Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
48Ashin Nar Ga Thane
49Ashin Pannita Htay
50Ashin Ponya Nanda
51Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
52Ashin Pyin Nyar Won Tha
53AShin Su Mingala Lankara
54Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
55Ashin Thaw Ma- Dawae
56Ashin Thaw Par Ka
57Ashin Thondaya
58Ashin Tilawkarbiwuntha
59Ashin Warramar Bi Won Tha
60Ashin Won Tha Par La
61Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
62Ashin Zayya Pannita
63Association of Myanmar Poets
64At Ga Yar Zar
65At Ta Kyaw
66Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
67Aung Chaint
68Aung Hein
69Aung Hnin Swe
70Aung Htike (Shwe Bo)
71Aung Khant
72Aung Khin (Kyarr)
73Aung Khin Soe
74Aung Ko Oo (UMK)
75Aung Kyaun Phyar
76Aung Kyaw Swar
77Aung Lin
78Aung Lin Latt (Oakkalar)
79Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
80Aung Min Oo
81Aung Myat Htay
82Aung Myat Oo
83Aung Myat Thu
84Aung Myint (M.E)
85Aung Myo Min
86Aung Na Mate
87Aung Nay Lin
88Aung Pin Lae
89Aung San (Agriculture)
90Aung San Su Kyi
91Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
92Aung Shein
93Aung Si Nay Myo
94Aung Soe
95Aung Soe (Veterinary Physician)
96Aung Tay Za
97Aung Thin
98Aung Thit
99Aung Way
100Aung Weit
101Aung Win (Psychology)
102Aung Ye Lin
103Aung Zaw Latt
104Aung Zay Ya Tu
105Aung Zayya
106Aung Zin
107Ayar
108Aye Aye Hlaing
109Aye Htun Min
110Aye Lwin Thant
111Aye Maung Kyaw
112Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
24Bo Thein Swe
25Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
26Burma Research Society
27Burma U Ba Yin
28Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Tun Aung Kyaw (eye)
46Dr. Ar Law
47Dr. AShin Dhamma Pi Ya
48Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
49Dr. Aung Khin
50Dr. Aung Khin Sint
51Dr. Aung Ko Ko
52Dr. Aung Kyaw
53Dr. Aung Maw
54Dr. Aung Naing
55Dr. Aye Kyaw
56Dr. Ba Maw
57Dr. Ba Myint
58Dr. Chit
59Dr. Daw Thynn Thynn
60Dr. Dharmkirti
61Dr. Hla Kyi
62Dr. Hla Pe
63Dr. Hnin Waddy Maung
64Dr. Khin Hnin Yu
65Dr. Khin Maung Lwin
66Dr. Khin Maung Nyo
67Dr. Khin Maung Nyunt
68Dr. Khin Moe Moe
69Dr. Khin Myo Han
70Dr. Khin Pan Hnin
71Dr. Khin Yi Win
72Dr. Khine Maung Nyunt
73Dr. Kyaw Myint
74Dr. La Min
75Dr. Lwan Wai
76Dr. Ma Tin Win
77Dr. Mar Mar Swe
78Dr. Maung Maung Nyo
79Dr. Mehm Tin Mon
80Dr. Mg Mg
81Dr. Mg Mg Thein
82Dr. Mg Thin
83Dr. Min Thein
84Dr. Mo Lar
85Dr. Myat Myint Moh
86Dr. Myint Lwin (Psychology)
87Dr. Myint Myint Khin
88Dr. Myint Oo
89Dr. Myo Aung
90Dr. Nan Hlaing
91Dr. Nan Ohmmar
92Dr. Nandawbartha
93Dr. Nu Nu Yin
94Dr. Nwae Win
95Dr. Nyan Hein Latt
96Dr. Nyunt Shwe
97Dr. Ohn Maung
98Dr. Soe Lwin
99Dr. Soe Win Oo
100Dr. Than Htun
101Dr. Than Lwin
102Dr. Thein Lwin
103Dr. Thet Lwin
104Dr. Thiha
105Dr. Tin Aung Aye
106Dr. Tin Maung Kyi
107Dr. Tin Mg Htwe
108Dr. Tin Shwe
109Dr. Tin Thein (Geology)
110Dr. Toe Hla
111Dr. U Swe Myint
112Dr. U Thein
113Dr. U Tint Swe Latt
114Dr. Walpola Rahula
