Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Akazu Mizuha and Mimic
30Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
31Ambassador U Tint Swe
32Annawar Soe Moe
33Ant Mg
34Ant Phwal
35Ar Kar Min
36Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
37Ashin Arsarrarlinkarra
38Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
39Ashin Awbartharbiwontha
40Ashin Awtada
41Ashin Candadhika
42Ashin Chekinda
43Ashin Dhama Parlar Nanda
44Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
45Ashin Eiddhi Pala
46Ashin Eidikar Biwonta
47Ashin Gaw Thi Ta
48Ashin Gawthitharra
49Ashin GuNainDa
50Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
51Ashin Kawainda (Popa)
52Ashin KaWi TarYa
53Ashin Kelasa
54Ashin Khae Main Da Tar Mi
55Ashin Khae Mar Nanda
56Ashin Khae Mar Sar Ra
57Ashin Kowida
58Ashin Kumarra
59Ashin Kuverasara
60Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
61Ashin Nar Ga Thane
62Ashin Pannita Htay
63Ashin Ponya Nanda
64Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
65Ashin Pyin Nyar Won Tha
66Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
67Ashin Revata
68Ashin Sat Kain Da
69AShin Su Mingala Lankara
70Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
71Ashin Thaw Ma- Dawae
72Ashin Thaw Par Ka
73Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
74Ashin Thondaya
75Ashin Tilawkarbiwuntha
76Ashin Warramar Bi Won Tha
77Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
78Ashin WiYiRa (Taung Soon)
79Ashin Won Tha Par La
80Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
81Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
82Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
83Ashin Zayya Pannita
84Association of Myanmar Poets
85At Ga Yar Zar
86At Ta Kyaw
87Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
88Aung Chaint
89Aung Din
90Aung Din/ Dahta
91Aung Hein
92Aung Hnin Swe
93Aung Htike (Shwe Bo)
94Aung Htut
95Aung Khant
96Aung Khin (Kyarr)
97Aung Khin Soe
98Aung Ko Oo (UMK)
99Aung Kyaun Phyar
100Aung Kyaw Hein (Translator)
101Aung Kyaw Swar
102Aung Lin
103Aung Lin Latt (Oakkalar)
104Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
105Aung Maun
106Aung May Ga
107Aung Min Aung
108Aung Min Oo
109Aung Min Tike
110Aung Myat Htay
111Aung Myat Oo
112Aung Myat Thu
113Aung Myint (M.E)
114Aung Myo Min
115Aung Na Mate
116Aung Nay Lin
117Aung Pin Lae
118Aung Pyae
119Aung San (Agriculture)
120Aung San Su Kyi
121Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
122Aung Shein
123Aung Si Nay Myo
124Aung Soe
125Aung Soe (Agri/107)
126Aung Soe (Veterinary Physician)
127Aung Swam
128Aung Tay Za
129Aung Thin
130Aung Thit
131Aung Way
132Aung Weit
133Aung Win (Psychology)
134Aung Ye Lin
135Aung Zaw Latt
136Aung Zay Ya Tu
137Aung Zayya
138Aung Zin
139Ayam Than Nyunt
140Ayar
141Aye Aye Hlaing
142Aye Htun Min
143Aye Lwin Thant
144Aye Maung Kyaw
145Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12Badanda Zawtika
13BaMa Khit U Ba Yin
14Bamaw Thein Pae
15Bamaw Tin Aung
16Bar Bi Yar
17Bar Mae Sayadaw
18Bay Lu Wa Sayar Tin
19Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
20Bhikkhu Moneyya
21Bite Pu
22Bo Aye Maung
23Bo Bo
24Bo Bo (Shwe Kan Ku)
25Bo Gyi
26Bo Min Han
27Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
28Bo Thein Swe
29Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
30Burma Research Society
31Burma U Ba Yin
32Buu Thee
33Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chan Min Eain
7Chan Myae Ashin Eaindaka
8Chan Myae Sayartaw
9Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
10Chan Myae Win
11Charlie Wone
12Chateau Man
13Chaw Su San
14Chit Ma
15Chit Min Thu
16Chit Myarr Shin
17Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
