
85Dr. Myo Aung
86Dr. Nan Hlaing
87Dr. Nan Ohmmar
88Dr. Nandawbartha
89Dr. Nu Nu Yin
90Dr. Nwae Win
91Dr. Nyan Hein Latt
92Dr. Nyunt Shwe
93Dr. Ohn Maung
94Dr. Soe Lwin
95Dr. Soe Win Oo
96Dr. Than Htun
97Dr. Than Lwin
98Dr. Thein Lwin
99Dr. Thet Lwin
100Dr. Thiha
101Dr. Tin Aung Aye
102Dr. Tin Maung Kyi
103Dr. Tin Mg Htwe
104Dr. Tin Shwe
105Dr. Tin Thein (Geology)
106Dr. Toe Hla
107Dr. U Swe Myint
108Dr. U Thein
109Dr. U Tint Swe Latt
110Dr. Walpola Rahula
111Dr. Win Maung Htet
112Dr. Ye Myint Kyaw
113Dr. Ye Naing
114Dr. Yi Yi
115Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
116Du Won
117Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Myint Aung (White Love)
11Hla Tha Main
12Hla Thein Win (Ka Ni)
13Hla Thit Aung (Inn Lyar)
14Hla Tun (Myanmar)
15Hlae Kuu Than Htun
16Hlaing Bwar
17Hlaing Phyu
18Hlaing Win Swe
19Hline Kyar Phyu
20Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
21Hnin Ko
22Hnin Nwae Hlaing
23Hnin Oo
24Hnin Pann Eain
25Hnin Win Than
26Hot Line
27Htan Hlaing
28Htar Oak Thone
29Htate Tin Htut
30Htaung Muu Gyi Thein Win
31Htay Maung
32Htet Aung Zin
33Htet Moe
34Htet Myat
35Hti Lar Sithu
36Hti Lar Soe Myint Htal
37Htin Gyi
38Htin Lynn
39Htoo Ant
40Htoo Myat Kyal
41Htoo Swe Aung
42Htun Aung Kyaw
43Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
44Htun Lynn
45Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
46Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
47Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Lyar
6Kaday Kadar
7Kalaw Chit Htun
8Kan Chun
9Kan Win
10Kant Balu Khin Mg Swe
11Kate Hti Ma
12Kaung Htet
13Kaung Htet Nyunt
14Kaung Myat (2002 YAU)
15Kaung Myat Loon Thaw
16Kaung Thant
17Kaung Thar
18Kay Tu Win Htut
19Kee Kee
20Khin (Tine Yinn May)
21Khin Aung Soe
22Khin Cho Htun Publication
23Khin Hnin Yu
24Khin Khin Htoo
25Khin Khin Myat Noe
26Khin Khin Thin
27Khin La Pyae Won
28Khin Latt
29Khin Maung
30Khin Maung Myint
31Khin Maung Zaw
32Khin Mg Nyo - Economy
33Khin Mg Toe (Moe Mate)
34Khin Myo Chit
35Khin One
36Khin Oo Khin Khin
37Khin Saw Tint
38Khin Swe Oo
39Khin Thuzar
40Khin Thuzar Kyaw
41Khin Zaw Hein
42Khine Kyaw
43Khine Mi Mi Zin
44Khine Myat Thar
45Khine Thant Kyaw
46Khine Zin Thet
47Khit Pyo Phyu
48Khit Ta Yar Sein Wah
49Khoon Cho Nyein Chan
50Khu Khu
51Khun Cho Nyein Chan
52Khwar Nee
53Kin Wun Min Gyi
54Klash Chan Dar
55Ko (University)
56Ko Arkar (S/W and H/W)
57Ko Jay
58Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
59Ko Ko Gyi
60Ko Ko Lay
61Ko Ko Maung
62Ko Ko Maung Gyi
63Ko Ko Zaw
64Ko Koe
65Ko Kyaw
66Ko Maung San Thein
67Ko Myo- Mingalar
68Ko Ngal
69Ko Nine (Chinn Mountain)
70Ko Nyein Oo
71Ko One
72Ko Pike
73Ko Sa Sa
74Ko Saunn
75Ko Shwe Htoo (Pyay)
76Ko Shwe Taw Thar
