Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Alinkar Myat Zar Ni
34Ambassador U Tint Swe
35Ann Kone Kyi
36Annawar Soe Moe
37Ant Mg
38Ant Phwal
39Aphauk Sayartaw
40Ar Kar Min
41Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
42Ashin Arsarrarlinkarra
43Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
44Ashin Awbartharbiwontha
45Ashin Awtada
46Ashin Candadhika
47Ashin Chekinda
48Ashin Dhama Parla
49Ashin Dhama Parlar Nanda
50Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
51Ashin Eiddhi Pala
52Ashin Eidikar Biwonta
53Ashin Gaw Thi Ta
54Ashin Gawthitharra
55Ashin GuNainDa
56Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
57Ashin Kawainda (Popa)
58Ashin KaWi TarYa
59Ashin Kelasa
60Ashin Khae Main Da
61Ashin Khae Main Da Tar Mi
62Ashin Khae Mar Nanda
63Ashin Khae Mar Sar Ra
64Ashin Kowida
65Ashin Kumarra
66Ashin Kuverasara
67Ashin Mahar Buddha Gawta
68Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
69Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
70Ashin Nar Ga Thane
71Ashin Narya Dar Bi Won Ta
72Ashin Pannita Htay
73Ashin Ponya Nanda
74Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
75Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
76Ashin Pyin Nyar Won Tha
77Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
78Ashin Revata
79Ashin Sandi Mar
80Ashin Sat Kain Da
81AShin Su Mingala Lankara
82Ashin Tay Zani Ya
83Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
84Ashin Thaw Ma- Dawae
85Ashin Thaw Par Ka
86Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
87Ashin Thondaya
88Ashin Tilawkarbiwuntha
89Ashin U Oak Tama Tarya
90Ashin Warramar Bi Won Tha
91Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
92Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
93Ashin WiYiRa (Taung Soon)
94Ashin Won Tha Par La
95Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
96Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
97Ashin Zanakar Biwonta
98Ashin Zanar Depa
99Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
100Ashin Zayya Pannita
101Association of Myanmar Poets
102At Ga Yar Zar
103At Ta Kyaw
104Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
105Aung Chaint
106Aung Din
107Aung Din/ Dahta
108Aung Hein
109Aung Hnin Swe
110Aung Htike (Shwe Bo)
111Aung Htoo
112Aung Htun Paw
113Aung Htut
114Aung Khant
115Aung Khin (Kyarr)
116Aung Khin Soe
117Aung Ko Oo (UMK)
118Aung Kyaun Phyar
119Aung Kyaw Hein (Translator)
120Aung Kyaw Kyaw
121Aung Kyaw Swar
122Aung Lin
123Aung Lin Latt (Oakkalar)
124Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
125Aung Maun
126Aung May Ga
127Aung Min Aung
128Aung Min Oo
129Aung Min Tike
130Aung Myat Htay
131Aung Myat Oo
132Aung Myat Thu
133Aung Myint (M.E)
134Aung Myo Min
135Aung Na Mate
136Aung Nay Lin
137Aung Pin Lae
138Aung Pyae
139Aung San (Agriculture)
140Aung San Su Kyi
141Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
142Aung Saw Oo
143Aung Shein
144Aung Si Nay Myo
145Aung Soe
146Aung Soe (Agri/107)
147Aung Soe (Veterinary Physician)
148Aung Swam
149Aung Tay Za
150Aung Thin
151Aung Thit
152Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
153Aung Way
154Aung Weit
155Aung Win (Psychology)
156Aung Ye Lin
157Aung Zaw Latt
158Aung Zay Ya Tu
159Aung Zayya
160Aung Zin
161Ayam Than Nyunt
162Ayar
163Aye Aye Hlaing
164Aye Htun Min
165Aye Lwin Thant
166Aye Maung Kyaw
167Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Kyaw
4Ba Nyar Oo
5Ba Nyo Gyi
6Ba Oak Khine
7Ba Than - Dhammika
8Ba Thet Swe
9Badanda Sandarwara Biwuntha
10Badanda Sariya
11Badanda Thanwara
12Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
13Badanda Wi-Sat-Kha-Na
14Badanda Za Ga Rar Biwuntha
15Badanda Zawti Parla
16Badanda Zawtika
17Badandanar Kahlar Na
18BaMa Khit U Ba Yin
19Bamaw Thein Pae
20Bamaw Tin Aung
21Bar Bi Yar
22Bar Mae Sayadaw
23Bawathit U Aung Kyaw
24Bay Lu Wa Sayar Tin
25Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
26Bhikkhu Moneyya
27Bite Pu
28Bo Aye Maung
29Bo Bo
30Bo Bo (Shwe Kan Ku)
31Bo Gyi
32Bo Htet Min
33Bo Min Han
34Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
35Bo Thein Swe