115Dr. Win Maung Htet
116Dr. Ye Myint Kyaw
117Dr. Ye Naing
118Dr. Yi Yi
119Dr. Zaw Than
120Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
121Du Won
122Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Group of Dhammar Sariya Parli Editors
14Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Win Than
27Hot Line
28Htan Hlaing
29Htar Oak Thone
30Htate Tin Htut
31Htaung Muu Gyi Thein Win
32Htay Maung
33Htet Aung Zin
34Htet Moe
35Htet Myat
36Hti Lar Sithu
37Hti Lar Soe Myint Htal
38Htin Gyi
39Htin Lynn
40Htoo Ant
41Htoo Myat Kyal
42Htoo Swe Aung
43Htun Aung Kyaw
44Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
45Htun Lynn
46Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
47Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
48Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Win
12Kant Balu Khin Mg Swe
13Kate Hti Ma
14Kaung Htet
15Kaung Htet Nyunt
16Kaung Myat (2002 YAU)
17Kaung Myat Loon Thaw
18Kaung Myat Min
19Kaung Thant
20Kaung Thar
21Kay Tu Win Htut
22Kee Kee
23Khin (Tine Yinn May)
24Khin Aung Soe
25Khin Cho Htun Publication
26Khin Hnin Yu
27Khin Khin Htoo
28Khin Khin Myat Noe
29Khin Khin Thin
30Khin La Pyae Won
31Khin Latt
32Khin Maung
33Khin Maung Myint
34Khin Maung Zaw
35Khin Mg Nyo - Economy
36Khin Mg Toe (Moe Mate)
37Khin Myo Chit
38Khin One
39Khin Oo Khin Khin
40Khin Saw Tint
41Khin Swe Oo
42Khin Thuzar
43Khin Thuzar Kyaw
44Khin Zaw Hein
45Khine Kyaw
46Khine Mi Mi Zin
47Khine Myat Thar
48Khine Thant Kyaw
49Khine Zin Thet
50Khit Pyo Phyu
51Khit Ta Yar Sein Wah
52Khoon Cho Nyein Chan
53Khu Khu
54Khun Cho Nyein Chan
55Khwar Nee
56Kin Wun Min Gyi
57Klash Chan Dar
58Ko (University)
59Ko Arkar (S/W and H/W)
60Ko Jay
61Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
62Ko Ko Gyi
63Ko Ko Latt (Sae Myaun)
64Ko Ko Lay
65Ko Ko Maung
66Ko Ko Maung Gyi
67Ko Ko Zaw
68Ko Koe
69Ko Kyaw
70Ko Maung San Thein
71Ko Myo- Mingalar
72Ko Ngal
73Ko Nine (Chinn Mountain)
74Ko Nyein Oo
75Ko One
76Ko Pike
77Ko Sa Sa
78Ko Saunn
79Ko Shwe Htoo (Pyay)
80Ko Shwe Taw Thar
81Ko Sun (R/O)
82Ko Swe (Panorama)
83Ko Tar
84Ko Yaw (Eco)
85Ko Yoe Kont
86Ku Tha
87Kung Fu Soe Myint
88Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
89Kyae Ni
90Kyae Ri Lynn Sit
91Kyae Sin Mhoo Wai
92Kyai The Lay Htet Sayardaw
93Kyat Kalay
94Kyaut Belu Tin Maung Swe
95Kyaw Aung
96Kyaw Hein
97Kyaw Hlaing
98Kyaw Hlaing Oo
99Kyaw Htet Tun
100Kyaw Htin Naw Ya Htar
101Kyaw Htoo
102Kyaw Kyaw
103Kyaw Kyaw Naing
104Kyaw Kyaw Swe
105Kyaw Moe Zaw
106Kyaw Mya Than
107Kyaw Myint Lwin
108Kyaw Naing
109Kyaw Nyein
110Kyaw San Kay
111Kyaw Soe Bo
112Kyaw Thet Han
113Kyaw Thet Khine
114Kyaw Thit
115Kyaw Thu
116Kyaw Win
117Kyaw Yin Myint
118Kyaw Zau Oo
119Kyaw Zay Ya - Pathain
120Kyaw Zayyar Htun
121Kyee Kyee Saw
122Kyee Thae Nyunt Naing
123Kyi Aye
124Kyi Kyi Mar
125Kyi Lin (Myanmar)
126Kyi Lin Aye
127Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
128Kyi Min
129Kyi Mya
130Kyi Naing
131Kyi Nu Khit
132Kyi Oo
133Kyi Shoon
134Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
135Kyu Hnit
136Kyu Kyu Thin
137Kyu Mhway
138Kyune
139KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Pa Wadi
28Lin Thet Khine
29Lin Tun
30Lin Wai Myaing
31Lin Yone Mg Mg
32Lin Yone Ni
33Lin Yone Thit Lwin
34Literature and Intellectual Upgrading Group
35Lone Ma
36Loon Htar Htar
37Loon Sat No Myat
38Loon Ta Mhe
39Lu Aung
40Lu Htike
41Lu Htu Daw A Mar
42Lu Htu Sain Win
43Lu Htu U Hla
44Lu Lu
45Lu Maw
46Lu Min Thit
47Lu Nay
48Lu Nyo Chaw
49Lu Pant Nge
50Lu Thar Man
51Lu Zaw Thit
52Lwin Min Aunt
53Lynn Htate Shin
54Lynn San
55Lynn Tae Oo
56Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
57Lynn Yaun Tin
58Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thidar (San Chaung)
28Ma Win Myint
29Madi Khin Lay
30Mae Htee Sayardaw (2)
31Magwae Win Myint
32Maha Bawdi Myaing Sayardaw
33Main Ka Lay
34Main Main (Latha)
35Major Ba Shin
36Major Toe Aung
37Mal Khine
38Mal Min Bone
39Man Khinn Htan
40Man Phoe Aye
41Man Tin
42Manawhari
43Mandalay U Win Hlaing
44Many Writers
45Mar Lay
46Mar Mar Aye
47Mar Na Wa
48Mar Yainda (Pathain Gyi)
49Mar Yar
50Marcury
51Maung Htin Aung
52Maung Maung
53Maung Maung Htwe (Retired Professor)
54Maung Maung Sein Lynn
55Maung Maung Thiri
56Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
57May Aww
58May Myat Noe
59May Pearl Oo
60May Theingar Soe
61Me Ko Zuu Zin
62Member of Sabel Oo´s Editors
63Mg Ant
64Mg Aye Aung
65Mg Bo Mwae
66Mg Chaw Nwe
67Mg Chit Htwe (M.A)
68Mg Chit Nyo (Bago)
69Mg Dagon
70Mg Daung
71Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
72Mg Hla Soe
73Mg Hlaing Yi
74Mg Hnin Swe
75Mg Hone Wam (Lecturer)
76Mg Htin
77Mg Htin Aung
78Mg Htun Myaing
79Mg Htun Oo (Mogok)
80Mg Htun Thu
81Mg Kaung Htike
82Mg Kaung Myint
83Mg Khin Min (Danuphyu)
84Mg Khine Khant
85Mg Khine Mar
86Mg Khit Tun
87Mg Ko Ko (Amarapura)
88Mg Ko Ni
89Mg Kyaut Tie
90Mg Kyaw Yin
91Mg Kyi Lin
92Mg Kyi Thant
93Mg Loon Kyin
94Mg Mahar
95Mg Mg Aye
96Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
97Mg Mg Htun Aung
98Mg Mg Myint Thein (YIT)
99Mg Mg Nyunt
100Mg Mg Pyone
101Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
102Mg Min
103Mg Moe Si
104Mg Moe Thu
105Mg Myae Ni (Tamartaw)
106Mg Myat Moe
107Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
108Mg Myint Kywal
109Mg Myint Mar (Bogalay)
110Mg Nay Win
111Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
112Mg Nyan Htet
113Mg Nyan Kyal
114Mg Nyein Chan
115Mg Nyo Aye
116Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
117Mg Pann Mwae
118Mg Phae Ngal
119Mg Por Tun
120Mg Pyae Chan
121Mg Sanda(Lel Way)
122Mg Sane Ni
123Mg Sann Kyal
124Mg Saydanar
125Mg Sein Hlaing (Oatthar)
126Mg Sein Htwe
127Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
128Mg Shwe Khit
129Mg Si Thu
130Mg Soe Chain
131Mg Soe Myat (Chaung Oo)
132Mg Soe Thit
133Mg Su Shin
134Mg Sue San
135Mg Swe
136Mg Swe Thet
137Mg Than Swe (Dawei)
138Mg Thant
139Mg Thar Cho
140Mg Thar Ma Nya
