Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Wai Wai
30Akazu Mizuha and Mimic
31Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
32Ambassador U Tint Swe
33Ann Kone Kyi
34Annawar Soe Moe
35Ant Mg
36Ant Phwal
37Ar Kar Min
38Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
39Ashin Arsarrarlinkarra
40Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
41Ashin Awbartharbiwontha
42Ashin Awtada
43Ashin Candadhika
44Ashin Chekinda
45Ashin Dhama Parla
46Ashin Dhama Parlar Nanda
47Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
48Ashin Eiddhi Pala
49Ashin Eidikar Biwonta
50Ashin Gaw Thi Ta
51Ashin Gawthitharra
52Ashin GuNainDa
53Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
54Ashin Kawainda (Popa)
55Ashin KaWi TarYa
56Ashin Kelasa
57Ashin Khae Main Da Tar Mi
58Ashin Khae Mar Nanda
59Ashin Khae Mar Sar Ra
60Ashin Kowida
61Ashin Kumarra
62Ashin Kuverasara
63Ashin Mahar Buddha Gawta
64Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
65Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
66Ashin Nar Ga Thane
67Ashin Pannita Htay
68Ashin Ponya Nanda
69Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
70Ashin Pyin Nyar Won Tha
71Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
72Ashin Revata
73Ashin Sat Kain Da
74AShin Su Mingala Lankara
75Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
76Ashin Thaw Ma- Dawae
77Ashin Thaw Par Ka
78Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
79Ashin Thondaya
80Ashin Tilawkarbiwuntha
81Ashin U Oak Tama Tarya
82Ashin Warramar Bi Won Tha
83Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
84Ashin WiYiRa (Taung Soon)
85Ashin Won Tha Par La
86Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
87Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
88Ashin Zanakar Biwonta
89Ashin Zanar Depa
90Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
91Ashin Zayya Pannita
92Association of Myanmar Poets
93At Ga Yar Zar
94At Ta Kyaw
95Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
96Aung Chaint
97Aung Din
98Aung Din/ Dahta
99Aung Hein
100Aung Hnin Swe
101Aung Htike (Shwe Bo)
102Aung Htoo
103Aung Htut
104Aung Khant
105Aung Khin (Kyarr)
106Aung Khin Soe
107Aung Ko Oo (UMK)
108Aung Kyaun Phyar
109Aung Kyaw Hein (Translator)
110Aung Kyaw Swar
111Aung Lin
112Aung Lin Latt (Oakkalar)
113Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
114Aung Maun
115Aung May Ga
116Aung Min Aung
117Aung Min Oo
118Aung Min Tike
119Aung Myat Htay
120Aung Myat Oo
121Aung Myat Thu
122Aung Myint (M.E)
123Aung Myo Min
124Aung Na Mate
125Aung Nay Lin
126Aung Pin Lae
127Aung Pyae
128Aung San (Agriculture)
129Aung San Su Kyi
130Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
131Aung Saw Oo
132Aung Shein
133Aung Si Nay Myo
134Aung Soe
135Aung Soe (Agri/107)
136Aung Soe (Veterinary Physician)
137Aung Swam
138Aung Tay Za
139Aung Thin
140Aung Thit
141Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
142Aung Way
143Aung Weit
144Aung Win (Psychology)
145Aung Ye Lin
146Aung Zaw Latt
147Aung Zay Ya Tu
148Aung Zayya
149Aung Zin
150Ayam Than Nyunt
151Ayar
152Aye Aye Hlaing
153Aye Htun Min
154Aye Lwin Thant
155Aye Maung Kyaw
156Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Oo
4Ba Nyo Gyi
5Ba Oak Khine
6Ba Than - Dhammika
7Ba Thet Swe
8Badanda Sandarwara Biwuntha
9Badanda Sariya
10Badanda Thanwara
11Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
12Badanda Wi-Sat-Kha-Na
13Badanda Za Ga Rar Biwuntha
14Badanda Zawti Parla
15Badanda Zawtika
16Badandanar Kahlar Na
17BaMa Khit U Ba Yin
18Bamaw Thein Pae
19Bamaw Tin Aung
20Bar Bi Yar
21Bar Mae Sayadaw
22Bay Lu Wa Sayar Tin
23Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
24Bhikkhu Moneyya
25Bite Pu
26Bo Aye Maung
27Bo Bo
28Bo Bo (Shwe Kan Ku)
29Bo Gyi
30Bo Htet Min
31Bo Min Han
32Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
33Bo Thein Swe
34Bon Pauk Tar Kyaw
35Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
36Burma Research Society
37Burma U Ba Yin
38Buu Thee
39Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chaint Tae
7Chan Min Eain
8Chan Myae Ashin Eaindaka
9Chan Myae Sayartaw
10Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
11Chan Myae Win
12Charlie Wone
13Chateau Man
14Chaw Su San
15Chit Ma
16Chit Min Thu
17Chit Myarr Shin
18Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
19Chit Nge (Dat Tha Na)
20Chit Nwe Moe
21Chit Oo Nyo
22Chit Oo Tin
23Chit Sa Yar
24Chit San Win
25Chit Sein Lwin
26Chit Tee
27Chit Win Nyut
28Cho Cho Lwin
29Cho Nwe
30Cho Tun
31Chu Thit
32Civil Service Selection and Training Board
33Colonel Ko Lay
34Colonel San Pwint
35Colonel Tin Maung (retired)
36Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thein Tin
26Daw Thidar Tun
27Daw War War
28Daw Yin Yin Aye
29Day Wa Set Kyar
30Day Wa Tar
31Day Wi
32Day Wor
33Daywar Min
34Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
35Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
36Dhamma Pi Ya Mahtay
37Dhamma Steka U Maung Maung
38Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
39Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
40Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
41Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
42Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
43Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
44Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
45Dhammar Sariya U Htay Hlaing
46Director Sayar Myint
47Do J San
48Dr Ashin Rahula
49Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
50Dr Thutar Sarya Linkar Ya
51Dr Tun Aung Kyaw (eye)
52Dr. Ar Law
53Dr. AShin Dhamma Pi Ya
54Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
55Dr. Aung Khin
56Dr. Aung Khin Sint
57Dr. Aung Ko Ko
58Dr. Aung Kyaw
59Dr. Aung Maw
60Dr. Aung Naing
61Dr. Aye Kyaw
62Dr. Ba Maw
63Dr. Ba Myint
64Dr. Chit
65Dr. Daw Thynn Thynn
66Dr. Dharmkirti
67Dr. Hla Kyi
68Dr. Hla Pe
69Dr. Hnin Waddy Maung
70Dr. Khin Aye Htwe
71Dr. Khin Hnin Yu
72Dr. Khin Lay Myint
73Dr. Khin Maung Lwin
74Dr. Khin Maung Nyo
75Dr. Khin Maung Nyunt
76Dr. Khin Moe Moe
77Dr. Khin Myo Han
78Dr. Khin Pan Hnin
79Dr. Khin Yi Win
80Dr. Khine Maung Nyunt
81Dr. Kyaw Myint
82Dr. Kyaw Sein
83Dr. La Min
84Dr. Lwan Wai
85Dr. Ma Tin Win
86Dr. Mar Mar Swe
87Dr. Maung Maung Nyo
88Dr. Mehm Tin Mon
89Dr. Mg Mg
90Dr. Mg Mg Thein
91Dr. Mg Thin
92Dr. Min Thein
93Dr. Mo Lar
94Dr. Myat Myint Moh
