Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Alinkar Myat Zar Ni
34Ambassador U Tint Swe
35Ann Kone Kyi
36Annawar Soe Moe
37Ant Mg
38Ant Phwal
39Anthropologist Kyaw Win
40Aphauk Sayartaw
41Ar Kar Min
42Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
43Ashin Arsarrarlinkarra
44Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
45Ashin Awbartharbiwontha
46Ashin Awtada
47Ashin Candadhika
48Ashin Chekinda
49Ashin Dhama Parla
50Ashin Dhama Parlar Nanda
51Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
52Ashin Eiddhi Pala
53Ashin Eidikar Biwonta
54Ashin Gaw Thi Ta
55Ashin Gawthitharra
56Ashin GuNainDa
57Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
58Ashin Kawainda (Popa)
59Ashin KaWi TarYa
60Ashin Kelasa
61Ashin Khae Main Da
62Ashin Khae Main Da Tar Mi
63Ashin Khae Mar Nanda
64Ashin Khae Mar Sar Ra
65Ashin Kowida
66Ashin Kumarra
67Ashin Kuverasara
68Ashin Mahar Buddha Gawta
69Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
70Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
71Ashin Nar Ga Thane
72Ashin Narya Dar Bi Won Ta
73Ashin Nyar Nain Da
74Ashin Pannita Htay
75Ashin Ponya Nanda
76Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
77Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
78Ashin Pyin Nyar Won Tha
79Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
80Ashin Revata
81Ashin Sandi Mar
82Ashin Sat Kain Da
83AShin Su Mingala Lankara
84Ashin Tay Zani Ya
85Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
86Ashin Thaw Ma- Dawae
87Ashin Thaw Par Ka
88Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
89Ashin Thondaya
90Ashin Tilawkarbiwuntha
91Ashin U Oak Tama Tarya
92Ashin Warramar Bi Won Tha
93Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
94Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
95Ashin WiYiRa (Taung Soon)
96Ashin Won Tha Par La
97Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
98Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
99Ashin Zanakar Biwonta
100Ashin Zanar Depa
101Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
102Ashin Zayya Pannita
103Association of Myanmar Poets
104At Ga Yar Zar
105At Ta Kyaw
106Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
107Aung Chaint
108Aung Din
109Aung Din/ Dahta
110Aung Hein
111Aung Hnin Swe
112Aung Htike (Shwe Bo)
113Aung Htoo
114Aung Htun Paw
115Aung Htut
116Aung Khant
117Aung Khin (Kyarr)
118Aung Khin Soe
119Aung Ko Oo (UMK)
120Aung Kyaun Phyar
121Aung Kyaw Hein (Translator)
122Aung Kyaw Kyaw
123Aung Kyaw Swar
124Aung Lin
125Aung Lin Latt (Oakkalar)
126Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
127Aung Maun
128Aung May Ga
129Aung Min Aung
130Aung Min Oo
131Aung Min Tike
132Aung Myat Htay
133Aung Myat Oo
134Aung Myat Thu
135Aung Myint (M.E)
136Aung Myo Min
137Aung Na Mate
138Aung Nay Lin
139Aung Pin Lae
140Aung Pyae
141Aung San (Agriculture)
142Aung San myint
143Aung San Su Kyi
144Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
145Aung Saw Oo
146Aung Shein
147Aung Si Nay Myo
148Aung Si Tar
149Aung Soe
150Aung Soe (Agri/107)
151Aung Soe (Veterinary Physician)
152Aung Swam
153Aung Tay Za
154Aung Thin
155Aung Thit
156Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
157Aung Way
158Aung Weit
159Aung Win (Psychology)
160Aung Ye Lin
161Aung Zaw Latt
162Aung Zay Ya Tu
163Aung Zayya
164Aung Zin
165Ayam Than Nyunt
166Ayar
167Aye Aye Hlaing
168Aye Htun Min
169Aye Lwin Thant
170Aye Maung Kyaw
171Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wi-Sat-Kha-Na
15Badanda Za Ga Rar Biwuntha
16Badanda Zawti Parla
17Badanda Zawtika
18Badandanar Kahlar Na
19BaMa Khit U Ba Yin
20Bamaw Thein Pae
21Bamaw Tin Aung
22Bar Bi Yar
23Bar Mae Sayadaw
24Bawathit U Aung Kyaw
25Bay Lu Wa Sayar Tin
26Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
27Bhikkhu Moneyya
28Bite Pu
29Bo Aye Maung
30Bo Bo
31Bo Bo (Shwe Kan Ku)
32Bo Gyi
33Bo Htet Min
34Bo Min Han
35Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
36Bo Thein Swe
37Bon Pauk Tar Kyaw
38Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
39Burma Re-Education Association
40Burma Research Society
41Burma Socialist Party
42Burma U Ba Yin
43Buu Thee
44Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Su San
17Chit Ma
18Chit Min Thu
19Chit Myarr Shin
20Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
21Chit Nge (Dat Tha Na)
22Chit Nwe Moe
23Chit Oo Nyo
24Chit Oo Tin
25Chit Sa Yar
26Chit San Win
27Chit Sein Lwin
28Chit Tee
29Chit Win Nyut
30Cho Cho Lwin
31Cho Nwe
32Cho Tun
33Chu Thit
34Civil Service Selection and Training Board
35Colonel Ko Lay
36Colonel San Pwint
37Colonel Tin Maung (retired)
38Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhamma Byuhar
42Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
43Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
44Dhamma Pi Ya Mahtay
45Dhamma Steka U Maung Maung
46Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
47Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
48Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
49Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
50Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
51Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
52Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
53Dhammar Sariya U Htay Hlaing
54Director Sayar Myint
55Do J San
56Doc Htwe
57Doe
58Dr Ashin Rahula
59Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
60Dr Kyin Kyin Myint
61Dr Thi Thi
62Dr Thutar Sarya Linkar Ya
63Dr Tun Aung Kyaw (eye)
64Dr. Ar Law
65Dr. AShin Dhamma Pi Ya
66Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
67Dr. Aung Khin
68Dr. Aung Khin Sint
69Dr. Aung Ko Ko
70Dr. Aung Kyaw
71Dr. Aung Maw
72Dr. Aung Naing
73Dr. Aye Kyaw
74Dr. Ba Maw
75Dr. Ba Myint
76Dr. Chit
77Dr. Dagon Khin Thazin
78Dr. Daw Thynn Thynn
79Dr. Dharmkirti
80Dr. Hla Kyi
81Dr. Hla Pe
82Dr. Hnin Waddy Maung
83Dr. Khin Aye Htwe
84Dr. Khin Hnin Yu
85Dr. Khin Lay Myint
86Dr. Khin Maung Lwin
87Dr. Khin Maung Nyo
88Dr. Khin Maung Nyunt
89Dr. Khin Moe Moe
90Dr. Khin Myo Han
91Dr. Khin Pan Hnin
92Dr. Khin Yi Win
93Dr. Khine Maung Nyunt
94Dr. Kyaw Myint
95Dr. Kyaw Sein
96Dr. La Min
97Dr. Lwan Wai
98Dr. Ma Tin Win
99Dr. Mar Mar Swe
100Dr. Maung Maung Nyo
101Dr. Mehm Tin Mon
102Dr. Mg Mg
103Dr. Mg Mg Thein
104Dr. Mg Thin
105Dr. Min Thein
106Dr. Min Tin Mon
107Dr. Mo Lar
108Dr. Moe Htun
109Dr. Myat Myint Moh
110Dr. Myat Thant
111Dr. Myint Lwin (Psychology)
112Dr. Myint Myint Khin
113Dr. Myint Oo
114Dr. Myint Zaw
115Dr. Myo Aung
116Dr. Nan Hlaing
117Dr. Nan Ohmmar
118Dr. Nandawbartha
119Dr. Nu Nu Yin
120Dr. Nwae Win
121Dr. Nyan Hein Latt
122Dr. Nyunt Shwe
123Dr. Ohn Kyaw
124Dr. Ohn Maung
125Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
126Dr. Soe Lwin
127Dr. Soe Win Oo
128Dr. Than Htun
129Dr. Than Lwin
130Dr. Thein Lwin
131Dr. Thet Lwin
132Dr. Thiha
133Dr. Tin Aung Aye
134Dr. Tin Hlaing
135Dr. Tin Maung Kyi
136Dr. Tin Mg Htwe
137Dr. Tin Shwe
138Dr. Tin Thein (Geology)
139Dr. Toe Hla
140Dr. U Kan Nyunt
141Dr. U Swe Myint
142Dr. U Thein
143Dr. U Tint Swe Latt
144Dr. Walpola Rahula
145Dr. Win Maung Htet
146Dr. Ye Myint Kyaw
147Dr. Ye Naing
148Dr. Yi Yi
149Dr. Zaw Than
150Drum Publication Group
151Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
152Du Won
153Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Holy Ghost
34Hot Line
35Htan Hlaing
36Htar Oak Thone
37Htate Tin Htut
38Htaung Muu Gyi Thein Win
39Htay Maung
40Htet Aung Zin
41Htet Htet Htun
42Htet Min Lwin
43Htet Moe
44Htet Myat
45Hti Lar Sithu
46Hti Lar Soe Myint Htal
47Htike Tazin
48Htin Gyi
49Htin Lynn
50Htoo Ant
51Htoo Myat Kyal
52Htoo Swe Aung
53Htun Aung Kyaw
54Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
55Htun Lynn
56Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
57Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
58Htun Shwe Khaing (M.A)
59Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khin (Tine Yinn May)
31Khin Aung Soe
32Khin Cho Htun Publication
33Khin Hnin Yu
34Khin Khin Htoo
35Khin Khin Kyaw(Edu)
36Khin Khin Myat Noe
37Khin Khin Thin
38Khin La Pyae Won
39Khin Latt
40Khin Lay Myint
41Khin Maung
42Khin Maung Myint
43Khin Maung Than (Psychology)
44Khin Maung Zaw
45Khin Mg Nyo - Economy
46Khin Mg Toe (Moe Mate)
47Khin Mg Zaw
48Khin Mya Zin
49Khin Myat Twal
50Khin Myo Chit
51Khin Nyo Nyo Myint
52Khin One
53Khin Oo Khin Khin
54Khin Saw Tint
55Khin Swe Oo
56Khin Thuzar