141Mg Thar Noe
142Mg Thar Pyae
143Mg Thar Ra
144Mg Thaw Ka
145Mg Thein Lwin
146Mg Thein Pae
147Mg Thein Sine
148Mg Thit Sein
149Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
150Mg Thwae Chun
151Mg Thway Yint
152Mg Thwe Thit
153Mg Tin Mon
154Mg Wai Phyo
155Mg Wanna
156Mg Wint Thu
157Mg Won Tha
158Mg Yan Pine
159Mg Ye Soe (Kyaukse)
160Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
161Mg Yin Win (Dau Pone)
162Mg Za Ni Ya
163Mg Zayyar
164Mhaw Ekari
165Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
166Mhawbi Sir Thein
167Mhu Tha Pyae
168Mhu Thet Pie
169Mi Chan Wai
170Mi Ko Zu Zin
171Mi Mann Lay
172Min Aung Kyaw
173Min Aung Min
174Min Aung Naing
175Min Bay Dar (Pwint Phyu)
176Min Bu Ashin Kinsana
177Min Bu Aung Kyaing
178Min Bu Myo Thet Aung
179Min Din
180Min Eain Dar
181Min Htet Yarzar
182Min Kan Thar
183Min Khaung (EMPA-8)
184Min Khite Soe San
185Min Ko Naing
186Min Kun Sayardaw
187Min Kyaw
188Min La Pyae
189Min Lu
190Min Lu Lu
191Min Ma Gite
192Min Myat ThuRa
193Min Myat Yar Za
194Min Nan
195Min Nay Thway
196Min Ni
197Min Nwe Soe
198Min Phone Htee
199Min Pone Nya
200Min San Ain
201Min San Eain
202Min Sate Tra
203Min Set Ka
204Min Set Kyar
205Min Shin
206Min Soe (Han Thar Nwe)
207Min Soe Yar Sar
208Min Soe Yar Zar
209Min Swe
210Min Ta Khit
211Min Thane Kha
212Min Thawdar
213Min Thein (Mechanical)
214Min Thein Khaing
215Min Thila
216Min Thitsar Hlaing
217Min Thu Ra
218Min Thu Won
219Min Thway Thit Sar
220Min Win Htain
221Min Yae Kyaw
222Min Yu Pa
223Min Yu Wai
224Min Zaw
225Min Zin
226Mingalar Zin Aung
227Minister Padaytha Yar Zar
228Ministry of Construction
229Ministry of Culture
230Ministry of Education
231Ministry of Finance and Revenue
232Ministry of Health
233Ministry of Home Affairs
234Ministry of Information
235Ministry of Information and Communication
236Ministry of Religious Affairs
237Mite Mite (Pyay)
238MMTH
239Mo Mo
240Mo Zar Hlan Wai
241Moe (Kyaut Sal)
242Moe Hein
243Moe Kyaw Thu
244Moe Lynn (Phoe Lay)
245Moe Ma Kha
246Moe Moe (Innyar)
247Moe Myint Oo
248Moe Ni Lwin
249Moe Nine Sayartaw U Pannita
250Moe Nyein Aye
251Moe Sat Pwint
252Moe Set Lin Htet
253Moe Set Y
254Moe Shin (I.M.T)
255Moe Si Thu
256Moe Thae Phyu Soe
257Moe Thet Min Yin
258Moe Wai
259Moe Zay Nyein
260Moe(PyinMaNar)
261Moh Moh Sann
262Mone Ywae Sayartaw
263Mone Ywar Nay Zar
264Mone Ywar Win Pe
265Mr. Mg Mhine
266Mr.Tarot
267Mra Hnin Zi
268Mu Pine Hnin Si
269Muh Eain Zin
270Mya Aye
271Mya Han
272Mya Hnaung Nyo
273Mya Htun Aung
274Mya Kay Tu
275Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
276Mya Mhuu Khin Khin
277Mya Nandar
278Mya Pearl Khin
279Mya Pearl Thwe
280Mya Phone Lu Lu
281Mya Sein Taung Sayardaw
282Mya Set Kyar Shin
283Mya Than San
284Mya Than Tint
285Mya Thandar
286Mya Tharr Twin
287Mya Thin Kyu
288Mya Win
289Mya Win_Dathana
290Myae Latt Mg Myint Thu
291Myae Mhone Lwin
292Myae Yine
293Myaing Nann Swe
294Myanma A Lin Than Nyunt
295Myanmar Music Association
296Myanmar Thaing Federation
