Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Ambassador U Tint Swe
30Annawar Soe Moe
31Ant Mg
32Ar Kar Min
33Ashin Arsarrarlinkarra
34Ashin Awbartharbiwontha
35Ashin Candadhika
36Ashin Chekinda
37Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
38Ashin Eiddhi Pala
39Ashin Gaw Thi Ta
40Ashin Gawthitharra
41Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
42Ashin Kawainda (Popa)
43Ashin Kelasa
44Ashin Khae Mar Nanda
45Ashin Khae Mar Sar Ra
46Ashin Kowida
47Ashin Kumarra
48Ashin Kuverasara
49Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
50Ashin Nar Ga Thane
51Ashin Pannita Htay
52Ashin Ponya Nanda
53Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
54Ashin Pyin Nyar Won Tha
55AShin Su Mingala Lankara
56Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
57Ashin Thaw Ma- Dawae
58Ashin Thaw Par Ka
59Ashin Thondaya
60Ashin Tilawkarbiwuntha
61Ashin Warramar Bi Won Tha
62Ashin Won Tha Par La
63Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
64Ashin Zayya Pannita
65Association of Myanmar Poets
66At Ga Yar Zar
67At Ta Kyaw
68Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
69Aung Chaint
70Aung Din
71Aung Din/ Dahta
72Aung Hein
73Aung Hnin Swe
74Aung Htike (Shwe Bo)
75Aung Khant
76Aung Khin (Kyarr)
77Aung Khin Soe
78Aung Ko Oo (UMK)
79Aung Kyaun Phyar
80Aung Kyaw Hein (Translator)
81Aung Kyaw Swar
82Aung Lin
83Aung Lin Latt (Oakkalar)
84Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
85Aung Maun
86Aung May Ga
87Aung Min Oo
88Aung Myat Htay
89Aung Myat Oo
90Aung Myat Thu
91Aung Myint (M.E)
92Aung Myo Min
93Aung Na Mate
94Aung Nay Lin
95Aung Pin Lae
96Aung San (Agriculture)
97Aung San Su Kyi
98Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
99Aung Shein
100Aung Si Nay Myo
101Aung Soe
102Aung Soe (Agri/107)
103Aung Soe (Veterinary Physician)
104Aung Tay Za
105Aung Thin
106Aung Thit
107Aung Way
108Aung Weit
109Aung Win (Psychology)
110Aung Ye Lin
111Aung Zaw Latt
112Aung Zay Ya Tu
113Aung Zayya
114Aung Zin
115Ayar
116Aye Aye Hlaing
117Aye Htun Min
118Aye Lwin Thant
119Aye Maung Kyaw
120Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12BaMa Khit U Ba Yin
13Bamaw Thein Pae
14Bamaw Tin Aung
15Bar Bi Yar
16Bar Mae Sayadaw
17Bay Lu Wa Sayar Tin
18Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
19Bhikkhu Moneyya
20Bite Pu
21Bo Aye Maung
22Bo Bo
23Bo Bo (Shwe Kan Ku)
24Bo Gyi
25Bo Min Han
26Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
27Bo Thein Swe
28Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
29Burma Research Society
30Burma U Ba Yin
31Buu Thee
32Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Cho Lwin
27Cho Nwe
28Cho Tun
29Chu Thit
30Civil Service Selection and Training Board
31Colonel Ko Lay
32Colonel San Pwint
33Colonel Tin Maung (retired)
34Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Tun Aung Kyaw (eye)
46Dr. Ar Law
47Dr. AShin Dhamma Pi Ya
48Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
49Dr. Aung Khin
50Dr. Aung Khin Sint
51Dr. Aung Ko Ko
52Dr. Aung Kyaw
53Dr. Aung Maw
54Dr. Aung Naing
55Dr. Aye Kyaw
56Dr. Ba Maw
57Dr. Ba Myint
58Dr. Chit
59Dr. Daw Thynn Thynn
60Dr. Dharmkirti
61Dr. Hla Kyi
62Dr. Hla Pe
63Dr. Hnin Waddy Maung
64Dr. Khin Aye Htwe
65Dr. Khin Hnin Yu
66Dr. Khin Lay Myint