18Chit Nge (Dat Tha Na)
19Chit Nwe Moe
20Chit Oo Nyo
21Chit Oo Tin
22Chit Sa Yar
23Chit San Win
24Chit Sein Lwin
25Chit Tee
26Chit Win Nyut
27Cho Cho Lwin
28Cho Nwe
29Cho Tun
30Chu Thit
31Civil Service Selection and Training Board
32Colonel Ko Lay
33Colonel San Pwint
34Colonel Tin Maung (retired)
35Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thein Tin
26Daw Thidar Tun
27Daw War War
28Daw Yin Yin Aye
29Day Wa Set Kyar
30Day Wa Tar
31Day Wi
32Day Wor
33Daywar Min
34Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
35Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
36Dhamma Pi Ya Mahtay
37Dhamma Steka U Maung Maung
38Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
39Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
40Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
41Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
42Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
43Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
44Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
45Dhammar Sariya U Htay Hlaing
46Director Sayar Myint
47Do J San
48Dr Ashin Rahula
49Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
50Dr Tun Aung Kyaw (eye)
51Dr. Ar Law
52Dr. AShin Dhamma Pi Ya
53Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
54Dr. Aung Khin
55Dr. Aung Khin Sint
56Dr. Aung Ko Ko
57Dr. Aung Kyaw
58Dr. Aung Maw
59Dr. Aung Naing
60Dr. Aye Kyaw
61Dr. Ba Maw
62Dr. Ba Myint
63Dr. Chit
64Dr. Daw Thynn Thynn
65Dr. Dharmkirti
66Dr. Hla Kyi
67Dr. Hla Pe
68Dr. Hnin Waddy Maung
69Dr. Khin Aye Htwe
70Dr. Khin Hnin Yu
71Dr. Khin Lay Myint
72Dr. Khin Maung Lwin
73Dr. Khin Maung Nyo
74Dr. Khin Maung Nyunt
75Dr. Khin Moe Moe
76Dr. Khin Myo Han
77Dr. Khin Pan Hnin
78Dr. Khin Yi Win
79Dr. Khine Maung Nyunt
80Dr. Kyaw Myint
81Dr. Kyaw Sein
82Dr. La Min
83Dr. Lwan Wai
84Dr. Ma Tin Win
85Dr. Mar Mar Swe
86Dr. Maung Maung Nyo
87Dr. Mehm Tin Mon
88Dr. Mg Mg
89Dr. Mg Mg Thein
90Dr. Mg Thin
91Dr. Min Thein
92Dr. Mo Lar
93Dr. Myat Myint Moh
94Dr. Myat Thant
95Dr. Myint Lwin (Psychology)
96Dr. Myint Myint Khin
97Dr. Myint Oo
98Dr. Myo Aung
99Dr. Nan Hlaing
100Dr. Nan Ohmmar
101Dr. Nandawbartha
102Dr. Nu Nu Yin
103Dr. Nwae Win
104Dr. Nyan Hein Latt
105Dr. Nyunt Shwe
106Dr. Ohn Maung
107Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
108Dr. Soe Lwin
109Dr. Soe Win Oo
110Dr. Than Htun
111Dr. Than Lwin
112Dr. Thein Lwin
113Dr. Thet Lwin
114Dr. Thiha
115Dr. Tin Aung Aye
116Dr. Tin Maung Kyi
117Dr. Tin Mg Htwe
118Dr. Tin Shwe
119Dr. Tin Thein (Geology)
120Dr. Toe Hla
121Dr. U Swe Myint
122Dr. U Thein
123Dr. U Tint Swe Latt
124Dr. Walpola Rahula
125Dr. Win Maung Htet
126Dr. Ye Myint Kyaw
127Dr. Ye Naing
128Dr. Yi Yi
129Dr. Zaw Than
130Drum Publication Group
131Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
132Du Won
133Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)
54Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue
9Jue Zin Myint

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Kyaw(Edu)
33Khin Khin Myat Noe
34Khin Khin Thin
35Khin La Pyae Won
36Khin Latt
37Khin Maung
38Khin Maung Myint
39Khin Maung Than (Psychology)
40Khin Maung Zaw
41Khin Mg Nyo - Economy
42Khin Mg Toe (Moe Mate)
43Khin Myo Chit
44Khin Nyo Nyo Myint
45Khin One
46Khin Oo Khin Khin
47Khin Saw Tint
48Khin Swe Oo
49Khin Thuzar
50Khin Thuzar Kyaw
51Khin Zaw Hein
52Khine Kyaw
53Khine Maung
54Khine Mi Mi Zin
55Khine Myat Thar
56Khine Thant Kyaw
57Khine Zin Thet
58Khit Pyo Phyu
59Khit Ta Yar Sein Wah
60Khoon Cho Nyein Chan
61Khu Khu
62Khun Cho Nyein Chan
63Khwar Nee
64Kin Wun Min Gyi
65Klash Chan Dar
66Ko (University)
67Ko Arkar (S/W and H/W)
68Ko Jay
69Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
70Ko Ko Gyi