297Myanmar Translation Society
298Myanmar Writers Association
299Myar Sit The
300Myar Thu
301Myat Khine
302Myat Nyein
303Myat Pann Ya Gone Group
304Myat Thet
305Myat Wai Toe (Education University)
306Myaun Mya Mg Ko
307Myaung Mya Mg Yin Tint
308Myaw Lint Chat (Medicine 2)
309Myay Lat Myat Thu
310Myay Lat Thein Lwin
311Myeik Win Htain
312Myin Mu Mg Naing Moe
313Myint Mo Myittar (Loikaw)
314Myint O Two
315Myint Soe Hlaing
316Myint Than
317Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
318Myo Aung Swe (Medical Research)
319Myo Aung Swe (Say Thu)
320Myo Ko Myo
321Myo Lwin Aung
322Myo Man
323Myo Myint
324Myo Nyunt Htun
325Myo Set (Mr. Photo)
326Myo Thura
327Myoe Ma Myint Kywal
328Myoe Ma Than Lwin
329Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Win Swe
7Naing Zaw (Lazy Club)
8Nan Ei Ei Zar
9Nan Ei Khine
10Nan Htike Soe
11Nan Kyawt Shin
12Nan Nyunt Swe
13Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
14Nan Su Kay Swam
15Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
16Nanda
17Nanda Kyaw Thu
18Nanda Soe
19Nanda Thein Zan
20Nanda Thu
21Nandar Moe Kyal
22Narainda
23Nat Nwe
24Nat Sat Yaung
25Nat Shin Naun
26Nat Tha Mee
27Nat Ywar Moe
28Naung Sit The
29Naw Htoo Aung
30Nay Ant Khaung
31Nay Aw Yar
32Nay Kha
33Nay Ko Latt
34Nay Lin (Dental)
35Nay Lin Aung
36Nay Min Naing
37Nay Min Thurain
38Nay Min Yarzar
39Nay Min Yaung Chi
40Nay Myo Thant
41Nay Nor
42Nay Nwe Zin Myint
43Nay Oo Wai
44Nay Paing
45Nay Phone Lat
46Nay Phone Oo
47Nay Phone Wai
48Nay Soe Htet
49Nay Soe Thaw
50Nay Win (London)
51Nay Win Aung
52Nay Win Myint
53Nay Ye Aung
54Nay Zaw Naing
55Nay Zin Latt
56Nga Lat Ma
57Ngwe Kyi
58Ngwe O Dawn - Kyee Maung
59Ngwe Tar Yi
60Nhin Wai Nyein
61Nhine Mahar
62Ni Ko Ye`
63Ni Ni Naing (Tha Hton)
64Ni Yint Yint
65Nine Nine Sanay
66No Ko Zu Zin
67Nor Tuu Aung
68Nu Nu Yi (Innwa)
69Nu Yin
70Nwae Ta Man
71Nwan Jar Thine
72Nway Ta Man
73Nwe Oo Hlaing
74Nwe Thit
75Nyan Kywal
76Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
77Nyay
78Nyein Aye Eain
79Nyein Chan May
80Nyein Kyaw
81Nyi Aung Maw
82Nyi Htet Aung
83Nyi Lynn Sat
84Nyi Naun
85Nyi Nyi Htwe
86Nyi Nyi Naing
87Nyi Pu Lay
88Nyi Thit
89Nyo Aung
90Nyo Aye
91Nyo Htet (Lin Thit Oo)
92Nyo Lwan Aung
93Nyo Mya
94Nyo Myint Thein
95Nyo Thaung
96Nyoe
97Nyunt Kyuu
98Nyunt Oo
99Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Ingyin
15Par Ra Gu
16Parmautkha Ye` Myint Kyaw
17Pearl Khin Khin
18Pearl Thi
19Peter Mya Oo
20Pha Auk Sayardaw
21Phae Myint
22Phoe Kyawt
23Phoe La Min
24Phoe Nyan
25Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
26Phoe Thone Nya
27Phoe Wa Mg
28Phone Kywal
29Phone Mee Nay La
30Phone Pyae Tayzar
31Phone Tay Za
32Phone Wai (Medicinal Herbs)
33Phwar Lauk Kyi
34Phyar Pone Nadi
35Phyo Tharra
36Phyo Wai (M.A)
37Phyuu Sayardaw
38Poe Ko Ko
39Poe Ko Ko
40Poe Zar
41Politician
42Pone Na Ka
43Pone Na Mi
44Pone Na Nyo
45Pone Nya Khin
46Por Gyar Yit
47Por Lwin Kyaw
48Por Lwin Kyaw
49Por Oo Thit
50Prof. Min Dar Tu