77Ko Sun (R/O)
78Ko Swe (Panorama)
79Ko Tar
80Ko Yaw (Eco)
81Ko Yoe Kont
82Ku Tha
83Kung Fu Soe Myint
84Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
85Kyae Ni
86Kyae Ri Lynn Sit
87Kyae Sin Mhoo Wai
88Kyai The Lay Htet Sayardaw
89Kyat Kalay
90Kyaut Belu Tin Maung Swe
91Kyaw Aung
92Kyaw Hein
93Kyaw Hlaing
94Kyaw Hlaing Oo
95Kyaw Htet Tun
96Kyaw Htin Naw Ya Htar
97Kyaw Htoo
98Kyaw Kyaw
99Kyaw Kyaw Naing
100Kyaw Kyaw Swe
101Kyaw Moe Zaw
102Kyaw Mya Than
103Kyaw Myint Lwin
104Kyaw Naing
105Kyaw Nyein
106Kyaw Soe Bo
107Kyaw Thet Han
108Kyaw Thet Khine
109Kyaw Thit
110Kyaw Thu
111Kyaw Win
112Kyaw Zau Oo
113Kyaw Zay Ya - Pathain
114Kyaw Zayyar Htun
115Kyee Kyee Saw
116Kyee Thae Nyunt Naing
117Kyi Aye
118Kyi Kyi Mar
119Kyi Lin (Myanmar)
120Kyi Lin Aye
121Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
122Kyi Min
123Kyi Mya
124Kyi Naing
125Kyi Nu Khit
126Kyi Oo
127Kyi Shoon
128Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
129Kyu Hnit
130Kyu Kyu Thin
131Kyu Mhway
132Kyune
133KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Thet Khine
28Lin Tun
29Lin Wai Myaing
30Lin Yone Mg Mg
31Lin Yone Ni
32Lin Yone Thit Lwin
33Literature and Intellectual Upgrading Group
34Lone Ma
35Loon Htar Htar
36Loon Sat No Myat
37Loon Ta Mhe
38Lu Aung
39Lu Htike
40Lu Htu Daw A Mar
41Lu Htu Sain Win
42Lu Htu U Hla
43Lu Lu
44Lu Maw
45Lu Min Thit
46Lu Nay
47Lu Nyo Chaw
48Lu Pant Nge
49Lu Thar Man
50Lu Zaw Thit
51Lwin Min Aunt
52Lynn Htate Shin
53Lynn San
54Lynn Tae Oo
55Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
56Lynn Yaun Tin
57Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Si Sayardaw
6Ma Har Swe
7Ma Har Wira
8Ma Hnin Pwint
9Ma Hu Yar (Loi Kor)
10Ma Khine
11Ma Kyae Ou
12Ma Kyi Pyar
13Ma Lay Lone
14Ma Lay Nyain
15Ma Li Kha
16Ma Lin Lin
17Ma Ma Lay
18Ma Ma Thadda Maung
19Ma Moe Myae
20Ma Ni Ni
21Ma Ni Zau Ta
22Ma Nor Ha Ri
23Ma O Zar
24Ma Sandar
25Ma Thanegi
26Ma Thidar (San Chaung)
27Ma Win Myint
28Madi Khin Lay
29Mae Htee Sayardaw (2)
30Magwae Win Myint
31Maha Bawdi Myaing Sayardaw
32Main Ka Lay
33Main Main (Latha)
34Major Ba Shin
35Major Toe Aung
36Mal Khine
37Mal Min Bone
38Man Tin
39Manawhari
40Mandalay U Win Hlaing
41Many Writers
42Mar Lay
43Mar Mar Aye
44Mar Na Wa
45Mar Yainda (Pathain Gyi)
46Mar Yar
47Marcury
48Maung Htin Aung
49Maung Maung
50Maung Maung Htwe (Retired Professor)
51Maung Maung Sein Lynn
52Maung Maung Thiri
53Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
54May Aww
55May Myat Noe
56May Pearl Oo
57May Theingar Soe
58Me Ko Zuu Zin
59Member of Sabel Oo´s Editors
60Mg Ant
61Mg Aye Aung
62Mg Bo Mwae
63Mg Chaw Nwe
64Mg Dagon
65Mg Daung
66Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
67Mg Hla Soe