71Ko Ko Latt (Sae Myaun)
72Ko Ko Lay
73Ko Ko Maung
74Ko Ko Maung Gyi
75Ko Ko Zaw
76Ko Koe
77Ko Kyaw
78Ko Lwan Khine
79Ko Maung San Thein
80Ko Myo- Mingalar
81Ko Ngal
82Ko Nine (Chinn Mountain)
83Ko Nyein Oo
84Ko One
85Ko Pike
86Ko Sa Sa
87Ko Saunn
88Ko Saw Nyein
89Ko Shwe Htoo (Pyay)
90Ko Shwe Taw Thar
91Ko Shwe Thein Min
92Ko Sun (R/O)
93Ko Swe (Panorama)
94Ko Tar
95Ko Yaw (Eco)
96Ko Yoe Kont
97Ko Zaw Htay (Culture)
98Ku Tha
99Kung Fu Soe Myint
100Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
101Kyae Ni
102Kyae Ri Lynn Sit
103Kyae Sin Mhoo Wai
104Kyai The Lay Htet Sayardaw
105Kyat Kalay
106Kyaut Belu Tin Maung Swe
107Kyaw Aung
108Kyaw Hein
109Kyaw Hlaing
110Kyaw Hlaing Oo
111Kyaw Htet Tun
112Kyaw Htin Naw Ya Htar
113Kyaw Htoo
114Kyaw Kyaw
115Kyaw Kyaw Naing
116Kyaw Kyaw Swe
117Kyaw Kyi(MDY)
118Kyaw Moe Zaw
119Kyaw Mya Than
120Kyaw Myint Lwin
121Kyaw Naing
122Kyaw Nyein
123Kyaw Oo
124Kyaw San Kay
125Kyaw Soe Bo
126Kyaw Thet Han
127Kyaw Thet Khine
128Kyaw Thit
129Kyaw Thu
130Kyaw Thu Soe(Kalay)
131Kyaw Win
132Kyaw Yin Myint
133Kyaw Zau Oo
134Kyaw Zay Ya - Pathain
135Kyaw Zayyar Htun
136Kyee Kyee Saw
137Kyee Thae Nyunt Naing
138Kyi Aye
139Kyi Kyi Mar
140Kyi Lin (Myanmar)
141Kyi Lin Aye
142Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
143Kyi Min
144Kyi Mya
145Kyi Naing
146Kyi Nu Khit
147Kyi Oo
148Kyi Shoon
149Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
150Kyu Hnit
151Kyu Kyu Thin
152Kyu Mhway
153Kyune
154KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12LalTe Ashin K Lar Ta
13Lat Won Tha
14Latkyar Lynn Pyar
15Latt Tay Za Aung
16Law Researcher
17Lay Ko Tin
18Lay Lay Myint
19Lay Maung
20Lay Myaing
21Lay Thu San
22Lenin
23Lian H. Sakhong
24Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
25Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
26Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
27Lin Htate Shin
28Lin Htate Shin
29Lin Kar Yee Kyaw
30Lin Khant
31Lin Lin Htet
32Lin Nyo Thwae
33Lin Oo Khin
34Lin Oo Naing
35Lin Oo Taryar
36Lin Pa Wadi
37Lin San
38Lin Tae Oo
39Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
40Lin Thet Khine
41Lin Ti Oo
42Lin Tun
43Lin Wai Myaing
44Lin Yaun Tin
45Lin Yone Mg Mg
46Lin Yone Ni
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Thit Lwin
49Linn Yaung Sin
50Literature and Intellectual Upgrading Group
51Lone Ma
52Loon Htar Htar
53Loon Sat No Myat
54Loon Ta Mhe
55Lu Aung
56Lu Htike
57Lu Htu Daw A Mar
58Lu Htu Sain Win
59Lu Htu U Hla
60Lu Lu
61Lu Maw
62Lu Min Thit
63Lu Nay
64Lu Nyo Chaw
65Lu Pant Nge
66Lu Thar Man
67Lu Zaw Thit
68Lum Tam Kae
69Lwin Mg Mg
70Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Thanegi
29Ma Thet Zon
30Ma Thidar (San Chaung)
31Ma Win Myint
32Madi Khin Lay
33Mae Htee Sayardaw (2)
34Magwae Win Myint
35Maha Bawdi Myaing Sayardaw
36Main Ka Lay
37Main Main (Latha)
38Major Ba Shin
39Major Toe Aung
40Mal Khine
41Mal Min Bone
42Man Khinn Htan
43Man Myint
44Man Phoe Aye
45Man Tin
46Man Tint Naung
47Manawhari
48Mandalay Sayartaw Siri Artaba
49Mandalay U Win Hlaing
50Many Cartoonist
51Many Writers
52Mar Lay
53Mar Mar Aye
54Mar Mar Soe
55Mar Na Wa
56Mar Yainda (Pathain Gyi)
57Mar Yar
58Marcury
59Maung (Magway)
60Maung Htin Aung
61Maung Maung
62Maung Maung Htwe (Retired Professor)
63Maung Maung Moe Aung
64Maung Maung Sein Lynn
65Maung Maung Thein Hlaing
66Maung Maung Thiri
67Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
68May Aww
69May Myat Noe
70May Myot Moe Kyi
71May Pearl Oo
72May Theingar Soe
73May Thet Su
74Me Ko Zuu Zin
75Member of Sabel Oo´s Editors
76Mg Ant
77Mg Aye Aung
78Mg Ba Thein
79Mg Bo Mwae
80Mg Chaint
81Mg Chaw Nwe
82Mg Chit Htwe (M.A)
83Mg Chit Nyo (Bago)
84Mg Computer
85Mg Dagon
86Mg Daung
87Mg Day
88Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
89Mg Hla Soe
90Mg Hlaing Yi
91Mg Hnin Swe
92Mg Hone Wam (Lecturer)
93Mg Htin
94Mg Htin Aung
95Mg Htoo Chon
96Mg Htun Myaing
97Mg Htun Oo (Mogok)
98Mg Htun Thu
99Mg Kaung Htike
100Mg Kaung Myint
101Mg Khin Min (Danuphyu)
102Mg Khine Khant
103Mg Khine Mar
104Mg Khit Tun
105Mg Ko Ko (Amarapura)
106Mg Ko Ni
107Mg Ko Yu
108Mg Kyau Oo
109Mg Kyaut Tie
110Mg Kyaw Yin
111Mg Kyi Lin
112Mg Kyi Thant
113Mg Loon Kyin
114Mg Mahar
115Mg Mg Aye
116Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
117Mg Mg Htun Aung
118Mg Mg Myint Thein (YIT)
119Mg Mg Nyunt
120Mg Mg Pyone
121Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
122Mg Min
123Mg Moe Si
124Mg Moe Thu
125Mg Myae Ni (Tamartaw)
126Mg Myat Moe
127Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
128Mg Myint Kywal
129Mg Myint Mar (Bogalay)
130Mg Nay Win
131Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
132Mg Nyan Htet
133Mg Nyan Kyal
134Mg Nyein Chan
135Mg Nyo Aye
136Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
137Mg Pann Mwae
138Mg Pann Yi
139Mg Phae Ngal
140Mg Por Tun
141Mg Pyae Chan
142Mg Sanda(Lel Way)
143Mg Sane Ni
144Mg Sann Kyal
145Mg Saydanar
146Mg Sein Hlaing (Oatthar)
147Mg Sein Htwe
148Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
149Mg Shwe Khit
150Mg Si Thu
151Mg Soe Chain
152Mg Soe Htike(30)
153Mg Soe Maung (Targaya)
154Mg Soe Myat (Chaung Oo)
155Mg Soe Thit
156Mg Su Shin
157Mg Sue San
158Mg Swe
159Mg Swe Thet
160Mg Take Khar
161Mg Than Swe (Dawei)
162Mg Thant
163Mg Thar Cho
164Mg Thar Ma Nya
165Mg Thar Noe
166Mg Thar Pyae
167Mg Thar Ra
168Mg Thaw Ka
169Mg Thein Lwin
170Mg Thein Pae
171Mg Thein Sine
172Mg Thit Sein
173Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
174Mg Thwae Chun
175Mg Thway Yint
176Mg Thwe Thit
177Mg Tin Mon
178Mg Wai Phyo
179Mg Wanna
180Mg Wint Thu
181Mg Won Tha
182Mg Yan Pine
183Mg Yay Aye (Harvard University)
184Mg Ye Soe (Kyaukse)
185Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
186Mg Yin Nwe
187Mg Yin Win (Dau Pone)
188Mg Za Ni Ya
189Mg Zayyar
190Mhaw Ekari
191Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
192Mhawbi Sir Thein
193Mhu Tha Pyae
194Mhu Thet Pie
195Mi Chan Wai
196Mi Ko Zu Zin
197Mi Mann Lay
198Min Aung Kyaw
199Min Aung Min
200Min Aung Naing
201Min Bay Dar (Pwint Phyu)
202Min Bu Ashin Kinsana
203Min Bu Aung Kyaing
204Min Bu Myo Thet Aung
205Min Din
206Min Eain Dar
207Min Htet Yarzar
208Min Kan Thar
209Min Khaung (EMPA-8)
210Min Khite Soe San
211Min Ko Naing
212Min Kun Sayardaw
213Min Kyaw
214Min La Pyae
215Min Lu
216Min Lu Lu
217Min Ma Gite
218Min Mahar Kyaw Khaun
219Min Myat ThuRa
220Min Myat Yar Za
221Min Nan
222Min Nay La
223Min Nay Thway
224Min Ni
225Min Nwe Soe
226Min Phone Htee
227Min Phone Thain Kha Thu
228Min Pone Nya
229Min San Ain
230Min San Eain
231Min Sate Tra
232Min Set Ka
233Min Set Kyar
234Min Shin
235Min Shwe Min
236Min Soe (Han Thar Nwe)
237Min Soe Yar Sar
238Min Soe Yar Zar
239Min Swe
240Min Ta Khit
241Min Thane Kha
242Min Thawdar
243Min Thein (Mechanical)
244Min Thein Khaing
245Min Thila
246Min Thit
247Min Thitsar Hlaing
248Min Thu Ra
249Min Thu Won
250Min Thway Thit Sar
251Min Win Htain
252Min Yae Kyaw
253Min Yu Pa
254Min Yu Wai
255Min Zaw
256Min Zin
257Mingalar Zin Aung
258Minister Padaytha Yar Zar
259Ministry of Construction
260Ministry of Culture
261Ministry of Education
262Ministry of Finance and Revenue
263Ministry of Health
264Ministry of Home Affairs
265Ministry of Information
266Ministry of Information and Communication
267Ministry of Religious Affairs
268Ministry of Religious Affairs
269MinPyar Min Thein Zan
270Mite Mite (Pyay)
271MMTH
272Mo Mo
273Mo Zar Hlan Wai
274Moe (Kyaut Sal)
275Moe Hein