57Khin Thuzar Kyaw
58Khin Zaw Hein
59Khine Kyaw
60Khine Maung
61Khine Mi Mi Zin
62Khine Myat Thar
63Khine Thant Kyaw
64Khine Zin Thet
65Khit Pyo Phyu
66Khit Ta Yar Sein Wah
67Khoon Cho Nyein Chan
68Khu Khu
69Khun Cho Nyein Chan
70Khwar Nee
71Kin Wun Min Gyi
72Klash Chan Dar
73Ko (University)
74Ko Arkar (S/W and H/W)
75Ko Chit
76Ko Jay
77Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
78Ko Ko Gyi
79Ko Ko Hlaing
80Ko Ko Latt (Sae Myaun)
81Ko Ko Lay
82Ko Ko Maung
83Ko Ko Maung Gyi
84Ko Ko Zaw
85Ko Koe
86Ko Kyaw
87Ko Lwan Khine
88Ko Maung San Thein
89Ko Myo- Mingalar
90Ko Ngal
91Ko Nine (Chinn Mountain)
92Ko Nyein Oo
93Ko One
94Ko Phone Wai
95Ko Pike
96Ko Sa Sa
97Ko Sae(Pacific Ocean)
98Ko Saunn
99Ko Saw Nyein
100Ko Shwe Htoo (Pyay)
101Ko Shwe Taw Thar
102Ko Shwe Thein Min
103Ko Sun (R/O)
104Ko Swe (Panorama)
105Ko Tar
106Ko Thit
107Ko Tin Win Hlaing
108Ko Yaw (Eco)
109Ko Yoe Kont
110Ko Zaw Htay (Culture)
111Ku Tha
112Kung Fu Soe Myint
113Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
114Kyae Ni
115Kyae Ri Lynn Sit
116Kyae Sin Mhoo Wai
117Kyai The Lay Htet Sayardaw
118Kyat Kalay
119Kyaung Kone Ae Mhue
120Kyaut Belu Tin Maung Swe
121Kyaw Aung
122Kyaw Aung Maw
123Kyaw Hein
124Kyaw Hlaing
125Kyaw Hlaing Oo
126Kyaw Htet Tun
127Kyaw Htin Naw Ya Htar
128Kyaw Htoo
129Kyaw Kyaw
130Kyaw Kyaw Naing
131Kyaw Kyaw Swe
132Kyaw Kyi(MDY)
133Kyaw Moe Zaw
134Kyaw Mya Than
135Kyaw Myint Lwin
136Kyaw Naing
137Kyaw Nyein
138Kyaw Oo
139Kyaw Pyae Thein
140Kyaw San Kay
141Kyaw Soe Bo
142Kyaw Soe(Myin Mu)
143Kyaw Thet Han
144Kyaw Thet Khine
145Kyaw Thit
146Kyaw Thu
147Kyaw Thu Soe(Kalay)
148Kyaw Win
149Kyaw Yin Myint
150Kyaw Zau Oo
151Kyaw Zay Ya - Pathain
152Kyaw Zayar Hlaing
153Kyaw Zayyar Htun
154Kyee Kyee Saw
155Kyee Thae Nyunt Naing
156Kyi Aye
157Kyi Kyi Mar
158Kyi Lin (Myanmar)
159Kyi Lin Aye
160Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
161Kyi Min
162Kyi Mya
163Kyi Naing
164Kyi Nu Khit
165Kyi Oo
166Kyi Shoon
167Kyi Sin Thant
168Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
169Kyu Hnit
170Kyu Kyu Thin
171Kyu Mhway
172Kyune
173KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Poet
57Many Writers
58Mar Gati(TarSi)
59Mar Lay
60Mar Mar Aye
61Mar Mar Soe
62Mar Na Wa
63Mar Yainda (Pathain Gyi)
64Mar Yar
65Marcury
66MaTone Lone Sein Win
67Maung (Magway)
68Maung Htin Aung
69Maung Maung
70Maung Maung Htwe (Retired Professor)
71Maung Maung Moe Aung
72Maung Maung Sein Lynn
73Maung Maung Thein Hlaing
74Maung Maung Thiri
75Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
76May Aww
77May Myat Noe
78May Myot Moe Kyi
79May Nyein
80May Pearl Oo
81May Tara Wun Oo
82May Theingar Soe
83May Thet Su
84Maymyo Chit Swe
85Me Ko Zuu Zin
86Member of Sabel Oo´s Editors
87Mercury
88Mg Ant
89Mg Aye Aung
90Mg Ba Kyaw(Bagan)
91Mg Ba Thein
92Mg Bo Mwae
93Mg Chaint
94Mg Chaw Nwe
95Mg Chit Htwe (M.A)
96Mg Chit Nyo (Bago)
97Mg Chit Phae(MA)
98Mg Computer
99Mg D
100Mg Dagon
101Mg Daung
102Mg Day
103Mg Han Tint
104Mg Hla
105Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
106Mg Hla Soe
107Mg Hlaing Yi
108Mg Hnin Swe
109Mg Hone Wam (Lecturer)
110Mg Htin
111Mg Htin Aung
112Mg Htoo Chon
113Mg Htun Myaing
114Mg Htun Oo (Mogok)
115Mg Htun Thu
116Mg Kaung Htike
117Mg Kaung Myint
118Mg Khin Min (Danuphyu)
119Mg Khine Aung
120Mg Khine Khant
121Mg Khine Latt
122Mg Khine Mar
123Mg Khit Tun
124Mg Ko Ko (Amarapura)
125Mg Ko Ni
126Mg Ko Yu
127Mg Kyar Nyo
128Mg Kyau Oo
129Mg Kyaut Tie
130Mg Kyaw Yin
131Mg Kyi Lin
132Mg Kyi Pann(MyinKabar)
133Mg Kyi Thant
134Mg Kyi Thit
135Mg Loon Kyin
136Mg Lu Yae
137Mg Mahar
138Mg Mg Aye
139Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
140Mg Mg Htun Aung
141Mg Mg Kyaw
142Mg Mg Moe Aung
143Mg Mg Myint Thein (YIT)
144Mg Mg Nyunt
145Mg Mg Pyone
146Mg Mg Sein Linn
147Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
148Mg Min
149Mg Moe Si
150Mg Moe Thu
151Mg Mya Htwe(Sea)
152Mg Myae Ni (Tamartaw)
153Mg Myat Moe
154Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
155Mg Myint Kywal
156Mg Myint Mar (Bogalay)
157Mg Nay Win
158Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
159Mg Nyan Htet
160Mg Nyan Kyal
161Mg Nyein Chan
162Mg Nyi Oo
163Mg Nyo Aye
164Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
165Mg Pann Mwae
166Mg Pann Yi
167Mg Phae Ngal
168Mg Por Tun
169Mg Pyae Chan
170Mg Pyue (Tan Twe)
171Mg San Phaw
172Mg Sanda(Lel Way)
173Mg Sane Ni
174Mg Sann Kyal
175Mg Saydanar
176Mg Sein Hlaing (Oatthar)
177Mg Sein Htwe
178Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
179Mg Shwe Khit
180Mg Si Thu
181Mg Soe Chain
182Mg Soe Htike(30)
183Mg Soe Maung (Targaya)
184Mg Soe Myat (Chaung Oo)
185Mg Soe Thit
186Mg Su Shin
187Mg Sue San
188Mg Swam Yi
189Mg Swe
190Mg Swe Thet
191Mg Take Khar
192Mg Than Swe (Dawei)
193Mg Thant
194Mg Thar Cho
195Mg Thar Ma Nya
196Mg Thar Noe
197Mg Thar Pyae
198Mg Thar Ra
199Mg Thaw Ka
200Mg Thein Lwin
201Mg Thein Pae
202Mg Thein Sine
203Mg Thit Sein
204Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
205Mg Thwae Chun
206Mg Thway Yint
207Mg Thwe Thit
208Mg Tin Mon
209Mg Wai Phyo
210Mg Wanna
211Mg Wint Thu
212Mg Won Tha
213Mg Yan Pine
214Mg Yay Aye (Harvard University)
215Mg Ye Soe (Kyaukse)
216Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
217Mg Yin Nwe
218Mg Yin Win (Dau Pone)
219Mg Za Ni Ya
220Mg Zayyar
221Mhaw Ekari
222Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
223Mhawbi Sir Thein
224Mhu Tha Pyae
225Mhu Thet Pie
226Mhue Zaw
227Mi Chan Wai
228Mi Ko Zu Zin
229Mi Mann Lay
230Michael Swan
231Min At Ga
232Min Aung
233Min Aung Kyaw
234Min Aung Min
235Min Aung Naing
236Min Bay Dar (Pwint Phyu)
237Min Bu Ashin Kinsana
238Min Bu Aung Kyaing
239Min Bu Myo Thet Aung
240Min Chan Mon
241Min Chit Koon
242Min Din
243Min Eain Dar
244Min Htet Yarzar
245Min Kan Thar
246Min Khaung (EMPA-8)
247Min Khite Soe San
248Min Ko Naing
249Min Kun Sayardaw
250Min Kyaw
251Min La Pyae
252Min Lu
253Min Lu Lu
254Min Ma Gite
255Min Mahar Kyaw Khaun
256Min Mahaw Nyunt
257Min Myat ThuRa
258Min Myat Yar Za
259Min Nan
260Min Nay La
261Min Nay Thway
262Min Ni
263Min Nwe Soe
264Min Oak Soe
265Min Phone Htee
266Min Phone Thain Kha Thu
267Min Pone Nya
268Min San Ain
269Min San Eain
270Min Sate Tra
271Min Set Ka
272Min Set Kyar
273Min Shin
274Min Shwe Min
275Min Soe (Han Thar Nwe)
276Min Soe Yar Sar
277Min Soe Yar Zar
278Min Swe
279Min Ta Khit
280Min Thane Kha
281Min Thawdar
282Min Thein (Mechanical)
283Min Thein Khaing
284Min Thet Kha
285Min Thila
286Min Thit
287Min Thitsar Hlaing
288Min Thu Hein(Edu)
289Min Thu Ra
290Min Thu Won
291Min Thway Thit Sar
292Min Tone Nya(Buddha University)
293Min Win Htain
294Min Yae Kaung Pone
295Min Yae Kyaw
296Min Yu Pa
297Min Yu Wai
298Min Zaw
299Min Zin
300Mingalar Zin Aung
301Minister Padaytha Yar Zar
302Ministry of Construction
303Ministry of Culture
304Ministry of Education
305Ministry of Finance and Revenue
306Ministry of Health
307Ministry of Home Affairs
308Ministry of Information
309Ministry of Information and Communication
310Ministry of Religious Affairs
311Ministry of Religious Affairs
312MinPyar Min Thein Zan
313Mite Mite (Pyay)
314MMTH
315Mo Mo
316Mo Zar Hlan Wai
317Moe (Kyaut Sal)
318Moe Hein
319Moe Kyaw
320Moe Kyaw Thu
321Moe Lynn (Phoe Lay)
322Moe Ma Kha
323Moe Moe (Innyar)
324Moe Myint Oo
325Moe Nat Shin
326Moe Ni Lwin
327Moe Nine Sayartaw U Pannita
328Moe Nyein Aye
329Moe Sat Pwint
330Moe Set Lin Htet
331Moe Set Y
332Moe Shin (I.M.T)
333Moe Si Thu
334Moe Tain (TaeBaeBoe)
335Moe Thae Phyu Soe
336Moe Thet Min Yin
337Moe Wai
338Moe Zat Paing
339Moe Zay Nyein
340Moe(PyinMaNar)
341Moh Moh Sann
342Mone Ywae Sayartaw
343Mone Ywar Nay Zar
344Mone Ywar Win Pe
345Motion(I.M.T)
346Mr. Mg Mhine
347Mr.Tarot
348Mra Hnin Zi
349Mu Pine Hnin Si
350Muh Eain Zin
351Mya Aye
352Mya Han
353Mya Han Thein Mg
354Mya Htun Aung
355Mya Kay Tu
356Mya Khwar Nyo
357Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
358Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
359Mya Mhuu Khin Khin
360Mya Nandar
361Mya Nhaung Nyo
362Mya Pearl Khin
363Mya Pearl Thwe
364Mya Phone Lu Lu
365Mya Sein Taung Sayardaw
366Mya Set Kyar Shin
367Mya Than San
368Mya Than Tint
369Mya Thandar
370Mya Tharr Twin
371Mya Thin Kyu
372Mya Tun Aung
373Mya Win
374Mya Win_Dathana
375Mya Yati
376Myae Latt Mg Myint Thu
377Myae Latt Myat Thu
378Myae Mhone Lwin
379Myae Mhone Lwin
380Myae Yine
381Myaing Nann Swe
382Myanma A Lin Than Nyunt