68Mg Hlaing Yi
69Mg Hnin Swe
70Mg Hone Wam (Lecturer)
71Mg Htin
72Mg Htin Aung
73Mg Htun Myaing
74Mg Htun Oo (Mogok)
75Mg Htun Thu
76Mg Kaung Htike
77Mg Kaung Myint
78Mg Khin Min (Danuphyu)
79Mg Khine Khant
80Mg Khine Mar
81Mg Khit Tun
82Mg Ko Ko (Amarapura)
83Mg Ko Ni
84Mg Kyaut Tie
85Mg Kyaw Yin
86Mg Kyi Lin
87Mg Kyi Thant
88Mg Loon Kyin
89Mg Mahar
90Mg Mg Aye
91Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
92Mg Mg Htun Aung
93Mg Mg Myint Thein (YIT)
94Mg Mg Nyunt
95Mg Mg Pyone
96Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
97Mg Min
98Mg Moe Si
99Mg Moe Thu
100Mg Myae Ni (Tamartaw)
101Mg Myat Moe
102Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
103Mg Myint Kywal
104Mg Myint Mar (Bogalay)
105Mg Nay Win
106Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
107Mg Nyan Htet
108Mg Nyan Kyal
109Mg Nyein Chan
110Mg Nyo Aye
111Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
112Mg Pann Mwae
113Mg Phae Ngal
114Mg Por Tun
115Mg Pyae Chan
116Mg Sanda(Lel Way)
117Mg Sane Ni
118Mg Sann Kyal
119Mg Saydanar
120Mg Sein Hlaing (Oatthar)
121Mg Sein Htwe
122Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
123Mg Shwe Khit
124Mg Si Thu
125Mg Soe Chain
126Mg Soe Myat (Chaung Oo)
127Mg Soe Thit
128Mg Su Shin
129Mg Sue San
130Mg Swe
131Mg Than Swe (Dawei)
132Mg Thant
133Mg Thar Cho
134Mg Thar Ma Nya
135Mg Thar Noe
136Mg Thar Pyae
137Mg Thar Ra
138Mg Thaw Ka
139Mg Thein Lwin
140Mg Thein Pae
141Mg Thein Sine
142Mg Thit Sein
143Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
144Mg Thwae Chun
145Mg Thway Yint
146Mg Thwe Thit
147Mg Tin Mon
148Mg Wai Phyo
149Mg Wanna
150Mg Wint Thu
151Mg Won Tha
152Mg Yan Pine
153Mg Ye Soe (Kyaukse)
154Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
155Mg Yin Win (Dau Pone)
156Mg Za Ni Ya
157Mg Zayyar
158Mhaw Ekari
159Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
160Mhawbi Sir Thein
161Mhu Tha Pyae
162Mhu Thet Pie
163Mi Chan Wai
164Mi Ko Zu Zin
165Mi Mann Lay
166Min Aung Kyaw
167Min Aung Min
168Min Aung Naing
169Min Bay Dar (Pwint Phyu)
170Min Bu Aung Kyaing
171Min Bu Myo Thet Aung
172Min Din
173Min Eain Dar
174Min Kan Thar
175Min Khaung (EMPA-8)
176Min Khite Soe San
177Min Ko Naing
178Min Kun Sayardaw
179Min Kyaw
180Min La Pyae
181Min Lu
182Min Lu Lu
183Min Ma Gite
184Min Myat ThuRa
185Min Myat Yar Za
186Min Nan
187Min Nay Thway
188Min Ni
189Min Nwe Soe
190Min Pone Nya
191Min San Ain
192Min San Eain
193Min Sate Tra
194Min Set Ka
195Min Set Kyar
196Min Shin
197Min Soe (Han Thar Nwe)
198Min Soe Yar Zar
199Min Swe
200Min Ta Khit
201Min Thane Kha
202Min Thawdar
203Min Thein (Mechanical)
204Min Thein Khaing
205Min Thitsar Hlaing
206Min Thu Ra
207Min Thu Won
208Min Thway Thit Sar