276Moe Kyaw
277Moe Kyaw Thu
278Moe Lynn (Phoe Lay)
279Moe Ma Kha
280Moe Moe (Innyar)
281Moe Myint Oo
282Moe Ni Lwin
283Moe Nine Sayartaw U Pannita
284Moe Nyein Aye
285Moe Sat Pwint
286Moe Set Lin Htet
287Moe Set Y
288Moe Shin (I.M.T)
289Moe Si Thu
290Moe Thae Phyu Soe
291Moe Thet Min Yin
292Moe Wai
293Moe Zay Nyein
294Moe(PyinMaNar)
295Moh Moh Sann
296Mone Ywae Sayartaw
297Mone Ywar Nay Zar
298Mone Ywar Win Pe
299Motion(I.M.T)
300Mr. Mg Mhine
301Mr.Tarot
302Mra Hnin Zi
303Mu Pine Hnin Si
304Muh Eain Zin
305Mya Aye
306Mya Han
307Mya Htun Aung
308Mya Kay Tu
309Mya Khwar Nyo
310Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
311Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
312Mya Mhuu Khin Khin
313Mya Nandar
314Mya Nhaung Nyo
315Mya Pearl Khin
316Mya Pearl Thwe
317Mya Phone Lu Lu
318Mya Sein Taung Sayardaw
319Mya Set Kyar Shin
320Mya Than San
321Mya Than Tint
322Mya Thandar
323Mya Tharr Twin
324Mya Thin Kyu
325Mya Tun Aung
326Mya Win
327Mya Win_Dathana
328Myae Mhone Lwin
329Myae Yine
330Myaing Nann Swe
331Myanma A Lin Than Nyunt
332Myanmar Encyclopedia
333Myanmar Language Commission
334Myanmar Music Association
335Myanmar Thaing Federation
336Myanmar Translation Society
337Myanmar Writers Association
338Myar Sit The
339Myar Thu
340Myat Htay Maung
341Myat Khine
342Myat Nyein
343Myat Pann Ya Gone Group
344Myat Thet
345Myat Wai Toe (Education University)
346Myaun Mya Mg Ko
347Myaung Mya Mg Yin Tint
348Myaw Lint Chat (Medicine 2)
349Myawadi
350Myay Lat Maung Myint Thu
351Myay Lat Min Lwin
352Myay Lat Myat Thu
353Myay Lat Thein Lwin
354Myeik Win Htain
355Myin Mu Mg Naing Moe
356Myint Mo Myittar (Loikaw)
357Myint Myat Phyu Sin
358Myint O Two
359Myint Soe Hlaing
360Myint Than
361Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
362Myo Aung Swe (Medical Research)
363Myo Aung Swe (Say Thu)
364Myo Ko Myo
365Myo Lwin Aung
366Myo Man
367Myo Myint
368Myo Nyunt Htun
369Myo Set (Mr. Photo)
370Myo Thura
371Myoe Ma Myint Kywal
372Myoe Ma Than Lwin
373Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Moe Kyal
25Narainda
26Nat Nwe
27Nat Sat Yaung
28Nat Shin Naun
29Nat Tha Mee
30Nat Ywar Moe
31Naung Sit The
32Naw Htoo Aung
33Nay Ant Khaung
34Nay Aw Yar
35Nay Htet Thiha
36Nay Kha
37Nay Ko Latt
38Nay Lin (Dental)
39Nay Lin Aung
40Nay Linn (Inn Taw Kyi)
41Nay Min Naing
42Nay Min Thurain
43Nay Min Yarzar
44Nay Min Yaung Chi
45Nay Myo Thant
46Nay Nor
47Nay Nwe Zin Myint
48Nay Oo Wai
49Nay Paing
50Nay Phone Lat
51Nay Phone Oo
52Nay Phone Wai
53Nay Soe Htet
54Nay Soe Thaw
55Nay Win (London)
56Nay Win Aung
57Nay Win Myint
58Nay Ye Aung
59Nay Zaw Naing
60Nay Zin Latt
61Nga Lat Ma
62Ngwe Kyi
63Ngwe O Dawn - Kyee Maung
64Ngwe Tar Yi
65Nhin Wai Nyein
66Nhine Mahar
67Ni Ko Ye`
68Ni Ni Naing (Tha Hton)
69Ni Yint Yint
70Nine Nine Sanay
71No Ko Zu Zin
72Nor Tuu Aung
73Nu Nu Yi (Innwa)
74Nu Yin
75Nwae Ta Man
76Nwan Jar Thine
77Nway Ta Man
78Nwe Oo Hlaing
79Nwe Thit
80Nwe Zaw Aung
81Nyan Kywal
82Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
83Nyay
84Nyein Aye Eain
85Nyein Chan May
86Nyein Chan Oo
87Nyein Kyaw
88Nyein Oo
89Nyi Aung Maw
90Nyi Aung Nyi
91Nyi Htet Aung
92Nyi Lynn Sat
93Nyi Naun
94Nyi Nyi Htwe
95Nyi Nyi Naing
96Nyi Pu Lay
97Nyi Thit
98Nyo Aung
99Nyo Aye
100Nyo Htet (Lin Thit Oo)
101Nyo Lwan Aung
102Nyo Mya
103Nyo Myint Thein
104Nyo Thaung
105Nyoe
106Nyunt Kyuu
107Nyunt Oo
108Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Myint
26Phae Thaw Yi
27Phoe Kyawt
28Phoe La Min
29Phoe Nyan
30Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
31Phoe Thone Nya
32Phoe Wa Mg
33Phone Kywal
34Phone Mee Nay La
35Phone Nwe(YeySaKyo)
36Phone Pyae Tayzar
37Phone Tay Za
38Phone Wai (Medicinal Herbs)
39Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
