Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Akazu Mizuha and Mimic
30Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
31Ambassador U Tint Swe
32Annawar Soe Moe
33Ant Mg
34Ant Phwal
35Ar Kar Min
36Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
37Ashin Arsarrarlinkarra
38Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
39Ashin Awbartharbiwontha
40Ashin Candadhika
41Ashin Chekinda
42Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
43Ashin Eiddhi Pala
44Ashin Gaw Thi Ta
45Ashin Gawthitharra
46Ashin GuNainDa
47Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
48Ashin Kawainda (Popa)
49Ashin Kelasa
50Ashin Khae Main Da Tar Mi
51Ashin Khae Mar Nanda
52Ashin Khae Mar Sar Ra
53Ashin Kowida
54Ashin Kumarra
55Ashin Kuverasara
56Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
57Ashin Nar Ga Thane
58Ashin Pannita Htay
59Ashin Ponya Nanda
60Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
61Ashin Pyin Nyar Won Tha
62Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
63Ashin Revata
64AShin Su Mingala Lankara
65Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
66Ashin Thaw Ma- Dawae
67Ashin Thaw Par Ka
68Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
69Ashin Thondaya
70Ashin Tilawkarbiwuntha
71Ashin Warramar Bi Won Tha
72Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
73Ashin WiYiRa (Taung Soon)
74Ashin Won Tha Par La
75Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
76Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
77Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
78Ashin Zayya Pannita
79Association of Myanmar Poets
80At Ga Yar Zar
81At Ta Kyaw
82Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
83Aung Chaint
84Aung Din
85Aung Din/ Dahta
86Aung Hein
87Aung Hnin Swe
88Aung Htike (Shwe Bo)
89Aung Khant
90Aung Khin (Kyarr)
91Aung Khin Soe
92Aung Ko Oo (UMK)
93Aung Kyaun Phyar
94Aung Kyaw Hein (Translator)
95Aung Kyaw Swar
96Aung Lin
97Aung Lin Latt (Oakkalar)
98Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
99Aung Maun
100Aung May Ga
101Aung Min Aung
102Aung Min Oo
103Aung Min Tike
104Aung Myat Htay
105Aung Myat Oo
106Aung Myat Thu
107Aung Myint (M.E)
108Aung Myo Min
109Aung Na Mate
110Aung Nay Lin
111Aung Pin Lae
112Aung San (Agriculture)
113Aung San Su Kyi
114Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
115Aung Shein
116Aung Si Nay Myo
117Aung Soe
118Aung Soe (Agri/107)
119Aung Soe (Veterinary Physician)
120Aung Tay Za
121Aung Thin
122Aung Thit
123Aung Way
124Aung Weit
125Aung Win (Psychology)
126Aung Ye Lin
127Aung Zaw Latt
128Aung Zay Ya Tu
129Aung Zayya
130Aung Zin
131Ayam Than Nyunt
132Ayar
133Aye Aye Hlaing
134Aye Htun Min
135Aye Lwin Thant
136Aye Maung Kyaw
137Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12Badanda Zawtika
13BaMa Khit U Ba Yin
14Bamaw Thein Pae
15Bamaw Tin Aung
16Bar Bi Yar
17Bar Mae Sayadaw
18Bay Lu Wa Sayar Tin
19Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
20Bhikkhu Moneyya
21Bite Pu
22Bo Aye Maung
23Bo Bo
24Bo Bo (Shwe Kan Ku)
25Bo Gyi
26Bo Min Han
27Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
28Bo Thein Swe
29Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
30Burma Research Society
31Burma U Ba Yin
32Buu Thee
33Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Cho Lwin
27Cho Nwe
28Cho Tun
29Chu Thit
30Civil Service Selection and Training Board
31Colonel Ko Lay
32Colonel San Pwint
33Colonel Tin Maung (retired)
34Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thidar Tun
26Daw War War
27Daw Yin Yin Aye
28Day Wa Set Kyar