67Dr. Khin Maung Lwin
68Dr. Khin Maung Nyo
69Dr. Khin Maung Nyunt
70Dr. Khin Moe Moe
71Dr. Khin Myo Han
72Dr. Khin Pan Hnin
73Dr. Khin Yi Win
74Dr. Khine Maung Nyunt
75Dr. Kyaw Myint
76Dr. Kyaw Sein
77Dr. La Min
78Dr. Lwan Wai
79Dr. Ma Tin Win
80Dr. Mar Mar Swe
81Dr. Maung Maung Nyo
82Dr. Mehm Tin Mon
83Dr. Mg Mg
84Dr. Mg Mg Thein
85Dr. Mg Thin
86Dr. Min Thein
87Dr. Mo Lar
88Dr. Myat Myint Moh
89Dr. Myint Lwin (Psychology)
90Dr. Myint Myint Khin
91Dr. Myint Oo
92Dr. Myo Aung
93Dr. Nan Hlaing
94Dr. Nan Ohmmar
95Dr. Nandawbartha
96Dr. Nu Nu Yin
97Dr. Nwae Win
98Dr. Nyan Hein Latt
99Dr. Nyunt Shwe
100Dr. Ohn Maung
101Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
102Dr. Soe Lwin
103Dr. Soe Win Oo
104Dr. Than Htun
105Dr. Than Lwin
106Dr. Thein Lwin
107Dr. Thet Lwin
108Dr. Thiha
109Dr. Tin Aung Aye
110Dr. Tin Maung Kyi
111Dr. Tin Mg Htwe
112Dr. Tin Shwe
113Dr. Tin Thein (Geology)
114Dr. Toe Hla
115Dr. U Swe Myint
116Dr. U Thein
117Dr. U Tint Swe Latt
118Dr. Walpola Rahula
119Dr. Win Maung Htet
120Dr. Ye Myint Kyaw
121Dr. Ye Naing
122Dr. Yi Yi
123Dr. Zaw Than
124Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
125Du Won
126Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Set
27Hnin Thiri Kyatthayay
28Hnin Win Than
29Hot Line
30Htan Hlaing
31Htar Oak Thone
32Htate Tin Htut
33Htaung Muu Gyi Thein Win
34Htay Maung
35Htet Aung Zin
36Htet Moe
37Htet Myat
38Hti Lar Sithu
39Hti Lar Soe Myint Htal
40Htin Gyi
41Htin Lynn
42Htoo Ant
43Htoo Myat Kyal
44Htoo Swe Aung
45Htun Aung Kyaw
46Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
47Htun Lynn
48Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
49Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
50Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Jimme
5Journal Kyaw Ma Ma Lay
6Journal Kyaw U Chit Mg
7Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Myat (2002 YAU)
18Kaung Myat Loon Thaw
19Kaung Myat Min
20Kaung Thant
21Kaung Thar
22Kay (Taung Tann Pyar)
23Kay Tu Win Htut
24Kee Kee
25Khin (Tine Yinn May)
26Khin Aung Soe
27Khin Cho Htun Publication
28Khin Hnin Yu
29Khin Khin Htoo
30Khin Khin Myat Noe
31Khin Khin Thin
32Khin La Pyae Won
33Khin Latt
34Khin Maung
35Khin Maung Myint
36Khin Maung Than (Psychology)
37Khin Maung Zaw
38Khin Mg Nyo - Economy
39Khin Mg Toe (Moe Mate)
40Khin Myo Chit
41Khin Nyo Nyo Myint
42Khin One
43Khin Oo Khin Khin
44Khin Saw Tint
45Khin Swe Oo
46Khin Thuzar
47Khin Thuzar Kyaw
48Khin Zaw Hein
49Khine Kyaw
50Khine Mi Mi Zin
51Khine Myat Thar
52Khine Thant Kyaw
53Khine Zin Thet
54Khit Pyo Phyu
55Khit Ta Yar Sein Wah
56Khoon Cho Nyein Chan
57Khu Khu
58Khun Cho Nyein Chan
59Khwar Nee
60Kin Wun Min Gyi
61Klash Chan Dar
62Ko (University)
63Ko Arkar (S/W and H/W)
64Ko Jay
65Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
66Ko Ko Gyi
67Ko Ko Latt (Sae Myaun)
68Ko Ko Lay
69Ko Ko Maung
70Ko Ko Maung Gyi
71Ko Ko Zaw
72Ko Koe
73Ko Kyaw
74Ko Lwan Khine
75Ko Maung San Thein
76Ko Myo- Mingalar
77Ko Ngal
78Ko Nine (Chinn Mountain)
79Ko Nyein Oo
80Ko One
81Ko Pike
82Ko Sa Sa
83Ko Saunn
84Ko Shwe Htoo (Pyay)
85Ko Shwe Taw Thar
86Ko Shwe Thein Min
87Ko Sun (R/O)
88Ko Swe (Panorama)
89Ko Tar
90Ko Yaw (Eco)
91Ko Yoe Kont
92Ko Zaw Htay (Culture)
93Ku Tha
94Kung Fu Soe Myint
95Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
96Kyae Ni
97Kyae Ri Lynn Sit
98Kyae Sin Mhoo Wai
99Kyai The Lay Htet Sayardaw
100Kyat Kalay
101Kyaut Belu Tin Maung Swe
102Kyaw Aung
103Kyaw Hein
104Kyaw Hlaing
105Kyaw Hlaing Oo
106Kyaw Htet Tun
107Kyaw Htin Naw Ya Htar
108Kyaw Htoo
109Kyaw Kyaw
110Kyaw Kyaw Naing
111Kyaw Kyaw Swe
112Kyaw Moe Zaw
113Kyaw Mya Than
114Kyaw Myint Lwin
115Kyaw Naing
116Kyaw Nyein
117Kyaw Oo
118Kyaw San Kay
119Kyaw Soe Bo
120Kyaw Thet Han
121Kyaw Thet Khine
122Kyaw Thit
123Kyaw Thu
124Kyaw Win
125Kyaw Yin Myint
126Kyaw Zau Oo
127Kyaw Zay Ya - Pathain
128Kyaw Zayyar Htun
129Kyee Kyee Saw
130Kyee Thae Nyunt Naing
131Kyi Aye
132Kyi Kyi Mar
133Kyi Lin (Myanmar)
134Kyi Lin Aye
135Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
136Kyi Min
137Kyi Mya
138Kyi Naing
139Kyi Nu Khit
140Kyi Oo
141Kyi Shoon
142Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
143Kyu Hnit
144Kyu Kyu Thin
145Kyu Mhway
146Kyune
147KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Lay Myint
15Lay Maung
16Lay Myaing
17Lay Thu San
18Lenin
19Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
20Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
21Lin Htate Shin
22Lin Htate Shin
23Lin Kar Yee Kyaw
24Lin Khant
25Lin Lin Htet
26Lin Nyo Thwae
27Lin Oo Khin
28Lin Oo Naing
29Lin Oo Taryar
30Lin Pa Wadi
31Lin San
32Lin Tae Oo
33Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
34Lin Thet Khine
35Lin Ti Oo
36Lin Tun
37Lin Wai Myaing
38Lin Yaun Tin
39Lin Yone Mg Mg
40Lin Yone Ni
41Lin Yone Ni
42Lin Yone Thit Lwin
43Literature and Intellectual Upgrading Group
44Lone Ma
45Loon Htar Htar
46Loon Sat No Myat
47Loon Ta Mhe
48Lu Aung
49Lu Htike
50Lu Htu Daw A Mar
51Lu Htu Sain Win
52Lu Htu U Hla
53Lu Lu
54Lu Maw
55Lu Min Thit
56Lu Nay
57Lu Nyo Chaw
58Lu Pant Nge
59Lu Thar Man
60Lu Zaw Thit
61Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thet Zon
28Ma Thidar (San Chaung)
29Ma Win Myint
30Madi Khin Lay
31Mae Htee Sayardaw (2)
32Magwae Win Myint
33Maha Bawdi Myaing Sayardaw
34Main Ka Lay
35Main Main (Latha)
36Major Ba Shin
37Major Toe Aung
38Mal Khine
39Mal Min Bone
40Man Khinn Htan
41Man Myint
42Man Phoe Aye
43Man Tin
44Manawhari
45Mandalay U Win Hlaing
46Many Writers
47Mar Lay
48Mar Mar Aye
49Mar Mar Soe
50Mar Na Wa
51Mar Yainda (Pathain Gyi)
52Mar Yar
53Marcury
54Maung (Magway)
55Maung Htin Aung
56Maung Maung
57Maung Maung Htwe (Retired Professor)
58Maung Maung Moe Aung
59Maung Maung Sein Lynn
60Maung Maung Thein Hlaing
61Maung Maung Thiri
62Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
63May Aww
64May Myat Noe
65May Pearl Oo
66May Theingar Soe
67May Thet Su
68Me Ko Zuu Zin
69Member of Sabel Oo´s Editors
70Mg Ant
71Mg Aye Aung
72Mg Bo Mwae
73Mg Chaint
74Mg Chaw Nwe
75Mg Chit Htwe (M.A)
76Mg Chit Nyo (Bago)
77Mg Dagon
78Mg Daung
79Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
80Mg Hla Soe
81Mg Hlaing Yi
82Mg Hnin Swe
83Mg Hone Wam (Lecturer)
84Mg Htin
85Mg Htin Aung
86Mg Htun Myaing
87Mg Htun Oo (Mogok)
88Mg Htun Thu
89Mg Kaung Htike
90Mg Kaung Myint
91Mg Khin Min (Danuphyu)
92Mg Khine Khant
93Mg Khine Mar
94Mg Khit Tun
95Mg Ko Ko (Amarapura)
96Mg Ko Ni
97Mg Ko Yu
98Mg Kyau Oo
99Mg Kyaut Tie
100Mg Kyaw Yin
101Mg Kyi Lin
102Mg Kyi Thant
103Mg Loon Kyin