40Phwar Lauk Kyi
41Phyar Pone Nadi
42Phyo Htain
43Phyo Khaing Latt
44Phyo Tharra
45Phyo Wai (M.A)
46Phyuu Sayardaw
47Poe Ko Ko
48Poe Ko Ko
49Poe Zar
50Politician
51Pone Na Ka
52Pone Na Mi
53Pone Na Nyo
54Pone Na Wati Tint Nhaung
55Pone Nya Khin
56Por Gyar Yit
57Por Lwin Kyaw
58Por Lwin Kyaw
59Por Oo Thit
60Prof Dr. Khin Maung Aye
61Prof Dr. Zay Soe
62Prof. Min Dar Tu
63Prof. U Aye Maung
64Prof. U Phae Mg Tin
65Professor Min Dar Tu
66Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
67Public Service Media Governing Body
68Pwint Lann (Mine)
69Pyae Pine Muu Aim
70Pyay (UM 2)
71Pyi Kyaw Lwin
72Pyi Lone Mwae
73Pyi Myanmar Editor Group
74Pyi Pann Moe
75Pyin Nyar Di Pa
76Pyin Nyar Kyaw
77Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
78Pyin Sa Man D Yine
79Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Kyaw Tun
15San Lwin
16San San Nwe`(Tharyarwaty)
17San Shwe Myint
18San Zar Ni Bo
19Sann Lynn
20Sann Tun
21Sar Taw Pyan Sayar Thein
22Sat Aung
23Sat Ka
24Sat Kaw Ma
25Sate Tra
26Sate Tra Agga
27Sate Tra Kha
28Saturngod
29Saung Lu Lin
30Saung Win Lat
31Saw Cary Win
32Saw Hlan
33Saw Htain Lynn
34Saw Khat
35Saw Lu
36Saw Mone Nyinn
37Saw Myint Zu
38Saw Ngu Wah
39Saw Nyo
40Saw Pyae Chan Thar
41Saw Pyae Mar Lar
42Saw Pyae Yadanar
43Saw Tin Maung
44Saw Yu Pa Thin
45Say Tan
46Say Tha Wun
47Say Tha Wun
48Saya Sundra
49Sayar Aung
50Sayar Aung Pine
51Sayar Dagon
52Sayar Gyi Myint Tharr
53Sayar Gyi U Goingar
54Sayar Gyi U Han Htun
55Sayar Gyi U Tin Oo
56Sayar Htwe
57Sayar Nu
58Sayar Nyo
59Sayar Sein Sann
60Sayar Thaung Lwin(BA)
61Sayar U Ba Hein
62Sayar U Maung Maung Than
63Sayar U Min Thein
64Sayar U Moe Myint
65Sayar U Sai Aung Win
66Sayar U San Lwin
67Sayar U Sein Myint
68Sayar U Thar No
69Sayar U Thein Lwin
70Sayar Yan Aung Hein
71Sayardaw Badanda Nay Main Da
72Sayardaw Badanta Waiponela
73Sayardaw Baddanda Kovida
74Sayardaw U Jotika
75Sayardaw U Thilar Sar Ya
76Sayardaw U Ya Tha Ka
77Sayartaw U Taw Bita
78Saytanar Hlaing
79Saytokedayar Chin Hla Htun
80Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
81Sein Hlaing
82Sein Lynn
83Sein Ngat Yoe
84Sein Sein
85Sein Win Sein
86Set Htun Lynn
87Shanti Swaroop Baudh
88Shar
89Shate
90Shin Gwan Gweat
91Shin Htwe Yin (Manottha)
92Shin Lu Thit
93Shin Ma
94Shin May Yoon
95Shin Me Htae
96Shin Mi Yar
97Shin Moe
98Shin Myat Noe
99Shin Naw
100Shin Nhaung
101Shin Oakkahta
102Shin Phone
103Shin R Sar Ra
104Shoon Ya Me Moe
105Show
106Shwe Ba Win
107Shwe Bo Barmahti Khin Aung
108Shwe Bo Mi Mi Gyi
109Shwe Bo Thet Mar
110Shwe Chan Thar
111Shwe Dar
112Shwe Daun Lu
113Shwe Hin Thar Sayartaw
114Shwe Htee Eindra
115Shwe Inzali
116Shwe Kaing Tar
117Shwe Kine Tharr
118Shwe Ku May Hnin
119Shwe Kyae Si
120Shwe Kyin Sayartaw Gyi
121Shwe Min Won Sayataw
122Shwe Min Wun U Phone Myint
123Shwe Myaing Pyone Lei Maw
124Shwe Nagar Tin Win
125Shwe Ngar Lay
126Shwe Nwe
127Shwe O Daung
128Shwe Phone Kan
129Shwe Satkyar U Soe Myint
130Shwe Taung Thiha Thu
131Shwe Thin Kha
132Shwe Yaun Ma Ma
133Shwe Yin Nhit
134Si Thu At Ga
135Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
136Silent Ghost
137Sin Phyu Kyne Aung Thein
138Sitagu Sayadaw
139Soe Chit Oo
140Soe Hein
141Soe Hnin Oo
142Soe Maung Maung
143Soe Myaing
144Soe Myat Thu Zar
145Soe Myint
146Soe Myint Latt
147Soe Myint Maung
148Soe Nay Lin
149Soe Soe
150Soe Thein
151Soe Thine
152Soe Thwae (Translator)
153Soe Thwae (Weitzar)
154Soe Tin Win
155Soe Win Htut
156Su Hla Phyu
157Su Htet
158Su Htoo Pan Sayar Han
159Su Htoo Pan U Kyaw
160Su Inzali
161Su Kyi Htwe
162Su Latt Tun
163Su Lay Nwe
164Su Myat Eain
165Su Myat Ko
166Su Myat Mon Mon
167Sue Hnget
168Sue Ma
169Sue Thit Ni
170Sut Htun Mhat Win
171Swal Mat Shin
172Swal Taw Min Than Aye