29Day Wa Tar
30Day Wi
31Day Wor
32Daywar Min
33Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
34Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
35Dhamma Pi Ya Mahtay
36Dhamma Steka U Maung Maung
37Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
38Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
39Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
40Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
41Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
42Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
43Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
44Director Sayar Myint
45Do J San
46Dr Ashin Rahula
47Dr Tun Aung Kyaw (eye)
48Dr. Ar Law
49Dr. AShin Dhamma Pi Ya
50Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
51Dr. Aung Khin
52Dr. Aung Khin Sint
53Dr. Aung Ko Ko
54Dr. Aung Kyaw
55Dr. Aung Maw
56Dr. Aung Naing
57Dr. Aye Kyaw
58Dr. Ba Maw
59Dr. Ba Myint
60Dr. Chit
61Dr. Daw Thynn Thynn
62Dr. Dharmkirti
63Dr. Hla Kyi
64Dr. Hla Pe
65Dr. Hnin Waddy Maung
66Dr. Khin Aye Htwe
67Dr. Khin Hnin Yu
68Dr. Khin Lay Myint
69Dr. Khin Maung Lwin
70Dr. Khin Maung Nyo
71Dr. Khin Maung Nyunt
72Dr. Khin Moe Moe
73Dr. Khin Myo Han
74Dr. Khin Pan Hnin
75Dr. Khin Yi Win
76Dr. Khine Maung Nyunt
77Dr. Kyaw Myint
78Dr. Kyaw Sein
79Dr. La Min
80Dr. Lwan Wai
81Dr. Ma Tin Win
82Dr. Mar Mar Swe
83Dr. Maung Maung Nyo
84Dr. Mehm Tin Mon
85Dr. Mg Mg
86Dr. Mg Mg Thein
87Dr. Mg Thin
88Dr. Min Thein
89Dr. Mo Lar
90Dr. Myat Myint Moh
91Dr. Myat Thant
92Dr. Myint Lwin (Psychology)
93Dr. Myint Myint Khin
94Dr. Myint Oo
95Dr. Myo Aung
96Dr. Nan Hlaing
97Dr. Nan Ohmmar
98Dr. Nandawbartha
99Dr. Nu Nu Yin
100Dr. Nwae Win
101Dr. Nyan Hein Latt
102Dr. Nyunt Shwe
103Dr. Ohn Maung
104Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
105Dr. Soe Lwin
106Dr. Soe Win Oo
107Dr. Than Htun
108Dr. Than Lwin
109Dr. Thein Lwin
110Dr. Thet Lwin
111Dr. Thiha
112Dr. Tin Aung Aye
113Dr. Tin Maung Kyi
114Dr. Tin Mg Htwe
115Dr. Tin Shwe
116Dr. Tin Thein (Geology)
117Dr. Toe Hla
118Dr. U Swe Myint
119Dr. U Thein
120Dr. U Tint Swe Latt
121Dr. Walpola Rahula
122Dr. Win Maung Htet
123Dr. Ye Myint Kyaw
124Dr. Ye Naing
125Dr. Yi Yi
126Dr. Zaw Than
127Drum Publication Group
128Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
129Du Won
130Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Kyaw(Edu)
33Khin Khin Myat Noe
34Khin Khin Thin
35Khin La Pyae Won
36Khin Latt
37Khin Maung
38Khin Maung Myint
39Khin Maung Than (Psychology)
40Khin Maung Zaw
41Khin Mg Nyo - Economy
42Khin Mg Toe (Moe Mate)
43Khin Myo Chit
44Khin Nyo Nyo Myint
45Khin One
46Khin Oo Khin Khin
47Khin Saw Tint
48Khin Swe Oo
49Khin Thuzar
50Khin Thuzar Kyaw
51Khin Zaw Hein
52Khine Kyaw
53Khine Maung
54Khine Mi Mi Zin
55Khine Myat Thar
56Khine Thant Kyaw
57Khine Zin Thet
58Khit Pyo Phyu
59Khit Ta Yar Sein Wah
60Khoon Cho Nyein Chan
61Khu Khu
62Khun Cho Nyein Chan
63Khwar Nee
64Kin Wun Min Gyi
65Klash Chan Dar
66Ko (University)
67Ko Arkar (S/W and H/W)
68Ko Jay
69Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
70Ko Ko Gyi
71Ko Ko Latt (Sae Myaun)
72Ko Ko Lay
73Ko Ko Maung
74Ko Ko Maung Gyi
75Ko Ko Zaw
76Ko Koe
77Ko Kyaw
78Ko Lwan Khine
79Ko Maung San Thein
80Ko Myo- Mingalar
81Ko Ngal
82Ko Nine (Chinn Mountain)
83Ko Nyein Oo
84Ko One
85Ko Pike
86Ko Sa Sa
87Ko Saunn
88Ko Saw Nyein
89Ko Shwe Htoo (Pyay)
90Ko Shwe Taw Thar
91Ko Shwe Thein Min
92Ko Sun (R/O)
93Ko Swe (Panorama)
94Ko Tar
95Ko Yaw (Eco)
96Ko Yoe Kont
97Ko Zaw Htay (Culture)
98Ku Tha
99Kung Fu Soe Myint
100Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