104Mg Mahar
105Mg Mg Aye
106Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
107Mg Mg Htun Aung
108Mg Mg Myint Thein (YIT)
109Mg Mg Nyunt
110Mg Mg Pyone
111Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
112Mg Min
113Mg Moe Si
114Mg Moe Thu
115Mg Myae Ni (Tamartaw)
116Mg Myat Moe
117Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
118Mg Myint Kywal
119Mg Myint Mar (Bogalay)
120Mg Nay Win
121Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
122Mg Nyan Htet
123Mg Nyan Kyal
124Mg Nyein Chan
125Mg Nyo Aye
126Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
127Mg Pann Mwae
128Mg Pann Yi
129Mg Phae Ngal
130Mg Por Tun
131Mg Pyae Chan
132Mg Sanda(Lel Way)
133Mg Sane Ni
134Mg Sann Kyal
135Mg Saydanar
136Mg Sein Hlaing (Oatthar)
137Mg Sein Htwe
138Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
139Mg Shwe Khit
140Mg Si Thu
141Mg Soe Chain
142Mg Soe Myat (Chaung Oo)
143Mg Soe Thit
144Mg Su Shin
145Mg Sue San
146Mg Swe
147Mg Swe Thet
148Mg Than Swe (Dawei)
149Mg Thant
150Mg Thar Cho
151Mg Thar Ma Nya
152Mg Thar Noe
153Mg Thar Pyae
154Mg Thar Ra
155Mg Thaw Ka
156Mg Thein Lwin
157Mg Thein Pae
158Mg Thein Sine
159Mg Thit Sein
160Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
161Mg Thwae Chun
162Mg Thway Yint
163Mg Thwe Thit
164Mg Tin Mon
165Mg Wai Phyo
166Mg Wanna
167Mg Wint Thu
168Mg Won Tha
169Mg Yan Pine
170Mg Yay Aye (Harvard University)
171Mg Ye Soe (Kyaukse)
172Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
173Mg Yin Nwe
174Mg Yin Win (Dau Pone)
175Mg Za Ni Ya
176Mg Zayyar
177Mhaw Ekari
178Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
179Mhawbi Sir Thein
180Mhu Tha Pyae
181Mhu Thet Pie
182Mi Chan Wai
183Mi Ko Zu Zin
184Mi Mann Lay
185Min Aung Kyaw
186Min Aung Min
187Min Aung Naing
188Min Bay Dar (Pwint Phyu)
189Min Bu Ashin Kinsana
190Min Bu Aung Kyaing
191Min Bu Myo Thet Aung
192Min Din
193Min Eain Dar
194Min Htet Yarzar
195Min Kan Thar
196Min Khaung (EMPA-8)
197Min Khite Soe San
198Min Ko Naing
199Min Kun Sayardaw
200Min Kyaw
201Min La Pyae
202Min Lu
203Min Lu Lu
204Min Ma Gite
205Min Mahar Kyaw Khaun
206Min Myat ThuRa
207Min Myat Yar Za
208Min Nan
209Min Nay La
210Min Nay Thway
211Min Ni
212Min Nwe Soe
213Min Phone Htee
214Min Pone Nya
215Min San Ain
216Min San Eain
217Min Sate Tra
218Min Set Ka
219Min Set Kyar
220Min Shin
221Min Soe (Han Thar Nwe)
222Min Soe Yar Sar
223Min Soe Yar Zar
224Min Swe
225Min Ta Khit
226Min Thane Kha
227Min Thawdar
228Min Thein (Mechanical)
229Min Thein Khaing
230Min Thila
231Min Thit
232Min Thitsar Hlaing
233Min Thu Ra
234Min Thu Won
235Min Thway Thit Sar
236Min Win Htain
237Min Yae Kyaw
238Min Yu Pa
239Min Yu Wai
240Min Zaw
241Min Zin
242Mingalar Zin Aung
243Minister Padaytha Yar Zar
244Ministry of Construction
245Ministry of Culture
246Ministry of Education
247Ministry of Finance and Revenue
248Ministry of Health
249Ministry of Home Affairs
250Ministry of Information
251Ministry of Information and Communication
252Ministry of Religious Affairs
253Mite Mite (Pyay)
254MMTH
255Mo Mo
256Mo Zar Hlan Wai
257Moe (Kyaut Sal)
258Moe Hein
259Moe Kyaw Thu
260Moe Lynn (Phoe Lay)
261Moe Ma Kha
262Moe Moe (Innyar)
263Moe Myint Oo
264Moe Ni Lwin
265Moe Nine Sayartaw U Pannita
266Moe Nyein Aye
267Moe Sat Pwint