209Min Win Htain
210Min Yae Kyaw
211Min Yu Pa
212Min Yu Wai
213Min Zaw
214Min Zin
215Mingalar Zin Aung
216Minister Padaytha Yar Zar
217Ministry of Construction
218Ministry of Culture
219Ministry of Education
220Ministry of Finance and Revenue
221Ministry of Health
222Ministry of Home Affairs
223Ministry of Information
224Ministry of Information and Communication
225Ministry of Religious Affairs
226Mite Mite (Pyay)
227MMTH
228Mo Mo
229Mo Zar Hlan Wai
230Moe (Kyaut Sal)
231Moe Hein
232Moe Kyaw Thu
233Moe Lynn (Phoe Lay)
234Moe Ma Kha
235Moe Moe (Innyar)
236Moe Myint Oo
237Moe Ni Lwin
238Moe Nine Sayartaw U Pannita
239Moe Nyein Aye
240Moe Sat Pwint
241Moe Set Lin Htet
242Moe Set Y
243Moe Shin (I.M.T)
244Moe Si Thu
245Moe Thae Phyu Soe
246Moe Thet Min Yin
247Moe Wai
248Moe Zay Nyein
249Moe(PyinMaNar)
250Moh Moh Sann
251Mone Ywae Sayartaw
252Mone Ywar Nay Zar
253Mr. Mg Mhine
254Mr.Tarot
255Mra Hnin Zi
256Mu Pine Hnin Si
257Muh Eain Zin
258Mya Aye
259Mya Han
260Mya Hnaung Nyo
261Mya Htun Aung
262Mya Kay Tu
263Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
264Mya Mhuu Khin Khin
265Mya Nandar
266Mya Pearl Khin
267Mya Pearl Thwe
268Mya Phone Lu Lu
269Mya Sein Taung Sayardaw
270Mya Set Kyar Shin
271Mya Than San
272Mya Than Tint
273Mya Thandar
274Mya Tharr Twin
275Mya Thin Kyu
276Mya Win
277Mya Win_Dathana
278Myae Latt Mg Myint Thu
279Myae Mhone Lwin
280Myae Yine
281Myaing Nann Swe
282Myanma A Lin Than Nyunt
283Myanmar Music Association
284Myanmar Thaing Federation
285Myanmar Translation Society
286Myanmar Writers Association
287Myar Sit The
288Myar Thu
289Myat Khine
290Myat Nyein
291Myat Pann Ya Gone Group
292Myat Thet
293Myat Wai Toe (Education University)
294Myaun Mya Mg Ko
295Myaung Mya Mg Yin Tint
296Myaw Lint Chat (Medicine 2)
297Myay Lat Myat Thu
298Myay Lat Thein Lwin
299Myeik Win Htain
300Myin Mu Mg Naing Moe
301Myint Mo Myittar (Loikaw)
302Myint O Two
303Myint Soe Hlaing
304Myint Than
305Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
306Myo Aung Swe (Medical Research)
307Myo Aung Swe (Say Thu)
308Myo Ko Myo
309Myo Lwin Aung
310Myo Man
311Myo Myint
312Myo Nyunt Htun
313Myo Set (Mr. Photo)
314Myo Thura
315Myoe Ma Myint Kywal
316Myoe Ma Than Lwin
317Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Win Swe
7Naing Zaw (Lazy Club)
8Nan Ei Ei Zar
9Nan Ei Khine
10Nan Htike Soe
11Nan Kyawt Shin
12Nan Nyunt Swe
13Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
14Nan Su Kay Swam
15Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
16Nanda
17Nanda Kyaw Thu
18Nanda Soe
19Nanda Thein Zan
20Nanda Thu
21Nandar Moe Kyal
22Nat Nwe
23Nat Sat Yaung
24Nat Shin Naun
25Nat Tha Mee
26Nat Ywar Moe
27Naung Sit The
28Naw Htoo Aung
