Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
48Ashin Nar Ga Thane
49Ashin Pannita Htay
50Ashin Ponya Nanda
51Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
52Ashin Pyin Nyar Won Tha
53AShin Su Mingala Lankara
54Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
55Ashin Thaw Ma- Dawae
56Ashin Thaw Par Ka
57Ashin Thondaya
58Ashin Tilawkarbiwuntha
59Ashin Warramar Bi Won Tha
60Ashin Won Tha Par La
61Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
62Ashin Zayya Pannita
63Association of Myanmar Poets
64At Ga Yar Zar
65At Ta Kyaw
66Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
67Aung Chaint
68Aung Hein
69Aung Hnin Swe
70Aung Htike (Shwe Bo)
71Aung Khant
72Aung Khin (Kyarr)
73Aung Khin Soe
74Aung Ko Oo (UMK)
75Aung Kyaun Phyar
76Aung Kyaw Swar
77Aung Lin
78Aung Lin Latt (Oakkalar)
79Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
80Aung Min Oo
81Aung Myat Htay
82Aung Myat Oo
83Aung Myat Thu
84Aung Myint (M.E)
85Aung Myo Min
86Aung Na Mate
87Aung Nay Lin
88Aung Pin Lae
89Aung San (Agriculture)
90Aung San Su Kyi
91Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
92Aung Shein
93Aung Si Nay Myo
94Aung Soe
95Aung Soe (Agri/107)
96Aung Soe (Veterinary Physician)
97Aung Tay Za
98Aung Thin
99Aung Thit
100Aung Way
101Aung Weit
102Aung Win (Psychology)
103Aung Ye Lin
104Aung Zaw Latt
105Aung Zay Ya Tu
106Aung Zayya
107Aung Zin
108Ayar
109Aye Aye Hlaing
110Aye Htun Min
111Aye Lwin Thant
112Aye Maung Kyaw
113Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
24Bo Thein Swe
25Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
26Burma Research Society
27Burma U Ba Yin
28Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Tun Aung Kyaw (eye)
46Dr. Ar Law
47Dr. AShin Dhamma Pi Ya
48Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
49Dr. Aung Khin
50Dr. Aung Khin Sint
51Dr. Aung Ko Ko
52Dr. Aung Kyaw
53Dr. Aung Maw
54Dr. Aung Naing
55Dr. Aye Kyaw
56Dr. Ba Maw
57Dr. Ba Myint
58Dr. Chit
59Dr. Daw Thynn Thynn
60Dr. Dharmkirti
61Dr. Hla Kyi
62Dr. Hla Pe
63Dr. Hnin Waddy Maung
64Dr. Khin Hnin Yu
65Dr. Khin Maung Lwin
66Dr. Khin Maung Nyo
67Dr. Khin Maung Nyunt
68Dr. Khin Moe Moe
69Dr. Khin Myo Han
70Dr. Khin Pan Hnin
71Dr. Khin Yi Win
72Dr. Khine Maung Nyunt
73Dr. Kyaw Myint
74Dr. La Min
75Dr. Lwan Wai
76Dr. Ma Tin Win
77Dr. Mar Mar Swe
78Dr. Maung Maung Nyo
79Dr. Mehm Tin Mon
80Dr. Mg Mg
81Dr. Mg Mg Thein
82Dr. Mg Thin
83Dr. Min Thein
84Dr. Mo Lar
85Dr. Myat Myint Moh
86Dr. Myint Lwin (Psychology)
87Dr. Myint Myint Khin
88Dr. Myint Oo
89Dr. Myo Aung
90Dr. Nan Hlaing
91Dr. Nan Ohmmar
92Dr. Nandawbartha
93Dr. Nu Nu Yin
94Dr. Nwae Win
95Dr. Nyan Hein Latt
96Dr. Nyunt Shwe
97Dr. Ohn Maung
98Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
99Dr. Soe Lwin
100Dr. Soe Win Oo
101Dr. Than Htun
102Dr. Than Lwin
103Dr. Thein Lwin
104Dr. Thet Lwin
105Dr. Thiha
106Dr. Tin Aung Aye
107Dr. Tin Maung Kyi
108Dr. Tin Mg Htwe
109Dr. Tin Shwe
110Dr. Tin Thein (Geology)
111Dr. Toe Hla
112Dr. U Swe Myint
113Dr. U Thein