36Bon Pauk Tar Kyaw
37Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
38Burma Research Society
39Burma U Ba Yin
40Buu Thee
41Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Su San
17Chit Ma
18Chit Min Thu
19Chit Myarr Shin
20Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
21Chit Nge (Dat Tha Na)
22Chit Nwe Moe
23Chit Oo Nyo
24Chit Oo Tin
25Chit Sa Yar
26Chit San Win
27Chit Sein Lwin
28Chit Tee
29Chit Win Nyut
30Cho Cho Lwin
31Cho Nwe
32Cho Tun
33Chu Thit
34Civil Service Selection and Training Board
35Colonel Ko Lay
36Colonel San Pwint
37Colonel Tin Maung (retired)
38Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa Set Kyar
33Day Wa Tar
34Day Wi
35Day Wor
36Daywar Min
37De Yay
38Department of Petition and Public Relation
39Detective Mg Yae Ke
40Dhamma Byuhar
41Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
42Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
43Dhamma Pi Ya Mahtay
44Dhamma Steka U Maung Maung
45Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
46Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
47Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
48Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
49Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
50Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
51Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
52Dhammar Sariya U Htay Hlaing
53Director Sayar Myint
54Do J San
55Doe
56Dr Ashin Rahula
57Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
58Dr Kyin Kyin Myint
59Dr Thi Thi
60Dr Thutar Sarya Linkar Ya
61Dr Tun Aung Kyaw (eye)
62Dr. Ar Law
63Dr. AShin Dhamma Pi Ya
64Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
65Dr. Aung Khin
66Dr. Aung Khin Sint
67Dr. Aung Ko Ko
68Dr. Aung Kyaw
69Dr. Aung Maw
70Dr. Aung Naing
71Dr. Aye Kyaw
72Dr. Ba Maw
73Dr. Ba Myint
74Dr. Chit
75Dr. Daw Thynn Thynn
76Dr. Dharmkirti
77Dr. Hla Kyi
78Dr. Hla Pe
79Dr. Hnin Waddy Maung
80Dr. Khin Aye Htwe
81Dr. Khin Hnin Yu
82Dr. Khin Lay Myint
83Dr. Khin Maung Lwin
84Dr. Khin Maung Nyo
85Dr. Khin Maung Nyunt
86Dr. Khin Moe Moe
87Dr. Khin Myo Han
88Dr. Khin Pan Hnin
89Dr. Khin Yi Win
90Dr. Khine Maung Nyunt
91Dr. Kyaw Myint
92Dr. Kyaw Sein
93Dr. La Min
94Dr. Lwan Wai
95Dr. Ma Tin Win
96Dr. Mar Mar Swe
97Dr. Maung Maung Nyo
98Dr. Mehm Tin Mon
99Dr. Mg Mg
100Dr. Mg Mg Thein
101Dr. Mg Thin
102Dr. Min Thein
103Dr. Min Tin Mon
104Dr. Mo Lar
105Dr. Moe Htun
106Dr. Myat Myint Moh
107Dr. Myat Thant
108Dr. Myint Lwin (Psychology)
109Dr. Myint Myint Khin
110Dr. Myint Oo
111Dr. Myint Zaw
112Dr. Myo Aung
113Dr. Nan Hlaing
114Dr. Nan Ohmmar
115Dr. Nandawbartha
116Dr. Nu Nu Yin
117Dr. Nwae Win
118Dr. Nyan Hein Latt
119Dr. Nyunt Shwe
120Dr. Ohn Kyaw
121Dr. Ohn Maung
122Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
123Dr. Soe Lwin
124Dr. Soe Win Oo
125Dr. Than Htun
126Dr. Than Lwin
127Dr. Thein Lwin
128Dr. Thet Lwin
129Dr. Thiha
130Dr. Tin Aung Aye
131Dr. Tin Hlaing
132Dr. Tin Maung Kyi
133Dr. Tin Mg Htwe
134Dr. Tin Shwe
135Dr. Tin Thein (Geology)
136Dr. Toe Hla
137Dr. U Kan Nyunt
138Dr. U Swe Myint
139Dr. U Thein
140Dr. U Tint Swe Latt
141Dr. Walpola Rahula
142Dr. Win Maung Htet
143Dr. Ye Myint Kyaw
144Dr. Ye Naing
145Dr. Yi Yi
146Dr. Zaw Than
147Drum Publication Group
148Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
149Du Won
150Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Hot Line
34Htan Hlaing
35Htar Oak Thone
36Htate Tin Htut
37Htaung Muu Gyi Thein Win
38Htay Maung
39Htet Aung Zin
40Htet Htet Htun
41Htet Min Lwin
42Htet Moe
43Htet Myat
44Hti Lar Sithu
45Hti Lar Soe Myint Htal
46Htike Tazin
47Htin Gyi
48Htin Lynn
49Htoo Ant
50Htoo Myat Kyal
51Htoo Swe Aung
52Htun Aung Kyaw
53Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
54Htun Lynn
55Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
56Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
57Htun Shwe Khaing (M.A)
58Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khin (Tine Yinn May)
31Khin Aung Soe
32Khin Cho Htun Publication
33Khin Hnin Yu
34Khin Khin Htoo
35Khin Khin Kyaw(Edu)
36Khin Khin Myat Noe
37Khin Khin Thin
38Khin La Pyae Won