101Kyae Ni
102Kyae Ri Lynn Sit
103Kyae Sin Mhoo Wai
104Kyai The Lay Htet Sayardaw
105Kyat Kalay
106Kyaut Belu Tin Maung Swe
107Kyaw Aung
108Kyaw Hein
109Kyaw Hlaing
110Kyaw Hlaing Oo
111Kyaw Htet Tun
112Kyaw Htin Naw Ya Htar
113Kyaw Htoo
114Kyaw Kyaw
115Kyaw Kyaw Naing
116Kyaw Kyaw Swe
117Kyaw Moe Zaw
118Kyaw Mya Than
119Kyaw Myint Lwin
120Kyaw Naing
121Kyaw Nyein
122Kyaw Oo
123Kyaw San Kay
124Kyaw Soe Bo
125Kyaw Thet Han
126Kyaw Thet Khine
127Kyaw Thit
128Kyaw Thu
129Kyaw Thu Soe(Kalay)
130Kyaw Win
131Kyaw Yin Myint
132Kyaw Zau Oo
133Kyaw Zay Ya - Pathain
134Kyaw Zayyar Htun
135Kyee Kyee Saw
136Kyee Thae Nyunt Naing
137Kyi Aye
138Kyi Kyi Mar
139Kyi Lin (Myanmar)
140Kyi Lin Aye
141Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
142Kyi Min
143Kyi Mya
144Kyi Naing
145Kyi Nu Khit
146Kyi Oo
147Kyi Shoon
148Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
149Kyu Hnit
150Kyu Kyu Thin
151Kyu Mhway
152Kyune
153KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lat Won Tha
13Latkyar Lynn Pyar
14Latt Tay Za Aung
15Law Researcher
16Lay Lay Myint
17Lay Maung
18Lay Myaing
19Lay Thu San
20Lenin
21Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
22Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
23Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
24Lin Htate Shin
25Lin Htate Shin
26Lin Kar Yee Kyaw
27Lin Khant
28Lin Lin Htet
29Lin Nyo Thwae
30Lin Oo Khin
31Lin Oo Naing
32Lin Oo Taryar
33Lin Pa Wadi
34Lin San
35Lin Tae Oo
36Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
37Lin Thet Khine
38Lin Ti Oo
39Lin Tun
40Lin Wai Myaing
41Lin Yaun Tin
42Lin Yone Mg Mg
43Lin Yone Ni
44Lin Yone Ni
45Lin Yone Thit Lwin
46Linn Yaung Sin
47Literature and Intellectual Upgrading Group
48Lone Ma
49Loon Htar Htar
50Loon Sat No Myat
51Loon Ta Mhe
52Lu Aung
53Lu Htike
54Lu Htu Daw A Mar
55Lu Htu Sain Win
56Lu Htu U Hla
57Lu Lu
58Lu Maw
59Lu Min Thit
60Lu Nay
61Lu Nyo Chaw
62Lu Pant Nge
63Lu Thar Man
64Lu Zaw Thit
65Lum Tam Kae
66Lwin Mg Mg
67Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kite
13Ma Kyae Ou
14Ma Kyi Pyar
15Ma Lay Lone
16Ma Lay Nyain
17Ma Li Kha
18Ma Lin Lin
19Ma Ma Lay
20Ma Ma Thadda Maung
21Ma Moe Myae
22Ma Ni Ni
23Ma Ni Zau Ta
24Ma Nor Ha Ri
25Ma O Zar
26Ma Sandar
27Ma Thanegi
28Ma Thet Zon
29Ma Thidar (San Chaung)
30Ma Win Myint
31Madi Khin Lay
32Mae Htee Sayardaw (2)
33Magwae Win Myint
34Maha Bawdi Myaing Sayardaw
35Main Ka Lay
36Main Main (Latha)
37Major Ba Shin
38Major Toe Aung
39Mal Khine
40Mal Min Bone
41Man Khinn Htan
42Man Myint
43Man Phoe Aye
44Man Tin
45Man Tint Naung
46Manawhari
47Mandalay Sayartaw Siri Artaba
48Mandalay U Win Hlaing
49Many Cartoonist
50Many Writers
51Mar Lay
52Mar Mar Aye
53Mar Mar Soe
54Mar Na Wa
55Mar Yainda (Pathain Gyi)
56Mar Yar
57Marcury
58Maung (Magway)
59Maung Htin Aung
60Maung Maung
61Maung Maung Htwe (Retired Professor)
62Maung Maung Moe Aung
63Maung Maung Sein Lynn
64Maung Maung Thein Hlaing
65Maung Maung Thiri
66Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
67May Aww
68May Myat Noe
69May Myot Moe Kyi
70May Pearl Oo
71May Theingar Soe
72May Thet Su
73Me Ko Zuu Zin
74Member of Sabel Oo´s Editors
75Mg Ant
76Mg Aye Aung
77Mg Bo Mwae
78Mg Chaint
79Mg Chaw Nwe
80Mg Chit Htwe (M.A)
81Mg Chit Nyo (Bago)
82Mg Computer
83Mg Dagon
84Mg Daung
85Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
86Mg Hla Soe
87Mg Hlaing Yi
88Mg Hnin Swe
89Mg Hone Wam (Lecturer)
90Mg Htin
91Mg Htin Aung
92Mg Htun Myaing
93Mg Htun Oo (Mogok)
94Mg Htun Thu
95Mg Kaung Htike
96Mg Kaung Myint