114Dr. U Tint Swe Latt
115Dr. Walpola Rahula
116Dr. Win Maung Htet
117Dr. Ye Myint Kyaw
118Dr. Ye Naing
119Dr. Yi Yi
120Dr. Zaw Than
121Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
122Du Won
123Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Group of Dhammar Sariya Parli Editors
14Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Set
27Hnin Win Than
28Hot Line
29Htan Hlaing
30Htar Oak Thone
31Htate Tin Htut
32Htaung Muu Gyi Thein Win
33Htay Maung
34Htet Aung Zin
35Htet Moe
36Htet Myat
37Hti Lar Sithu
38Hti Lar Soe Myint Htal
39Htin Gyi
40Htin Lynn
41Htoo Ant
42Htoo Myat Kyal
43Htoo Swe Aung
44Htun Aung Kyaw
45Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
46Htun Lynn
47Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
48Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
49Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Myat (2002 YAU)
18Kaung Myat Loon Thaw
19Kaung Myat Min
20Kaung Thant
21Kaung Thar
22Kay Tu Win Htut
23Kee Kee
24Khin (Tine Yinn May)
25Khin Aung Soe
26Khin Cho Htun Publication
27Khin Hnin Yu
28Khin Khin Htoo
29Khin Khin Myat Noe
30Khin Khin Thin
31Khin La Pyae Won
32Khin Latt
33Khin Maung
34Khin Maung Myint
35Khin Maung Than (Psychology)
36Khin Maung Zaw
37Khin Mg Nyo - Economy
38Khin Mg Toe (Moe Mate)
39Khin Myo Chit
40Khin One
41Khin Oo Khin Khin
42Khin Saw Tint
43Khin Swe Oo
44Khin Thuzar
45Khin Thuzar Kyaw
46Khin Zaw Hein
47Khine Kyaw
48Khine Mi Mi Zin
49Khine Myat Thar
50Khine Thant Kyaw
51Khine Zin Thet
52Khit Pyo Phyu
53Khit Ta Yar Sein Wah
54Khoon Cho Nyein Chan
55Khu Khu
56Khun Cho Nyein Chan
57Khwar Nee
58Kin Wun Min Gyi
59Klash Chan Dar
60Ko (University)
61Ko Arkar (S/W and H/W)
62Ko Jay
63Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
64Ko Ko Gyi
65Ko Ko Latt (Sae Myaun)
66Ko Ko Lay
67Ko Ko Maung
68Ko Ko Maung Gyi
69Ko Ko Zaw
70Ko Koe
71Ko Kyaw
72Ko Lwan Khine
73Ko Maung San Thein
74Ko Myo- Mingalar
75Ko Ngal
76Ko Nine (Chinn Mountain)
77Ko Nyein Oo
78Ko One
79Ko Pike
80Ko Sa Sa
81Ko Saunn
82Ko Shwe Htoo (Pyay)
83Ko Shwe Taw Thar
84Ko Shwe Thein Min
85Ko Sun (R/O)
86Ko Swe (Panorama)
87Ko Tar
88Ko Yaw (Eco)
89Ko Yoe Kont
90Ku Tha
91Kung Fu Soe Myint
92Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
93Kyae Ni
94Kyae Ri Lynn Sit
95Kyae Sin Mhoo Wai
96Kyai The Lay Htet Sayardaw
97Kyat Kalay
98Kyaut Belu Tin Maung Swe
99Kyaw Aung
100Kyaw Hein
101Kyaw Hlaing
102Kyaw Hlaing Oo
103Kyaw Htet Tun
104Kyaw Htin Naw Ya Htar
105Kyaw Htoo
106Kyaw Kyaw
107Kyaw Kyaw Naing
108Kyaw Kyaw Swe
109Kyaw Moe Zaw
110Kyaw Mya Than
111Kyaw Myint Lwin
112Kyaw Naing
113Kyaw Nyein
114Kyaw San Kay
115Kyaw Soe Bo
116Kyaw Thet Han
117Kyaw Thet Khine
118Kyaw Thit
119Kyaw Thu
120Kyaw Win
121Kyaw Yin Myint
122Kyaw Zau Oo
123Kyaw Zay Ya - Pathain
124Kyaw Zayyar Htun
125Kyee Kyee Saw
126Kyee Thae Nyunt Naing
127Kyi Aye
128Kyi Kyi Mar
129Kyi Lin (Myanmar)
130Kyi Lin Aye
131Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
132Kyi Min
133Kyi Mya
134Kyi Naing
135Kyi Nu Khit
136Kyi Oo
137Kyi Shoon
138Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
139Kyu Hnit
140Kyu Kyu Thin
141Kyu Mhway
142Kyune
143KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Pa Wadi
28Lin Thet Khine
29Lin Tun
30Lin Wai Myaing
31Lin Yone Mg Mg
32Lin Yone Ni
33Lin Yone Thit Lwin
34Literature and Intellectual Upgrading Group
35Lone Ma
36Loon Htar Htar
37Loon Sat No Myat
38Loon Ta Mhe
39Lu Aung
40Lu Htike
41Lu Htu Daw A Mar
42Lu Htu Sain Win
43Lu Htu U Hla
44Lu Lu
45Lu Maw
46Lu Min Thit
47Lu Nay
48Lu Nyo Chaw
49Lu Pant Nge
50Lu Thar Man
51Lu Zaw Thit
52Lwin Min Aunt
53Lynn Htate Shin
54Lynn San
55Lynn Tae Oo
56Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
57Lynn Yaun Tin
58Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thidar (San Chaung)
28Ma Win Myint
29Madi Khin Lay
30Mae Htee Sayardaw (2)
31Magwae Win Myint
32Maha Bawdi Myaing Sayardaw
33Main Ka Lay
34Main Main (Latha)
35Major Ba Shin
36Major Toe Aung
37Mal Khine
38Mal Min Bone
39Man Khinn Htan
40Man Phoe Aye
41Man Tin
42Manawhari
43Mandalay U Win Hlaing
44Many Writers
45Mar Lay
46Mar Mar Aye
47Mar Mar Soe
48Mar Na Wa
49Mar Yainda (Pathain Gyi)
50Mar Yar
51Marcury
52Maung Htin Aung
53Maung Maung
54Maung Maung Htwe (Retired Professor)
55Maung Maung Moe Aung
56Maung Maung Sein Lynn
57Maung Maung Thein Hlaing
58Maung Maung Thiri
59Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
60May Aww
61May Myat Noe
62May Pearl Oo
63May Theingar Soe
64Me Ko Zuu Zin
65Member of Sabel Oo´s Editors
66Mg Ant
67Mg Aye Aung
68Mg Bo Mwae
69Mg Chaw Nwe
70Mg Chit Htwe (M.A)
71Mg Chit Nyo (Bago)
72Mg Dagon
73Mg Daung
74Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
75Mg Hla Soe
76Mg Hlaing Yi
77Mg Hnin Swe
78Mg Hone Wam (Lecturer)
79Mg Htin
80Mg Htin Aung
81Mg Htun Myaing
82Mg Htun Oo (Mogok)
83Mg Htun Thu
84Mg Kaung Htike
85Mg Kaung Myint
86Mg Khin Min (Danuphyu)
87Mg Khine Khant
88Mg Khine Mar
89Mg Khit Tun
90Mg Ko Ko (Amarapura)
91Mg Ko Ni
92Mg Ko Yu
93Mg Kyaut Tie
94Mg Kyaw Yin
95Mg Kyi Lin
96Mg Kyi Thant
97Mg Loon Kyin
98Mg Mahar
99Mg Mg Aye
100Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
101Mg Mg Htun Aung
102Mg Mg Myint Thein (YIT)
103Mg Mg Nyunt
104Mg Mg Pyone
105Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
106Mg Min
107Mg Moe Si
108Mg Moe Thu
109Mg Myae Ni (Tamartaw)
110Mg Myat Moe
111Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
112Mg Myint Kywal
113Mg Myint Mar (Bogalay)
114Mg Nay Win
115Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
116Mg Nyan Htet
117Mg Nyan Kyal
118Mg Nyein Chan
119Mg Nyo Aye
120Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
121Mg Pann Mwae
122Mg Phae Ngal
123Mg Por Tun
124Mg Pyae Chan
125Mg Sanda(Lel Way)
126Mg Sane Ni
127Mg Sann Kyal
128Mg Saydanar
129Mg Sein Hlaing (Oatthar)
130Mg Sein Htwe
131Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
132Mg Shwe Khit
133Mg Si Thu
134Mg Soe Chain
135Mg Soe Myat (Chaung Oo)
136Mg Soe Thit
137Mg Su Shin
138Mg Sue San
139Mg Swe
140Mg Swe Thet
141Mg Than Swe (Dawei)
142Mg Thant