51Prof. U Aye Maung
52Professor Min Dar Tu
53Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
54Public Service Media Governing Body
55Pwint Lann (Mine)
56Pyae Pine Muu Aim
57Pyi Kyaw Lwin
58Pyi Lone Mwae
59Pyi Myanmar Editor Group
60Pyi Pann Moe
61Pyin Nyar Di Pa
62Pyin Nyar Kyaw
63Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
64Pyin Sa Man D Yine
65Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Saya Sundra
44Sayar Aung
45Sayar Aung Pine
46Sayar Dagon
47Sayar Gyi Myint Tharr
48Sayar Gyi U Han Htun
49Sayar Gyi U Tin Oo
50Sayar Htwe
51Sayar Nu
52Sayar Nyo
53Sayar Sein Sann
54Sayar U Ba Hein
55Sayar U Maung Maung Than
56Sayar U Min Thein
57Sayar U San Lwin
58Sayar U Sein Myint
59Sayar U Thar No
60Sayar U Thein Lwin
61Sayardaw Badanda Nay Main Da
62Sayardaw Badanta Waiponela
63Sayardaw Baddanda Kovida
64Sayardaw U Jotika
65Sayardaw U Ya Tha Ka
66Saytanar Hlaing
67Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
68Sein Hlaing
69Sein Lynn
70Sein Ngat Yoe
71Sein Sein
72Sein Win Sein
73Set Htun Lynn
74Shanti Swaroop Baudh
75Shar
76Shate
77Shin Gwan Gweat
78Shin Htwe Yin (Manottha)
79Shin Lu Thit
80Shin Ma
81Shin May Yoon
82Shin Me Htae
83Shin Moe
84Shin Myat Noe
85Shin Nhaung
86Shin Oakkahta
87Shin Phone
88Shin R Sar Ra
89Shoon Ya Me Moe
90Show
91Shwe Ba Win
92Shwe Bo Barmahti Khin Aung
93Shwe Bo Mi Mi Gyi
94Shwe Bo Thet Mar
95Shwe Chan Thar
96Shwe Dar
97Shwe Daun Lu
98Shwe Inzali
99Shwe Kine Tharr
100Shwe Ku May Hnin
101Shwe Kyae Si
102Shwe Kyin Sayartaw Gyi
103Shwe Min Won Sayataw
104Shwe Min Wun U Phone Myint
105Shwe Myaing Pyone Lei Maw
106Shwe Nagar Tin Win
107Shwe Nwe
108Shwe O Daung
109Shwe Phone Kan
110Shwe Taung Thiha Thu
111Shwe Thin Kha
112Shwe Yaun Ma Ma
113Si Thu At Ga
114Silent Ghost
115Sin Phyu Kyne Aung Thein
116Sitagu Sayadaw
117Soe Chit Oo
118Soe Hnin Oo
119Soe Maung Maung
120Soe Myaing
121Soe Myat Thu Zar
122Soe Myint
123Soe Myint Latt
124Soe Nay Lin
125Soe Soe
126Soe Thein
127Soe Thine
128Soe Thwae (Translator)
129Soe Thwae (Weitzar)
130Soe Tin Win
131Soe Win Htut
132Su Hla Phyu
133Su Htet
134Su Htoo Pan Sayar Han
135Su Htoo Pan U Kyaw
136Su Inzali
137Su Kyi Htwe
138Su Latt Tun
139Su Lay Nwe
140Su Myat Eain
141Su Myat Mon Mon
142Sue Hnget
143Sue Ma
144Sue Thit Ni
145Sut Htun Mhat Win
146Swal Mat Shin
147Swal Taw Min Than Aye
148Swam Htet Aung
149Swe Hlaing Oo
150Swe Min (Da Nu Phyu)
151Swe Myint
152Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
11Taw Saw Hinn
12Taw Tharr Gyi Lu Naing
13Taw Win Nwe
14Tet Ka Tho Phone Naing
15Tet Ka Thol Khin Maung Aye
16Tet Ka Thol Ko Htay
17Tet Ka Thol Mya Sein
18Tet Ka Thol Nandamate
19Tet Ka Thol Nay Win
20Tet Ka Thol Sein Tin
21Tet Ka Thol Shin Thiri
22Tet Ka Thol Soe Win
23Tet Ka Thol Tin Kha
24Tet Ka Thol Win Kywal
25Tet Toe
26Tha Doe Aung
27Tha Doe Nwe
28Tha Doe Tay Za
29Tha Doe Wi Ra
30Tha Kya Won Tha
31Tha Pyae Moe
32Thadinhtauk Khin
33Thakhin Aung Phae
34Thakhin Ba Thaung
35Thakhin Ba Tin
36Thakhin Mya Than