97Mg Khin Min (Danuphyu)
98Mg Khine Khant
99Mg Khine Mar
100Mg Khit Tun
101Mg Ko Ko (Amarapura)
102Mg Ko Ni
103Mg Ko Yu
104Mg Kyau Oo
105Mg Kyaut Tie
106Mg Kyaw Yin
107Mg Kyi Lin
108Mg Kyi Thant
109Mg Loon Kyin
110Mg Mahar
111Mg Mg Aye
112Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
113Mg Mg Htun Aung
114Mg Mg Myint Thein (YIT)
115Mg Mg Nyunt
116Mg Mg Pyone
117Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
118Mg Min
119Mg Moe Si
120Mg Moe Thu
121Mg Myae Ni (Tamartaw)
122Mg Myat Moe
123Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
124Mg Myint Kywal
125Mg Myint Mar (Bogalay)
126Mg Nay Win
127Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
128Mg Nyan Htet
129Mg Nyan Kyal
130Mg Nyein Chan
131Mg Nyo Aye
132Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
133Mg Pann Mwae
134Mg Pann Yi
135Mg Phae Ngal
136Mg Por Tun
137Mg Pyae Chan
138Mg Sanda(Lel Way)
139Mg Sane Ni
140Mg Sann Kyal
141Mg Saydanar
142Mg Sein Hlaing (Oatthar)
143Mg Sein Htwe
144Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
145Mg Shwe Khit
146Mg Si Thu
147Mg Soe Chain
148Mg Soe Myat (Chaung Oo)
149Mg Soe Thit
150Mg Su Shin
151Mg Sue San
152Mg Swe
153Mg Swe Thet
154Mg Take Khar
155Mg Than Swe (Dawei)
156Mg Thant
157Mg Thar Cho
158Mg Thar Ma Nya
159Mg Thar Noe
160Mg Thar Pyae
161Mg Thar Ra
162Mg Thaw Ka
163Mg Thein Lwin
164Mg Thein Pae
165Mg Thein Sine
166Mg Thit Sein
167Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
168Mg Thwae Chun
169Mg Thway Yint
170Mg Thwe Thit
171Mg Tin Mon
172Mg Wai Phyo
173Mg Wanna
174Mg Wint Thu
175Mg Won Tha
176Mg Yan Pine
177Mg Yay Aye (Harvard University)
178Mg Ye Soe (Kyaukse)
179Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
180Mg Yin Nwe
181Mg Yin Win (Dau Pone)
182Mg Za Ni Ya
183Mg Zayyar
184Mhaw Ekari
185Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
186Mhawbi Sir Thein
187Mhu Tha Pyae
188Mhu Thet Pie
189Mi Chan Wai
190Mi Ko Zu Zin
191Mi Mann Lay
192Min Aung Kyaw
193Min Aung Min
194Min Aung Naing
195Min Bay Dar (Pwint Phyu)
196Min Bu Ashin Kinsana
197Min Bu Aung Kyaing
198Min Bu Myo Thet Aung
199Min Din
200Min Eain Dar
201Min Htet Yarzar
202Min Kan Thar
203Min Khaung (EMPA-8)
204Min Khite Soe San
205Min Ko Naing
206Min Kun Sayardaw
207Min Kyaw
208Min La Pyae
209Min Lu
210Min Lu Lu
211Min Ma Gite
212Min Mahar Kyaw Khaun
213Min Myat ThuRa
214Min Myat Yar Za
215Min Nan
216Min Nay La
217Min Nay Thway
218Min Ni
219Min Nwe Soe
220Min Phone Htee
221Min Phone Thain Kha Thu
222Min Pone Nya
223Min San Ain
224Min San Eain
225Min Sate Tra
226Min Set Ka
227Min Set Kyar
228Min Shin
229Min Soe (Han Thar Nwe)
230Min Soe Yar Sar
231Min Soe Yar Zar
232Min Swe
233Min Ta Khit
234Min Thane Kha
235Min Thawdar
236Min Thein (Mechanical)
237Min Thein Khaing
238Min Thila
239Min Thit
240Min Thitsar Hlaing
241Min Thu Ra
242Min Thu Won
243Min Thway Thit Sar
244Min Win Htain
245Min Yae Kyaw
246Min Yu Pa
247Min Yu Wai
248Min Zaw
249Min Zin
250Mingalar Zin Aung
251Minister Padaytha Yar Zar
252Ministry of Construction
253Ministry of Culture
254Ministry of Education
255Ministry of Finance and Revenue
256Ministry of Health
257Ministry of Home Affairs
258Ministry of Information
259Ministry of Information and Communication
260Ministry of Religious Affairs
261Ministry of Religious Affairs
262Mite Mite (Pyay)
263MMTH
264Mo Mo
265Mo Zar Hlan Wai
266Moe (Kyaut Sal)
267Moe Hein
268Moe Kyaw
269Moe Kyaw Thu
270Moe Lynn (Phoe Lay)
271Moe Ma Kha
272Moe Moe (Innyar)
273Moe Myint Oo
274Moe Ni Lwin
275Moe Nine Sayartaw U Pannita
276Moe Nyein Aye
277Moe Sat Pwint