173Swam Htet Aung
174Swe Hlaing Oo
175Swe Min (Da Nu Phyu)
176Swe Myint
177Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Take Hte Aung
4Talar Ko Lay Kyi
5Tar Tay
6Tar Yar Min Wai
7Tate Ka Ma
8Taun Khoe
9Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
10Taw Ja Pway
11Taw Lu
12Taw Myint (Hnat Phyar)
13Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
14Taw Saw Hinn
15Taw Tharr Gyi Lu Naing
16Taw Win Nwe
17Te La Wa
18Tet Ka Tho Phone Naing
19Tet Ka Thol Hla Kywal
20Tet Ka Thol Khin Maung Aye
21Tet Ka Thol Ko Htay
22Tet Ka Thol Kyal Pwint
23Tet Ka Thol Min Thu
24Tet Ka Thol Mya Sein
25Tet Ka Thol Nandamate
26Tet Ka Thol Nay Win
27Tet Ka Thol Sein Tin
28Tet Ka Thol Shin Thiri
29Tet Ka Thol Soe Win
30Tet Ka Thol Tin Kha
31Tet Ka Thol Win Kywal
32Tet Ka Thol Ye Lin Aung
33Tet Toe
34Tha Doe Aung
35Tha Doe Nwe
36Tha Doe Tay Za
37Tha Doe Wi Ra
38Tha Kya Won Tha
39Tha Pyae Moe
40Tha Pyay (Korea)
41Thadinhtauk Khin
42Thakhin Aung Phae
43Thakhin Ba Thaung
44Thakhin Ba Tin
45Thakhin Mya Than
46Thakhin Myat Sine
47Thakhin Phae Htay
48Thakhin Than Htun
49Thakin Ko Taw Mhine
50Thame Chit
51Thame Pyo
52Thamudaya Po Mo
53Than Aung Khaing
54Than Aye
55Than Htike
56Than Myint Aung
57Than Myint Oo
58Than Myint Than(Khun Chan Kone)
59Than Nyein Aung (Education)
60Than Oo Hlaing
61Than Phae Myint
62Than Swe
63Than Than Tint
64Than Tun
65Than Twal Maung
66Than Win Hlaing
67Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
68Thant Sin
69Thant Zaw
70Thant Zaw Htun
71Thar Du
72Thar Ga Doe
73Thar GaRa Nga Soe
74Thar Lon Kyaw
75Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
76Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
77Tharmanay Kyaw
78Thate Pan Maung Wa
79Thate Pan Myo Thant
80Thate Pan Soe Hla
81ThaToe Tay Za
82Thaung Htike
83Thaung Nyunt Thit
84Thaung Wai Oo
85Thaw Ka
86Thawdar Aye Lei
87Thawdar Swe
88The Khit Nay
89Thein Myint Wai
90Thein Oo
91Thein Pae Myint
92Thein Pe
93Thein Than Win (Ma Hlaing)
94Thein Zaw (Shwe Li Oo)
95Theint Theint Nway
96Thet Hlar Shin Saw
97Thet La Sin
98Thet Min July
99Thet Oo Lwin
100Thet Pine Ye`
101Thet Tun (Medical Science)
102Thi Han Twin
103Thi La
104Thiha Aung
105Thiha Htate Tin Saw
106Thiha Kyaw Thu
107Thiha Naing (Pyi)
108Thike Phwar
109Thin Kha Thu
110Thin Khar
111Thin Myat Noe
112Thin Su Su Nyein
113Thin Tine Nyo
114Thine U Chit Than
115Thinn Thinn Naing
116Thinn Thinn Thar
117Thiri
118Thiri Kyae Sin
119Thiri Pyan Chi U Thar Myat
120Thit Htoo Eain
121Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
122Thit Sar Ni
123Thite Phwar
124Thoe
125Thoe Saung
126Thone Na Yi Thet Wai
127Thone Sal Htate Tin Myint
128Thonedara Win- Chaung Oo
129Thoon Nay Soe
130Thoon Sit
131Thu Kha
132Thu Kha Cho
133Thu Kha Mai Hlaing
134Thu Mg
135Thu Ra Htike
136Thu Ra Ni
137Thu Rain
138Thu Rain Myo Myint
139Thu Rain Swe
140Thu Tay Thi Myint Tun
141Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
142Thu Tay Thi Sayar Nyein
143Thu Tay Thi Sayar Zaw
144Thu Tay Thi Thet Tun Myint
145Thu Thain
146Thu Thu Ka
147Thu Way
148Thu Yaung Mae
149Thuritza
150Thuwanna Kyaw Sein
151Ti Ti Tun
152Tike Soe
153Tin Aung Htun
154Tin Aung Ni
155Tin Htwe
156Tin Maung Myint
157Tin Maung Than (Ywar Ma)
158Tin Maung Win
159Tin Maw (Chemistry)
160Tin Mg Toe
161Tin Moe
162Tin Myint
163Tin Myint Oo
164Tin Naing Toe
165Tin Nyunt
166Tin Soe (BawGa Gone)
167Tin Swe Moe
168Tin Than Oo
169Tin Tun (Taung Gote)
170Tint Htun Swe
171Tint Lu
172Tint Sann
173Tint Tal
174Tipetaka Yaw Sayartaw
175Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
176Tite Soe
177Today Editor Group
178Toe Htet
179Toe Nhaung Moe
180Toe Tet
181Tr. Daw Thet Thet
182Traffic Rule Committee
183Tri Set Ka
184Tri Set Kha
185Tri Setkyar
186Tri Thin Kha