95Dr. Myat Thant
96Dr. Myint Lwin (Psychology)
97Dr. Myint Myint Khin
98Dr. Myint Oo
99Dr. Myo Aung
100Dr. Nan Hlaing
101Dr. Nan Ohmmar
102Dr. Nandawbartha
103Dr. Nu Nu Yin
104Dr. Nwae Win
105Dr. Nyan Hein Latt
106Dr. Nyunt Shwe
107Dr. Ohn Maung
108Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
109Dr. Soe Lwin
110Dr. Soe Win Oo
111Dr. Than Htun
112Dr. Than Lwin
113Dr. Thein Lwin
114Dr. Thet Lwin
115Dr. Thiha
116Dr. Tin Aung Aye
117Dr. Tin Hlaing
118Dr. Tin Maung Kyi
119Dr. Tin Mg Htwe
120Dr. Tin Shwe
121Dr. Tin Thein (Geology)
122Dr. Toe Hla
123Dr. U Kan Nyunt
124Dr. U Swe Myint
125Dr. U Thein
126Dr. U Tint Swe Latt
127Dr. Walpola Rahula
128Dr. Win Maung Htet
129Dr. Ye Myint Kyaw
130Dr. Ye Naing
131Dr. Yi Yi
132Dr. Zaw Than
133Drum Publication Group
134Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
135Du Won
136Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Kalay
11Hla Moe (Education)
12Hla Myint Aung (White Love)
13Hla Tha Main
14Hla Thein Win (Ka Ni)
15Hla Thit Aung (Inn Lyar)
16Hla Tun (Myanmar)
17Hlae Kuu Than Htun
18Hlaing Bwar
19Hlaing Phyu
20Hlaing Win Swe
21Hlan Htet
22Hline Kyar Phyu
23Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
24Hnin Hnin Aye
25Hnin Ko
26Hnin Nwae Hlaing
27Hnin Oo
28Hnin Pann Eain
29Hnin Set
30Hnin Thiri Kyatthayay
31Hnin Win Than
32Hot Line
33Htan Hlaing
34Htar Oak Thone
35Htate Tin Htut
36Htaung Muu Gyi Thein Win
37Htay Maung
38Htet Aung Zin
39Htet Htet Htun
40Htet Moe
41Htet Myat
42Hti Lar Sithu
43Hti Lar Soe Myint Htal
44Htin Gyi
45Htin Lynn
46Htoo Ant
47Htoo Myat Kyal
48Htoo Swe Aung
49Htun Aung Kyaw
50Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
51Htun Lynn
52Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
53Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
54Htun Shwe Khaing (M.A)
55Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue
9Jue Zin Myint
10Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Kyaw(Edu)
33Khin Khin Myat Noe
34Khin Khin Thin
35Khin La Pyae Won
36Khin Latt
37Khin Maung
38Khin Maung Myint
39Khin Maung Than (Psychology)
40Khin Maung Zaw
41Khin Mg Nyo - Economy
42Khin Mg Toe (Moe Mate)
43Khin Myat Twal
44Khin Myo Chit
45Khin Nyo Nyo Myint
46Khin One
47Khin Oo Khin Khin
48Khin Saw Tint
49Khin Swe Oo
50Khin Thuzar
51Khin Thuzar Kyaw
52Khin Zaw Hein
53Khine Kyaw
54Khine Maung
55Khine Mi Mi Zin
56Khine Myat Thar
57Khine Thant Kyaw
58Khine Zin Thet
59Khit Pyo Phyu
60Khit Ta Yar Sein Wah
61Khoon Cho Nyein Chan
62Khu Khu
63Khun Cho Nyein Chan
64Khwar Nee
65Kin Wun Min Gyi
66Klash Chan Dar
67Ko (University)
68Ko Arkar (S/W and H/W)
69Ko Jay
70Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
71Ko Ko Gyi
72Ko Ko Latt (Sae Myaun)
73Ko Ko Lay
74Ko Ko Maung
75Ko Ko Maung Gyi
76Ko Ko Zaw
77Ko Koe
78Ko Kyaw
79Ko Lwan Khine
80Ko Maung San Thein
81Ko Myo- Mingalar
82Ko Ngal
83Ko Nine (Chinn Mountain)
84Ko Nyein Oo
85Ko One
86Ko Pike
87Ko Sa Sa
88Ko Saunn
89Ko Saw Nyein
90Ko Shwe Htoo (Pyay)
91Ko Shwe Taw Thar
92Ko Shwe Thein Min
93Ko Sun (R/O)
94Ko Swe (Panorama)
95Ko Tar
96Ko Yaw (Eco)
97Ko Yoe Kont
98Ko Zaw Htay (Culture)
99Ku Tha
100Kung Fu Soe Myint
101Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