29Nay Ant Khaung
30Nay Aw Yar
31Nay Kha
32Nay Ko Latt
33Nay Lin (Dental)
34Nay Lin Aung
35Nay Min Thurain
36Nay Min Yarzar
37Nay Min Yaung Chi
38Nay Myo Thant
39Nay Nor
40Nay Nwe Zin Myint
41Nay Oo Wai
42Nay Paing
43Nay Phone Lat
44Nay Phone Oo
45Nay Phone Wai
46Nay Soe Htet
47Nay Soe Thaw
48Nay Win (London)
49Nay Win Myint
50Nay Ye Aung
51Nay Zaw Naing
52Nay Zin Latt
53Nga Lat Ma
54Ngwe Kyi
55Ngwe O Dawn - Kyee Maung
56Ngwe Tar Yi
57Nhin Wai Nyein
58Nhine Mahar
59Ni Ko Ye`
60Ni Ni Naing (Tha Hton)
61Ni Yint Yint
62Nine Nine Sanay
63No Ko Zu Zin
64Nor Tuu Aung
65Nu Nu Yi (Innwa)
66Nu Yin
67Nwae Ta Man
68Nwan Jar Thine
69Nway Ta Man
70Nwe Oo Hlaing
71Nwe Thit
72Nyan Kywal
73Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
74Nyay
75Nyein Aye Eain
76Nyein Chan May
77Nyein Kyaw
78Nyi Aung Maw
79Nyi Htet Aung
80Nyi Lynn Sat
81Nyi Naun
82Nyi Nyi Htwe
83Nyi Nyi Naing
84Nyi Pu Lay
85Nyi Thit
86Nyo Aung
87Nyo Aye
88Nyo Htet (Lin Thit Oo)
89Nyo Lwan Aung
90Nyo Mya
91Nyo Myint Thein
92Nyo Thaung
93Nyoe
94Nyunt Kyuu
95Nyunt Oo
96Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Ingyin
15Par Ra Gu
16Parmautkha Ye` Myint Kyaw
17Pearl Khin Khin
18Pearl Thi
19Peter Mya Oo
20Pha Auk Sayardaw
21Phae Myint
22Phoe Kyawt
23Phoe La Min
24Phoe Nyan
25Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
26Phoe Thone Nya
27Phoe Wa Mg
28Phone Kywal
29Phone Mee Nay La
30Phone Pyae Tayzar
31Phone Tay Za
32Phone Wai (Medicinal Herbs)
33Phwar Lauk Kyi
34Phyar Pone Nadi
35Phyo Tharra
36Phyo Wai (M.A)
37Phyuu Sayardaw
38Poe Ko Ko
39Poe Ko Ko
40Poe Zar
41Politician
42Pone Na Ka
43Pone Na Mi
44Pone Na Nyo
45Pone Nya Khin
46Por Gyar Yit
47Por Lwin Kyaw
48Por Lwin Kyaw
49Por Oo Thit
50Prof. Min Dar Tu
51Prof. U Aye Maung
52Professor Min Dar Tu
53Public Service Media Governing Body
54Pwint Lann (Mine)
55Pyae Pine Muu Aim
56Pyi Kyaw Lwin
57Pyi Lone Mwae
58Pyi Myanmar Editor Group
59Pyi Pann Moe
60Pyin Nyar Di Pa
61Pyin Nyar Kyaw
62Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
63Pyin Sa Man D Yine
64Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Saya Sundra
44Sayar Aung
45Sayar Aung Pine
46Sayar Dagon
47Sayar Gyi Myint Tharr
48Sayar Gyi U Han Htun
49Sayar Gyi U Tin Oo
50Sayar Htwe
51Sayar Nu
52Sayar Nyo
53Sayar Sein Sann
54Sayar U Ba Hein
55Sayar U Maung Maung Than
56Sayar U Min Thein
57Sayar U Sein Myint
58Sayar U Thar No
59Sayar U Thein Lwin
60Sayar Zayyar Moe
61Sayar Zayyar Moe (Wai Da Baikman)
62Sayardaw Badanda Nay Main Da
63Sayardaw Badanta Waiponela
64Sayardaw Baddanda Kovida
65Sayardaw U Jotika
66Sayardaw U Ya Tha Ka
67Saytanar Hlaing
68Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
69Sein Hlaing
70Sein Lynn
71Sein Ngat Yoe