268Moe Set Lin Htet
269Moe Set Y
270Moe Shin (I.M.T)
271Moe Si Thu
272Moe Thae Phyu Soe
273Moe Thet Min Yin
274Moe Wai
275Moe Zay Nyein
276Moe(PyinMaNar)
277Moh Moh Sann
278Mone Ywae Sayartaw
279Mone Ywar Nay Zar
280Mone Ywar Win Pe
281Mr. Mg Mhine
282Mr.Tarot
283Mra Hnin Zi
284Mu Pine Hnin Si
285Muh Eain Zin
286Mya Aye
287Mya Han
288Mya Htun Aung
289Mya Kay Tu
290Mya Khwar Nyo
291Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
292Mya Mhuu Khin Khin
293Mya Nandar
294Mya Nhaung Nyo
295Mya Pearl Khin
296Mya Pearl Thwe
297Mya Phone Lu Lu
298Mya Sein Taung Sayardaw
299Mya Set Kyar Shin
300Mya Than San
301Mya Than Tint
302Mya Thandar
303Mya Tharr Twin
304Mya Thin Kyu
305Mya Win
306Mya Win_Dathana
307Myae Mhone Lwin
308Myae Yine
309Myaing Nann Swe
310Myanma A Lin Than Nyunt
311Myanmar Language Commission
312Myanmar Music Association
313Myanmar Thaing Federation
314Myanmar Translation Society
315Myanmar Writers Association
316Myar Sit The
317Myar Thu
318Myat Htay Maung
319Myat Khine
320Myat Nyein
321Myat Pann Ya Gone Group
322Myat Thet
323Myat Wai Toe (Education University)
324Myaun Mya Mg Ko
325Myaung Mya Mg Yin Tint
326Myaw Lint Chat (Medicine 2)
327Myay Lat Maung Myint Thu
328Myay Lat Min Lwin
329Myay Lat Myat Thu
330Myay Lat Thein Lwin
331Myeik Win Htain
332Myin Mu Mg Naing Moe
333Myint Mo Myittar (Loikaw)
334Myint Myat Phyu Sin
335Myint O Two
336Myint Soe Hlaing
337Myint Than
338Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
339Myo Aung Swe (Medical Research)
340Myo Aung Swe (Say Thu)
341Myo Ko Myo
342Myo Lwin Aung
343Myo Man
344Myo Myint
345Myo Nyunt Htun
346Myo Set (Mr. Photo)
347Myo Thura
348Myoe Ma Myint Kywal
349Myoe Ma Than Lwin
350Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nwe Zaw Aung
79Nyan Kywal
80Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
81Nyay
82Nyein Aye Eain
83Nyein Chan May
84Nyein Chan Oo
85Nyein Kyaw
86Nyi Aung Maw
87Nyi Htet Aung
88Nyi Lynn Sat
89Nyi Naun
90Nyi Nyi Htwe
91Nyi Nyi Naing
92Nyi Pu Lay
93Nyi Thit
94Nyo Aung
95Nyo Aye
96Nyo Htet (Lin Thit Oo)
97Nyo Lwan Aung
98Nyo Mya
99Nyo Myint Thein
100Nyo Thaung
101Nyoe
102Nyunt Kyuu
103Nyunt Oo
104Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phae Thaw Yi
24Phoe Kyawt
25Phoe La Min
26Phoe Nyan
27Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
28Phoe Thone Nya
29Phoe Wa Mg
30Phone Kywal
31Phone Mee Nay La
32Phone Pyae Tayzar
33Phone Tay Za
34Phone Wai (Medicinal Herbs)
35Phwar Lauk Kyi
36Phyar Pone Nadi
37Phyo Htain
38Phyo Khaing Latt
39Phyo Tharra
40Phyo Wai (M.A)
41Phyuu Sayardaw
42Poe Ko Ko
43Poe Ko Ko
44Poe Zar
45Politician
46Pone Na Ka
47Pone Na Mi
48Pone Na Nyo
49Pone Na Wati Tint Nhaung
50Pone Nya Khin
51Por Gyar Yit
52Por Lwin Kyaw
53Por Lwin Kyaw
54Por Oo Thit
55Prof Dr. Khin Maung Aye
56Prof Dr. Zay Soe
57Prof. Min Dar Tu
58Prof. U Aye Maung
59Professor Min Dar Tu
60Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
61Public Service Media Governing Body
62Pwint Lann (Mine)
63Pyae Pine Muu Aim
64Pyay (UM 2)
65Pyi Kyaw Lwin
66Pyi Lone Mwae
67Pyi Myanmar Editor Group
68Pyi Pann Moe
69Pyin Nyar Di Pa
70Pyin Nyar Kyaw
71Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
72Pyin Sa Man D Yine
73Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Lai Shwe Lin
