Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Retired Bank Officer
18A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
19A Shin Kawnaynya
20A Shin Pone Nyar Nanda
21A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
22A Swe Taw
23A Thin
24A Yoe
25A Zat Hein
26Abhidhamma University
27Adatehtan Sayardaw
28Ae Kan Min
29Aekarit
30Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
31Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
32Akari Pyone
33Akari Wai Wai
34Akazu Mizuha and Mimic
35Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
36Alinkar Myat Zar Ni
37Ambassador U Tint Swe
38Anaw Mar
39Ann Kone Kyi
40Annawar Soe Moe
41Ant Mg
42Ant Phwal
43Anthropologist Kyaw Win
44Aphauk Sayartaw
45Ar Kar Min
46Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
47Ashin Arsarrarlinkarra
48Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
49Ashin Awbartharbiwontha
50Ashin Awtada
51Ashin Candadhika
52Ashin Chekinda
53Ashin Dhama Parla
54Ashin Dhama Parlar Nanda
55Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
56Ashin Eiddhi Pala
57Ashin Eidikar Biwonta
58Ashin Gaw Thi Ta
59Ashin Gawthitharra
60Ashin GuNainDa
61Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
62Ashin Kawainda (Popa)
63Ashin KaWi TarYa
64Ashin Kelasa
65Ashin Khae Main Da
66Ashin Khae Main Da Tar Mi
67Ashin Khae Mar Nanda
68Ashin Khae Mar Sar Ra
69Ashin Khutala(Zalon)
70Ashin Kowida
71Ashin Kumarra
72Ashin Kuverasara
73Ashin Mahar Buddha Gawta
74Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
75Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
76Ashin Nar Ga Thane
77Ashin Narya Dar Bi Won Ta
78Ashin Nyar Nain Da
79Ashin Pannita Htay
80Ashin Ponya Nanda
81Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
82Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
83Ashin Pyin Nyar Won Tha
84Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
85Ashin Revata
86Ashin Sandar Tika
87Ashin Sandi Mar
88Ashin Sat Kain Da
89AShin Su Mingala Lankara
90Ashin Tay Zani Ya
91Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
92Ashin Thaw Ma- Dawae
93Ashin Thaw Par Ka
94Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
95Ashin Thondaya
96Ashin Tilawkarbiwuntha
97Ashin U Oak Tama Tarya
98Ashin Warramar Bi Won Tha
99Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
100Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
101Ashin WiYiRa (Taung Soon)
102Ashin Won Tha Par La
103Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
104Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
105Ashin Zanakar Biwonta
106Ashin Zanar Depa
107Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
108Ashin Zayya Pannita
109Association of Myanmar Poets
110At Ga Yar Zar
111At Ta Kyaw
112Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
113Aung Chaint
114Aung Din
115Aung Din/ Dahta
116Aung Hein
117Aung Hnin Swe
118Aung Htike (Shwe Bo)
119Aung Htoo
120Aung Htun Paw
121Aung Htut
122Aung Khant
123Aung Khin (Kyarr)
124Aung Khin Soe
125Aung Ko Oo (UMK)
126Aung Kyaun Phyar
127Aung Kyaw Hein (Translator)
128Aung Kyaw Kyaw
129Aung Kyaw Swar
130Aung Lin
131Aung Lin Latt (Oakkalar)
132Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
133Aung Maun
134Aung May Ga
135Aung Min Aung
136Aung Min Oo
137Aung Min Tike
138Aung Myat Htay
139Aung Myat Oo
140Aung Myat Thu
141Aung Myint (M.E)
142Aung Myo Min
143Aung Na Mate
144Aung Nay Lin
145Aung Pin Lae
146Aung Pyae
147Aung San (Agriculture)
148Aung San myint
149Aung San Su Kyi
150Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
151Aung Saw Oo
152Aung Shein
153Aung Si Nay Myo
154Aung Si Tar
155Aung Soe
156Aung Soe (Agri/107)
157Aung Soe (Veterinary Physician)
158Aung Swam
159Aung Tay Za
160Aung Thin
161Aung Thit
162Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
163Aung Way
164Aung Weit
165Aung Win (Psychology)
166Aung Ye Lin
167Aung Zaw Latt
168Aung Zay Ya Tu
169Aung Zayya
170Aung Zin
171Ayam Than Nyunt
172Ayar
173Ayarwaddy Lwan Naung
174Aye Aye Hlaing
175Aye Htun Min
176Aye Lwin Thant
177Aye Maung Kyaw
178Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wanita
15Badanda Wi-Sat-Kha-Na
16Badanda Za Ga Rar Biwuntha
17Badanda Zawti Parla
18Badanda Zawtika
19Badandanar Kahlar Na
20BaMa Khit U Ba Yin
21Bamaw Thein Pae
22Bamaw Tin Aung
23Bar Bi Yar
24Bar Mae Sayadaw
25Bawathit U Aung Kyaw
26Bay Lu Wa Sayar Tin
27Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
28Bhikkhu Moneyya
29Bite Pu
30Bo Aye Maung
31Bo Bo
32Bo Bo (Shwe Kan Ku)
33Bo Gyi
34Bo Htet Min
35Bo Min Han
36Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
37Bo Thein Swe
38Bon Pauk Tar Kyaw
39Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
40Burma Re-Education Association
41Burma Research Society
42Burma Socialist Party
43Burma U Ba Yin
44Buu Thee
45Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Ei Mhan(Mandalay)
17Chaw Su San
18Chit Ko Ko Yu
19Chit Ma
20Chit Min Thu
21Chit Myarr Shin
22Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
23Chit Nge (Dat Tha Na)
24Chit Nwe Moe
25Chit Oo Nyo
26Chit Oo Tin
27Chit Sa Yar
28Chit San Win
29Chit Sein Lwin
30Chit Tee
31Chit Win Nyut
32Cho Cho Lwin
33Cho Nwe
34Cho Tun
35Chu Thit
36Civil Service Selection and Training Board
37Colonel Ko Lay
38Colonel San Pwint
39Colonel Tin Maung (retired)
40Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhama Duta Ashin Kawtala(Mudon)
42Dhama Duta AshinArsate Khana
43Dhama Gingar
44Dhamma Byuhar
45Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
46Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
47Dhamma Pi Ya Mahtay
48Dhamma Steka U Maung Maung
49Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
50Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
51Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
52Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
53Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
54Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
55Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
56Dhammar Sariya U Htay Hlaing
57Director Sayar Myint
58Do J San
59Doc Htwe
60Doe
61Dr Ashin Rahula
62Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
63Dr Khin Mg Win
64Dr Kyin Kyin Myint
65Dr Mya Mya
66Dr Thi Thi
67Dr Thutar Sarya Linkar Ya
68Dr Tun Aung Kyaw (eye)
69Dr. Ar Law
70Dr. AShin Dhamma Pi Ya
71Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
72Dr. Aung Khin
73Dr. Aung Khin Sint
74Dr. Aung Ko Ko
75Dr. Aung Kyaw
76Dr. Aung Maw
77Dr. Aung Naing
78Dr. Aye Kyaw
79Dr. Ba Maw
80Dr. Ba Myint
81Dr. Chit
82Dr. Chit Soe
83Dr. Dagon Khin Thazin
84Dr. Daw Thynn Thynn
85Dr. Dharmkirti
86Dr. Hla Kyi
87Dr. Hla Pe
88Dr. Hnin Waddy Maung
89Dr. Khin Aye Htwe
90Dr. Khin Hnin Yu
91Dr. Khin Lay Myint
92Dr. Khin Maung Lwin
93Dr. Khin Maung Nyo
94Dr. Khin Maung Nyunt
95Dr. Khin Mg Aye
96Dr. Khin Moe Moe
97Dr. Khin Myo Han
98Dr. Khin Pan Hnin
99Dr. Khin Yi Win
100Dr. Khine Maung Nyunt
101Dr. Kyaw Kyaw
102Dr. Kyaw Myint
103Dr. Kyaw Sein
104Dr. La Min
105Dr. Lwan Wai
106Dr. Ma Tin Win
107Dr. Mar Mar Swe
108Dr. Maung Maung Nyo
109Dr. Mehm Tin Mon
110Dr. Mg Mg
111Dr. Mg Mg Thein
112Dr. Mg Thin
113Dr. Min Thein
114Dr. Min Tin Mon
115Dr. Mo Lar
116Dr. Moe Htun
117Dr. Mya Mya Thet
118Dr. Myat Myint Moh
119Dr. Myat Thant
120Dr. Myint Lwin (Psychology)
121Dr. Myint Myint Khin
122Dr. Myint Oo
123Dr. Myint Zaw
124Dr. Myo Aung
125Dr. Nan Hlaing
126Dr. Nan Ohmmar
127Dr. Nandawbartha
128Dr. Nay
129Dr. Nu Nu Yin
130Dr. Nwae Win
131Dr. Nyan Hein Latt
132Dr. Nyunt Shwe
133Dr. Ohn Kyaw
134Dr. Ohn Maung
135Dr. Phyu Phyu Myint
136Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
137Dr. Soe Lwin
138Dr. Soe Win Oo
139Dr. Than Htun
140Dr. Than Lwin
141Dr. Thein Lwin
142Dr. Thet Lwin
143Dr. Thiha
144Dr. Tin Aung Aye
145Dr. Tin Hlaing
146Dr. Tin Maung Kyi
147Dr. Tin Mg Htwe
148Dr. Tin Shwe
149Dr. Tin Thein (Geology)
150Dr. Toe Hla
151Dr. U Kan Nyunt
152Dr. U Swe Myint
153Dr. U Thein
154Dr. U Tint Swe Latt
155Dr. Walpola Rahula
156Dr. Win Maung Htet
157Dr. Win Naing
158Dr. Ye Myint Kyaw
159Dr. Ye Naing
160Dr. Yi Yi
161Dr. Zaw Than
162Drum Publication Group
163Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
164Du Won
165Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlaing(Peer)
23Hlan Htet
24Hline Kyar Phyu
25Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
26Hnin Hnin Aye
27Hnin Ko
28Hnin Nwae Hlaing
29Hnin Oo
30Hnin Pann Eain
31Hnin Set
32Hnin Thiri Kyatthayay
33Hnin Win Than
34Holy Ghost
35Hot Line
36Htan Hlaing
37Htar Oak Thone
38Htate Tin Htut
39Htaung Muu Gyi Thein Win
40Htay Htay Myint(Philosophy)
41Htay Maung
42Htet Aung Zin
43Htet Htet Htun
44Htet Min Lwin
45Htet Moe
46Htet Myat
47Hti Lar Sithu
48Hti Lar Soe Myint Htal
49Htike Tazin
50Htin Gyi
51Htin Lynn
52Htoo Ant
53Htoo Myat Kyal
54Htoo Swe Aung
55Htun Aung Kyaw
56Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
57Htun Lynn
58Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
59Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
60Htun Shwe Khaing (M.A)
61Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khayae Ta Khin
31Khin (Tine Yinn May)
32Khin Aung Soe
33Khin Cho Htun Publication
34Khin Hnin Yu
35Khin Khin Htoo
36Khin Khin Kyaw(Edu)
37Khin Khin Myat Noe
38Khin Khin Thin
39Khin La Pyae Won
40Khin Latt
41Khin Lay Myint
42Khin Maung
43Khin Maung Myint
44Khin Maung Than (Psychology)
45Khin Maung Zaw
46Khin Mg Nyo - Economy
47Khin Mg Toe (Moe Mate)
48Khin Mg Tun(Lanmadaw)
49Khin Mg Zaw
50Khin Mya Swe Nyo(London)
51Khin Mya Zin
52Khin Myat Twal
53Khin Myo Chit
54Khin Nyo Nyo Myint
55Khin One
56Khin Oo Khin Khin
57Khin Saw Tint
58Khin Swe Oo
59Khin Thuzar
60Khin Thuzar Kyaw
61Khin Zaw Hein
62Khine Kyaw
63Khine Maung
64Khine Mi Mi Zin
65Khine Myat Thar
66Khine Thant Kyaw
67Khine Zin Thet
68Khit Pyo Phyu
69Khit Ta Yar Sein Wah
70Khoon Cho Nyein Chan
71Khoon Sint Thu Thu
72Khu Khu
73Khun Cho Nyein Chan
74Khwar Nee
75Kin Wun Min Gyi
76Klash Chan Dar