278Moe Set Lin Htet
279Moe Set Y
280Moe Shin (I.M.T)
281Moe Si Thu
282Moe Thae Phyu Soe
283Moe Thet Min Yin
284Moe Wai
285Moe Zay Nyein
286Moe(PyinMaNar)
287Moh Moh Sann
288Mone Ywae Sayartaw
289Mone Ywar Nay Zar
290Mone Ywar Win Pe
291Motion(I.M.T)
292Mr. Mg Mhine
293Mr.Tarot
294Mra Hnin Zi
295Mu Pine Hnin Si
296Muh Eain Zin
297Mya Aye
298Mya Han
299Mya Htun Aung
300Mya Kay Tu
301Mya Khwar Nyo
302Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
303Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
304Mya Mhuu Khin Khin
305Mya Nandar
306Mya Nhaung Nyo
307Mya Pearl Khin
308Mya Pearl Thwe
309Mya Phone Lu Lu
310Mya Sein Taung Sayardaw
311Mya Set Kyar Shin
312Mya Than San
313Mya Than Tint
314Mya Thandar
315Mya Tharr Twin
316Mya Thin Kyu
317Mya Win
318Mya Win_Dathana
319Myae Mhone Lwin
320Myae Yine
321Myaing Nann Swe
322Myanma A Lin Than Nyunt
323Myanmar Encyclopedia
324Myanmar Language Commission
325Myanmar Music Association
326Myanmar Thaing Federation
327Myanmar Translation Society
328Myanmar Writers Association
329Myar Sit The
330Myar Thu
331Myat Htay Maung
332Myat Khine
333Myat Nyein
334Myat Pann Ya Gone Group
335Myat Thet
336Myat Wai Toe (Education University)
337Myaun Mya Mg Ko
338Myaung Mya Mg Yin Tint
339Myaw Lint Chat (Medicine 2)
340Myawadi
341Myay Lat Maung Myint Thu
342Myay Lat Min Lwin
343Myay Lat Myat Thu
344Myay Lat Thein Lwin
345Myeik Win Htain
346Myin Mu Mg Naing Moe
347Myint Mo Myittar (Loikaw)
348Myint Myat Phyu Sin
349Myint O Two
350Myint Soe Hlaing
351Myint Than
352Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
353Myo Aung Swe (Medical Research)
354Myo Aung Swe (Say Thu)
355Myo Ko Myo
356Myo Lwin Aung
357Myo Man
358Myo Myint
359Myo Nyunt Htun
360Myo Set (Mr. Photo)
361Myo Thura
362Myoe Ma Myint Kywal
363Myoe Ma Than Lwin
364Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Linn (Inn Taw Kyi)
40Nay Min Naing
41Nay Min Thurain
42Nay Min Yarzar
43Nay Min Yaung Chi
44Nay Myo Thant
45Nay Nor
46Nay Nwe Zin Myint
47Nay Oo Wai
48Nay Paing
49Nay Phone Lat
50Nay Phone Oo
51Nay Phone Wai
52Nay Soe Htet
53Nay Soe Thaw
54Nay Win (London)
55Nay Win Aung
56Nay Win Myint
57Nay Ye Aung
58Nay Zaw Naing
59Nay Zin Latt
60Nga Lat Ma
61Ngwe Kyi
62Ngwe O Dawn - Kyee Maung
63Ngwe Tar Yi
64Nhin Wai Nyein
65Nhine Mahar
66Ni Ko Ye`
67Ni Ni Naing (Tha Hton)
68Ni Yint Yint
69Nine Nine Sanay
70No Ko Zu Zin
71Nor Tuu Aung
72Nu Nu Yi (Innwa)
73Nu Yin
74Nwae Ta Man
75Nwan Jar Thine
76Nway Ta Man
77Nwe Oo Hlaing
78Nwe Thit
79Nwe Zaw Aung
80Nyan Kywal
81Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
82Nyay
83Nyein Aye Eain
84Nyein Chan May
85Nyein Chan Oo
86Nyein Kyaw
87Nyi Aung Maw
88Nyi Htet Aung
89Nyi Lynn Sat
90Nyi Naun
91Nyi Nyi Htwe
92Nyi Nyi Naing
93Nyi Pu Lay
94Nyi Thit
95Nyo Aung
96Nyo Aye
97Nyo Htet (Lin Thit Oo)
98Nyo Lwan Aung
99Nyo Mya
100Nyo Myint Thein
101Nyo Thaung
102Nyoe
103Nyunt Kyuu
104Nyunt Oo
105Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Myint
26Phae Thaw Yi
27Phoe Kyawt
28Phoe La Min
29Phoe Nyan
30Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
31Phoe Thone Nya
32Phoe Wa Mg
33Phone Kywal
34Phone Mee Nay La
35Phone Pyae Tayzar
36Phone Tay Za
37Phone Wai (Medicinal Herbs)
38Phwar Lauk Kyi
39Phyar Pone Nadi
40Phyo Htain
41Phyo Khaing Latt
42Phyo Tharra
43Phyo Wai (M.A)
44Phyuu Sayardaw
45Poe Ko Ko
46Poe Ko Ko
47Poe Zar
48Politician
49Pone Na Ka
50Pone Na Mi
51Pone Na Nyo
52Pone Na Wati Tint Nhaung
53Pone Nya Khin
54Por Gyar Yit
55Por Lwin Kyaw
56Por Lwin Kyaw
57Por Oo Thit
58Prof Dr. Khin Maung Aye
59Prof Dr. Zay Soe
60Prof. Min Dar Tu