39Khin Latt
40Khin Maung
41Khin Maung Myint
42Khin Maung Than (Psychology)
43Khin Maung Zaw
44Khin Mg Nyo - Economy
45Khin Mg Toe (Moe Mate)
46Khin Mya Zin
47Khin Myat Twal
48Khin Myo Chit
49Khin Nyo Nyo Myint
50Khin One
51Khin Oo Khin Khin
52Khin Saw Tint
53Khin Swe Oo
54Khin Thuzar
55Khin Thuzar Kyaw
56Khin Zaw Hein
57Khine Kyaw
58Khine Maung
59Khine Mi Mi Zin
60Khine Myat Thar
61Khine Thant Kyaw
62Khine Zin Thet
63Khit Pyo Phyu
64Khit Ta Yar Sein Wah
65Khoon Cho Nyein Chan
66Khu Khu
67Khun Cho Nyein Chan
68Khwar Nee
69Kin Wun Min Gyi
70Klash Chan Dar
71Ko (University)
72Ko Arkar (S/W and H/W)
73Ko Chit
74Ko Jay
75Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
76Ko Ko Gyi
77Ko Ko Hlaing
78Ko Ko Latt (Sae Myaun)
79Ko Ko Lay
80Ko Ko Maung
81Ko Ko Maung Gyi
82Ko Ko Zaw
83Ko Koe
84Ko Kyaw
85Ko Lwan Khine
86Ko Maung San Thein
87Ko Myo- Mingalar
88Ko Ngal
89Ko Nine (Chinn Mountain)
90Ko Nyein Oo
91Ko One
92Ko Phone Wai
93Ko Pike
94Ko Sa Sa
95Ko Sae(Pacific Ocean)
96Ko Saunn
97Ko Saw Nyein
98Ko Shwe Htoo (Pyay)
99Ko Shwe Taw Thar
100Ko Shwe Thein Min
101Ko Sun (R/O)
102Ko Swe (Panorama)
103Ko Tar
104Ko Thit
105Ko Tin Win Hlaing
106Ko Yaw (Eco)
107Ko Yoe Kont
108Ko Zaw Htay (Culture)
109Ku Tha
110Kung Fu Soe Myint
111Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
112Kyae Ni
113Kyae Ri Lynn Sit
114Kyae Sin Mhoo Wai
115Kyai The Lay Htet Sayardaw
116Kyat Kalay
117Kyaut Belu Tin Maung Swe
118Kyaw Aung
119Kyaw Aung Maw
120Kyaw Hein
121Kyaw Hlaing
122Kyaw Hlaing Oo
123Kyaw Htet Tun
124Kyaw Htin Naw Ya Htar
125Kyaw Htoo
126Kyaw Kyaw
127Kyaw Kyaw Naing
128Kyaw Kyaw Swe
129Kyaw Kyi(MDY)
130Kyaw Moe Zaw
131Kyaw Mya Than
132Kyaw Myint Lwin
133Kyaw Naing
134Kyaw Nyein
135Kyaw Oo
136Kyaw Pyae Thein
137Kyaw San Kay
138Kyaw Soe Bo
139Kyaw Soe(Myin Mu)
140Kyaw Thet Han
141Kyaw Thet Khine
142Kyaw Thit
143Kyaw Thu
144Kyaw Thu Soe(Kalay)
145Kyaw Win
146Kyaw Yin Myint
147Kyaw Zau Oo
148Kyaw Zay Ya - Pathain
149Kyaw Zayyar Htun
150Kyee Kyee Saw
151Kyee Thae Nyunt Naing
152Kyi Aye
153Kyi Kyi Mar
154Kyi Lin (Myanmar)
155Kyi Lin Aye
156Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
157Kyi Min
158Kyi Mya
159Kyi Naing
160Kyi Nu Khit
161Kyi Oo
162Kyi Shoon
163Kyi Sin Thant
164Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
165Kyu Hnit
166Kyu Kyu Thin
167Kyu Mhway
168Kyune
169KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Writers
57Mar Gati(TarSi)
58Mar Lay
59Mar Mar Aye
60Mar Mar Soe
61Mar Na Wa
62Mar Yainda (Pathain Gyi)
63Mar Yar
64Marcury
65MaTone Lone Sein Win
66Maung (Magway)
67Maung Htin Aung
68Maung Maung
69Maung Maung Htwe (Retired Professor)
70Maung Maung Moe Aung
71Maung Maung Sein Lynn
72Maung Maung Thein Hlaing
73Maung Maung Thiri
74Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
75May Aww
76May Myat Noe
77May Myot Moe Kyi
78May Nyein
79May Pearl Oo
80May Theingar Soe
81May Thet Su
82Maymyo Chit Swe
83Me Ko Zuu Zin
84Member of Sabel Oo´s Editors
85Mercury
86Mg Ant
87Mg Aye Aung
88Mg Ba Kyaw(Bagan)
89Mg Ba Thein
90Mg Bo Mwae
91Mg Chaint
92Mg Chaw Nwe
93Mg Chit Htwe (M.A)
94Mg Chit Nyo (Bago)
95Mg Chit Phae(MA)
96Mg Computer
97Mg D
98Mg Dagon
99Mg Daung
100Mg Day
101Mg Han Tint
102Mg Hla
103Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
104Mg Hla Soe
105Mg Hlaing Yi
106Mg Hnin Swe
107Mg Hone Wam (Lecturer)
108Mg Htin
109Mg Htin Aung
110Mg Htoo Chon
111Mg Htun Myaing
112Mg Htun Oo (Mogok)
113Mg Htun Thu
114Mg Kaung Htike
115Mg Kaung Myint
116Mg Khin Min (Danuphyu)
117Mg Khine Aung
118Mg Khine Khant
119Mg Khine Latt
120Mg Khine Mar
121Mg Khit Tun
122Mg Ko Ko (Amarapura)
123Mg Ko Ni
124Mg Ko Yu
125Mg Kyar Nyo
126Mg Kyau Oo
127Mg Kyaut Tie
128Mg Kyaw Yin
129Mg Kyi Lin
130Mg Kyi Pann(MyinKabar)
131Mg Kyi Thant
132Mg Kyi Thit
133Mg Loon Kyin
134Mg Lu Yae
135Mg Mahar
136Mg Mg Aye
137Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
138Mg Mg Htun Aung
139Mg Mg Myint Thein (YIT)
140Mg Mg Nyunt
141Mg Mg Pyone
142Mg Mg Sein Linn
143Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
144Mg Min
145Mg Moe Si
146Mg Moe Thu
147Mg Mya Htwe(Sea)
148Mg Myae Ni (Tamartaw)
149Mg Myat Moe
150Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
151Mg Myint Kywal
152Mg Myint Mar (Bogalay)
153Mg Nay Win
154Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
155Mg Nyan Htet
156Mg Nyan Kyal
157Mg Nyein Chan
158Mg Nyi Oo
159Mg Nyo Aye
160Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
161Mg Pann Mwae
162Mg Pann Yi
163Mg Phae Ngal
164Mg Por Tun
165Mg Pyae Chan
166Mg Pyue (Tan Twe)
167Mg San Phaw
168Mg Sanda(Lel Way)
169Mg Sane Ni
170Mg Sann Kyal
171Mg Saydanar
172Mg Sein Hlaing (Oatthar)
173Mg Sein Htwe
174Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
175Mg Shwe Khit
176Mg Si Thu
177Mg Soe Chain
178Mg Soe Htike(30)
179Mg Soe Maung (Targaya)
180Mg Soe Myat (Chaung Oo)
181Mg Soe Thit
182Mg Su Shin
183Mg Sue San
184Mg Swe
185Mg Swe Thet
186Mg Take Khar
187Mg Than Swe (Dawei)
188Mg Thant
189Mg Thar Cho
190Mg Thar Ma Nya
191Mg Thar Noe
192Mg Thar Pyae
193Mg Thar Ra
194Mg Thaw Ka
195Mg Thein Lwin
196Mg Thein Pae
197Mg Thein Sine
198Mg Thit Sein
199Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
200Mg Thwae Chun
201Mg Thway Yint
202Mg Thwe Thit
203Mg Tin Mon
204Mg Wai Phyo
205Mg Wanna
206Mg Wint Thu
207Mg Won Tha
208Mg Yan Pine
209Mg Yay Aye (Harvard University)
210Mg Ye Soe (Kyaukse)
211Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
212Mg Yin Nwe
213Mg Yin Win (Dau Pone)
214Mg Za Ni Ya
215Mg Zayyar
216Mhaw Ekari
217Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
218Mhawbi Sir Thein
219Mhu Tha Pyae
220Mhu Thet Pie
221Mhue Zaw
222Mi Chan Wai
223Mi Ko Zu Zin
224Mi Mann Lay
225Michael Swan
226Min At Ga
227Min Aung
228Min Aung Kyaw
229Min Aung Min
230Min Aung Naing
231Min Bay Dar (Pwint Phyu)
232Min Bu Ashin Kinsana
233Min Bu Aung Kyaing
234Min Bu Myo Thet Aung
235Min Chan Mon
236Min Din
237Min Eain Dar
238Min Htet Yarzar
239Min Kan Thar
240Min Khaung (EMPA-8)
241Min Khite Soe San
242Min Ko Naing
243Min Kun Sayardaw
244Min Kyaw
245Min La Pyae
246Min Lu
247Min Lu Lu
248Min Ma Gite
249Min Mahar Kyaw Khaun
250Min Myat ThuRa
251Min Myat Yar Za
252Min Nan
253Min Nay La
254Min Nay Thway
255Min Ni
256Min Nwe Soe
257Min Phone Htee
258Min Phone Thain Kha Thu
259Min Pone Nya
260Min San Ain
261Min San Eain
262Min Sate Tra
263Min Set Ka
264Min Set Kyar
265Min Shin
266Min Shwe Min
267Min Soe (Han Thar Nwe)
268Min Soe Yar Sar
269Min Soe Yar Zar
270Min Swe
271Min Ta Khit
272Min Thane Kha
273Min Thawdar
274Min Thein (Mechanical)
275Min Thein Khaing
276Min Thet Kha
277Min Thila
278Min Thit
279Min Thitsar Hlaing
280Min Thu Ra
281Min Thu Won
282Min Thway Thit Sar
283Min Tone Nya(Buddha University)
284Min Win Htain
285Min Yae Kaung Pone
286Min Yae Kyaw
287Min Yu Pa
288Min Yu Wai
289Min Zaw
290Min Zin
291Mingalar Zin Aung
292Minister Padaytha Yar Zar
293Ministry of Construction
294Ministry of Culture
295Ministry of Education
296Ministry of Finance and Revenue
297Ministry of Health
298Ministry of Home Affairs
299Ministry of Information
300Ministry of Information and Communication
301Ministry of Religious Affairs
302Ministry of Religious Affairs
303MinPyar Min Thein Zan
304Mite Mite (Pyay)
305MMTH
306Mo Mo
307Mo Zar Hlan Wai
308Moe (Kyaut Sal)
309Moe Hein
310Moe Kyaw
311Moe Kyaw Thu
312Moe Lynn (Phoe Lay)
313Moe Ma Kha
314Moe Moe (Innyar)
315Moe Myint Oo
316Moe Nat Shin
317Moe Ni Lwin
318Moe Nine Sayartaw U Pannita
319Moe Nyein Aye
320Moe Sat Pwint
321Moe Set Lin Htet
322Moe Set Y
323Moe Shin (I.M.T)
324Moe Si Thu
325Moe Tain (TaeBaeBoe)
326Moe Thae Phyu Soe
327Moe Thet Min Yin
328Moe Wai
329Moe Zat Paing
330Moe Zay Nyein
331Moe(PyinMaNar)
332Moh Moh Sann
333Mone Ywae Sayartaw
334Mone Ywar Nay Zar
335Mone Ywar Win Pe
336Motion(I.M.T)
337Mr. Mg Mhine
338Mr.Tarot
339Mra Hnin Zi
340Mu Pine Hnin Si
341Muh Eain Zin
342Mya Aye
343Mya Han
344Mya Han Thein Mg
345Mya Htun Aung
346Mya Kay Tu
347Mya Khwar Nyo
348Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
349Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
350Mya Mhuu Khin Khin
351Mya Nandar
352Mya Nhaung Nyo
353Mya Pearl Khin
354Mya Pearl Thwe
355Mya Phone Lu Lu
356Mya Sein Taung Sayardaw
357Mya Set Kyar Shin
358Mya Than San
359Mya Than Tint