72Sein Win Sein
73Set Htun Lynn
74Shanti Swaroop Baudh
75Shar
76Shate
77Shin Gwan Gweat
78Shin Htwe Yin (Manottha)
79Shin Lu Thit
80Shin Ma
81Shin May Yoon
82Shin Me Htae
83Shin Moe
84Shin Myat Noe
85Shin Nhaung
86Shin Oakkahta
87Shin Phone
88Shin R Sar Ra
89Shoon Ya Me Moe
90Show
91Shwe Ba Win
92Shwe Bo Barmahti Khin Aung
93Shwe Bo Mi Mi Gyi
94Shwe Bo Thet Mar
95Shwe Chan Thar
96Shwe Dar
97Shwe Daun Lu
98Shwe Inzali
99Shwe Kine Tharr
100Shwe Ku May Hnin
101Shwe Kyae Si
102Shwe Kyin Sayartaw Gyi
103Shwe Min Won Sayataw
104Shwe Min Wun U Phone Myint
105Shwe Myaing Pyone Lei Maw
106Shwe Nagar Tin Win
107Shwe Nwe
108Shwe O Daung
109Shwe Phone Kan
110Shwe Taung Thiha Thu
111Shwe Thin Kha
112Shwe Yaun Ma Ma
113Si Thu At Ga
114Silent Ghost
115Sin Phyu Kyne Aung Thein
116Sitagu Sayadaw
117Soe Chit Oo
118Soe Hnin Oo
119Soe Myaing
120Soe Myat Thu Zar
121Soe Myint
122Soe Myint Latt
123Soe Nay Lin
124Soe Soe
125Soe Thein
126Soe Thine
127Soe Thwae (Weitzar)
128Soe Tin Win
129Soe Win Htut
130Su Hla Phyu
131Su Htoo Pan Sayar Han
132Su Htoo Pan U Kyaw
133Su Inzali
134Su Kyi Htwe
135Su Latt Tun
136Su Lay Nwe
137Su Myat Eain
138Su Myat Mon Mon
139Sue Hnget
140Sue Ma
141Sue Thit Ni
142Sut Htun Mhat Win
143Swal Mat Shin
144Swal Taw Min Than Aye
145Swam Htet Aung
146Swe Hlaing Oo
147Swe Min (Da Nu Phyu)
148Swe Myint
149Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
11Taw Tharr Gyi Lu Naing
12Taw Win Nwe
13Tet Ka Tho Phone Naing
14Tet Ka Thol Khin Maung Aye
15Tet Ka Thol Ko Htay
16Tet Ka Thol Mya Sein
17Tet Ka Thol Nandamate
18Tet Ka Thol Nay Win
19Tet Ka Thol Sein Tin
20Tet Ka Thol Shin Thiri
21Tet Ka Thol Tin Kha
22Tet Ka Thol Win Kywal
23Tet Toe
24Tha Doe Aung
25Tha Doe Nwe
26Tha Doe Tay Za
27Tha Doe Wi Ra
28Tha Kya Won Tha
29Tha Pyae Moe
30Thadinhtauk Khin
31Thakhin Aung Phae
32Thakhin Ba Thaung
33Thakhin Ba Tin
34Thakhin Mya Than
35Thakhin Myat Sine
36Thakhin Phae Htay
37Thakhin Than Htun
38Thakin Ko Taw Mhine
39Thame Chit
40Thame Pyo
41Thamudaya Po Mo
42Than Aung Khaing
43Than Htike
44Than Myint Aung
45Than Myint Oo
46Than Nyein Aung (Education)
47Than Oo Hlaing
48Than Phae Myint
49Than Swe
50Than Tun
51Than Twal Maung
52Than Win Hlaing
53Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
54Thant Sin
55Thant Zaw Htun
56Thar Du
57Thar Ga Doe
58Thar GaRa Nga Soe
59Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
60Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
61Tharmanay Kyaw
62Thate Pan Maung Wa
63Thate Pan Myo Thant
64Thate Pan Soe Hla
65ThaToe Tay Za
66Thaung Htike
67Thaung Nyunt Thit
68Thaung Wai Oo
69Thaw Ka
70Thawdar Swe
71The Khit Nay
72Thein Myint Wai
73Thein Oo
74Thein Pae Myint
75Thein Than Win (Ma Hlaing)
76Thein Zaw (Shwe Li Oo)