4Sa Ma Paut Sein
5Sabae Phyu Nu
6Sagaing Hla Shwe
7Sagaing U Boe Thin
8Sai Sai Kan Hlaing
9Saindarmani U Chit Maung
10Saint
11San Chaung Ko Ko Aung
12San Hlaing
13San Lwin
14San San Nwe`(Tharyarwaty)
15San Shwe Myint
16San Zar Ni Bo
17Sann Lynn
18Sann Tun
19Sar Taw Pyan Sayar Thein
20Sat Aung
21Sat Ka
22Sat Kaw Ma
23Sate Tra
24Sate Tra Agga
25Sate Tra Kha
26Saturngod
27Saung Lu Lin
28Saung Win Lat
29Saw Cary Win
30Saw Hlan
31Saw Htain Lynn
32Saw Khat
33Saw Mone Nyinn
34Saw Myint Zu
35Saw Ngu Wah
36Saw Nyo
37Saw Pyae Chan Thar
38Saw Pyae Mar Lar
39Saw Pyae Yadanar
40Saw Tin Maung
41Saw Yu Pa Thin
42Say Tan
43Say Tha Wun
44Say Tha Wun
45Saya Sundra
46Sayar Aung
47Sayar Aung Pine
48Sayar Dagon
49Sayar Gyi Myint Tharr
50Sayar Gyi U Goingar
51Sayar Gyi U Han Htun
52Sayar Gyi U Tin Oo
53Sayar Htwe
54Sayar Nu
55Sayar Nyo
56Sayar Sein Sann
57Sayar U Ba Hein
58Sayar U Maung Maung Than
59Sayar U Min Thein
60Sayar U Moe Myint
61Sayar U Sai Aung Win
62Sayar U San Lwin
63Sayar U Sein Myint
64Sayar U Thar No
65Sayar U Thein Lwin
66Sayardaw Badanda Nay Main Da
67Sayardaw Badanta Waiponela
68Sayardaw Baddanda Kovida
69Sayardaw U Jotika
70Sayardaw U Ya Tha Ka
71Saytanar Hlaing
72Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
73Sein Hlaing
74Sein Lynn
75Sein Ngat Yoe
76Sein Sein
77Sein Win Sein
78Set Htun Lynn
79Shanti Swaroop Baudh
80Shar
81Shate
82Shin Gwan Gweat
83Shin Htwe Yin (Manottha)
84Shin Lu Thit
85Shin Ma
86Shin May Yoon
87Shin Me Htae
88Shin Mi Yar
89Shin Moe
90Shin Myat Noe
91Shin Naw
92Shin Nhaung
93Shin Oakkahta
94Shin Phone
95Shin R Sar Ra
96Shoon Ya Me Moe
97Show
98Shwe Ba Win
99Shwe Bo Barmahti Khin Aung
100Shwe Bo Mi Mi Gyi
101Shwe Bo Thet Mar
102Shwe Chan Thar
103Shwe Dar
104Shwe Daun Lu
105Shwe Inzali
106Shwe Kine Tharr
107Shwe Ku May Hnin
108Shwe Kyae Si
109Shwe Kyin Sayartaw Gyi
110Shwe Min Won Sayataw
111Shwe Min Wun U Phone Myint
112Shwe Myaing Pyone Lei Maw
113Shwe Nagar Tin Win
114Shwe Ngar Lay
115Shwe Nwe
116Shwe O Daung
117Shwe Phone Kan
118Shwe Taung Thiha Thu
119Shwe Thin Kha
120Shwe Yaun Ma Ma
121Shwe Yin Nhit
122Si Thu At Ga
123Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
124Silent Ghost
125Sin Phyu Kyne Aung Thein
126Sitagu Sayadaw
127Soe Chit Oo
128Soe Hnin Oo
129Soe Maung Maung
130Soe Myaing
131Soe Myat Thu Zar
132Soe Myint
133Soe Myint Latt
134Soe Myint Maung
135Soe Nay Lin
136Soe Soe
137Soe Thein
138Soe Thine
139Soe Thwae (Translator)
140Soe Thwae (Weitzar)
141Soe Tin Win
142Soe Win Htut
143Su Hla Phyu
144Su Htet
145Su Htoo Pan Sayar Han
146Su Htoo Pan U Kyaw
147Su Inzali
148Su Kyi Htwe
149Su Latt Tun
150Su Lay Nwe
151Su Myat Eain
152Su Myat Mon Mon
153Sue Hnget
154Sue Ma
155Sue Thit Ni
156Sut Htun Mhat Win
157Swal Mat Shin
158Swal Taw Min Than Aye
159Swam Htet Aung
160Swe Hlaing Oo
161Swe Min (Da Nu Phyu)
162Swe Myint
163Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Lu
11Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
12Taw Saw Hinn
13Taw Tharr Gyi Lu Naing
14Taw Win Nwe
15Tet Ka Tho Phone Naing
16Tet Ka Thol Hla Kywal
17Tet Ka Thol Khin Maung Aye
18Tet Ka Thol Ko Htay
19Tet Ka Thol Min Thu
20Tet Ka Thol Mya Sein
21Tet Ka Thol Nandamate
22Tet Ka Thol Nay Win
23Tet Ka Thol Sein Tin
24Tet Ka Thol Shin Thiri