360Mya Thandar
361Mya Tharr Twin
362Mya Thin Kyu
363Mya Tun Aung
364Mya Win
365Mya Win_Dathana
366Mya Yati
367Myae Latt Mg Myint Thu
368Myae Latt Myat Thu
369Myae Mhone Lwin
370Myae Mhone Lwin
371Myae Yine
372Myaing Nann Swe
373Myanma A Lin Than Nyunt
374Myanmar Encyclopedia
375Myanmar Language Commission
376Myanmar Music Association
377Myanmar Pyi Tar Ko Ko
378Myanmar Thaing Federation
379Myanmar Translation Society
380Myanmar Writers Association
381Myar Sit The
382Myar Thu
383Myat Htay Maung
384Myat Khine
385Myat Mingalar Editor
386Myat Noe Shinn
387Myat Nyein
388Myat Pann Ya Gone Group
389Myat Thet
390Myat Wai Toe (Education University)
391Myaun Mya Mg Ko
392Myaung Mya Mg Yin Tint
393Myaw Lint Chat (Medicine 2)
394Myawadi
395Myay Lat Maung Myint Thu
396Myay Lat Min Lwin
397Myay Lat Myat Thu
398Myay Lat Thein Lwin
399Myeik Win Htain
400Myin Mu Mg Naing Moe
401Myint Htun
402Myint Mo Myittar (Loikaw)
403Myint Myat Phyu Sin
404Myint O Two
405Myint Pyone Oo
406Myint Soe Hlaing
407Myint Than
408Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
409Myo Aung Swe (Medical Research)
410Myo Aung Swe (Say Thu)
411Myo Hein
412Myo Ko Myo
413Myo Lwin Aung
414Myo Man
415Myo Myint
416Myo Myo Zaw(Yay Oo)
417Myo Nyunt Htun
418Myo Set (Mr. Photo)
419Myo Thura
420Myoe Ma Myint Kywal
421Myoe Ma Than Lwin
422Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Aung Hlaing(Hlaing)
12Nan Ei Ei Zar
13Nan Ei Khine
14Nan Htike Soe
15Nan Kyawt Shin
16Nan Nyunt Swe
17Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
18Nan Su Kay Swam
19Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
20Nanda
21Nanda Kyaw Thu
22Nanda Soe
23Nanda Thein Zan
24Nanda Thu
25Nandar Khin(Tet Kala Myae)
26Nandar Moe Kyal
27Narainda
28Nat Day Wah
29Nat Min Kyi
30Nat Nwe
31Nat Sat Yaung
32Nat Shin Naun
33Nat Tha Mee
34Nat Ywar Moe
35Naung Sit The
36Naw Htoo Aung
37Nay Ant Khaung
38Nay Aw Yar
39Nay Htet Thiha
40Nay Kha
41Nay Ko Latt
42Nay Lin (Dental)
43Nay Lin Aung
44Nay Linn (Inn Taw Kyi)
45Nay Min Lu Lin
46Nay Min Naing
47Nay Min Thurain
48Nay Min Yarzar
49Nay Min Yaung Chi
50Nay Myo Thant
51Nay Nor
52Nay Nwe Zin Myint
53Nay Oo Wai
54Nay Paing
55Nay Phone Lat
56Nay Phone Oo
57Nay Phone Wai
58Nay Soe Aung(Taunggyi)
59Nay Soe Htet
60Nay Soe Thaw
61Nay Win (London)
62Nay Win Aung
63Nay Win Myint
64Nay Ye Aung
65Nay Zaw Naing
66Nay Zin Latt
67Nga Lat Ma
68Ngar Bo Mg Mg Thet
69Ngwe Kyi
70Ngwe O Dawn - Kyee Maung
71Ngwe Tar Yi
72Nhin Wai Nyein
73Nhine Mahar
74Ni Ko Ye`
75Ni Lay Mg
76Ni Min Swe
77Ni Ni Naing (Tha Hton)
78Ni Yint Yint
79Nine Nine Sanay
80No Ko Zu Zin
81Nor Tuu Aung
82Nu Nu Yi (Innwa)
83Nu Yin
84Nwae Ta Man
85Nwan Jar Thine
86Nway Ta Man
87Nwe Oo Hlaing
88Nwe Thit
89Nwe Zaw Aung
90Nyan Kywal
91Nyan Moe
92Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
93Nyaung Yam Zayya Panita
94Nyay
95Nyein Aye Eain
96Nyein Chan May
97Nyein Chan Oo
98Nyein Kyaw
99Nyein Oo
100Nyi Aung Maw
101Nyi Aung Nyi
102Nyi Htet Aung
103Nyi Lynn Sat
104Nyi Myittar
105Nyi Naun
106Nyi Nyi Htwe
107Nyi Nyi Naing
108Nyi Pu Lay
109Nyi Thit
110Nyo Aung
111Nyo Aye
112Nyo Htet (Lin Thit Oo)
113Nyo Lwan Aung
114Nyo Mya
115Nyo Myint Thein
116Nyo Thaung
117Nyoe
118Nyunt Kyuu
119Nyunt Oo
120Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Online Wanna
11Oo
12Or Pi Kyal
13Other
14Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Sai(Journalist)
33Phoe Thone Nya
34Phoe Wa Mg
35Phone Kywal
36Phone Mee Nay La
37Phone Nwe(YeySaKyo)
38Phone Pyae Tayzar
39Phone Tay Za
40Phone Wai (Medicinal Herbs)
41Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
42Phwar Lauk Kyi
43Phyar Pone Nadi
44Phyo Htain
45Phyo Khaing Latt
46Phyo Tharra
47Phyo Wai (M.A)
48Phyuu Sayardaw
49Pilot Sayartaw
50Poe Ko Ko
51Poe Ko Ko
52Poe Zar
53Politician
54Pone Na Ka
55Pone Na Mi
56Pone Na Nyo
57Pone Na Wati Tint Nhaung
58Pone Nya Khin
59Por Gyar Yit
60Por Lwin Kyaw
61Por Lwin Kyaw
62Por Oo Thit
63Prof Daw Tin Yi
64Prof Dr. Aung Tun Thet
65Prof Dr. Khin Maung Aye
66Prof Dr. Zay Soe
67Prof. Min Dar Tu
68Prof. U Aye Maung
69Prof. U Phae Mg Tin
70Professor Min Dar Tu
71Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
72Public Service Media Governing Body
73Pwint Lann (Mine)
74Pyae Pine Muu Aim
75Pyaung Phoo Yoe
76Pyay (UM 2)
77Pyi Kyaw Lwin
78Pyi Lone Mwae
79Pyi Myanmar Editor Group
80Pyi Pann Moe
81Pyin Nyar Di Pa
82Pyin Nyar Kyaw
83Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
84Pyin Sa Man D Yine
85Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16San Chaung Ko Ko Aung
17San Hlaing
18San Kyaw Tun
19San Lwin
20San San Nwe`(Tharyarwaty)
21San Shwe Myint
22San Zar Ni Bo
23Sandi
24Sann Lynn
25Sann Tun
26Sar Ja Poe
27Sar Taw Pyan Sayar Thein
28Sat Aung
29Sat Ka
30Sat Kaw Ma
31Sat Naing Min
32Sate Dat Mya Than
33Sate Tra
34Sate Tra Agga
35Sate Tra Kha
36Saturngod
37Saung Lu Lin
38Saung Win Lat
39Saw Cary Win
40Saw Hlan
41Saw Htain Lynn
42Saw Khat
43Saw Lu
44Saw Mone Nyinn
45Saw Myat Phone San
46Saw Myint Zu
47Saw Ngu Wah
48Saw Nyo
49Saw Pyae Chan Thar
50Saw Pyae Mar Lar
51Saw Pyae Yadanar
52Saw San(B.A)
53Saw Tin Maung
54Saw Wai
55Saw Yu Pa Thin
56Say Tan
57Say Tha Wun
58Say Tha Wun
59Saya Sundra
60Sayar Aung
61Sayar Aung Pine
62Sayar Dagon
63Sayar Gyi Myint Tharr
64Sayar Gyi U Goingar
65Sayar Gyi U Han Htun
66Sayar Gyi U Tin Oo
67Sayar Htwe
68Sayar Nu
69Sayar Nyo
70Sayar Sai(FEG)
71Sayar Sein Sann
72Sayar Thaung Lwin(BA)
73Sayar Tun(Takhoe Village)
74Sayar U Ba Hein
75Sayar U Maung Maung Than
76Sayar U Min Thein
77Sayar U Moe Myint
78Sayar U Sai Aung Win
79Sayar U San Lwin
80Sayar U Sein Myint
81Sayar U Thar No
82Sayar U Thein Lwin
83Sayar Yan Aung Hein
84Sayardaw Badanda Nay Main Da
85Sayardaw Badanta Waiponela
86Sayardaw Baddanda Kovida
87Sayardaw U Jotika
88Sayardaw U Thilar Sar Ya
89Sayardaw U Ya Tha Ka
90Sayartaw U Taw Bita
91Saytanar Hlaing
92Saytokedayar Chin Hla Htun
93Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
94Sein Hlaing
95Sein Lynn
96Sein Ngat Yoe
97Sein Sein
98Sein Tine Htun
99Sein Win Sein
100Set Htun Lynn
101Shanti Swaroop Baudh
102Shar
103Shate
104Shin Gwan Gweat
105Shin Htwe Yin (Manottha)
106Shin Lu Thit
107Shin Ma
108Shin May Yoon
109Shin Me Htae
110Shin Mi Yar
111Shin Moe
112Shin Myat Noe
113Shin Naw
114Shin Nhaung
115Shin Oakkahta
116Shin Own Nyo
117Shin Phone
118Shin R Sar Ra
119Shoon Ya Me Moe
120Show
121Shwe Ba Win
122Shwe Bo Barmahti Khin Aung
123Shwe Bo Mi Mi Gyi
124Shwe Bo Thet Mar
125Shwe Chan Thar
126Shwe Dar
127Shwe Daun Lu
128Shwe Hin Thar Sayartaw
129Shwe Htee Eindra
130Shwe Inzali
131Shwe Kaing Tar
132Shwe Kine Tharr
133Shwe Ku May Hnin
134Shwe Kyae Si
135Shwe Kyin Sayartaw Gyi
136Shwe Min Won Sayataw
137Shwe Min Wun U Phone Myint
138Shwe Myaing Pyone Lei Maw
139Shwe Nagar Tin Win
140Shwe Ngar Lay
141Shwe Nwe
142Shwe O Daung
143Shwe Phone Kan
144Shwe Satkyar U Soe Myint
145Shwe Taung Thiha Thu
146Shwe Thin Kha
147Shwe Yaun Ma Ma
148Shwe Yin Nhit
149Si Thu At Ga
150Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
151Silent Ghost
152Sin Phyu Kyne Aung Thein
153Sitagu Sayadaw
154Soe Chit Oo
155Soe Hein
156Soe Hnin Oo
157Soe Maung Maung
158Soe Myaing
159Soe Myat Thu Zar
160Soe Myint
161Soe Myint Latt
162Soe Myint Maung
163Soe Nay Lin
164Soe Soe
165Soe Thein
166Soe Thine
167Soe Thwae (Translator)
168Soe Thwae (Weitzar)
169Soe Tin Win
170Soe Win Htut
171Spirit Myo
172Su Hla Phyu
173Su Htet
174Su Htoo Pan Sayar Han
175Su Htoo Pan U Kyaw
176Su Inzali
177Su Kyi Htwe
178Su Latt Tun
179Su Lay Nwe
180Su Myat Eain
181Su Myat Ko
182Su Myat Mon Mon
183Sue Hnget
184Sue Ma
185Sue Sha Myat Myat
186Sue Thit Ni
187Sut Htun Mhat Win
188Swal Mat Shin
189Swal Taw Min Than Aye
190Swam Htet Aung
191Swe Hlaing Oo
192Swe Min (Da Nu Phyu)
193Swe Myint
194Swe Swe Aung
195Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Tae Taw Sayardaw
4Tagu Lay Pyay
5Take Hte Aung
6Talar Ko Lay Kyi
7Tam Tim
8Tamahta U Aung Myat
9Tar Manay Kyaw
10Tar Tay
11Tar Yar Min Wai
12Tate Ka Ma
13Taun Khoe
14Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
15Taw Ja Pway
16Taw Lu
17Taw Myint (Hnat Phyar)
18Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
19Taw Saw Hinn
20Taw Tharr Gyi Lu Naing
21Taw Win Nwe
22Te La Wa
23Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