77Ko (University)
78Ko Arkar (S/W and H/W)
79Ko Chit
80Ko Jay
81Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
82Ko Ko Gyi
83Ko Ko Hlaing
84Ko Ko Latt (Sae Myaun)
85Ko Ko Lay
86Ko Ko Linn
87Ko Ko Maung
88Ko Ko Maung Gyi
89Ko Ko Zaw
90Ko Koe
91Ko Kyaw
92Ko Lwan Khine
93Ko Maung San Thein
94Ko Myo- Mingalar
95Ko Nay(Mandalay)
96Ko Ngal
97Ko Nine (Chinn Mountain)
98Ko Nyein Oo
99Ko One
100Ko Phone Wai
101Ko Pike
102Ko Sa Sa
103Ko Sae(Pacific Ocean)
104Ko Saunn
105Ko Saw Nyein
106Ko Shwe Htoo (Pyay)
107Ko Shwe Taw Thar
108Ko Shwe Thein Min
109Ko Sun (R/O)
110Ko Swe (Panorama)
111Ko Tan Ngar
112Ko Tar
113Ko Taung(Edu)
114Ko Thit
115Ko Tin Win Hlaing
116Ko Yaw (Eco)
117Ko Yoe Kont
118Ko Zaw Htay (Culture)
119Ku Tha
120Kung Fu Soe Myint
121Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
122Kyae Ni
123Kyae Ri Lynn Sit
124Kyae Sin Mhoo Wai
125Kyai The Lay Htet Sayardaw
126Kyat Kalay
127Kyaung Kone Ae Mhue
128Kyaut Belu Tin Maung Swe
129Kyaw Aung
130Kyaw Aung Maw
131Kyaw Hein
132Kyaw Hlaing
133Kyaw Hlaing Oo
134Kyaw Htet Tun
135Kyaw Htin Naw Ya Htar
136Kyaw Htoo
137Kyaw Khine
138Kyaw Kyaw
139Kyaw Kyaw Naing
140Kyaw Kyaw Swe
141Kyaw Kyi(MDY)
142Kyaw Moe Zaw
143Kyaw Mya Than
144Kyaw Myint Lwin
145Kyaw Naing
146Kyaw Nyein
147Kyaw Oo
148Kyaw Pyae Thein
149Kyaw San Kay
150Kyaw Soe Bo
151Kyaw Soe(Myin Mu)
152Kyaw Swe Oo
153Kyaw Thet Han
154Kyaw Thet Khine
155Kyaw Thit
156Kyaw Thu
157Kyaw Thu Soe(Kalay)
158Kyaw Tint Swe
159Kyaw Win
160Kyaw Yin Myint
161Kyaw Zau Oo
162Kyaw Zay Ya - Pathain
163Kyaw Zayar Hlaing
164Kyaw Zayyar Htun
165Kyee Kyee Saw
166Kyee Thae Nyunt Naing
167Kyi Aye
168Kyi Kyi Mar
169Kyi Lin (Myanmar)
170Kyi Lin Aye
171Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
172Kyi Min
173Kyi Mya
174Kyi Naing
175Kyi Nu Khit
176Kyi Oo
177Kyi Shoon
178Kyi Sin Thant
179Kyi Soe Htun
180Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
181Kyu Hnit
182Kyu Kyu Thin
183Kyu Mhway
184Kyune
185KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Myint Mon
24Ma Ni Ni
25Ma Ni Zau Ta
26Ma Nor Ha Ri
27Ma Nwe (Kalaw)
28Ma O Zar
29Ma Sandar
30Ma Than (Edu)
31Ma Thanegi
32Ma Thet Zon
33Ma Thidar (San Chaung)
34Ma Win Myint
35Madi Khin Lay
36Mae Htee Sayardaw (2)
37Magwae Win Myint
38Maha Bawdi Myaing Sayardaw
39Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
40Main Ka Lay
41Main Main (Latha)
42Major Ba Shin
43Major Toe Aung
44Mal Khine
45Mal Kywi
46Mal Min Bone
47Mal Tain Kha
48Man Khinn Htan
49Man Myint
50Man Phoe Aye
51Man Tin
52Man Tint Naung
53Manawhari
54Mandalay Sayartaw Siri Artaba
55Mandalay U Win Hlaing
56Many Cartoonist
57Many Poet
58Many Writers
59Mar Gati(TarSi)
60Mar Lay
61Mar Mar Aye
62Mar Mar Soe
63Mar Na Wa
64Mar Yainda (Pathain Gyi)
65Mar Yar
66Mar Yin Yin
67Marcury
68MaTone Lone Sein Win
69Maung (Magway)
70Maung Htin Aung
71Maung Maung
72Maung Maung Htwe (Retired Professor)
73Maung Maung Moe Aung
74Maung Maung Sein Lynn
75Maung Maung Thein Hlaing
76Maung Maung Thiri
77Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
78May Aww
79May Myat Noe
80May Myot Moe Kyi
81May Nyein
82May Pearl Oo
83May Tara Wun Oo
84May Theingar Soe
85May Thet Su
86Maymyo Chit Swe
87Me Ko Zuu Zin
88Member of Sabel Oo´s Editors
89Mercury
90Mg Ant
91Mg Aye Aung
92Mg Ba Kyaw(Bagan)
93Mg Ba Thein
94Mg Bo Mwae
95Mg Chaint
96Mg Chaw Nwe
97Mg Chit Htwe (M.A)
98Mg Chit Nyo (Bago)
99Mg Chit Phae(MA)
100Mg Cho
101Mg Computer
102Mg D
103Mg Dagon
104Mg Daung
105Mg Day
106Mg Han Tint
107Mg Hla
108Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
109Mg Hla Soe
110Mg Hlaing Yi
111Mg Hnin Swe
112Mg Hone Wam (Lecturer)
113Mg Htin
114Mg Htin Aung
115Mg Htoo Chon
116Mg Htun Myaing
117Mg Htun Oo (Mogok)
118Mg Htun Thu
119Mg Kaung Htike
120Mg Kaung Myint
121Mg Khin Min (Danuphyu)
122Mg Khine Aung
123Mg Khine Khant
124Mg Khine Latt
125Mg Khine Mar
126Mg Khit Tun
127Mg Ko Ko (Amarapura)
128Mg Ko Ni
129Mg Ko Yu
130Mg Kyar Nyo
131Mg Kyau Oo
132Mg Kyaut Tie
133Mg Kyaw Yin
134Mg Kyi Lin
135Mg Kyi Pann(MyinKabar)
136Mg Kyi Thant
137Mg Kyi Thit
138Mg Loon Kyin
139Mg Lu Yae
140Mg Mahar
141Mg Mg Aye
142Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
143Mg Mg Htun Aung
144Mg Mg Kyaw
145Mg Mg Moe Aung
146Mg Mg Myint Thein (YIT)
147Mg Mg Nyunt
148Mg Mg Pyone
149Mg Mg Sein Linn
150Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
151Mg Mhwe Kyu(Taung Zalat)
152Mg Min
153Mg Min Soe
154Mg Moe Si
155Mg Moe Thu
156Mg Mya Htwe(Sea)
157Mg Myae Ni (Tamartaw)
158Mg Myat Moe
159Mg Myat Mon(Sue Lay)
160Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
161Mg Myint Kywal
162Mg Myint Mar (Bogalay)
163Mg Nay Win
164Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
165Mg Nyan Htet
166Mg Nyan Kyal
167Mg Nyein Chan
168Mg Nyi Oo
169Mg Nyo Aye
170Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
171Mg Pann Mwae
172Mg Pann Yi
173Mg Phae Ngal
174Mg Por Tun
175Mg Pyae Chan
176Mg Pyue (Tan Twe)
177Mg San Phaw
178Mg Sanda(Lel Way)
179Mg Sane Ni
180Mg Sann Kyal