143Mg Thar Cho
144Mg Thar Ma Nya
145Mg Thar Noe
146Mg Thar Pyae
147Mg Thar Ra
148Mg Thaw Ka
149Mg Thein Lwin
150Mg Thein Pae
151Mg Thein Sine
152Mg Thit Sein
153Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
154Mg Thwae Chun
155Mg Thway Yint
156Mg Thwe Thit
157Mg Tin Mon
158Mg Wai Phyo
159Mg Wanna
160Mg Wint Thu
161Mg Won Tha
162Mg Yan Pine
163Mg Ye Soe (Kyaukse)
164Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
165Mg Yin Win (Dau Pone)
166Mg Za Ni Ya
167Mg Zayyar
168Mhaw Ekari
169Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
170Mhawbi Sir Thein
171Mhu Tha Pyae
172Mhu Thet Pie
173Mi Chan Wai
174Mi Ko Zu Zin
175Mi Mann Lay
176Min Aung Kyaw
177Min Aung Min
178Min Aung Naing
179Min Bay Dar (Pwint Phyu)
180Min Bu Ashin Kinsana
181Min Bu Aung Kyaing
182Min Bu Myo Thet Aung
183Min Din
184Min Eain Dar
185Min Htet Yarzar
186Min Kan Thar
187Min Khaung (EMPA-8)
188Min Khite Soe San
189Min Ko Naing
190Min Kun Sayardaw
191Min Kyaw
192Min La Pyae
193Min Lu
194Min Lu Lu
195Min Ma Gite
196Min Mahar Kyaw Khaun
197Min Myat ThuRa
198Min Myat Yar Za
199Min Nan
200Min Nay Thway
201Min Ni
202Min Nwe Soe
203Min Phone Htee
204Min Pone Nya
205Min San Ain
206Min San Eain
207Min Sate Tra
208Min Set Ka
209Min Set Kyar
210Min Shin
211Min Soe (Han Thar Nwe)
212Min Soe Yar Sar
213Min Soe Yar Zar
214Min Swe
215Min Ta Khit
216Min Thane Kha
217Min Thawdar
218Min Thein (Mechanical)
219Min Thein Khaing
220Min Thila
221Min Thitsar Hlaing
222Min Thu Ra
223Min Thu Won
224Min Thway Thit Sar
225Min Win Htain
226Min Yae Kyaw
227Min Yu Pa
228Min Yu Wai
229Min Zaw
230Min Zin
231Mingalar Zin Aung
232Minister Padaytha Yar Zar
233Ministry of Construction
234Ministry of Culture
235Ministry of Education
236Ministry of Finance and Revenue
237Ministry of Health
238Ministry of Home Affairs
239Ministry of Information
240Ministry of Information and Communication
241Ministry of Religious Affairs
242Mite Mite (Pyay)
243MMTH
244Mo Mo
245Mo Zar Hlan Wai
246Moe (Kyaut Sal)
247Moe Hein
248Moe Kyaw Thu
249Moe Lynn (Phoe Lay)
250Moe Ma Kha
251Moe Moe (Innyar)
252Moe Myint Oo
253Moe Ni Lwin
254Moe Nine Sayartaw U Pannita
255Moe Nyein Aye
256Moe Sat Pwint
257Moe Set Lin Htet
258Moe Set Y
259Moe Shin (I.M.T)
260Moe Si Thu
261Moe Thae Phyu Soe
262Moe Thet Min Yin
263Moe Wai
264Moe Zay Nyein
265Moe(PyinMaNar)
266Moh Moh Sann
267Mone Ywae Sayartaw
268Mone Ywar Nay Zar
269Mone Ywar Win Pe
270Mr. Mg Mhine
271Mr.Tarot
272Mra Hnin Zi
273Mu Pine Hnin Si
274Muh Eain Zin
275Mya Aye
276Mya Han
277Mya Hnaung Nyo
278Mya Htun Aung
279Mya Kay Tu
280Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
281Mya Mhuu Khin Khin
282Mya Nandar
283Mya Pearl Khin
284Mya Pearl Thwe
285Mya Phone Lu Lu
286Mya Sein Taung Sayardaw
287Mya Set Kyar Shin
288Mya Than San
289Mya Than Tint
290Mya Thandar
291Mya Tharr Twin
292Mya Thin Kyu
293Mya Win
294Mya Win_Dathana
295Myae Latt Mg Myint Thu
296Myae Mhone Lwin
297Myae Yine
298Myaing Nann Swe
299Myanma A Lin Than Nyunt
300Myanmar Music Association