77Theint Theint Nway
78Thet Hlar Shin Saw
79Thet La Sin
80Thet Min July
81Thet Oo Lwin
82Thet Pine Ye`
83Thet Tun (Medical Science)
84Thi Han Twin
85Thi La
86Thiha Aung
87Thiha Kyaw Thu
88Thiha Naing (Pyi)
89Thike Phwar
90Thin Kha Thu
91Thin Khar
92Thin Myat Noe
93Thin Su Su Nyein
94Thin Tine Nyo
95Thine U Chit Than
96Thinn Thinn Naing
97Thinn Thinn Thar
98Thiri Kyae Sin
99Thiri Pyan Chi U Thar Myat
100Thit Htoo Eain
101Thit Sar Ni
102Thite Phwar
103Thoe
104Thoe Saung
105Thone Na Yi Thet Wai
106Thone Sal Htate Tin Myint
107Thonedara Win- Chaung Oo
108Thoon Nay Soe
109Thoon Sit
110Thu Kha Mai Hlaing
111Thu Mg
112Thu Ra Htike
113Thu Ra Ni
114Thu Rain
115Thu Rain Swe
116Thu Tay Thi Myint Tun
117Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
118Thu Tay Thi Sayar Nyein
119Thu Tay Thi Sayar Zaw
120Thu Tay Thi Thet Tun Myint
121Thu Thain
122Thu Thu Ka
123Thu Way
124Thu Yaung Mae
125Thuritza
126Thuwanna Kyaw Sein
127Tin Aung Htun
128Tin Aung Ni
129Tin Htwe
130Tin Maung Myint
131Tin Maung Win
132Tin Maw (Chemistry)
133Tin Mg Toe
134Tin Moe
135Tin Myint
136Tin Myint Oo
137Tin Naing Toe
138Tin Soe (BawGa Gone)
139Tin Swe Moe
140Tin Than Oo
141Tint Htun Swe
142Tint Sann
143Tint Tal
144Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
145Tite Soe
146Today Editor Group
147Toe Htet
148Toe Nhaung Moe
149Toe Tet
150Tr. Daw Thet Thet
151Traffic Rule Committee
152Tri Set Ka
153Tri Set Kha
154Tri Setkyar
155Tri Thin Kha
156Twae Htar Nyo
157Twin Gyi One Mg
158Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Mg
11U Ba Jyan
12U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
13U Bo Kalay (BA)
14U Goinga
15U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
16U Hla
17U Hla Aung
18U Hla Din
19U Hla Htun
20U Hla Khin (San Nyunt Oo)
21U Hla Myint
22U Hla Myint (Gandamar)
23U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
24U HLwar
25U Hote Sain
26U Htin Por
27U Htut
28U Ka Lar
29U Kan Nyunt
30U Kaung Htoo
31U Khaemar Sarra
32U Khin Aung
33U Khin Maung Saw (Berlin)
34U Khin Maung Swe
35U Khin Mg Gyi
36U Khin Soe
37U Ko Ko (Solicitor)
38U Ko Ko Gyi
39U Ko Ko Lay (B.Sc)
40U Ko Lay - Zayyar Maung
41U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
42U Kyaw Naing
43U Kyaw Nyunt
44U Kyaw Yan
45U Kyaw Zay Ya
46U Kyi Myint
47U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
48U Maung Gyi
49U Maung Maung Lay
50U Mg Mg Than
51U Min Htet
52U Min Naing
53U Moe Myint
54U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
55U Myint Htun
56U Myint Lwin (Kan Baw Za)
57U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
58U Myint Swe (M.A London)
59U Myint Swe (MoeGok)
60U Myint Swe (Phyuu)
61U Myo Myint Wai
62U Myo Nyunt (Archaeologist)