181Mg Saydanar
182Mg Sein Hlaing (Oatthar)
183Mg Sein Htwe
184Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
185Mg Shwe Khit
186Mg Si Thu
187Mg Soe Chain
188Mg Soe Htike(30)
189Mg Soe Maung (Targaya)
190Mg Soe Myat (Chaung Oo)
191Mg Soe Thit
192Mg Su Shin
193Mg Sue San
194Mg Swam Yi
195Mg Swe
196Mg Swe Thet
197Mg Take Khar
198Mg Than Swe (Dawei)
199Mg Thant
200Mg Thar Cho
201Mg Thar Ma Nya
202Mg Thar Noe
203Mg Thar Pyae
204Mg Thar Ra
205Mg Thaw Ka
206Mg Thein Lwin
207Mg Thein Pae
208Mg Thein Sine
209Mg Thet Naung
210Mg Thit Sein
211Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
212Mg Thwae Chun
213Mg Thway Yint
214Mg Thwe Thit
215Mg Tin Mon
216Mg Tin Oo(Bot)
217Mg Tine Pin
218Mg Wai Phyo
219Mg Wanna
220Mg Wint Thu
221Mg Won Tha
222Mg Yan Pine
223Mg Yay Aye (Harvard University)
224Mg Ye Naing
225Mg Ye Soe (Kyaukse)
226Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
227Mg Yin Nwe
228Mg Yin Win (Dau Pone)
229Mg Za Ni Ya
230Mg Zayyar
231Mhaw Ekari
232Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
233Mhawbi Sir Thein
234Mhu Tha Pyae
235Mhu Thet Pie
236Mhue Zaw
237Mi Chan Wai
238Mi Ko Zu Zin
239Mi Mann Lay
240Michael Swan
241Min At Ga
242Min Aung
243Min Aung Kyaw
244Min Aung Min
245Min Aung Naing
246Min Bay Dar (Pwint Phyu)
247Min Bu Ashin Kinsana
248Min Bu Aung Kyaing
249Min Bu Myo Thet Aung
250Min Chan Mon
251Min Chit Htun
252Min Chit Koon
253Min Din
254Min Eain Dar
255Min Htet Yarzar
256Min Kan Thar
257Min Khaung (EMPA-8)
258Min Khite Soe San
259Min Ko Naing
260Min Kun Sayardaw
261Min Kyaw
262Min La Pyae
263Min Lu
264Min Lu Lu
265Min Ma Gite
266Min Mahar Kyaw Khaun
267Min Mahaw Nyunt
268Min Myat Noe
269Min Myat ThuRa
270Min Myat Yar Za
271Min Nan
272Min Nay La
273Min Nay Thway
274Min Ni
275Min Nwe Soe
276Min Oak Soe
277Min Phone Htee
278Min Phone Thain Kha Thu
279Min Pone Nya
280Min San Ain
281Min San Eain
282Min Sate Tra
283Min Set Ka
284Min Set Kyar
285Min Shin
286Min Shwe Min
287Min Soe (Han Thar Nwe)
288Min Soe Yar Sar
289Min Soe Yar Zar
290Min Swe
291Min Ta Khit
292Min Thane Kha
293Min Thawdar
294Min Thein (Mechanical)
295Min Thein Khaing
296Min Thet Kha
297Min Thila
298Min Thit
299Min Thitsar Hlaing
300Min Thu Hein(Edu)
301Min Thu Ra
302Min Thu Won
303Min Thway Thit Sar
304Min Tone Nya(Buddha University)
305Min Win Htain
306Min Yae Kaung Pone
307Min Yae Kyaw
308Min Yu Pa
309Min Yu Wai
310Min Zaw
311Min Zin
312Mingalar U Aung Myint
313Mingalar Zin Aung
314Minister Padaytha Yar Zar
315Ministry of Construction
316Ministry of Culture
317Ministry of Education
318Ministry of Finance and Revenue
319Ministry of Health
320Ministry of Home Affairs
321Ministry of Information
322Ministry of Information and Communication
323Ministry of Religious Affairs
324Ministry of Religious Affairs
325MinPyar Min Thein Zan
326Mite Mite (Pyay)
327MMTH
328Mo Linn(Phoe Lay)
329Mo Mo
330Mo Zar Hlan Wai
331Moe (Kyaut Sal)
332Moe Hein
333Moe Kot Sayartaw
334Moe Kyaw
335Moe Kyaw Thu
336Moe Lynn (Phoe Lay)
337Moe Ma Kha
338Moe Mate Min Yi
339Moe Moe (Innyar)
340Moe Myint Mg
341Moe Myint Oo
342Moe Nat Shin
343Moe Ni Lwin
344Moe Nine Sayartaw U Pannita
345Moe Nyein Aye
346Moe Sat Pwint
347Moe Set Lin Htet
348Moe Set Y
349Moe Shin (I.M.T)
350Moe Si Thu
351Moe Tain (TaeBaeBoe)
352Moe Thae Phyu Soe
353Moe Thet Min Yin
354Moe Tu(Mandalay)
355Moe Wai
356Moe Zat Paing
357Moe Zay Nyein
358Moe(PyinMaNar)
359Moh Moh Sann
360Mone Ywae Sayartaw
361Mone Ywar Nay Zar
362Mone Ywar Win Pe
363Motion(I.M.T)
364Mr. Mg Mhine
365Mr.Tarot
366Mra Hnin Zi
367Mu Pine Hnin Si
368Muh Eain Zin
369Mya Aye
370Mya Han
371Mya Han Thein Mg
372Mya Hnin Si
373Mya Htun Aung
374Mya Kay Tu
375Mya Khwar Nyo
376Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
377Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
378Mya Mhuu Khin Khin
379Mya Nandar
380Mya Nhaung Nyo
381Mya Pearl Khin
382Mya Pearl Thwe
383Mya Phone Lu Lu
384Mya Sein Taung Sayardaw
385Mya Set Kyar Shin
386Mya Than San
387Mya Than Tint
388Mya Thandar
389Mya Tharr Twin
390Mya Thin Kyu
391Mya Tun Aung
392Mya Win
393Mya Win_Dathana
394Mya Yati
395Myae Latt Mg Myint Thu
396Myae Latt Myat Thu
397Myae Mhone Lwin
398Myae Mhone Lwin
399Myae Yine
400Myaing Nann Swe
401Myanma A Lin Than Nyunt
402Myanmar Encyclopedia
403Myanmar Language Commission
404Myanmar Music Association
405Myanmar Pyi Tar Ko Ko
406Myanmar Thaing Federation
407Myanmar Translation Society
408Myanmar Writers Association
409Myar Sit The
410Myar Thu
411Myat Htay Maung
412Myat Khine
413Myat Mingalar Editor
414Myat Noe Shinn
415Myat Nyein
416Myat Pann Ya Gone Group
417Myat Thet
418Myat Thin
419Myat Wai Toe (Education University)
420Myaun Mya Mg Ko
421Myaung Mya Mg Yin Tint
422Myaw Lint Chat (Medicine 2)
423Myawadi
424Myay Lat Maung Myint Thu
425Myay Lat Min Lwin
426Myay Lat Myat Thu
427Myay Lat Thein Lwin
428Myeik Win Htain
429Myin Mu Mg Naing Moe
430Myint Htun
431Myint Mo Myittar (Loikaw)
432Myint Moe Aung
433Myint Myat Phyu Sin