301Myanmar Thaing Federation
302Myanmar Translation Society
303Myanmar Writers Association
304Myar Sit The
305Myar Thu
306Myat Khine
307Myat Nyein
308Myat Pann Ya Gone Group
309Myat Thet
310Myat Wai Toe (Education University)
311Myaun Mya Mg Ko
312Myaung Mya Mg Yin Tint
313Myaw Lint Chat (Medicine 2)
314Myay Lat Myat Thu
315Myay Lat Thein Lwin
316Myeik Win Htain
317Myin Mu Mg Naing Moe
318Myint Mo Myittar (Loikaw)
319Myint O Two
320Myint Soe Hlaing
321Myint Than
322Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
323Myo Aung Swe (Medical Research)
324Myo Aung Swe (Say Thu)
325Myo Ko Myo
326Myo Lwin Aung
327Myo Man
328Myo Myint
329Myo Nyunt Htun
330Myo Set (Mr. Photo)
331Myo Thura
332Myoe Ma Myint Kywal
333Myoe Ma Than Lwin
334Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Thit
7Naing Win Swe
8Naing Zaw (Lazy Club)
9Nan Ei Ei Zar
10Nan Ei Khine
11Nan Htike Soe
12Nan Kyawt Shin
13Nan Nyunt Swe
14Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
15Nan Su Kay Swam
16Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
17Nanda
18Nanda Kyaw Thu
19Nanda Soe
20Nanda Thein Zan
21Nanda Thu
22Nandar Moe Kyal
23Narainda
24Nat Nwe
25Nat Sat Yaung
26Nat Shin Naun
27Nat Tha Mee
28Nat Ywar Moe
29Naung Sit The
30Naw Htoo Aung
31Nay Ant Khaung
32Nay Aw Yar
33Nay Htet Thiha
34Nay Kha
35Nay Ko Latt
36Nay Lin (Dental)
37Nay Lin Aung
38Nay Min Naing
39Nay Min Thurain
40Nay Min Yarzar
41Nay Min Yaung Chi
42Nay Myo Thant
43Nay Nor
44Nay Nwe Zin Myint
45Nay Oo Wai
46Nay Paing
47Nay Phone Lat
48Nay Phone Oo
49Nay Phone Wai
50Nay Soe Htet
51Nay Soe Thaw
52Nay Win (London)
53Nay Win Aung
54Nay Win Myint
55Nay Ye Aung
56Nay Zaw Naing
57Nay Zin Latt
58Nga Lat Ma
59Ngwe Kyi
60Ngwe O Dawn - Kyee Maung
61Ngwe Tar Yi
62Nhin Wai Nyein
63Nhine Mahar
64Ni Ko Ye`
65Ni Ni Naing (Tha Hton)
66Ni Yint Yint
67Nine Nine Sanay
68No Ko Zu Zin
69Nor Tuu Aung
70Nu Nu Yi (Innwa)
71Nu Yin
72Nwae Ta Man
73Nwan Jar Thine
74Nway Ta Man
75Nwe Oo Hlaing
76Nwe Thit
77Nyan Kywal
78Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
79Nyay
80Nyein Aye Eain
81Nyein Chan May
82Nyein Kyaw
83Nyi Aung Maw
84Nyi Htet Aung
85Nyi Lynn Sat
86Nyi Naun
87Nyi Nyi Htwe
88Nyi Nyi Naing
89Nyi Pu Lay
90Nyi Thit
91Nyo Aung
92Nyo Aye
93Nyo Htet (Lin Thit Oo)
94Nyo Lwan Aung
95Nyo Mya
96Nyo Myint Thein
97Nyo Thaung
98Nyoe
99Nyunt Kyuu
100Nyunt Oo
101Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phoe Kyawt
24Phoe La Min
25Phoe Nyan
26Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
27Phoe Thone Nya
28Phoe Wa Mg
29Phone Kywal
30Phone Mee Nay La
31Phone Pyae Tayzar
32Phone Tay Za
33Phone Wai (Medicinal Herbs)
34Phwar Lauk Kyi
35Phyar Pone Nadi
36Phyo Tharra
37Phyo Wai (M.A)
38Phyuu Sayardaw
39Poe Ko Ko
40Poe Ko Ko
41Poe Zar
42Politician
43Pone Na Ka
44Pone Na Mi
45Pone Na Nyo
46Pone Nya Khin
47Por Gyar Yit
48Por Lwin Kyaw
49Por Lwin Kyaw
50Por Oo Thit
51Prof. Min Dar Tu
52Prof. U Aye Maung
53Professor Min Dar Tu
54Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