383Myanmar Encyclopedia
384Myanmar Language Commission
385Myanmar Music Association
386Myanmar Pyi Tar Ko Ko
387Myanmar Thaing Federation
388Myanmar Translation Society
389Myanmar Writers Association
390Myar Sit The
391Myar Thu
392Myat Htay Maung
393Myat Khine
394Myat Mingalar Editor
395Myat Noe Shinn
396Myat Nyein
397Myat Pann Ya Gone Group
398Myat Thet
399Myat Thin
400Myat Wai Toe (Education University)
401Myaun Mya Mg Ko
402Myaung Mya Mg Yin Tint
403Myaw Lint Chat (Medicine 2)
404Myawadi
405Myay Lat Maung Myint Thu
406Myay Lat Min Lwin
407Myay Lat Myat Thu
408Myay Lat Thein Lwin
409Myeik Win Htain
410Myin Mu Mg Naing Moe
411Myint Htun
412Myint Mo Myittar (Loikaw)
413Myint Myat Phyu Sin
414Myint O Two
415Myint Pyone Oo
416Myint Soe Hlaing
417Myint Than
418Myint Win Mg(AZ)
419Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
420Myo Aung Swe (Medical Research)
421Myo Aung Swe (Say Thu)
422Myo Hein
423Myo Ko Myo
424Myo Lwin Aung
425Myo Man
426Myo Myint
427Myo Myo Zaw(Yay Oo)
428Myo Nyunt Htun
429Myo Set (Mr. Photo)
430Myo Thura
431Myoe Ma Myint Kywal
432Myoe Ma Than Lwin
433Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw
11Naing Zaw (Lazy Club)
12Nan Aung Hlaing(Hlaing)
13Nan Ei Ei Zar
14Nan Ei Khine
15Nan Htike Soe
16Nan Kyawt Shin
17Nan Nyunt Swe
18Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
19Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
20Nan Su Kay Swam
21Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
22Nanda
23Nanda Kyaw Thu
24Nanda Soe
25Nanda Thein Zan
26Nanda Thu
27Nandar Khin(Tet Kala Myae)
28Nandar Moe Kyal
29Narainda
30Nat Day Wah
31Nat Min Kyi
32Nat Nwe
33Nat Sat Yaung
34Nat Shin Naun
35Nat Tha Mee
36Nat Ywar Moe
37Naung Sit The
38Naw Htoo Aung
39Nay Ant Khaung
40Nay Aw Yar
41Nay Htet Thiha
42Nay Kha
43Nay Ko Latt
44Nay Lin (Dental)
45Nay Lin Aung
46Nay Linn (Inn Taw Kyi)
47Nay Min Lu Lin
48Nay Min Naing
49Nay Min Thurain
50Nay Min Yarzar
51Nay Min Yaung Chi
52Nay Myo Thant
53Nay Nor
54Nay Nwe Zin Myint
55Nay Oo Wai
56Nay Paing
57Nay Phone Lat
58Nay Phone Oo
59Nay Phone Wai
60Nay Soe Aung(Taunggyi)
61Nay Soe Htet
62Nay Soe Thaw
63Nay Win (London)
64Nay Win Aung
65Nay Win Myint
66Nay Ye Aung
67Nay Zaw Naing
68Nay Zin Latt
69Nga Lat Ma
70Ngar Bo Mg Mg Thet
71Ngwe Kyi
72Ngwe O Dawn - Kyee Maung
73Ngwe Tar Yi
74Nhin Wai Nyein
75Nhine Mahar
76Ni Ko Ye`
77Ni Lay Mg
78Ni Min Swe
79Ni Ni Naing (Tha Hton)
80Ni Yint Yint
81Nine Nine Sanay
82No Ko Zu Zin
83Nor Tuu Aung
84Nu Nu Yi (Innwa)
85Nu Yin
86Nwae Ta Man
87Nwan Jar Thine
88Nway Ta Man
89Nwe Oo Hlaing
90Nwe Thit
91Nwe Zaw Aung
92Nyan Kywal
93Nyan Moe
94Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
95Nyaung Yam Zayya Panita
96Nyay
97Nyein Aye Eain
98Nyein Chan May
99Nyein Chan Oo
100Nyein Kyaw
101Nyein Oo
102Nyi Aung Maw
103Nyi Aung Nyi
104Nyi Htet Aung
105Nyi Lynn Sat
106Nyi Myittar
107Nyi Naun
108Nyi Nyi Htwe
109Nyi Nyi Naing
110Nyi Pu Lay
111Nyi Thit
112Nyo Aung
113Nyo Aye
114Nyo Htet (Lin Thit Oo)
115Nyo Lwan Aung
116Nyo Mya
117Nyo Myint Thein
118Nyo Thaung
119Nyoe
120Nyunt Kyuu
121Nyunt Oo
122Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Online Wanna
11Oo
12Or Pi Kyal
13Other
14Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Sai(Journalist)
33Phoe Thone Nya
34Phoe Wa Mg
35Phone Kywal
36Phone Mee Nay La
37Phone Nwe(YeySaKyo)
38Phone Pyae Tayzar
39Phone Tay Za
40Phone Wai (Medicinal Herbs)
41Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
42Phwar Lauk Kyi
43Phyar Pone Nadi
44Phyo Htain
45Phyo Khaing Latt
46Phyo Tharra
47Phyo Wai (M.A)
48Phyuu Sayardaw
49Pilot Sayartaw
50Poe Ko Ko
51Poe Ko Ko
52Poe Zar
53Politician
54Pone Na Ka
55Pone Na Mi
56Pone Na Nyo
57Pone Na Wati Tint Nhaung
58Pone Nya Khin
59Por Gyar Yit
60Por Lwin Kyaw
61Por Lwin Kyaw
62Por Oo Thit
63Prof Daw Aye Than
64Prof Daw Tin Yi
65Prof Dr. Aung Tun Thet
66Prof Dr. Khin Maung Aye
67Prof Dr. Zay Soe
68Prof. Min Dar Tu
69Prof. U Aye Maung
70Prof. U Phae Mg Tin
71Professor Min Dar Tu
72Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
73Public Service Media Governing Body
74Pwint Lann (Mine)
75Pyae Pine Muu Aim
76Pyae Sone
77Pyapon Ni Lone Oo
78Pyaung Phoo Yoe
79Pyay (UM 2)
80Pyi Kyaw Lwin