434Myint O Two
435Myint Pyone Oo
436Myint Soe Hlaing
437Myint Than
438Myint Win Mg(AZ)
439Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
440Myo Aung Swe (Medical Research)
441Myo Aung Swe (Say Thu)
442Myo Hein
443Myo Ko Myo
444Myo Lwin Aung
445Myo Man
446Myo Myint
447Myo Myo Zaw(Yay Oo)
448Myo Nyunt Htun
449Myo Set (Mr. Photo)
450Myo Thura
451Myoe Ma Myint Kywal
452Myoe Ma Than Lwin
453Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Ko Ko
6Naing Myint
7Naing Myo Tun
8Naing Oo
9Naing Pan Hla
10Naing Thit
11Naing Win Swe
12Naing Ye Kyaw
13Naing Zaw
14Naing Zaw (Lazy Club)
15Nan Aung Hlaing(Hlaing)
16Nan Ei Ei Zar
17Nan Ei Khine
18Nan Htike Soe
19Nan Kyawt Shin
20Nan Nwe Nwe
21Nan Nyunt Swe
22Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
23Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
24Nan Su Kay Swam
25Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
26Nanda
27Nanda Kyaw Thu
28Nanda Moe Kyal
29Nanda Soe
30Nanda Thein Zan
31Nanda Thu
32Nandar Khin(Tet Kala Myae)
33Nandar Moe Kyal
34Narainda
35Nat Day Wah
36Nat Min Kyi
37Nat Nwe
38Nat Sat Yaung
39Nat Shin Naun
40Nat Tha Mee
41Nat Ywar Moe
42Naung Sit The
43Naw Htoo Aung
44Nay Ant Khaung
45Nay Aw Yar
46Nay Htet Thiha
47Nay Kha
48Nay Ko Latt
49Nay Lin (Dental)
50Nay Lin Aung
51Nay Linn (Inn Taw Kyi)
52Nay Min Lu Lin
53Nay Min Naing
54Nay Min Thurain
55Nay Min Yarzar
56Nay Min Yaung Chi
57Nay Moe Kyaw
58Nay Myo Thant
59Nay Nor
60Nay Nwe Zin Myint
61Nay Oo Wai
62Nay Paing
63Nay Phone Lat
64Nay Phone Oo
65Nay Phone Wai
66Nay Soe Aung(Taunggyi)
67Nay Soe Htet
68Nay Soe Thaw
69Nay Win (London)
70Nay Win Aung
71Nay Win Myint
72Nay Ye Aung
73Nay Zaw Naing
74Nay Zin Latt
75Nga Lat Ma
76Ngar Bo Mg Mg Thet
77Ngwe Kyi
78Ngwe Linn
79Ngwe O Dawn - Kyee Maung
80Ngwe Tar Yi
81Nhin Wai Nyein
82Nhine Mahar
83Ni Ko Ye`
84Ni Lay Mg
85Ni Min Swe
86Ni Ni Naing (Tha Hton)
87Ni Yint Yint
88Nine Nine Sanay
89No Ko Zu Zin
90Nor Tuu Aung
91Nu Nu Yi (Innwa)
92Nu Yin
93Nwae Ta Man
94Nwan Jar Thine
95Nway Ta Man
96Nwe Oo Hlaing
97Nwe Soe
98Nwe Thit
99Nwe Zaw Aung
100Nyan Kywal
101Nyan Moe
102Nyan Tun
103Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
104Nyaung Yam Zayya Panita
105Nyay
106Nyein Aye Eain
107Nyein Chan May
108Nyein Chan Oo
109Nyein Kyaw
110Nyein Oo
111Nyi Aung Maw
112Nyi Aung Nyi
113Nyi Htet Aung
114Nyi Lynn Sat
115Nyi Myittar
116Nyi Naun
117Nyi Nyi Htwe
118Nyi Nyi Naing
119Nyi Pu Lay
120Nyi Thit
121Nyo Aung
122Nyo Aye
123Nyo Htet (Lin Thit Oo)
124Nyo Lwan Aung
125Nyo Mya
126Nyo Myint Thein
127Nyo Thaung
128Nyoe
129Nyunt Hlaing Wi (Khun Cah Kone)
130Nyunt Kyuu
131Nyunt Oo
132Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)
17Oxford Sayartaw

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Da Shin
18Par Ra Gu
19Parmautkha Ye` Myint Kyaw
20PD Kyaw Swar
21Pearl Khin Khin
22Pearl Thi
23Pen Myanmar
24Perpiyon
25Peter Mya Oo
26Pha Auk Sayardaw
27Phae Linn Thit
28Phae Myint
29Phae Thaw Yi
30Phoe Kyawt
31Phoe La Min
32Phoe Nyan
33Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
34Phoe Sai(Journalist)
35Phoe Thone Nya
36Phoe Wa Mg
37Phone Kywal
38Phone Mee Nay La
39Phone Nwe(YeySaKyo)
40Phone Pyae Tayzar
41Phone Tay Za
42Phone Wai (Medicinal Herbs)
43Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
44Phwar Lauk Kyi
45Phyar Pone Nadi
46Phyo Htain
47Phyo Khaing Latt
48Phyo Tharra
49Phyo Wai (M.A)
50Phyuu Sayardaw
51Pilot Sayartaw
52Platinum
53Poe Ko Ko
54Poe Ko Ko
55Poe Zar
56Politician
57Pone Na Ka
58Pone Na Mi
59Pone Na Nyo
60Pone Na Wati Tint Nhaung
61Pone Nya Khin
62Por Gyar Yit
63Por Lwin Kyaw
64Por Lwin Kyaw
65Por Oo Thit
66Prof Daw Aye Than
67Prof Daw Tin Yi
68Prof Dr. Aung Tun Thet
69Prof Dr. Khin Maung Aye
70Prof Dr. Zay Soe
71Prof. Min Dar Tu
72Prof. U Aye Maung
73Prof. U Khin Mg Than
74Prof. U Phae Mg Tin
75Professor Min Dar Tu
76Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
77Public Service Media Governing Body
78Pwint Lann (Mine)
79Pyae Pine Muu Aim
80Pyae Sone
81Pyan Chi
82Pyapon Ni Lone Oo
83Pyaung Phoo Yoe
84Pyay (UM 2)
85Pyi Kyaw Lwin
86Pyi Lone Mwae
87Pyi Myanmar Editor Group
88Pyi Pann Moe
89Pyin Nyar Di Pa
90Pyin Nyar Kyaw
91Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
92Pyin Sa Man D Yine
93Pyinmanar Mg Ni Thinn
94Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruby Mo Mo
10Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Pauk Sein
6Sa Ma Paut Sein
7Sabae Phyu Nu
8Sagaing Hla Shwe
9Sagaing Sein Sein
10Sagaing U Boe Thin
11Sai Bayda
12Sai Lashio
13Sai Sai Kan Hlaing
14Saindarmani U Chit Maung
15Saint
16Salin U Sein Dar Termi
17Samar Nyi Nyi
18San Chaung Ko Ko Aung
19San Hlaing
20San Htun Taung
21San Kyaw Tun
22San Lwin
23San San Nwe`(Tharyarwaty)
24San Shwe Myint
25San Zar Ni Bo
26Sandi
27Sann Lynn
28Sann Tun
29Sar Ja Poe
30Sar Taw Pyan Sayar Thein
31Sat Aung
32Sat Ka
33Sat Kaw Ma
34Sat Kyar Daywi
35Sat Kyar Kaung San
36Sat Naing Min
37Sate Dat Mya Than
38Sate Tra
39Sate Tra Agga
40Sate Tra Kha