187Tuya U Shwe Mann
188Twae Htar Nyo
189Twin Gyi One Mg
190Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
9U Aung Naing Maw
10U Aung Nyunt Win
11U Aung Than
12U Aye Cho(M.A)
13U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
14U Aye Mg
15U Ba Jyan
16U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
17U Bo Kalay (BA)
18U Chain Myint
19U Goinga
20U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
21U Hla
22U Hla Aung
23U Hla Din
24U Hla Htun
25U Hla Khin (San Nyunt Oo)
26U Hla Myint
27U Hla Myint (Gandamar)
28U Hla Win (A Pilot)
29U HLwar
30U Hote Sain
31U Htin Por
32U Htut
33U Ka Lar
34U Kan Nyunt
35U Kaung Htoo
36U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
37U Khaemar Sarra
38U Khin Aung
39U Khin Maung Saw (Berlin)
40U Khin Maung Swe
41U Khin Mg Gyi
42U Khin Mg Than (Shae Saung)
43U Khin Soe
44U Ko Ko (Solicitor)
45U Ko Ko Gyi
46U Ko Ko Lay (B.Sc)
47U Ko Lay - Zayyar Maung
48U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
49U Kyaw Naing
50U Kyaw Nyunt
51U Kyaw Yan
52U Kyaw Zay Ya
53U Kyi Myint
54U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
55U Maung Gyi
56U Maung Maung Lay
57U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
58U Mg Mg Than
59U Min Htet
60U Min Naing
61U Moe Myint
62U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
63U Myint Htun
64U Myint Lwin (Kan Baw Za)
65U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
66U Myint Swe (M.A London)
67U Myint Swe (MoeGok)
68U Myint Swe (Phyuu)
69U Myo Myint Wai
70U Myo Nyunt (Archaeologist)
71U Nanda
72U Nu
73U Nyan Thin
74U Nyar Na
75U Nyein Aung (Sayar Bayda)
76U Nyi Hla Ngal
77U Nyunt Hlaing
78U Nyunt Wai
79U Oattaratharra
80U Ottamatharra
81U Own Kyaing
82U Own Myaing (Electronic)
83U Own Myint (Diesel)
84U Phae Thein
85U Phoe Kyar
86U Phone (Chemistry)
87U Phor Kyar(National Scholar)
88U Pone Nya
89U Por Oo
90U Pu Ka Lay
91U Pyi Thein
92U Pyin Nyar
93U Pyinnyar Won Tha
94U Pyone Cho
95U San Maung(Myat Zan)
96U San Myint Aung (B.A)
97U San Shwe Bu
98U San Thar Aung
99U Sann Oo (MIS, Mandalay)
100U Sein Tun
101U Shwe Aung
102U Shwe Win
103U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
104U Sut Su
105U Sway Tin (U.S.C)
106U Taung Lone
107U Taw
108U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
109U Than (HaPheZee)
110U Than Daing
111U Than Hlaing
112U Than Htut
113U Than Maung (Pann Tine)
114U Than Phae (Ae Lann Nyun)
115U Than Sint (NL Elec)
116U Thar Tint
117U That Ka
118U Thaung Lwin
119U Thaung Win (Cherry Flower)
120U Thaw Zin
121U Thein
122U Thein Aung (Myanmar Sar)
123U Thet Htun
124U Thet Sein
125U Thit Lwin Soe
126U Thu Kha
127U Tin Aye
128U Tin Aye (Dawei)
129U Tin Htut (B.E. Agri.)
130U Tin Ngwe
131U Tin Nyunt
132U Tin Oo (Myaung)
133U Tin Oo (Tution)
134U Tin Pae
135U Tin Win Shin
136U Tint Wai
137U Tint Win Naing
138U Tun Hla
139U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
140U U Par La
141U U Thar Htun
142U Uggasena (Chindwin)
143U Wam Htain
144U Win Htain
145U Win Myint
146U Win Tin
147U Win Zin (Myeik)
148U Wint Kyaw
149U Yar Zart
150U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zar Ga Nar
5Zar Ni
6Zar Ni Aung (Yamarwati)
7Zaw Bala
8Zaw Gyi
9Zaw Hein
10Zaw Htet
11Zaw Htet Aung
12Zaw Htut
13Zaw Lwin Oo (Hinthada)
14Zaw Lynn (Youth)
15Zaw Maung
16Zaw Min Than
17Zaw Nainggan Soe
18Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
19Zaw Thet Htwe
20Zaw Win (Thit Htwin)
21Zaw Zaw Aung
22Zaw Zin
23Zay Ya
24Zay Ya Thu
25Zay Yar Maung
26Zay Yar Min Shin
27Zay Yar Zaw
28Zayyar Moe
29Zin Aye
30Zin Ba Oo
31Zin Hnin
32Zin Lu
33Zin Mg Mg Htet
34Zin Min (Tha Main Htaw)
35Zin Thant
36Zin Wai Thaw
37Zin Yaw Ni
38Zu
39Zu Zu
40Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z