24Tet Ka Tho Phone Naing
25Tet Ka Thol Hla Kywal
26Tet Ka Thol Khin Maung Aye
27Tet Ka Thol Ko Htay
28Tet Ka Thol Kyal Pwint
29Tet Ka Thol Min Thu
30Tet Ka Thol Mya Sein
31Tet Ka Thol Nandamate
32Tet Ka Thol Nay Win
33Tet Ka Thol Sein Tin
34Tet Ka Thol Shin Thiri
35Tet Ka Thol Soe Win
36Tet Ka Thol Tin Kha
37Tet Ka Thol Win Kywal
38Tet Ka Thol Ye Lin Aung
39Tet Toe
40Tha Doe Aung
41Tha Doe Nwe
42Tha Doe Tay Za
43Tha Doe Wi Ra
44Tha Kya Won Tha
45Tha Pyae Moe
46Tha Pyay (Korea)
47Thadinhtauk Khin
48Thakhin Aung Phae
49Thakhin Ba Thaung
50Thakhin Ba Tin
51Thakhin Mya Than
52Thakhin Myat Sine
53Thakhin Phae Htay
54Thakhin Than Htun
55Thakin Ko Taw Mhine
56Thame Chit
57Thame Pyo
58Thamudaya Po Mo
59Than Aung Khaing
60Than Aye
61Than Htike
62Than Myint Aung
63Than Myint Oo
64Than Myint Than(Khun Chan Kone)
65Than Nyein Aung (Education)
66Than Oo Hlaing
67Than Phae Myint
68Than Swe
69Than Than Tint
70Than Tun
71Than Twal Maung
72Than Win Hlaing
73Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
74Thant Sin
75Thant Zaw
76Thant Zaw Htun
77Thar Du
78Thar Ga Doe
79Thar GaRa Nga Soe
80Thar Lon Kyaw
81Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
82Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
83Tharmanay Kyaw
84Thate Pan Maung Wa
85Thate Pan Myo Thant
86Thate Pan Soe Hla
87ThaToe Tay Za
88Thaung Htike
89Thaung Nyunt Thit
90Thaung Wai Oo
91Thaw Ka
92Thawdar Aye Lei
93Thawdar Swe
94The Khit Nay
95Thein Myint Wai
96Thein Oo
97Thein Pae Myint
98Thein Pe
99Thein Sein
100Thein Than Win (Ma Hlaing)
101Thein Zaw (Shwe Li Oo)
102Theint Theint Nway
103Thet Hlar Shin Saw
104Thet La Sin
105Thet Min July
106Thet Oo Lwin
107Thet Pine Ye`
108Thet Tun (Medical Science)
109Thi Han Twin
110Thi La
111Thiha Aung
112Thiha Htate Tin Saw
113Thiha Kyaw Thu
114Thiha Naing (Pyi)
115Thike Phwar
116Thin Kha Thu
117Thin Khar
118Thin Myat Noe
119Thin Su Su Nyein
120Thin Tine Nyo
121Thine U Chit Than
122Thinn Thinn Naing
123Thinn Thinn Thar
124Thiri
125Thiri Kyae Sin
126Thiri Pyan Chi U Thar Myat
127Thit Htoo Eain
128Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
129Thit Sar Ni
130Thite Phwar
131Thoe
132Thoe Saung
133Thone Dayi Oo
134Thone Na Yi Thet Wai
135Thone Sal Htate Tin Myint
136Thonedara Win- Chaung Oo
137Thoon Nay Soe
138Thoon Sit
139Thu Kha
140Thu Kha Cho
141Thu Kha Mai Hlaing
142Thu Mg
143Thu Ra Htike
144Thu Ra Ni
145Thu Rain
146Thu Rain Myo Myint
147Thu Rain Swe
148Thu Tay Thi Myint Tun
149Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
150Thu Tay Thi Sayar Nyein
151Thu Tay Thi Sayar Zaw
152Thu Tay Thi Thet Tun Myint
153Thu Thain
154Thu Thu Ka
155Thu Way
156Thu Yaung Mae
157Thuritza
158Thuta Nyan
159Thuwanna Kyaw Sein
160Ti Ti Tun
161Tike Soe
162Tike Soe Htun
163Tin Aung Htun
164Tin Aung Ni
165Tin Htwe
166Tin Maung Myint
167Tin Maung Than (Ywar Ma)
168Tin Maung Win
169Tin Maw (Chemistry)
170Tin Mg Toe
171Tin Moe
172Tin Myint
173Tin Myint Oo
174Tin Naing Toe
175Tin Nwe Mg
176Tin Nyunt
177Tin Soe (BawGa Gone)
178Tin Swe Moe
179Tin Than Oo
180Tin Tun (Taung Gote)
181Tin Tun Oo(Culture)
182Tint Htun Swe
183Tint Lu
184Tint Sann
185Tint Tal
186Tipetaka Yaw Sayartaw
187Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
188Tite Soe
189Today Editor Group
190Toe Htet
191Toe Nhaung Moe
192Toe Tet
193Tr. Daw Thet Thet
194Traffic Rule Committee
195Tri Set Ka
196Tri Set Kha
197Tri Setkyar
198Tri Thin Kha
199Tun Shwe Khine
200Tun Zaw Htay
201Tuya U Shwe Mann
202Twae Htar Nyo
203Twin Gyi One Mg
204Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htin Por
41U Htut
42U Ka Lar
43U Kan Min
44U Kan Nyunt
45U Kaung Htoo
46U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
47U Khaemar Sarra
48U Khin Aung
49U Khin Maung Saw (Berlin)
50U Khin Maung Swe
51U Khin Mg Gyi
52U Khin Mg Latt
53U Khin Mg Than (Shae Saung)
54U Khin Soe
55U Ko Ko (Solicitor)
56U Ko Ko Gyi
57U Ko Ko Lay
58U Ko Ko Lay (B.Sc)
59U Ko Lay - Zayyar Maung
60U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
61U Kyaw Naing
62U Kyaw Nyunt
63U Kyaw Yan
64U Kyaw Zay Ya
65U Kyi Myint
66U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