81Pyi Lone Mwae
82Pyi Myanmar Editor Group
83Pyi Pann Moe
84Pyin Nyar Di Pa
85Pyin Nyar Kyaw
86Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
87Pyin Sa Man D Yine
88Pyinmanar Mg Ni Thinn
89Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16Samar Nyi Nyi
17San Chaung Ko Ko Aung
18San Hlaing
19San Kyaw Tun
20San Lwin
21San San Nwe`(Tharyarwaty)
22San Shwe Myint
23San Zar Ni Bo
24Sandi
25Sann Lynn
26Sann Tun
27Sar Ja Poe
28Sar Taw Pyan Sayar Thein
29Sat Aung
30Sat Ka
31Sat Kaw Ma
32Sat Kyar Daywi
33Sat Naing Min
34Sate Dat Mya Than
35Sate Tra
36Sate Tra Agga
37Sate Tra Kha
38Saturngod
39Saung Lu Lin
40Saung Win Lat
41Saw Cary Win
42Saw Hlan
43Saw Htain Lynn
44Saw Khat
45Saw Lu
46Saw Mone Nyinn
47Saw Myat Phone San
48Saw Myint Zu
49Saw Ngu Wah
50Saw Nyo
51Saw Pyae Chan Thar
52Saw Pyae Mar Lar
53Saw Pyae Yadanar
54Saw San(B.A)
55Saw Tin Maung
56Saw Wai
57Saw Yu Pa Thin
58Say Tan
59Say Tha Wun
60Say Tha Wun
61Saya Sundra
62Sayar Aung
63Sayar Aung Pine
64Sayar Dagon
65Sayar Gyi Myint Tharr
66Sayar Gyi U Goingar
67Sayar Gyi U Han Htun
68Sayar Gyi U Tin Oo
69Sayar Htwe
70Sayar Nu
71Sayar Nyo
72Sayar Sai(FEG)
73Sayar Sein Sann
74Sayar Thaung Lwin(BA)
75Sayar ThutaeThi Myint Htun
76Sayar Tun(Takhoe Village)
77Sayar U Ba Hein
78Sayar U Maung Maung Than
79Sayar U Min Thein
80Sayar U Moe Myint
81Sayar U Sai Aung Win
82Sayar U San Lwin
83Sayar U Sein Myint
84Sayar U Thar No
85Sayar U Thein Lwin
86Sayar Yan Aung Hein
87Sayardaw Badanda Nay Main Da
88Sayardaw Badanta Waiponela
89Sayardaw Baddanda Kovida
90Sayardaw U Jotika
91Sayardaw U Thilar Sar Ya
92Sayardaw U Ya Tha Ka
93Sayartaw U Taw Bita
94Saytanar Hlaing
95Saytokedayar Chin Hla Htun
96Science Writer Ko Ko Aung
97Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
98Sein Hlaing
99Sein Khin Mg Yi
100Sein Lynn
101Sein Ngat Yoe
102Sein Sein
103Sein Tine Htun
104Sein Win Sein
105Set Htun Lynn
106Shanti Swaroop Baudh
107Shar
108Shate
109Shin Gwan Gweat
110Shin Htwe Yin (Manottha)
111Shin Lu Thit
112Shin Ma
113Shin May Yoon
114Shin Me Htae
115Shin Mi Yar
116Shin Moe
117Shin Myat Noe
118Shin Naw
119Shin Nhaung
120Shin Oakkahta
121Shin Own Nyo
122Shin Phone
123Shin R Sar Ra
124Shoon Ya Me Moe
125Show
126Shwe Ba Win
127Shwe Bo Barmahti Khin Aung
128Shwe Bo Mi Mi Gyi
129Shwe Bo Thet Mar
130Shwe Chan Thar
131Shwe Dar
132Shwe Daun Lu
133Shwe Hin Thar Sayartaw
134Shwe Htee Eindra
135Shwe Inzali
136Shwe Kaing Tar
137Shwe Kine Tharr
138Shwe Ku May Hnin
139Shwe Kyae Si
140Shwe Kyin Sayartaw Gyi
141Shwe Min Won Sayataw
142Shwe Min Wun U Phone Myint
143Shwe Myaing Pyone Lei Maw
144Shwe Nagar Tin Win
145Shwe Ngar Lay
146Shwe Nwe
147Shwe O Daung
148Shwe Phone Kan
149Shwe Satkyar U Soe Myint
150Shwe Taung Thiha Thu
151Shwe Thin Kha
152Shwe Yaun Ma Ma
153Shwe Yin Nhit
154Si Thu At Ga
155Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
156Silent Ghost
157Sin Phyu Kyne Aung Thein
158Sitagu Sayadaw
159Soe Chit Oo
160Soe Hein
161Soe Hnin Oo
162Soe Maung Maung
163Soe Myaing
164Soe Myat Thu Zar
165Soe Myint
166Soe Myint Latt
167Soe Myint Maung
168Soe Nay Lin
169Soe Soe
170Soe Thein
171Soe Thine
172Soe Thwae (Translator)
173Soe Thwae (Weitzar)
174Soe Tin Win
175Soe Win Htut
176Spirit Myo
177Su Hla Phyu
178Su Htet
179Su Htoo Pan Sayar Han
180Su Htoo Pan U Kyaw
181Su Inzali
182Su Kyi Htwe
183Su Latt Tun
184Su Lay Nwe
185Su Myat Eain
186Su Myat Ko
187Su Myat Mon Mon
188Sue Hnget
189Sue Ma
190Sue Sha Myat Myat
191Sue Thit Ni
192Sut Htun Mhat Win
193Swal Mat Shin
194Swal Taw Min Than Aye
195Swam Htet Aung
196Swe Hlaing Oo
197Swe Min (Da Nu Phyu)
198Swe Myint
199Swe Swe Aung
200Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Tae Taw Sayardaw
4Tagu Lay Pyay
5Take Hte Aung
6Talar Ko Lay Kyi
7Tam Tim
8Tamahta U Aung Myat
9Tar Manay Kyaw
10Tar Tay
11Tar Yar Min Wai
12Tate Ka Ma
13Taun Khoe
14Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
15Taw Ja Pway
16Taw Lu
17Taw Myint (Hnat Phyar)
18Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
19Taw Saw Hinn
20Taw Tharr Gyi Lu Naing
21Taw Win Nwe
22Te La Wa
23Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
24Tet Ka Tho Phone Naing
25Tet Ka Thol Hla Kywal
26Tet Ka Thol Khin Maung Aye