25Tet Ka Thol Soe Win
26Tet Ka Thol Tin Kha
27Tet Ka Thol Win Kywal
28Tet Ka Thol Ye Lin Aung
29Tet Toe
30Tha Doe Aung
31Tha Doe Nwe
32Tha Doe Tay Za
33Tha Doe Wi Ra
34Tha Kya Won Tha
35Tha Pyae Moe
36Tha Pyay (Korea)
37Thadinhtauk Khin
38Thakhin Aung Phae
39Thakhin Ba Thaung
40Thakhin Ba Tin
41Thakhin Mya Than
42Thakhin Myat Sine
43Thakhin Phae Htay
44Thakhin Than Htun
45Thakin Ko Taw Mhine
46Thame Chit
47Thame Pyo
48Thamudaya Po Mo
49Than Aung Khaing
50Than Aye
51Than Htike
52Than Myint Aung
53Than Myint Oo
54Than Nyein Aung (Education)
55Than Oo Hlaing
56Than Phae Myint
57Than Swe
58Than Tun
59Than Twal Maung
60Than Win Hlaing
61Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
62Thant Sin
63Thant Zaw Htun
64Thar Du
65Thar Ga Doe
66Thar GaRa Nga Soe
67Thar Lon Kyaw
68Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
69Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
70Tharmanay Kyaw
71Thate Pan Maung Wa
72Thate Pan Myo Thant
73Thate Pan Soe Hla
74ThaToe Tay Za
75Thaung Htike
76Thaung Nyunt Thit
77Thaung Wai Oo
78Thaw Ka
79Thawdar Aye Lei
80Thawdar Swe
81The Khit Nay
82Thein Myint Wai
83Thein Oo
84Thein Pae Myint
85Thein Pe
86Thein Than Win (Ma Hlaing)
87Thein Zaw (Shwe Li Oo)
88Theint Theint Nway
89Thet Hlar Shin Saw
90Thet La Sin
91Thet Min July
92Thet Oo Lwin
93Thet Pine Ye`
94Thet Tun (Medical Science)
95Thi Han Twin
96Thi La
97Thiha Aung
98Thiha Htate Tin Saw
99Thiha Kyaw Thu
100Thiha Naing (Pyi)
101Thike Phwar
102Thin Kha Thu
103Thin Khar
104Thin Myat Noe
105Thin Su Su Nyein
106Thin Tine Nyo
107Thine U Chit Than
108Thinn Thinn Naing
109Thinn Thinn Thar
110Thiri Kyae Sin
111Thiri Pyan Chi U Thar Myat
112Thit Htoo Eain
113Thit Sar Ni
114Thite Phwar
115Thoe
116Thoe Saung
117Thone Na Yi Thet Wai
118Thone Sal Htate Tin Myint
119Thonedara Win- Chaung Oo
120Thoon Nay Soe
121Thoon Sit
122Thu Kha Cho
123Thu Kha Mai Hlaing
124Thu Mg
125Thu Ra Htike
126Thu Ra Ni
127Thu Rain
128Thu Rain Myo Myint
129Thu Rain Swe
130Thu Tay Thi Myint Tun
131Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
132Thu Tay Thi Sayar Nyein
133Thu Tay Thi Sayar Zaw
134Thu Tay Thi Thet Tun Myint
135Thu Thain
136Thu Thu Ka
137Thu Way
138Thu Yaung Mae
139Thuritza
140Thuwanna Kyaw Sein
141Ti Ti Tun
142Tin Aung Htun
143Tin Aung Ni
144Tin Htwe
145Tin Maung Myint
146Tin Maung Than (Ywar Ma)
147Tin Maung Win
148Tin Maw (Chemistry)
149Tin Mg Toe
150Tin Moe
151Tin Myint
152Tin Myint Oo
153Tin Naing Toe
154Tin Soe (BawGa Gone)
155Tin Swe Moe
156Tin Than Oo
157Tin Tun (Taung Gote)
158Tint Htun Swe
159Tint Sann
160Tint Tal
161Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
162Tite Soe
163Today Editor Group
164Toe Htet
165Toe Nhaung Moe
166Toe Tet
167Tr. Daw Thet Thet
168Traffic Rule Committee
169Tri Set Ka
170Tri Set Kha
171Tri Setkyar
172Tri Thin Kha
173Twae Htar Nyo
174Twin Gyi One Mg
175Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (A Pilot)
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
33U Khaemar Sarra
34U Khin Aung
35U Khin Maung Saw (Berlin)
36U Khin Maung Swe
37U Khin Mg Gyi
38U Khin Mg Than (Shae Saung)
39U Khin Soe
40U Ko Ko (Solicitor)
41U Ko Ko Gyi
42U Ko Ko Lay (B.Sc)
43U Ko Lay - Zayyar Maung
44U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
45U Kyaw Naing