67U Maung Gyi
68U Maung Maung Lay
69U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
70U Mg Mg Than
71U Min Htet
72U Min Naing
73U Moe Myint
74U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
75U Myint Htun
76U Myint Lwin (Kan Baw Za)
77U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
78U Myint Swe (M.A London)
79U Myint Swe (MoeGok)
80U Myint Swe (Phyuu)
81U Myo Myint Wai
82U Myo Nyunt (Archaeologist)
83U Nanda
84U Nandar Sar Ya
85U Nu
86U Nyan Thin
87U Nyar Na
88U Nyein Aung (Sayar Bayda)
89U Nyi Hla Ngal
90U Nyunt Hlaing
91U Nyunt Wai
92U Oattaratharra
93U Ottamatharra
94U Own Kyaing
95U Own Myaing (Electronic)
96U Own Myint (Diesel)
97U Pa Ni
98U Phae Thein
99U Phoe Kyar
100U Phone (Chemistry)
101U Phor Kyar(National Scholar)
102U Pone Nya
103U Por Oo
104U Pu Ka Lay
105U Pyi Thein
106U Pyin Nyar
107U Pyinnyar Won Tha
108U Pyone Cho
109U San Maung(Myat Zan)
110U San Myint Aung (B.A)
111U San Shwe Bu
112U San Thar Aung
113U Sann Oo (MIS, Mandalay)
114U Sein Myint(Lashio)
115U Sein Tun
116U Shwe Aung
117U Shwe Win
118U Soe Myint
119U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
120U Soe Win
121U Sut Su
122U Sway Tin (U.S.C)
123U Taung Lone
124U Taw
125U Taw Zin
126U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
127U Than (HaPheZee)
128U Than Daing
129U Than Hlaing
130U Than Htut
131U Than Lwin
132U Than Maung (Pann Tine)
133U Than Phae (Ae Lann Nyun)
134U Than Sint (NL Elec)
135U Thar Htay Myint
136U Thar Tint
137U That Ka
138U Thaung Lwin
139U Thaung Win (Cherry Flower)
140U Thaw Zin
141U Thein
142U Thein Aung (Myanmar Sar)
143U Thein Han(Digest)
144U Thet Htun
145U Thet Sein
146U Thit Lwin Soe
147U Thu Kha
148U Thu Riya
149U Tin Aye
150U Tin Aye (Dawei)
151U Tin Htut (B.E. Agri.)
152U Tin Ngwe
153U Tin Nyunt
154U Tin Oo (Myaung)
155U Tin Oo (Tution)
156U Tin Pae
157U Tin Tun
158U Tin Win Shin
159U Tint Wai
160U Tint Win Naing
161U Tun Aung Kyaw
162U Tun Hla
163U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
164U Tun Phae
165U Tun Thein(Dhamar Sariya)
166U U Par La
167U U Thar Htun
168U Uggasena (Chindwin)
169U Wam Htain
170U Waya Termi Biwonta
171U Win Htain
172U Win Myint
173U Win Tin
174U Win Zin (Myeik)
175U Wint Kyaw
176U Yar Zart
177U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Win Hein
14Win Htet Win
15Win Htut Zaw
16Win Kyaw Oo
17Win Maung Htun
18Win Myat Than
19Win Myint
20Win Myint Aung
21Win Naing Oo (Yay Nan)
22Win Nyein
23Win Oo
24Win Phone Aung
25Win Shwe Naun
26Win Thein Oo
27Win Thit
28Win Tin
29Win Tint Htun
30Win Win Latt
31Win Win Myint
32Win Zaw (Thit Taw)
33Win Zaw (Thone Sal)
34Wine Lashio
35Wine Maw
36Wint Kywal
37Wint Pyone Myint
38Wut Yee (Food House)
39WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htet Aung
35Ye Htun Win
36Ye Htut
37Ye Kaung Htet
38Ye Man
39Ye Man Aung
40Ye Min Aung (RAY Electronic)
41Ye Min Hein
42Ye Mon Htaw
43Ye Mya Lwin
44Ye Myat Tin
45Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
46Ye Naing Moe
47Ye Shan
48Ye Sky
49Ye Thaddi
50Ye Thu
51Ye Thway Htet
52Ye Win Aung
53Ye Yan Aung
54Ye Yin Aung
55Ye Yint Naing
56Ye Zarni Aung
57Ye Zaw Aung
58Ye` Baw Htun
59Ye` Baw Kyaw San
60Ye` Khaung
61Ye` Man
62Ye` Min Hein
63Ye` Ye` Oo
64Yi Yi Htay
65Yin A Nint
66Yin Min Oo (University of Medicine)
67Yin Wai Lwin
68Yin Yin Lei
69Yin Yin Nu (Mandalay)
70Yoe Yar Htoo
71Yoma Lu
72Yoon Eain Drae
73Yuri Paing
74Yuwati Khin Oo
75Yuwati Khin Sein Hlaing
76Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zan Khe
5Zar Ga Nar
6Zar Ni
7Zar Ni Aung (Yamarwati)
8Zaw Bala
9Zaw Gyi
10Zaw Hein
11Zaw Htet
12Zaw Htet Aung
13Zaw Htut
14Zaw Lwin Oo (Hinthada)
15Zaw Lynn (Youth)
16Zaw Maung
17Zaw Min Than
18Zaw Nainggan Soe
19Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
20Zaw Thet Htwe
21Zaw Win (Thit Htwin)
22Zaw Zaw Aung
23Zaw Zin
24Zay Ya
25Zay Ya Thu
26Zay Yar Maung
27Zay Yar Min Shin
28Zay Yar Zaw
29Zayyar Moe
30Zin Aye
31Zin Ba Oo
32Zin Hnin
33Zin Lu
34Zin Mg Mg Htet
35Zin Min (Tha Main Htaw)
36Zin Thant
37Zin Wai Thaw
38Zin Yaw Ni
39Zu
40Zu Zu
41Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z