37Thakhin Myat Sine
38Thakhin Phae Htay
39Thakhin Than Htun
40Thakin Ko Taw Mhine
41Thame Chit
42Thame Pyo
43Thamudaya Po Mo
44Than Aung Khaing
45Than Htike
46Than Myint Aung
47Than Myint Oo
48Than Nyein Aung (Education)
49Than Oo Hlaing
50Than Phae Myint
51Than Swe
52Than Tun
53Than Twal Maung
54Than Win Hlaing
55Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
56Thant Sin
57Thant Zaw Htun
58Thar Du
59Thar Ga Doe
60Thar GaRa Nga Soe
61Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
62Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
63Tharmanay Kyaw
64Thate Pan Maung Wa
65Thate Pan Myo Thant
66Thate Pan Soe Hla
67ThaToe Tay Za
68Thaung Htike
69Thaung Nyunt Thit
70Thaung Wai Oo
71Thaw Ka
72Thawdar Aye Lei
73Thawdar Swe
74The Khit Nay
75Thein Myint Wai
76Thein Oo
77Thein Pae Myint
78Thein Pe
79Thein Than Win (Ma Hlaing)
80Thein Zaw (Shwe Li Oo)
81Theint Theint Nway
82Thet Hlar Shin Saw
83Thet La Sin
84Thet Min July
85Thet Oo Lwin
86Thet Pine Ye`
87Thet Tun (Medical Science)
88Thi Han Twin
89Thi La
90Thiha Aung
91Thiha Htate Tin Saw
92Thiha Kyaw Thu
93Thiha Naing (Pyi)
94Thike Phwar
95Thin Kha Thu
96Thin Khar
97Thin Myat Noe
98Thin Su Su Nyein
99Thin Tine Nyo
100Thine U Chit Than
101Thinn Thinn Naing
102Thinn Thinn Thar
103Thiri Kyae Sin
104Thiri Pyan Chi U Thar Myat
105Thit Htoo Eain
106Thit Sar Ni
107Thite Phwar
108Thoe
109Thoe Saung
110Thone Na Yi Thet Wai
111Thone Sal Htate Tin Myint
112Thonedara Win- Chaung Oo
113Thoon Nay Soe
114Thoon Sit
115Thu Kha Mai Hlaing
116Thu Mg
117Thu Ra Htike
118Thu Ra Ni
119Thu Rain
120Thu Rain Swe
121Thu Tay Thi Myint Tun
122Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
123Thu Tay Thi Sayar Nyein
124Thu Tay Thi Sayar Zaw
125Thu Tay Thi Thet Tun Myint
126Thu Thain
127Thu Thu Ka
128Thu Way
129Thu Yaung Mae
130Thuritza
131Thuwanna Kyaw Sein
132Tin Aung Htun
133Tin Aung Ni
134Tin Htwe
135Tin Maung Myint
136Tin Maung Win
137Tin Maw (Chemistry)
138Tin Mg Toe
139Tin Moe
140Tin Myint
141Tin Myint Oo
142Tin Naing Toe
143Tin Soe (BawGa Gone)
144Tin Swe Moe
145Tin Than Oo
146Tin Tun (Taung Gote)
147Tint Htun Swe
148Tint Sann
149Tint Tal
150Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
151Tite Soe
152Today Editor Group
153Toe Htet
154Toe Nhaung Moe
155Toe Tet
156Tr. Daw Thet Thet
157Traffic Rule Committee
158Tri Set Ka
159Tri Set Kha
160Tri Setkyar
161Tri Thin Kha
162Twae Htar Nyo
163Twin Gyi One Mg
164Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Khaemar Sarra
33U Khin Aung
34U Khin Maung Saw (Berlin)
35U Khin Maung Swe
36U Khin Mg Gyi
37U Khin Soe
38U Ko Ko (Solicitor)
39U Ko Ko Gyi
40U Ko Ko Lay (B.Sc)
41U Ko Lay - Zayyar Maung
42U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
43U Kyaw Naing
44U Kyaw Nyunt
45U Kyaw Yan
46U Kyaw Zay Ya
47U Kyi Myint
48U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
49U Maung Gyi
50U Maung Maung Lay
51U Mg Mg Than
52U Min Htet
53U Min Naing
54U Moe Myint
55U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