102Kyae Ni
103Kyae Ri Lynn Sit
104Kyae Sin Mhoo Wai
105Kyai The Lay Htet Sayardaw
106Kyat Kalay
107Kyaut Belu Tin Maung Swe
108Kyaw Aung
109Kyaw Hein
110Kyaw Hlaing
111Kyaw Hlaing Oo
112Kyaw Htet Tun
113Kyaw Htin Naw Ya Htar
114Kyaw Htoo
115Kyaw Kyaw
116Kyaw Kyaw Naing
117Kyaw Kyaw Swe
118Kyaw Kyi(MDY)
119Kyaw Moe Zaw
120Kyaw Mya Than
121Kyaw Myint Lwin
122Kyaw Naing
123Kyaw Nyein
124Kyaw Oo
125Kyaw San Kay
126Kyaw Soe Bo
127Kyaw Thet Han
128Kyaw Thet Khine
129Kyaw Thit
130Kyaw Thu
131Kyaw Thu Soe(Kalay)
132Kyaw Win
133Kyaw Yin Myint
134Kyaw Zau Oo
135Kyaw Zay Ya - Pathain
136Kyaw Zayyar Htun
137Kyee Kyee Saw
138Kyee Thae Nyunt Naing
139Kyi Aye
140Kyi Kyi Mar
141Kyi Lin (Myanmar)
142Kyi Lin Aye
143Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
144Kyi Min
145Kyi Mya
146Kyi Naing
147Kyi Nu Khit
148Kyi Oo
149Kyi Shoon
150Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
151Kyu Hnit
152Kyu Kyu Thin
153Kyu Mhway
154Kyune
155KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12LalTe Ashin K Lar Ta
13Lat Won Tha
14Latkyar Lynn Pyar
15Latt Tay Za Aung
16Law Researcher
17Lay Ko Tin
18Lay Lay Myint
19Lay Maung
20Lay Myaing
21Lay Thu San
22Lenin
23Lian H. Sakhong
24Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
25Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
26Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
27Lin Htate Shin
28Lin Htate Shin
29Lin Kar Yee Kyaw
30Lin Khant
31Lin Lin Htet
32Lin Nyo Thwae
33Lin Oo Khin
34Lin Oo Naing
35Lin Oo Taryar
36Lin Pa Wadi
37Lin San
38Lin Tae Oo
39Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
40Lin Thet Khine
41Lin Ti Oo
42Lin Tun
43Lin Wai Myaing
44Lin Yaun Tin
45Lin Yone Mg Mg
46Lin Yone Ni
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Thit Lwin
49Linn Yaung Sin
50Literature and Intellectual Upgrading Group
51Lone Ma
52Loon Htar Htar
53Loon Sat No Myat
54Loon Ta Mhe
55Lu Aung
56Lu Htike
57Lu Htu Daw A Mar
58Lu Htu Sain Win
59Lu Htu U Hla
60Lu Lu
61Lu Maw
62Lu Min Thit
63Lu Nay
64Lu Nyo Chaw
65Lu Pant Nge
66Lu Thar Man
67Lu Zaw Thit
68Lum Tam Kae
69Lwin Mg Mg
70Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Than (Edu)
29Ma Thanegi
30Ma Thet Zon
31Ma Thidar (San Chaung)
32Ma Win Myint
33Madi Khin Lay
34Mae Htee Sayardaw (2)
35Magwae Win Myint
36Maha Bawdi Myaing Sayardaw
37Main Ka Lay
38Main Main (Latha)
39Major Ba Shin
40Major Toe Aung
41Mal Khine
42Mal Min Bone
43Mal Tain Kha
44Man Khinn Htan
45Man Myint
46Man Phoe Aye
47Man Tin
48Man Tint Naung
49Manawhari
50Mandalay Sayartaw Siri Artaba
51Mandalay U Win Hlaing
52Many Cartoonist
53Many Writers
54Mar Lay
55Mar Mar Aye
56Mar Mar Soe
57Mar Na Wa
58Mar Yainda (Pathain Gyi)
59Mar Yar
60Marcury
61Maung (Magway)
62Maung Htin Aung
63Maung Maung
64Maung Maung Htwe (Retired Professor)
65Maung Maung Moe Aung
66Maung Maung Sein Lynn
67Maung Maung Thein Hlaing
68Maung Maung Thiri
69Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
70May Aww
71May Myat Noe
72May Myot Moe Kyi
73May Pearl Oo
74May Theingar Soe
75May Thet Su
76Me Ko Zuu Zin
77Member of Sabel Oo´s Editors
78Mg Ant
79Mg Aye Aung
80Mg Ba Thein
81Mg Bo Mwae
82Mg Chaint
83Mg Chaw Nwe
84Mg Chit Htwe (M.A)
85Mg Chit Nyo (Bago)