63U Nanda
64U Nu
65U Nyan Thin
66U Nyar Na
67U Nyein Aung (Sayar Bayda)
68U Nyi Hla Ngal
69U Nyunt Hlaing
70U Oattaratharra
71U Ottamatharra
72U Own Kyaing
73U Own Myaing (Electronic)
74U Own Myint (Diesel)
75U Phae Thein
76U Phoe Kyar
77U Phone (Chemistry)
78U Pone Nya
79U Por Oo
80U Pu Ka Lay
81U Pyi Thein
82U Pyin Nyar
83U Pyinnyar Won Tha
84U Pyone Cho
85U San Myint Aung (B.A)
86U San Shwe Bu
87U San Thar Aung
88U Sann Oo (MIS, Mandalay)
89U Sein Tun
90U Shwe Aung
91U Shwe Win
92U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
93U Sut Su
94U Sway Tin (U.S.C)
95U Taung Lone
96U Taw
97U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
98U Than (HaPheZee)
99U Than Daing
100U Than Hlaing
101U Than Htut
102U Than Phae (Ae Lann Nyun)
103U Than Sint (NL Elec)
104U Thar Tint
105U That Ka
106U Thaung Lwin
107U Thaung Win (Cherry Flower)
108U Thaw Zin
109U Thein Aung (Myanmar Sar)
110U Thet Htun
111U Thet Sein
112U Thit Lwin Soe
113U Thu Kha
114U Tin Aye
115U Tin Aye (Dawei)
116U Tin Htut (B.E. Agri.)
117U Tin Ngwe
118U Tin Nyunt
119U Tin Oo (Tution)
120U Tin Pae
121U Tint Wai
122U Tint Win Naing
123U Tun Hla
124U Uggasena (Chindwin)
125U Wam Htain
126U Win Htain
127U Win Zin (Myeik)
128U Wint Kyaw
129U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Tin
25Win Win Latt
26Win Win Myint
27Win Zaw (Thit Taw)
28Wine Lashio
29Wine Maw
30Wint Kywal
31Wint Pyone Myint
32Wut Yee (Food House)
33WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Naun Oo
8Yangon Ba Ba Gyi
9Yangon Ba Swe
10Yangon Myo Thant
11Yar Mar Phon
12Yar Wa Na
13Yar Za Ga Ni
14Yar Za Win Ko
15Yarza Thin Kha
16Yatkha
17Yaw Sayardaw
18Yay Cham
19Yaynanthar Win Maung
20Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
21Ye D Pa
22Ye Htet
23Ye Htun Win
24Ye Htut
25Ye Kaung Htet
26Ye Man
27Ye Man Aung
28Ye Min Aung (RAY Electronic)
29Ye Min Hein
30Ye Mya Lwin
31Ye Myat Tin
32Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
33Ye Naing Moe
34Ye Shan
35Ye Sky
36Ye Thaddi
37Ye Thu
38Ye Thway Htet
39Ye Win Aung
40Ye Yan Aung
41Ye Yint Naing
42Ye Zaw Aung
43Ye` Baw Htun
44Ye` Baw Kyaw San
45Ye` Khaung
46Ye` Man
47Ye` Min Hein
48Ye` Ye` Oo
49Yi Yi Htay
50Yin A Nint
51Yin Min Oo (University of Medicine)
52Yin Yin Lei
53Yuwati Khin Oo
54Yuwati Khin Sein Hlaing
55Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lynn (Youth)
12Zaw Maung
13Zaw Min Than
14Zaw Nainggan Soe
15Zaw Thet Htwe
16Zaw Win (Thit Htwin)
17Zaw Zaw Aung
18Zaw Zin
19Zay Ya
20Zay Ya Thu
21Zay Yar Maung
22Zay Yar Zaw
23Zin Aye
24Zin Ba Oo
25Zin Mg Mg Htet
26Zin Min (Tha Main Htaw)
27Zin Thant
28Zin Wai Thaw
29Zin Yaw Ni
30Zu
31Zu Zu
32Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z