55Public Service Media Governing Body
56Pwint Lann (Mine)
57Pyae Pine Muu Aim
58Pyi Kyaw Lwin
59Pyi Lone Mwae
60Pyi Myanmar Editor Group
61Pyi Pann Moe
62Pyin Nyar Di Pa
63Pyin Nyar Kyaw
64Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
65Pyin Sa Man D Yine
66Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Say Tha Wun
44Saya Sundra
45Sayar Aung
46Sayar Aung Pine
47Sayar Dagon
48Sayar Gyi Myint Tharr
49Sayar Gyi U Han Htun
50Sayar Gyi U Tin Oo
51Sayar Htwe
52Sayar Nu
53Sayar Nyo
54Sayar Sein Sann
55Sayar U Ba Hein
56Sayar U Maung Maung Than
57Sayar U Min Thein
58Sayar U San Lwin
59Sayar U Sein Myint
60Sayar U Thar No
61Sayar U Thein Lwin
62Sayardaw Badanda Nay Main Da
63Sayardaw Badanta Waiponela
64Sayardaw Baddanda Kovida
65Sayardaw U Jotika
66Sayardaw U Ya Tha Ka
67Saytanar Hlaing
68Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
69Sein Hlaing
70Sein Lynn
71Sein Ngat Yoe
72Sein Sein
73Sein Win Sein
74Set Htun Lynn
75Shanti Swaroop Baudh
76Shar
77Shate
78Shin Gwan Gweat
79Shin Htwe Yin (Manottha)
80Shin Lu Thit
81Shin Ma
82Shin May Yoon
83Shin Me Htae
84Shin Moe
85Shin Myat Noe
86Shin Nhaung
87Shin Oakkahta
88Shin Phone
89Shin R Sar Ra
90Shoon Ya Me Moe
91Show
92Shwe Ba Win
93Shwe Bo Barmahti Khin Aung
94Shwe Bo Mi Mi Gyi
95Shwe Bo Thet Mar
96Shwe Chan Thar
97Shwe Dar
98Shwe Daun Lu
99Shwe Inzali
100Shwe Kine Tharr
101Shwe Ku May Hnin
102Shwe Kyae Si
103Shwe Kyin Sayartaw Gyi
104Shwe Min Won Sayataw
105Shwe Min Wun U Phone Myint
106Shwe Myaing Pyone Lei Maw
107Shwe Nagar Tin Win
108Shwe Nwe
109Shwe O Daung
110Shwe Phone Kan
111Shwe Taung Thiha Thu
112Shwe Thin Kha
113Shwe Yaun Ma Ma
114Shwe Yin Nhit
115Si Thu At Ga
116Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
117Silent Ghost
118Sin Phyu Kyne Aung Thein
119Sitagu Sayadaw
120Soe Chit Oo
121Soe Hnin Oo
122Soe Maung Maung
123Soe Myaing
124Soe Myat Thu Zar
125Soe Myint
126Soe Myint Latt
127Soe Myint Maung
128Soe Nay Lin
129Soe Soe
130Soe Thein
131Soe Thine
132Soe Thwae (Translator)
133Soe Thwae (Weitzar)
134Soe Tin Win
135Soe Win Htut
136Su Hla Phyu
137Su Htet
138Su Htoo Pan Sayar Han
139Su Htoo Pan U Kyaw
140Su Inzali
141Su Kyi Htwe
142Su Latt Tun
143Su Lay Nwe
144Su Myat Eain
145Su Myat Mon Mon
146Sue Hnget
147Sue Ma
148Sue Thit Ni
149Sut Htun Mhat Win
150Swal Mat Shin
151Swal Taw Min Than Aye
152Swam Htet Aung
153Swe Hlaing Oo
154Swe Min (Da Nu Phyu)
155Swe Myint
156Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Lu
11Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
12Taw Saw Hinn
13Taw Tharr Gyi Lu Naing
14Taw Win Nwe
15Tet Ka Tho Phone Naing
16Tet Ka Thol Khin Maung Aye
17Tet Ka Thol Ko Htay
18Tet Ka Thol Mya Sein
19Tet Ka Thol Nandamate
20Tet Ka Thol Nay Win
21Tet Ka Thol Sein Tin
22Tet Ka Thol Shin Thiri
23Tet Ka Thol Soe Win
24Tet Ka Thol Tin Kha
25Tet Ka Thol Win Kywal
26Tet Toe
27Tha Doe Aung
28Tha Doe Nwe
29Tha Doe Tay Za
30Tha Doe Wi Ra
31Tha Kya Won Tha
32Tha Pyae Moe
33Thadinhtauk Khin
34Thakhin Aung Phae
35Thakhin Ba Thaung
36Thakhin Ba Tin
37Thakhin Mya Than