86Mg Computer
87Mg D
88Mg Dagon
89Mg Daung
90Mg Day
91Mg Hla
92Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
93Mg Hla Soe
94Mg Hlaing Yi
95Mg Hnin Swe
96Mg Hone Wam (Lecturer)
97Mg Htin
98Mg Htin Aung
99Mg Htoo Chon
100Mg Htun Myaing
101Mg Htun Oo (Mogok)
102Mg Htun Thu
103Mg Kaung Htike
104Mg Kaung Myint
105Mg Khin Min (Danuphyu)
106Mg Khine Khant
107Mg Khine Mar
108Mg Khit Tun
109Mg Ko Ko (Amarapura)
110Mg Ko Ni
111Mg Ko Yu
112Mg Kyau Oo
113Mg Kyaut Tie
114Mg Kyaw Yin
115Mg Kyi Lin
116Mg Kyi Pann(MyinKabar)
117Mg Kyi Thant
118Mg Loon Kyin
119Mg Mahar
120Mg Mg Aye
121Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
122Mg Mg Htun Aung
123Mg Mg Myint Thein (YIT)
124Mg Mg Nyunt
125Mg Mg Pyone
126Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
127Mg Min
128Mg Moe Si
129Mg Moe Thu
130Mg Myae Ni (Tamartaw)
131Mg Myat Moe
132Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
133Mg Myint Kywal
134Mg Myint Mar (Bogalay)
135Mg Nay Win
136Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
137Mg Nyan Htet
138Mg Nyan Kyal
139Mg Nyein Chan
140Mg Nyo Aye
141Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
142Mg Pann Mwae
143Mg Pann Yi
144Mg Phae Ngal
145Mg Por Tun
146Mg Pyae Chan
147Mg Pyue (Tan Twe)
148Mg Sanda(Lel Way)
149Mg Sane Ni
150Mg Sann Kyal
151Mg Saydanar
152Mg Sein Hlaing (Oatthar)
153Mg Sein Htwe
154Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
155Mg Shwe Khit
156Mg Si Thu
157Mg Soe Chain
158Mg Soe Htike(30)
159Mg Soe Maung (Targaya)
160Mg Soe Myat (Chaung Oo)
161Mg Soe Thit
162Mg Su Shin
163Mg Sue San
164Mg Swe
165Mg Swe Thet
166Mg Take Khar
167Mg Than Swe (Dawei)
168Mg Thant
169Mg Thar Cho
170Mg Thar Ma Nya
171Mg Thar Noe
172Mg Thar Pyae
173Mg Thar Ra
174Mg Thaw Ka
175Mg Thein Lwin
176Mg Thein Pae
177Mg Thein Sine
178Mg Thit Sein
179Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
180Mg Thwae Chun
181Mg Thway Yint
182Mg Thwe Thit
183Mg Tin Mon
184Mg Wai Phyo
185Mg Wanna
186Mg Wint Thu
187Mg Won Tha
188Mg Yan Pine
189Mg Yay Aye (Harvard University)
190Mg Ye Soe (Kyaukse)
191Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
192Mg Yin Nwe
193Mg Yin Win (Dau Pone)
194Mg Za Ni Ya
195Mg Zayyar
196Mhaw Ekari
197Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
198Mhawbi Sir Thein
199Mhu Tha Pyae
200Mhu Thet Pie
201Mi Chan Wai
202Mi Ko Zu Zin
203Mi Mann Lay
204Michael Swan
205Min Aung Kyaw
206Min Aung Min
207Min Aung Naing
208Min Bay Dar (Pwint Phyu)
209Min Bu Ashin Kinsana
210Min Bu Aung Kyaing
211Min Bu Myo Thet Aung
212Min Din
213Min Eain Dar
214Min Htet Yarzar
215Min Kan Thar
216Min Khaung (EMPA-8)
217Min Khite Soe San
218Min Ko Naing
219Min Kun Sayardaw
220Min Kyaw
221Min La Pyae
222Min Lu
223Min Lu Lu
224Min Ma Gite
225Min Mahar Kyaw Khaun
226Min Myat ThuRa
227Min Myat Yar Za
228Min Nan
229Min Nay La
230Min Nay Thway
231Min Ni
232Min Nwe Soe
233Min Phone Htee
234Min Phone Thain Kha Thu
235Min Pone Nya
236Min San Ain
237Min San Eain
238Min Sate Tra
239Min Set Ka
240Min Set Kyar
241Min Shin
242Min Shwe Min
243Min Soe (Han Thar Nwe)
244Min Soe Yar Sar
245Min Soe Yar Zar
246Min Swe
247Min Ta Khit
248Min Thane Kha
249Min Thawdar
250Min Thein (Mechanical)