41Satu Wali
42Saturngod
43Saung Lu Lin
44Saung Win Lat
45Saw Cary Win
46Saw Hlan
47Saw Htain Lynn
48Saw Karry Win
49Saw Khat
50Saw Lu
51Saw Mone Nyinn
52Saw Myat Phone San
53Saw Myint Zu
54Saw Ngu Wah
55Saw Nyo
56Saw Pyae Chan Thar
57Saw Pyae Mar Lar
58Saw Pyae Yadanar
59Saw San(B.A)
60Saw Tin Maung
61Saw Wai
62Saw Yu Pa Thin
63Say Tan
64Say Tha Wun
65Say Tha Wun
66Saya Sundra
67Sayar Aung
68Sayar Aung Pine
69Sayar Dagon
70Sayar Gyi Myint Tharr
71Sayar Gyi U Goingar
72Sayar Gyi U Han Htun
73Sayar Gyi U Tin Oo
74Sayar Htwe
75Sayar Ka
76Sayar Nu
77Sayar Nyo
78Sayar Sai(FEG)
79Sayar Sein Sann
80Sayar Thaung Lwin(BA)
81Sayar ThutaeThi Myint Htun
82Sayar Tun(Takhoe Village)
83Sayar U Ba Hein
84Sayar U Maung Maung Than
85Sayar U Min Thein
86Sayar U Moe Myint
87Sayar U Sai Aung Win
88Sayar U San Lwin
89Sayar U Sein Myint
90Sayar U Thar No
91Sayar U Thein Lwin
92Sayar U Tin Shein
93Sayar Yan Aung Hein
94Sayardaw Badanda Nay Main Da
95Sayardaw Badanta Waiponela
96Sayardaw Baddanda Kovida
97Sayardaw U Jotika
98Sayardaw U Thilar Sar Ya
99Sayardaw U Ya Tha Ka
100Sayartaw U Taw Bita
101Saytanar Hlaing
102Saytokedayar Chin Hla Htun
103Science Writer Ko Ko Aung
104Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
105Sein Hlaing
106Sein Khin Mg Yi
107Sein Lynn
108Sein Ngat Yoe
109Sein Sein
110Sein Tine Htun
111Sein Win Sein
112Set Htun Lynn
113Shanti Swaroop Baudh
114Shar
115Shate
116Shin Gwan Gweat
117Shin Htwe Yin (Manottha)
118Shin Lu Thit
119Shin Ma
120Shin May Yoon
121Shin Me Htae
122Shin Mi Yar
123Shin Moe
124Shin Myat Noe
125Shin Naw
126Shin Nhaung
127Shin Oakkahta
128Shin Own Nyo
129Shin Phone
130Shin R Sar Ra
131Shoon Ya Me Moe
132Show
133Shwe Ba Win
134Shwe Bo Barmahti Khin Aung
135Shwe Bo Mi Mi Gyi
136Shwe Bo Thet Mar
137Shwe Chan Thar
138Shwe Dar
139Shwe Daun Lu
140Shwe Hin Thar Sayartaw
141Shwe Htee Eindra
142Shwe Inzali
143Shwe Kaing Tar
144Shwe Kine Tharr
145Shwe Ku May Hnin
146Shwe Kyae Si
147Shwe Kyin Sayartaw Gyi
148Shwe Min Won Sayataw
149Shwe Min Wun U Phone Myint
150Shwe Myaing Pyone Lei Maw
151Shwe Nagar Tin Win
152Shwe Ngar Lay
153Shwe Nwe
154Shwe O Daung
155Shwe Oak Aw
156Shwe Phone Kan
157Shwe Satkyar U Soe Myint
158Shwe Taung Thiha Thu
159Shwe Thin Kha
160Shwe Tine Lwin
161Shwe Wal Ae
162Shwe Yaun Ma Ma
163Shwe Yin Nhit
164Si Thu At Ga
165Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
166Silent Ghost
167Sin Phyu Kyne Aung Thein
168Sitagu Sayadaw
169Soe Chit Oo
170Soe Hein
171Soe Hnin Oo
172Soe Maung Maung
173Soe Myaing
174Soe Myat Thu Zar
175Soe Myint
176Soe Myint Latt
177Soe Myint Maung
178Soe Nay Lin
179Soe Soe
180Soe Thein
181Soe Thine
182Soe Thwae (Translator)
183Soe Thwae (Weitzar)
184Soe Tin Win
185Soe Win Htut
186Soon(GTI)
187Spirit Myo
188Su Hla Phyu
189Su Htet
190Su Htoo Pan Sayar Han
191Su Htoo Pan U Kyaw
192Su Inzali
193Su Kyi Htwe
194Su Latt Tun
195Su Lay Nwe
196Su Myat Eain
197Su Myat Ko
198Su Myat Mon Mon
199Sue Hnget
200Sue Ma
201Sue Sha Myat Myat
202Sue Thit Ni
203Sut Htun Mhat Win
204Swal Mat Shin
205Swal Taw Min Than Aye
206Swam Htet Aung
207Swe Hlaing Oo
208Swe Min (Da Nu Phyu)
209Swe Myint
210Swe Swe Aung
211Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tae In Gu Sayartaw
5Tae Taw Sayardaw
6Tagu Lay Pyay
7Take Hte Aung
8Talar Ko Lay Kyi
9Tam Tim
10Tamahta U Aung Myat
11Tar Manay Kyaw
12Tar Tay
13Tar Yar Min Wai
14Tate Ka Ma
15Taun Khoe
16Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
17Taw Ja Pway
18Taw Lu
19Taw Myint (Hnat Phyar)
20Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
21Taw Saw Hinn
22Taw Tharr Gyi Lu Naing
23Taw Win Nwe
24Te La Wa
25Teacher Hlaing
26Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
27Tet Ka Tho Phone Naing
28Tet Ka Thol Hla Kywal
29Tet Ka Thol Khin Maung Aye
30Tet Ka Thol Ko Htay
31Tet Ka Thol Kyal Pwint
32Tet Ka Thol Min Thu
33Tet Ka Thol Mya Sein
34Tet Ka Thol Nandamate
35Tet Ka Thol Nay Win
36Tet Ka Thol Sein Tin
37Tet Ka Thol Shin Thiri
38Tet Ka Thol Shwe Yi Win
39Tet Ka Thol Soe Naung
40Tet Ka Thol Soe Win
41Tet Ka Thol Soe Yin
42Tet Ka Thol Tin Kha
43Tet Ka Thol Win Kywal
44Tet Ka Thol Win Mon
45Tet Ka Thol Ye Lin Aung
46Tet Toe
47Tha Doe Aung
48Tha Doe Nwe
49Tha Doe Tay Za
50Tha Doe Wi Ra
51Tha Kya Won Tha
52Tha Pyae Moe
53Tha Pyay (Korea)
54Thadinhtauk Khin
55Thakhin Aung Phae
56Thakhin Ba Thaung
57Thakhin Ba Tin
58Thakhin Mya Than
59Thakhin Myat Sine
60Thakhin Phae Htay
61Thakhin Than Htun
62Thakin Ko Taw Mhine
63Thame Chit
64Thame Pyo
65Thamudaya Po Mo
66Than Aung Khaing
67Than Aye
68Than Htike
69Than Myint Aung
70Than Myint Oo
71Than Myint Than(Khun Chan Kone)
72Than Nyein Aung (Education)
73Than Oo Hlaing
74Than Phae Myint
75Than Swe
76Than Than Tint
77Than Tun
78Than Twal Maung
79Than Win Hlaing
80Thanhlin Mg Mg Oo
81Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
82Thant Sin
83Thant Zaw
84Thant Zaw Htun
85Thar Du
86Thar Ga Doe
87Thar GaRa Nga Soe
88Thar Lon Kyaw
89Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
90Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
91Tharmanay Kyaw
92Thate Pan Maung Wa
93Thate Pan Myo Thant
94Thate Pan Soe Hla
95ThaToe Tay Za
96Thaung Htike
97Thaung Nyunt Thit
98Thaung Wai Oo
99Thaw Ka
100Thawdar Aye Lae
101Thawdar Aye Lei
102Thawdar Swe
103The Key Collection
104The Khit Nay
105Thein Myint Wai
106Thein Oo
107Thein Pae Myint
108Thein Paing
109Thein Pe
110Thein Sein
111Thein Than Win (Ma Hlaing)
112Thein Zaw (Shwe Li Oo)
113Theint Theint Nway
114Thet Hlar Shin Saw
115Thet La Sin
116Thet Lone
117Thet Min July
118Thet Oo Lwin
119Thet Pine Ye`
120Thet Tun (Medical Science)
121Thi Han Twin
122Thi La
123Thiha Aung
124Thiha Htate Tin Saw
125Thiha Kyaw Thu
126Thiha Naing (Pyi)
127Thike Phwar
128Thin Kha Thu
129Thin Khar
130Thin Myat Noe
131Thin Su Su Nyein
132Thin Tine Nyo
133Thine U Chit Than
134Thinn Thinn Naing
135Thinn Thinn Thar
136Thiri
137Thiri Kyae Sin
138Thiri Pyan Chi U Thar Myat
139Thit Htoo Eain
140Thit Oo Zin
141Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
142Thit Sar Ni
143Thite Phwar
144Thoe
145Thoe Saung
146Thone Dayi Oo
147Thone Na Yi Thet Wai
148Thone Sal Htate Tin Myint
149Thonedara Win- Chaung Oo
150Thoon Nay Soe
151Thoon Sit
152Thu Kha
153Thu Kha Cho
154Thu Kha Mai Hlaing
155Thu Ko Ko(Kyone Ma Ngay)
156Thu Mg
157Thu Myat(Mahar Aung Myae)
158Thu Ra Htike
159Thu Ra Ni
160Thu Rain
161Thu Rain Myo Myint
162Thu Rain Swe
163Thu Tay Thi Myint Tun
164Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
165Thu Tay Thi Sayar Nyein
166Thu Tay Thi Sayar Zaw
167Thu Tay Thi Thet Tun Myint
168Thu Thain
169Thu Thu Ka
170Thu Way
171Thu Yaung Mae
172Thuritza
173Thuta Nyan
174Thuwanna Kyaw Sein
175Ti Ti Tun
176Tike Soe
177Tike Soe Htun
178Tin Aung Htun
179Tin Aung Ni
180Tin Aung Twin
181Tin Htoo Sein
182Tin Htwe
183Tin Maung Myint
184Tin Maung Than (Ywar Ma)
185Tin Maung Win
186Tin Maw (Chemistry)
187Tin Mg Toe
188Tin Moe
189Tin Myint
190Tin Myint Oo
191Tin Naing Toe
192Tin Nwe Mg
193Tin Nyunt
194Tin Soe (BawGa Gone)
195Tin Swe Moe
196Tin Than Oo
197Tin Tun (Taung Gote)
198Tin Tun Oo(Culture)
199Tint Htun Swe
200Tint Lu
201Tint Sann
202Tint Tal
203Tipetaka Yaw Sayartaw
204Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
205Tite Soe
206Today Editor Group
207Toe Htet
208Toe Nhaung Moe
209Toe Tet
210Tr. Daw Thet Thet
211Traffic Rule Committee
212Tri Set Ka
213Tri Set Kha
214Tri Setkyar
215Tri Thin Kha
216Tun Lwin
217Tun Shwe Khine
218Tun Zaw Htay
219Tuya U Shwe Mann
220Twae Htar Nyo
221Twin Gyi One Mg
222Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htay Oo
41U Htin Por
42U Htut
43U Ka Lar
44U Kan Min
45U Kan Nyunt
46U Kaung Htoo
47U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
48U Khaemar Sarra
49U Khin Aung
50U Khin Maung Saw (Berlin)
51U Khin Maung Swe
52U Khin Mg Gyi
53U Khin Mg Latt
54U Khin Mg Than (Shae Saung)
55U Khin Soe
56U Ko Ko (Solicitor)
57U Ko Ko Gyi
58U Ko Ko Lay
59U Ko Ko Lay (B.Sc)
60U Ko Lay - Zayyar Maung
61U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
62U Kyaw Naing
63U Kyaw Nyunt
64U Kyaw Yan
65U Kyaw Zay Ya
66U Kyi Myint
67U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
68U Maung Gyi
69U Maung Maung Lay
70U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
71U Mg Mg Than
72U Min Htet
73U Min Naing
74U Moe Myint
75U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
76U Myint Htun
77U Myint Lwin (Kan Baw Za)
78U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
79U Myint Swe (M.A London)
80U Myint Swe (MoeGok)
81U Myint Swe (Phyuu)
82U Myo Myint Wai
83U Myo Nyunt (Archaeologist)
84U Nanda
85U Nandar Sar Ya
86U Ngwe Aung Mon
87U Nu
88U Nyan Thin
89U Nyar Na
90U Nyein Aung (Sayar Bayda)
91U Nyi Hla Ngal
92U Nyunt Hlaing
93U Nyunt Wai
94U Oattaratharra
95U Ottamatharra
96U Own Kyaing
97U Own Myaing (Electronic)
98U Own Myint (Diesel)
99U Pa Ni
100U Phae Thein
101U Phoe Kyar
102U Phone (Chemistry)
103U Phor Kyar(National Scholar)
104U Pone Nya
105U Por Oo
106U Pu Ka Lay
107U Pyi Thein
108U Pyin Nyar
109U Pyinnyar Won Tha
110U Pyone Cho
111U San Maung(Myat Zan)
112U San Myint Aung (B.A)
113U San Shwe Bu
114U San Thar Aung
115U Sann Oo (MIS, Mandalay)
116U Sein Myint(Lashio)
117U Sein Tun
118U Shwe Aung
119U Shwe Win
120U Soe Myint
121U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
122U Soe Win
123U Sut Su
124U Sway Tin (U.S.C)
125U Taung Lone
126U Taw
127U Taw Zin
128U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
129U Than (HaPheZee)
130U Than Daing
131U Than Hlaing
132U Than Htut
133U Than Lwin
134U Than Maung (Pann Tine)
135U Than Phae (Ae Lann Nyun)
136U Than Sint (NL Elec)
137U Thar Htay Myint
138U Thar Tint
139U That Ka
140U Thaung Lwin
141U Thaung Ngwe
142U Thaung Win (Cherry Flower)
143U Thaw Zin
144U Thein
145U Thein Aung (Myanmar Sar)
146U Thein Han(Digest)
147U Thein Mg
148U Thet Htun
149U Thet Sein
150U Thit Lwin Soe
151U Thu Kha
152U Thu Riya
153U Tin Aye
154U Tin Aye (Dawei)
155U Tin Htut (B.E. Agri.)