27Tet Ka Thol Ko Htay
28Tet Ka Thol Kyal Pwint
29Tet Ka Thol Min Thu
30Tet Ka Thol Mya Sein
31Tet Ka Thol Nandamate
32Tet Ka Thol Nay Win
33Tet Ka Thol Sein Tin
34Tet Ka Thol Shin Thiri
35Tet Ka Thol Soe Naung
36Tet Ka Thol Soe Win
37Tet Ka Thol Soe Yin
38Tet Ka Thol Tin Kha
39Tet Ka Thol Win Kywal
40Tet Ka Thol Win Mon
41Tet Ka Thol Ye Lin Aung
42Tet Toe
43Tha Doe Aung
44Tha Doe Nwe
45Tha Doe Tay Za
46Tha Doe Wi Ra
47Tha Kya Won Tha
48Tha Pyae Moe
49Tha Pyay (Korea)
50Thadinhtauk Khin
51Thakhin Aung Phae
52Thakhin Ba Thaung
53Thakhin Ba Tin
54Thakhin Mya Than
55Thakhin Myat Sine
56Thakhin Phae Htay
57Thakhin Than Htun
58Thakin Ko Taw Mhine
59Thame Chit
60Thame Pyo
61Thamudaya Po Mo
62Than Aung Khaing
63Than Aye
64Than Htike
65Than Myint Aung
66Than Myint Oo
67Than Myint Than(Khun Chan Kone)
68Than Nyein Aung (Education)
69Than Oo Hlaing
70Than Phae Myint
71Than Swe
72Than Than Tint
73Than Tun
74Than Twal Maung
75Than Win Hlaing
76Thanhlin Mg Mg Oo
77Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
78Thant Sin
79Thant Zaw
80Thant Zaw Htun
81Thar Du
82Thar Ga Doe
83Thar GaRa Nga Soe
84Thar Lon Kyaw
85Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
86Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
87Tharmanay Kyaw
88Thate Pan Maung Wa
89Thate Pan Myo Thant
90Thate Pan Soe Hla
91ThaToe Tay Za
92Thaung Htike
93Thaung Nyunt Thit
94Thaung Wai Oo
95Thaw Ka
96Thawdar Aye Lei
97Thawdar Swe
98The Khit Nay
99Thein Myint Wai
100Thein Oo
101Thein Pae Myint
102Thein Paing
103Thein Pe
104Thein Sein
105Thein Than Win (Ma Hlaing)
106Thein Zaw (Shwe Li Oo)
107Theint Theint Nway
108Thet Hlar Shin Saw
109Thet La Sin
110Thet Min July
111Thet Oo Lwin
112Thet Pine Ye`
113Thet Tun (Medical Science)
114Thi Han Twin
115Thi La
116Thiha Aung
117Thiha Htate Tin Saw
118Thiha Kyaw Thu
119Thiha Naing (Pyi)
120Thike Phwar
121Thin Kha Thu
122Thin Khar
123Thin Myat Noe
124Thin Su Su Nyein
125Thin Tine Nyo
126Thine U Chit Than
127Thinn Thinn Naing
128Thinn Thinn Thar
129Thiri
130Thiri Kyae Sin
131Thiri Pyan Chi U Thar Myat
132Thit Htoo Eain
133Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
134Thit Sar Ni
135Thite Phwar
136Thoe
137Thoe Saung
138Thone Dayi Oo
139Thone Na Yi Thet Wai
140Thone Sal Htate Tin Myint
141Thonedara Win- Chaung Oo
142Thoon Nay Soe
143Thoon Sit
144Thu Kha
145Thu Kha Cho
146Thu Kha Mai Hlaing
147Thu Mg
148Thu Myat(Mahar Aung Myae)
149Thu Ra Htike
150Thu Ra Ni
151Thu Rain
152Thu Rain Myo Myint
153Thu Rain Swe
154Thu Tay Thi Myint Tun
155Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
156Thu Tay Thi Sayar Nyein
157Thu Tay Thi Sayar Zaw
158Thu Tay Thi Thet Tun Myint
159Thu Thain
160Thu Thu Ka
161Thu Way
162Thu Yaung Mae
163Thuritza
164Thuta Nyan
165Thuwanna Kyaw Sein
166Ti Ti Tun
167Tike Soe
168Tike Soe Htun
169Tin Aung Htun
170Tin Aung Ni
171Tin Aung Twin
172Tin Htwe
173Tin Maung Myint
174Tin Maung Than (Ywar Ma)
175Tin Maung Win
176Tin Maw (Chemistry)
177Tin Mg Toe
178Tin Moe
179Tin Myint
180Tin Myint Oo
181Tin Naing Toe
182Tin Nwe Mg
183Tin Nyunt
184Tin Soe (BawGa Gone)
185Tin Swe Moe
186Tin Than Oo
187Tin Tun (Taung Gote)
188Tin Tun Oo(Culture)
189Tint Htun Swe
190Tint Lu
191Tint Sann
192Tint Tal
193Tipetaka Yaw Sayartaw
194Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
195Tite Soe
196Today Editor Group
197Toe Htet
198Toe Nhaung Moe
199Toe Tet
200Tr. Daw Thet Thet
201Traffic Rule Committee
202Tri Set Ka
203Tri Set Kha
204Tri Setkyar
205Tri Thin Kha
206Tun Shwe Khine
207Tun Zaw Htay
208Tuya U Shwe Mann
209Twae Htar Nyo
210Twin Gyi One Mg
211Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htin Por
41U Htut
42U Ka Lar
43U Kan Min
44U Kan Nyunt
45U Kaung Htoo
46U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
47U Khaemar Sarra
48U Khin Aung
49U Khin Maung Saw (Berlin)
50U Khin Maung Swe
51U Khin Mg Gyi
52U Khin Mg Latt
53U Khin Mg Than (Shae Saung)
54U Khin Soe
55U Ko Ko (Solicitor)
56U Ko Ko Gyi
57U Ko Ko Lay
58U Ko Ko Lay (B.Sc)
59U Ko Lay - Zayyar Maung
60U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
61U Kyaw Naing
62U Kyaw Nyunt
63U Kyaw Yan
64U Kyaw Zay Ya
65U Kyi Myint
66U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
67U Maung Gyi