38Thakhin Myat Sine
39Thakhin Phae Htay
40Thakhin Than Htun
41Thakin Ko Taw Mhine
42Thame Chit
43Thame Pyo
44Thamudaya Po Mo
45Than Aung Khaing
46Than Htike
47Than Myint Aung
48Than Myint Oo
49Than Nyein Aung (Education)
50Than Oo Hlaing
51Than Phae Myint
52Than Swe
53Than Tun
54Than Twal Maung
55Than Win Hlaing
56Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
57Thant Sin
58Thant Zaw Htun
59Thar Du
60Thar Ga Doe
61Thar GaRa Nga Soe
62Thar Lon Kyaw
63Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
64Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
65Tharmanay Kyaw
66Thate Pan Maung Wa
67Thate Pan Myo Thant
68Thate Pan Soe Hla
69ThaToe Tay Za
70Thaung Htike
71Thaung Nyunt Thit
72Thaung Wai Oo
73Thaw Ka
74Thawdar Aye Lei
75Thawdar Swe
76The Khit Nay
77Thein Myint Wai
78Thein Oo
79Thein Pae Myint
80Thein Pe
81Thein Than Win (Ma Hlaing)
82Thein Zaw (Shwe Li Oo)
83Theint Theint Nway
84Thet Hlar Shin Saw
85Thet La Sin
86Thet Min July
87Thet Oo Lwin
88Thet Pine Ye`
89Thet Tun (Medical Science)
90Thi Han Twin
91Thi La
92Thiha Aung
93Thiha Htate Tin Saw
94Thiha Kyaw Thu
95Thiha Naing (Pyi)
96Thike Phwar
97Thin Kha Thu
98Thin Khar
99Thin Myat Noe
100Thin Su Su Nyein
101Thin Tine Nyo
102Thine U Chit Than
103Thinn Thinn Naing
104Thinn Thinn Thar
105Thiri Kyae Sin
106Thiri Pyan Chi U Thar Myat
107Thit Htoo Eain
108Thit Sar Ni
109Thite Phwar
110Thoe
111Thoe Saung
112Thone Na Yi Thet Wai
113Thone Sal Htate Tin Myint
114Thonedara Win- Chaung Oo
115Thoon Nay Soe
116Thoon Sit
117Thu Kha Mai Hlaing
118Thu Mg
119Thu Ra Htike
120Thu Ra Ni
121Thu Rain
122Thu Rain Swe
123Thu Tay Thi Myint Tun
124Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
125Thu Tay Thi Sayar Nyein
126Thu Tay Thi Sayar Zaw
127Thu Tay Thi Thet Tun Myint
128Thu Thain
129Thu Thu Ka
130Thu Way
131Thu Yaung Mae
132Thuritza
133Thuwanna Kyaw Sein
134Tin Aung Htun
135Tin Aung Ni
136Tin Htwe
137Tin Maung Myint
138Tin Maung Win
139Tin Maw (Chemistry)
140Tin Mg Toe
141Tin Moe
142Tin Myint
143Tin Myint Oo
144Tin Naing Toe
145Tin Soe (BawGa Gone)
146Tin Swe Moe
147Tin Than Oo
148Tin Tun (Taung Gote)
149Tint Htun Swe
150Tint Sann
151Tint Tal
152Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
153Tite Soe
154Today Editor Group
155Toe Htet
156Toe Nhaung Moe
157Toe Tet
158Tr. Daw Thet Thet
159Traffic Rule Committee
160Tri Set Ka
161Tri Set Kha
162Tri Setkyar
163Tri Thin Kha
164Twae Htar Nyo
165Twin Gyi One Mg
166Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Khaemar Sarra
33U Khin Aung
34U Khin Maung Saw (Berlin)
35U Khin Maung Swe
36U Khin Mg Gyi
37U Khin Soe
38U Ko Ko (Solicitor)
39U Ko Ko Gyi
40U Ko Ko Lay (B.Sc)
41U Ko Lay - Zayyar Maung
42U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
43U Kyaw Naing
44U Kyaw Nyunt
45U Kyaw Yan
46U Kyaw Zay Ya
47U Kyi Myint
48U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
49U Maung Gyi
50U Maung Maung Lay
51U Mg Mg Than
52U Min Htet
53U Min Naing
54U Moe Myint
55U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