61Prof. U Aye Maung
62Prof. U Phae Mg Tin
63Professor Min Dar Tu
64Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
65Public Service Media Governing Body
66Pwint Lann (Mine)
67Pyae Pine Muu Aim
68Pyay (UM 2)
69Pyi Kyaw Lwin
70Pyi Lone Mwae
71Pyi Myanmar Editor Group
72Pyi Pann Moe
73Pyin Nyar Di Pa
74Pyin Nyar Kyaw
75Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
76Pyin Sa Man D Yine
77Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Ringo
5Robert M.Powers
6Robert Tin Aye
7Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
8Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Lwin
15San San Nwe`(Tharyarwaty)
16San Shwe Myint
17San Zar Ni Bo
18Sann Lynn
19Sann Tun
20Sar Taw Pyan Sayar Thein
21Sat Aung
22Sat Ka
23Sat Kaw Ma
24Sate Tra
25Sate Tra Agga
26Sate Tra Kha
27Saturngod
28Saung Lu Lin
29Saung Win Lat
30Saw Cary Win
31Saw Hlan
32Saw Htain Lynn
33Saw Khat
34Saw Lu
35Saw Mone Nyinn
36Saw Myint Zu
37Saw Ngu Wah
38Saw Nyo
39Saw Pyae Chan Thar
40Saw Pyae Mar Lar
41Saw Pyae Yadanar
42Saw Tin Maung
43Saw Yu Pa Thin
44Say Tan
45Say Tha Wun
46Say Tha Wun
47Saya Sundra
48Sayar Aung
49Sayar Aung Pine
50Sayar Dagon
51Sayar Gyi Myint Tharr
52Sayar Gyi U Goingar
53Sayar Gyi U Han Htun
54Sayar Gyi U Tin Oo
55Sayar Htwe
56Sayar Nu
57Sayar Nyo
58Sayar Sein Sann
59Sayar Thaung Lwin(BA)
60Sayar U Ba Hein
61Sayar U Maung Maung Than
62Sayar U Min Thein
63Sayar U Moe Myint
64Sayar U Sai Aung Win
65Sayar U San Lwin
66Sayar U Sein Myint
67Sayar U Thar No
68Sayar U Thein Lwin
69Sayardaw Badanda Nay Main Da
70Sayardaw Badanta Waiponela
71Sayardaw Baddanda Kovida
72Sayardaw U Jotika
73Sayardaw U Thilar Sar Ya
74Sayardaw U Ya Tha Ka
75Sayartaw U Taw Bita
76Saytanar Hlaing
77Saytokedayar Chin Hla Htun
78Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
79Sein Hlaing
80Sein Lynn
81Sein Ngat Yoe
82Sein Sein
83Sein Win Sein
84Set Htun Lynn
85Shanti Swaroop Baudh
86Shar
87Shate
88Shin Gwan Gweat
89Shin Htwe Yin (Manottha)
90Shin Lu Thit
91Shin Ma
92Shin May Yoon
93Shin Me Htae
94Shin Mi Yar
95Shin Moe
96Shin Myat Noe
97Shin Naw
98Shin Nhaung
99Shin Oakkahta
100Shin Phone
101Shin R Sar Ra
102Shoon Ya Me Moe
103Show
104Shwe Ba Win
105Shwe Bo Barmahti Khin Aung
106Shwe Bo Mi Mi Gyi
107Shwe Bo Thet Mar
108Shwe Chan Thar
109Shwe Dar
110Shwe Daun Lu
111Shwe Hin Thar Sayartaw
112Shwe Htee Eindra
113Shwe Inzali
114Shwe Kine Tharr
115Shwe Ku May Hnin
116Shwe Kyae Si
117Shwe Kyin Sayartaw Gyi
118Shwe Min Won Sayataw
119Shwe Min Wun U Phone Myint
120Shwe Myaing Pyone Lei Maw
121Shwe Nagar Tin Win
122Shwe Ngar Lay
123Shwe Nwe
124Shwe O Daung
125Shwe Phone Kan
126Shwe Satkyar U Soe Myint
127Shwe Taung Thiha Thu
128Shwe Thin Kha
129Shwe Yaun Ma Ma
130Shwe Yin Nhit
131Si Thu At Ga
132Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
133Silent Ghost
134Sin Phyu Kyne Aung Thein
135Sitagu Sayadaw
136Soe Chit Oo
137Soe Hnin Oo
138Soe Maung Maung
139Soe Myaing
140Soe Myat Thu Zar
141Soe Myint
142Soe Myint Latt
143Soe Myint Maung
144Soe Nay Lin
145Soe Soe
146Soe Thein
147Soe Thine
148Soe Thwae (Translator)
149Soe Thwae (Weitzar)
150Soe Tin Win
151Soe Win Htut
152Su Hla Phyu
153Su Htet
154Su Htoo Pan Sayar Han
155Su Htoo Pan U Kyaw
156Su Inzali
157Su Kyi Htwe
158Su Latt Tun
159Su Lay Nwe
160Su Myat Eain
161Su Myat Mon Mon
162Sue Hnget
163Sue Ma
164Sue Thit Ni
165Sut Htun Mhat Win
166Swal Mat Shin
167Swal Taw Min Than Aye
168Swam Htet Aung
169Swe Hlaing Oo
170Swe Min (Da Nu Phyu)
171Swe Myint
172Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Take Hte Aung
4Talar Ko Lay Kyi