156U Tin Ngwe
157U Tin Nyunt
158U Tin Oo (Myaung)
159U Tin Oo (Tution)
160U Tin Pae
161U Tin Tun
162U Tin Win Shin
163U Tint Wai
164U Tint Win Naing
165U Tun Aung Kyaw
166U Tun Aye(Dhamar Sariya)
167U Tun Hla
168U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
169U Tun Phae
170U Tun Thein(Dhamar Sariya)
171U U Par La
172U U Thar Htun
173U Uggasena (Chindwin)
174U Wam Htain
175U Waya Termi Biwonta
176U Win Htain
177U Win Myint
178U Win Tin
179U Win Zin (Myeik)
180U Wint Kyaw
181U Yar Zart
182U Zaw Myo (Yangon University)
183UTA(Ygn Unversity)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Lwin(Latt Pa Dan)
19Win Maung Htun
20Win Mg
21Win Myat Than
22Win Myint
23Win Myint Aung
24Win Naing Oo (Yay Nan)
25Win Naing Thaung
26Win Nyein
27Win Oo
28Win Phone Aung
29Win Shwe Naun
30Win Thein Oo
31Win Thit
32Win Tin
33Win Tint Htun
34Win Win Latt
35Win Win Myint
36Win Zaw (Thit Taw)
37Win Zaw (Thone Sal)
38Wine Lashio
39Wine Maw
40Wint Kywal
41Wint Pyone Myint
42Won Tar Nu U Pyaing
43Wut Yee (Food House)
44WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Soe
4Yadanar Tain Ga
5Yae Baw Pho Tan Chaung
6Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
7Yammarwati Mg Hlaing Ye
8Yan Aung
9Yan Aung Mg Mg
10Yan Myo Aung
11Yan Naun Oo
12Yangon Ba Ba Gyi
13Yangon Ba Swe
14Yangon Buddha University
15Yangon Myo Thant
16Yar Mar Phon
17Yar Thet Pan(Taungnoo)
18Yar Wa Na
19Yar Za Ga Ni
20Yar Za Win Ko
21Yar Zar Bwar
22Yarza Thin Kha
23Yatkha
24Yaw Naka Phoe Htaung
25Yaw Sayardaw
26Yay Cham
27Yaynan Myae Takhin Ba Tin
28Yaynanmyae Kha Yay
29Yaynanthar Win Maung
30Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
31Ye Baw Ba Khet
32Ye Baw Phae Than
33Ye Baw Phoe Tan Chaung
34Ye D Pa
35Ye Htet
36Ye Htet Aung
37Ye Htun Win
38Ye Htut
39Ye Kaung Htet
40Ye Man
41Ye Man Aung
42Ye Min Aung (RAY Electronic)
43Ye Min Hein
44Ye Mon Htaw
45Ye Mya Lwin
46Ye Myat Tin
47Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
48Ye Naing Moe
49Ye Shan
50Ye Sky
51Ye Thaddi
52Ye Thu
53Ye Thway Htet
54Ye Win Aung
55Ye Yan Aung
56Ye Yin Aung
57Ye Yint Naing
58Ye Zarni Aung
59Ye Zaw Aung
60Ye` Baw Htun
61Ye` Baw Kyaw San
62Ye` Khaung
63Ye` Man
64Ye` Min Hein
65Ye` Ye` Oo
66Yi Yi Htay
67Yin A Nint
68Yin Min Oo (University of Medicine)
69Yin Wai Lwin
70Yin Yin Lei
71Yin Yin Nu (Mandalay)
72Yoe Yar Htoo
73Yoma Lu
74Yoon Eain Drae
75Yu Waddy Jin Phaw Mal
76Yu Waddy Marlar Thein
77Yuri Paing
78Yuwati Khin Oo
79Yuwati Khin Sein Hlaing
80Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Kyal
9Zar Ni
10Zar Ni Aung (Yamarwati)
11Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
12Zaw Bala
13Zaw Gyi
14Zaw Hein
15Zaw Htet
16Zaw Htet Aung
17Zaw Htut
18Zaw Lwin Oo (Hinthada)
19Zaw Lynn (Youth)
20Zaw Maung
21Zaw Min Than
22Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
23Zaw Nainggan Soe
24Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
25Zaw Thet Htwe
26Zaw Win (Thit Htwin)
27Zaw Zaw Aung
28Zaw Zin
29Zay Ya
30Zay Ya Thu
31Zay Yar Maung
32Zay Yar Min Shin
33Zay Yar Zaw
34Zayyar Moe
35Zin Aye
36Zin Ba Oo
37Zin Hnin
38Zin Lu
39Zin Mg Mg Htet
40Zin Min (Tha Main Htaw)
41Zin Thant
42Zin Wai Thaw
43Zin Yaw Ni
44ZinYaw(Mann)
45Zu
46Zu Zu
47Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

1
2
3
4
5
6

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z