56U Myint Htun
57U Myint Lwin (Kan Baw Za)
58U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
59U Myint Swe (M.A London)
60U Myint Swe (MoeGok)
61U Myint Swe (Phyuu)
62U Myo Myint Wai
63U Myo Nyunt (Archaeologist)
64U Nanda
65U Nu
66U Nyan Thin
67U Nyar Na
68U Nyein Aung (Sayar Bayda)
69U Nyi Hla Ngal
70U Nyunt Hlaing
71U Oattaratharra
72U Ottamatharra
73U Own Kyaing
74U Own Myaing (Electronic)
75U Own Myint (Diesel)
76U Phae Thein
77U Phoe Kyar
78U Phone (Chemistry)
79U Pone Nya
80U Por Oo
81U Pu Ka Lay
82U Pyi Thein
83U Pyin Nyar
84U Pyinnyar Won Tha
85U Pyone Cho
86U San Myint Aung (B.A)
87U San Shwe Bu
88U San Thar Aung
89U Sann Oo (MIS, Mandalay)
90U Sein Tun
91U Shwe Aung
92U Shwe Win
93U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
94U Sut Su
95U Sway Tin (U.S.C)
96U Taung Lone
97U Taw
98U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
99U Than (HaPheZee)
100U Than Daing
101U Than Hlaing
102U Than Htut
103U Than Phae (Ae Lann Nyun)
104U Than Sint (NL Elec)
105U Thar Tint
106U That Ka
107U Thaung Lwin
108U Thaung Win (Cherry Flower)
109U Thaw Zin
110U Thein Aung (Myanmar Sar)
111U Thet Htun
112U Thet Sein
113U Thit Lwin Soe
114U Thu Kha
115U Tin Aye
116U Tin Aye (Dawei)
117U Tin Htut (B.E. Agri.)
118U Tin Ngwe
119U Tin Nyunt
120U Tin Oo (Myaung)
121U Tin Oo (Tution)
122U Tin Pae
123U Tint Wai
124U Tint Win Naing
125U Tun Hla
126U Uggasena (Chindwin)
127U Wam Htain
128U Win Htain
129U Win Zin (Myeik)
130U Wint Kyaw
131U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Thit
25Win Tin
26Win Win Latt
27Win Win Myint
28Win Zaw (Thit Taw)
29Win Zaw (Thone Sal)
30Wine Lashio
31Wine Maw
32Wint Kywal
33Wint Pyone Myint
34Wut Yee (Food House)
35WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Sayardaw
20Yay Cham
21Yaynanthar Win Maung
22Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
23Ye Baw Phae Than
24Ye D Pa
25Ye Htet
26Ye Htun Win
27Ye Htut
28Ye Kaung Htet
29Ye Man
30Ye Man Aung
31Ye Min Aung (RAY Electronic)
32Ye Min Hein
33Ye Mon Htaw
34Ye Mya Lwin
35Ye Myat Tin
36Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
37Ye Naing Moe
38Ye Shan
39Ye Sky
40Ye Thaddi
41Ye Thu
42Ye Thway Htet
43Ye Win Aung
44Ye Yan Aung
45Ye Yin Aung
46Ye Yint Naing
47Ye Zarni Aung
48Ye Zaw Aung
49Ye` Baw Htun
50Ye` Baw Kyaw San
51Ye` Khaung
52Ye` Man
53Ye` Min Hein
54Ye` Ye` Oo
55Yi Yi Htay
56Yin A Nint
57Yin Min Oo (University of Medicine)
58Yin Yin Lei
59Yin Yin Nu (Mandalay)
60Yuwati Khin Oo
61Yuwati Khin Sein Hlaing
62Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lynn (Youth)
12Zaw Maung
13Zaw Min Than
14Zaw Nainggan Soe
15Zaw Thet Htwe
16Zaw Win (Thit Htwin)
17Zaw Zaw Aung
18Zaw Zin
19Zay Ya
20Zay Ya Thu
21Zay Yar Maung
22Zay Yar Min Shin
23Zay Yar Zaw
24Zayyar Moe
25Zin Aye
26Zin Ba Oo
27Zin Mg Mg Htet
28Zin Min (Tha Main Htaw)
29Zin Thant
30Zin Wai Thaw
31Zin Yaw Ni
32Zu
33Zu Zu
34Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z