68U Maung Maung Lay
69U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
70U Mg Mg Than
71U Min Htet
72U Min Naing
73U Moe Myint
74U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
75U Myint Htun
76U Myint Lwin (Kan Baw Za)
77U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
78U Myint Swe (M.A London)
79U Myint Swe (MoeGok)
80U Myint Swe (Phyuu)
81U Myo Myint Wai
82U Myo Nyunt (Archaeologist)
83U Nanda
84U Nandar Sar Ya
85U Nu
86U Nyan Thin
87U Nyar Na
88U Nyein Aung (Sayar Bayda)
89U Nyi Hla Ngal
90U Nyunt Hlaing
91U Nyunt Wai
92U Oattaratharra
93U Ottamatharra
94U Own Kyaing
95U Own Myaing (Electronic)
96U Own Myint (Diesel)
97U Pa Ni
98U Phae Thein
99U Phoe Kyar
100U Phone (Chemistry)
101U Phor Kyar(National Scholar)
102U Pone Nya
103U Por Oo
104U Pu Ka Lay
105U Pyi Thein
106U Pyin Nyar
107U Pyinnyar Won Tha
108U Pyone Cho
109U San Maung(Myat Zan)
110U San Myint Aung (B.A)
111U San Shwe Bu
112U San Thar Aung
113U Sann Oo (MIS, Mandalay)
114U Sein Myint(Lashio)
115U Sein Tun
116U Shwe Aung
117U Shwe Win
118U Soe Myint
119U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
120U Soe Win
121U Sut Su
122U Sway Tin (U.S.C)
123U Taung Lone
124U Taw
125U Taw Zin
126U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
127U Than (HaPheZee)
128U Than Daing
129U Than Hlaing
130U Than Htut
131U Than Lwin
132U Than Maung (Pann Tine)
133U Than Phae (Ae Lann Nyun)
134U Than Sint (NL Elec)
135U Thar Htay Myint
136U Thar Tint
137U That Ka
138U Thaung Lwin
139U Thaung Ngwe
140U Thaung Win (Cherry Flower)
141U Thaw Zin
142U Thein
143U Thein Aung (Myanmar Sar)
144U Thein Han(Digest)
145U Thet Htun
146U Thet Sein
147U Thit Lwin Soe
148U Thu Kha
149U Thu Riya
150U Tin Aye
151U Tin Aye (Dawei)
152U Tin Htut (B.E. Agri.)
153U Tin Ngwe
154U Tin Nyunt
155U Tin Oo (Myaung)
156U Tin Oo (Tution)
157U Tin Pae
158U Tin Tun
159U Tin Win Shin
160U Tint Wai
161U Tint Win Naing
162U Tun Aung Kyaw
163U Tun Hla
164U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
165U Tun Phae
166U Tun Thein(Dhamar Sariya)
167U U Par La
168U U Thar Htun
169U Uggasena (Chindwin)
170U Wam Htain
171U Waya Termi Biwonta
172U Win Htain
173U Win Myint
174U Win Tin
175U Win Zin (Myeik)
176U Wint Kyaw
177U Yar Zart
178U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Maung Htun
19Win Mg
20Win Myat Than
21Win Myint
22Win Myint Aung
23Win Naing Oo (Yay Nan)
24Win Nyein
25Win Oo
26Win Phone Aung
27Win Shwe Naun
28Win Thein Oo
29Win Thit
30Win Tin
31Win Tint Htun
32Win Win Latt
33Win Win Myint
34Win Zaw (Thit Taw)
35Win Zaw (Thone Sal)
36Wine Lashio
37Wine Maw
38Wint Kywal
39Wint Pyone Myint
40Wut Yee (Food House)
41WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htet Aung
35Ye Htun Win
36Ye Htut
37Ye Kaung Htet
38Ye Man
39Ye Man Aung
40Ye Min Aung (RAY Electronic)
41Ye Min Hein
42Ye Mon Htaw
43Ye Mya Lwin
44Ye Myat Tin
45Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
46Ye Naing Moe
47Ye Shan
48Ye Sky
49Ye Thaddi
50Ye Thu
51Ye Thway Htet
52Ye Win Aung
53Ye Yan Aung
54Ye Yin Aung
55Ye Yint Naing
56Ye Zarni Aung
57Ye Zaw Aung
58Ye` Baw Htun
59Ye` Baw Kyaw San
60Ye` Khaung
61Ye` Man
62Ye` Min Hein
63Ye` Ye` Oo
64Yi Yi Htay
65Yin A Nint
66Yin Min Oo (University of Medicine)
67Yin Wai Lwin
68Yin Yin Lei
69Yin Yin Nu (Mandalay)
70Yoe Yar Htoo
71Yoma Lu
72Yoon Eain Drae
73Yu Waddy Jin Phaw Mal
74Yu Waddy Marlar Thein
75Yuri Paing
76Yuwati Khin Oo
77Yuwati Khin Sein Hlaing
78Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zakar Kyi Htate Tin
4Zalon Kyaw Oo
5Zan Khe
6Zar Ga Nar
7Zar Ni
8Zar Ni Aung (Yamarwati)
9Zaw Bala
10Zaw Gyi
11Zaw Hein
12Zaw Htet
13Zaw Htet Aung
14Zaw Htut
15Zaw Lwin Oo (Hinthada)
16Zaw Lynn (Youth)
17Zaw Maung
18Zaw Min Than
19Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
20Zaw Nainggan Soe
21Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
22Zaw Thet Htwe
23Zaw Win (Thit Htwin)
24Zaw Zaw Aung
25Zaw Zin
26Zay Ya
27Zay Ya Thu
28Zay Yar Maung
29Zay Yar Min Shin
30Zay Yar Zaw
31Zayyar Moe
32Zin Aye
33Zin Ba Oo
34Zin Hnin
35Zin Lu
36Zin Mg Mg Htet
37Zin Min (Tha Main Htaw)
38Zin Thant
39Zin Wai Thaw
40Zin Yaw Ni
41Zu
42Zu Zu
43Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z