56U Myint Htun
57U Myint Lwin (Kan Baw Za)
58U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
59U Myint Swe (M.A London)
60U Myint Swe (MoeGok)
61U Myint Swe (Phyuu)
62U Myo Myint Wai
63U Myo Nyunt (Archaeologist)
64U Nanda
65U Nu
66U Nyan Thin
67U Nyar Na
68U Nyein Aung (Sayar Bayda)
69U Nyi Hla Ngal
70U Nyunt Hlaing
71U Oattaratharra
72U Ottamatharra
73U Own Kyaing
74U Own Myaing (Electronic)
75U Own Myint (Diesel)
76U Phae Thein
77U Phoe Kyar
78U Phone (Chemistry)
79U Pone Nya
80U Por Oo
81U Pu Ka Lay
82U Pyi Thein
83U Pyin Nyar
84U Pyinnyar Won Tha
85U Pyone Cho
86U San Myint Aung (B.A)
87U San Shwe Bu
88U San Thar Aung
89U Sann Oo (MIS, Mandalay)
90U Sein Tun
91U Shwe Aung
92U Shwe Win
93U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
94U Sut Su
95U Sway Tin (U.S.C)
96U Taung Lone
97U Taw
98U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
99U Than (HaPheZee)
100U Than Daing
101U Than Hlaing
102U Than Htut
103U Than Phae (Ae Lann Nyun)
104U Than Sint (NL Elec)
105U Thar Tint
106U That Ka
107U Thaung Lwin
108U Thaung Win (Cherry Flower)
109U Thaw Zin
110U Thein Aung (Myanmar Sar)
111U Thet Htun
112U Thet Sein
113U Thit Lwin Soe
114U Thu Kha
115U Tin Aye
116U Tin Aye (Dawei)
117U Tin Htut (B.E. Agri.)
118U Tin Ngwe
119U Tin Nyunt
120U Tin Oo (Myaung)
121U Tin Oo (Tution)
122U Tin Pae
123U Tint Wai
124U Tint Win Naing
125U Tun Hla
126U Uggasena (Chindwin)
127U Wam Htain
128U Win Htain
129U Win Myint
130U Win Zin (Myeik)
131U Wint Kyaw
132U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Thit
25Win Tin
26Win Win Latt
27Win Win Myint
28Win Zaw (Thit Taw)
29Win Zaw (Thone Sal)
30Wine Lashio
31Wine Maw
32Wint Kywal
33Wint Pyone Myint
34Wut Yee (Food House)
35WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Sayardaw
20Yay Cham
21Yaynanthar Win Maung
22Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
23Ye Baw Phae Than
24Ye D Pa
25Ye Htet
26Ye Htun Win
27Ye Htut
28Ye Kaung Htet
29Ye Man
30Ye Man Aung
31Ye Min Aung (RAY Electronic)
32Ye Min Hein
33Ye Mon Htaw
34Ye Mya Lwin
35Ye Myat Tin
36Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
37Ye Naing Moe
38Ye Shan
39Ye Sky
40Ye Thaddi
41Ye Thu
42Ye Thway Htet
43Ye Win Aung
44Ye Yan Aung
45Ye Yin Aung
46Ye Yint Naing
47Ye Zarni Aung
48Ye Zaw Aung
49Ye` Baw Htun
50Ye` Baw Kyaw San
51Ye` Khaung
52Ye` Man
53Ye` Min Hein
54Ye` Ye` Oo
55Yi Yi Htay
56Yin A Nint
57Yin Min Oo (University of Medicine)
58Yin Yin Lei
59Yin Yin Nu (Mandalay)
60Yoon Eain Drae
61Yuwati Khin Oo
62Yuwati Khin Sein Hlaing
63Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lwin Oo (Hinthada)
12Zaw Lynn (Youth)
13Zaw Maung
14Zaw Min Than
15Zaw Nainggan Soe
16Zaw Thet Htwe
17Zaw Win (Thit Htwin)
18Zaw Zaw Aung
19Zaw Zin
20Zay Ya
21Zay Ya Thu
22Zay Yar Maung
23Zay Yar Min Shin
24Zay Yar Zaw
25Zayyar Moe
26Zin Aye
27Zin Ba Oo
28Zin Mg Mg Htet
29Zin Min (Tha Main Htaw)
30Zin Thant
31Zin Wai Thaw
32Zin Yaw Ni
33Zu
34Zu Zu
35Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z