46U Kyaw Nyunt
47U Kyaw Yan
48U Kyaw Zay Ya
49U Kyi Myint
50U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
51U Maung Gyi
52U Maung Maung Lay
53U Mg Mg Than
54U Min Htet
55U Min Naing
56U Moe Myint
57U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
58U Myint Htun
59U Myint Lwin (Kan Baw Za)
60U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
61U Myint Swe (M.A London)
62U Myint Swe (MoeGok)
63U Myint Swe (Phyuu)
64U Myo Myint Wai
65U Myo Nyunt (Archaeologist)
66U Nanda
67U Nu
68U Nyan Thin
69U Nyar Na
70U Nyein Aung (Sayar Bayda)
71U Nyi Hla Ngal
72U Nyunt Hlaing
73U Oattaratharra
74U Ottamatharra
75U Own Kyaing
76U Own Myaing (Electronic)
77U Own Myint (Diesel)
78U Phae Thein
79U Phoe Kyar
80U Phone (Chemistry)
81U Pone Nya
82U Por Oo
83U Pu Ka Lay
84U Pyi Thein
85U Pyin Nyar
86U Pyinnyar Won Tha
87U Pyone Cho
88U San Myint Aung (B.A)
89U San Shwe Bu
90U San Thar Aung
91U Sann Oo (MIS, Mandalay)
92U Sein Tun
93U Shwe Aung
94U Shwe Win
95U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
96U Sut Su
97U Sway Tin (U.S.C)
98U Taung Lone
99U Taw
100U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
101U Than (HaPheZee)
102U Than Daing
103U Than Hlaing
104U Than Htut
105U Than Phae (Ae Lann Nyun)
106U Than Sint (NL Elec)
107U Thar Tint
108U That Ka
109U Thaung Lwin
110U Thaung Win (Cherry Flower)
111U Thaw Zin
112U Thein Aung (Myanmar Sar)
113U Thet Htun
114U Thet Sein
115U Thit Lwin Soe
116U Thu Kha
117U Tin Aye
118U Tin Aye (Dawei)
119U Tin Htut (B.E. Agri.)
120U Tin Ngwe
121U Tin Nyunt
122U Tin Oo (Myaung)
123U Tin Oo (Tution)
124U Tin Pae
125U Tin Win Shin
126U Tint Wai
127U Tint Win Naing
128U Tun Hla
129U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
130U Uggasena (Chindwin)
131U Wam Htain
132U Win Htain
133U Win Myint
134U Win Zin (Myeik)
135U Wint Kyaw
136U Yar Zart
137U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Sayardaw
20Yay Cham
21Yaynanmyae Kha Yay
22Yaynanthar Win Maung
23Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
24Ye Baw Phae Than
25Ye D Pa
26Ye Htet
27Ye Htun Win
28Ye Htut
29Ye Kaung Htet
30Ye Man
31Ye Man Aung
32Ye Min Aung (RAY Electronic)
33Ye Min Hein
34Ye Mon Htaw
35Ye Mya Lwin
36Ye Myat Tin
37Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
38Ye Naing Moe
39Ye Shan
40Ye Sky
41Ye Thaddi
42Ye Thu
43Ye Thway Htet
44Ye Win Aung
45Ye Yan Aung
46Ye Yin Aung
47Ye Yint Naing
48Ye Zarni Aung
49Ye Zaw Aung
50Ye` Baw Htun
51Ye` Baw Kyaw San
52Ye` Khaung
53Ye` Man
54Ye` Min Hein
55Ye` Ye` Oo
56Yi Yi Htay
57Yin A Nint
58Yin Min Oo (University of Medicine)
59Yin Wai Lwin
60Yin Yin Lei
61Yin Yin Nu (Mandalay)
62Yoon Eain Drae
63Yuri Paing
64Yuwati Khin Oo
65Yuwati Khin Sein Hlaing
66Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lwin Oo (Hinthada)
12Zaw Lynn (Youth)
13Zaw Maung
14Zaw Min Than
15Zaw Nainggan Soe
16Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
17Zaw Thet Htwe
18Zaw Win (Thit Htwin)
19Zaw Zaw Aung
20Zaw Zin
21Zay Ya
22Zay Ya Thu
23Zay Yar Maung
24Zay Yar Min Shin
25Zay Yar Zaw
26Zayyar Moe
27Zin Aye
28Zin Ba Oo
29Zin Hnin
30Zin Lu
31Zin Mg Mg Htet
32Zin Min (Tha Main Htaw)
33Zin Thant
34Zin Wai Thaw
35Zin Yaw Ni
36Zu
37Zu Zu
38Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z