5Tar Tay
6Tar Yar Min Wai
7Tate Ka Ma
8Taun Khoe
9Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
10Taw Ja Pway
11Taw Lu
12Taw Myint (Hnat Phyar)
13Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
14Taw Saw Hinn
15Taw Tharr Gyi Lu Naing
16Taw Win Nwe
17Tet Ka Tho Phone Naing
18Tet Ka Thol Hla Kywal
19Tet Ka Thol Khin Maung Aye
20Tet Ka Thol Ko Htay
21Tet Ka Thol Min Thu
22Tet Ka Thol Mya Sein
23Tet Ka Thol Nandamate
24Tet Ka Thol Nay Win
25Tet Ka Thol Sein Tin
26Tet Ka Thol Shin Thiri
27Tet Ka Thol Soe Win
28Tet Ka Thol Tin Kha
29Tet Ka Thol Win Kywal
30Tet Ka Thol Ye Lin Aung
31Tet Toe
32Tha Doe Aung
33Tha Doe Nwe
34Tha Doe Tay Za
35Tha Doe Wi Ra
36Tha Kya Won Tha
37Tha Pyae Moe
38Tha Pyay (Korea)
39Thadinhtauk Khin
40Thakhin Aung Phae
41Thakhin Ba Thaung
42Thakhin Ba Tin
43Thakhin Mya Than
44Thakhin Myat Sine
45Thakhin Phae Htay
46Thakhin Than Htun
47Thakin Ko Taw Mhine
48Thame Chit
49Thame Pyo
50Thamudaya Po Mo
51Than Aung Khaing
52Than Aye
53Than Htike
54Than Myint Aung
55Than Myint Oo
56Than Myint Than(Khun Chan Kone)
57Than Nyein Aung (Education)
58Than Oo Hlaing
59Than Phae Myint
60Than Swe
61Than Than Tint
62Than Tun
63Than Twal Maung
64Than Win Hlaing
65Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
66Thant Sin
67Thant Zaw
68Thant Zaw Htun
69Thar Du
70Thar Ga Doe
71Thar GaRa Nga Soe
72Thar Lon Kyaw
73Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
74Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
75Tharmanay Kyaw
76Thate Pan Maung Wa
77Thate Pan Myo Thant
78Thate Pan Soe Hla
79ThaToe Tay Za
80Thaung Htike
81Thaung Nyunt Thit
82Thaung Wai Oo
83Thaw Ka
84Thawdar Aye Lei
85Thawdar Swe
86The Khit Nay
87Thein Myint Wai
88Thein Oo
89Thein Pae Myint
90Thein Pe
91Thein Than Win (Ma Hlaing)
92Thein Zaw (Shwe Li Oo)
93Theint Theint Nway
94Thet Hlar Shin Saw
95Thet La Sin
96Thet Min July
97Thet Oo Lwin
98Thet Pine Ye`
99Thet Tun (Medical Science)
100Thi Han Twin
101Thi La
102Thiha Aung
103Thiha Htate Tin Saw
104Thiha Kyaw Thu
105Thiha Naing (Pyi)
106Thike Phwar
107Thin Kha Thu
108Thin Khar
109Thin Myat Noe
110Thin Su Su Nyein
111Thin Tine Nyo
112Thine U Chit Than
113Thinn Thinn Naing
114Thinn Thinn Thar
115Thiri
116Thiri Kyae Sin
117Thiri Pyan Chi U Thar Myat
118Thit Htoo Eain
119Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
120Thit Sar Ni
121Thite Phwar
122Thoe
123Thoe Saung
124Thone Na Yi Thet Wai
125Thone Sal Htate Tin Myint
126Thonedara Win- Chaung Oo
127Thoon Nay Soe
128Thoon Sit
129Thu Kha
130Thu Kha Cho
131Thu Kha Mai Hlaing
132Thu Mg
133Thu Ra Htike
134Thu Ra Ni
135Thu Rain
136Thu Rain Myo Myint
137Thu Rain Swe
138Thu Tay Thi Myint Tun
139Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
140Thu Tay Thi Sayar Nyein
141Thu Tay Thi Sayar Zaw
142Thu Tay Thi Thet Tun Myint
143Thu Thain
144Thu Thu Ka
145Thu Way
146Thu Yaung Mae
147Thuritza
148Thuwanna Kyaw Sein
149Ti Ti Tun
150Tike Soe
151Tin Aung Htun
152Tin Aung Ni
153Tin Htwe
154Tin Maung Myint
155Tin Maung Than (Ywar Ma)
156Tin Maung Win
157Tin Maw (Chemistry)
158Tin Mg Toe
159Tin Moe
160Tin Myint
161Tin Myint Oo
162Tin Naing Toe
163Tin Nyunt
164Tin Soe (BawGa Gone)
165Tin Swe Moe
166Tin Than Oo
167Tin Tun (Taung Gote)
168Tint Htun Swe
169Tint Lu
170Tint Sann
171Tint Tal
172Tipetaka Yaw Sayartaw
173Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
174Tite Soe
175Today Editor Group
176Toe Htet
177Toe Nhaung Moe
178Toe Tet
179Tr. Daw Thet Thet
180Traffic Rule Committee
181Tri Set Ka
182Tri Set Kha
183Tri Setkyar
184Tri Thin Kha
185Twae Htar Nyo
186Twin Gyi One Mg
187Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
9U Aung Naing Maw
10U Aung Nyunt Win
11U Aung Than
12U Aye Cho(M.A)
13U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
14U Aye Mg
15U Ba Jyan
16U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
17U Bo Kalay (BA)
18U Goinga
19U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
20U Hla
21U Hla Aung
22U Hla Din
23U Hla Htun
24U Hla Khin (San Nyunt Oo)
25U Hla Myint
26U Hla Myint (Gandamar)
27U Hla Win (A Pilot)
28U HLwar
29U Hote Sain
30U Htin Por
31U Htut
32U Ka Lar
33U Kan Nyunt
34U Kaung Htoo
35U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
36U Khaemar Sarra
37U Khin Aung
38U Khin Maung Saw (Berlin)
39U Khin Maung Swe
40U Khin Mg Gyi
41U Khin Mg Than (Shae Saung)
42U Khin Soe
43U Ko Ko (Solicitor)
44U Ko Ko Gyi
45U Ko Ko Lay (B.Sc)
46U Ko Lay - Zayyar Maung
47U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
48U Kyaw Naing
49U Kyaw Nyunt
50U Kyaw Yan
51U Kyaw Zay Ya
52U Kyi Myint
53U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
54U Maung Gyi
55U Maung Maung Lay
56U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
57U Mg Mg Than
58U Min Htet
59U Min Naing
60U Moe Myint
61U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
62U Myint Htun
63U Myint Lwin (Kan Baw Za)
64U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
65U Myint Swe (M.A London)
66U Myint Swe (MoeGok)
67U Myint Swe (Phyuu)
68U Myo Myint Wai
69U Myo Nyunt (Archaeologist)
70U Nanda
71U Nu
72U Nyan Thin
73U Nyar Na
74U Nyein Aung (Sayar Bayda)
75U Nyi Hla Ngal
76U Nyunt Hlaing
77U Nyunt Wai
78U Oattaratharra
79U Ottamatharra
80U Own Kyaing
81U Own Myaing (Electronic)
82U Own Myint (Diesel)
83U Phae Thein
84U Phoe Kyar
85U Phone (Chemistry)
86U Phor Kyar(National Scholar)
87U Pone Nya
88U Por Oo
89U Pu Ka Lay
90U Pyi Thein
91U Pyin Nyar
92U Pyinnyar Won Tha
93U Pyone Cho
94U San Maung(Myat Zan)
95U San Myint Aung (B.A)
96U San Shwe Bu
97U San Thar Aung
98U Sann Oo (MIS, Mandalay)
99U Sein Tun
100U Shwe Aung
101U Shwe Win
102U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
103U Sut Su
104U Sway Tin (U.S.C)
105U Taung Lone
106U Taw
107U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
108U Than (HaPheZee)
109U Than Daing
110U Than Hlaing
111U Than Htut
112U Than Maung (Pann Tine)
113U Than Phae (Ae Lann Nyun)
114U Than Sint (NL Elec)
115U Thar Tint
116U That Ka
117U Thaung Lwin
118U Thaung Win (Cherry Flower)
119U Thaw Zin
120U Thein Aung (Myanmar Sar)
121U Thet Htun
122U Thet Sein
123U Thit Lwin Soe
124U Thu Kha
125U Tin Aye
126U Tin Aye (Dawei)
127U Tin Htut (B.E. Agri.)
128U Tin Ngwe
129U Tin Nyunt
130U Tin Oo (Myaung)
131U Tin Oo (Tution)
132U Tin Pae
133U Tin Win Shin
134U Tint Wai
135U Tint Win Naing
136U Tun Hla
137U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
138U U Par La
139U Uggasena (Chindwin)
140U Wam Htain
141U Win Htain
142U Win Myint
143U Win Tin
144U Win Zin (Myeik)
145U Wint Kyaw
146U Yar Zart
147U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Hein
9Zaw Htet
10Zaw Htet Aung
11Zaw Htut
12Zaw Lwin Oo (Hinthada)
13Zaw Lynn (Youth)
14Zaw Maung
15Zaw Min Than
16Zaw Nainggan Soe
17Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
18Zaw Thet Htwe
19Zaw Win (Thit Htwin)
20Zaw Zaw Aung
21Zaw Zin
22Zay Ya
23Zay Ya Thu
24Zay Yar Maung
25Zay Yar Min Shin
26Zay Yar Zaw
27Zayyar Moe
28Zin Aye
29Zin Ba Oo
30Zin Hnin
31Zin Lu
32Zin Mg Mg Htet
33Zin Min (Tha Main Htaw)
34Zin Thant
35Zin Wai Thaw
36Zin Yaw Ni
37Zu
38Zu Zu
39Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z