251Min Thein Khaing
252Min Thila
253Min Thit
254Min Thitsar Hlaing
255Min Thu Ra
256Min Thu Won
257Min Thway Thit Sar
258Min Win Htain
259Min Yae Kyaw
260Min Yu Pa
261Min Yu Wai
262Min Zaw
263Min Zin
264Mingalar Zin Aung
265Minister Padaytha Yar Zar
266Ministry of Construction
267Ministry of Culture
268Ministry of Education
269Ministry of Finance and Revenue
270Ministry of Health
271Ministry of Home Affairs
272Ministry of Information
273Ministry of Information and Communication
274Ministry of Religious Affairs
275Ministry of Religious Affairs
276MinPyar Min Thein Zan
277Mite Mite (Pyay)
278MMTH
279Mo Mo
280Mo Zar Hlan Wai
281Moe (Kyaut Sal)
282Moe Hein
283Moe Kyaw
284Moe Kyaw Thu
285Moe Lynn (Phoe Lay)
286Moe Ma Kha
287Moe Moe (Innyar)
288Moe Myint Oo
289Moe Ni Lwin
290Moe Nine Sayartaw U Pannita
291Moe Nyein Aye
292Moe Sat Pwint
293Moe Set Lin Htet
294Moe Set Y
295Moe Shin (I.M.T)
296Moe Si Thu
297Moe Tain (TaeBaeBoe)
298Moe Thae Phyu Soe
299Moe Thet Min Yin
300Moe Wai
301Moe Zay Nyein
302Moe(PyinMaNar)
303Moh Moh Sann
304Mone Ywae Sayartaw
305Mone Ywar Nay Zar
306Mone Ywar Win Pe
307Motion(I.M.T)
308Mr. Mg Mhine
309Mr.Tarot
310Mra Hnin Zi
311Mu Pine Hnin Si
312Muh Eain Zin
313Mya Aye
314Mya Han
315Mya Htun Aung
316Mya Kay Tu
317Mya Khwar Nyo
318Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
319Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
320Mya Mhuu Khin Khin
321Mya Nandar
322Mya Nhaung Nyo
323Mya Pearl Khin
324Mya Pearl Thwe
325Mya Phone Lu Lu
326Mya Sein Taung Sayardaw
327Mya Set Kyar Shin
328Mya Than San
329Mya Than Tint
330Mya Thandar
331Mya Tharr Twin
332Mya Thin Kyu
333Mya Tun Aung
334Mya Win
335Mya Win_Dathana
336Myae Mhone Lwin
337Myae Yine
338Myaing Nann Swe
339Myanma A Lin Than Nyunt
340Myanmar Encyclopedia
341Myanmar Language Commission
342Myanmar Music Association
343Myanmar Thaing Federation
344Myanmar Translation Society
345Myanmar Writers Association
346Myar Sit The
347Myar Thu
348Myat Htay Maung
349Myat Khine
350Myat Nyein
351Myat Pann Ya Gone Group
352Myat Thet
353Myat Wai Toe (Education University)
354Myaun Mya Mg Ko
355Myaung Mya Mg Yin Tint
356Myaw Lint Chat (Medicine 2)
357Myawadi
358Myay Lat Maung Myint Thu
359Myay Lat Min Lwin
360Myay Lat Myat Thu
361Myay Lat Thein Lwin
362Myeik Win Htain
363Myin Mu Mg Naing Moe
364Myint Mo Myittar (Loikaw)
365Myint Myat Phyu Sin
366Myint O Two
367Myint Soe Hlaing
368Myint Than
369Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
370Myo Aung Swe (Medical Research)
371Myo Aung Swe (Say Thu)
372Myo Ko Myo
373Myo Lwin Aung
374Myo Man
375Myo Myint
376Myo Nyunt Htun
377Myo Set (Mr. Photo)
378Myo Thura
379Myoe Ma Myint Kywal
380Myoe Ma Than Lwin
381Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Khin(Tet Kala Myae)
25Nandar Moe Kyal
26Narainda
27Nat Nwe
28Nat Sat Yaung
29Nat Shin Naun
30Nat Tha Mee
31Nat Ywar Moe
32Naung Sit The
33Naw Htoo Aung
34Nay Ant Khaung
35Nay Aw Yar
36Nay Htet Thiha
37Nay Kha
38Nay Ko Latt
39Nay Lin (Dental)
40Nay Lin Aung
41Nay Linn (Inn Taw Kyi)
42Nay Min Naing
43Nay Min Thurain
44Nay Min Yarzar
45Nay Min Yaung Chi
46Nay Myo Thant
47Nay Nor
48Nay Nwe Zin Myint
49Nay Oo Wai
50Nay Paing
51Nay Phone Lat
52Nay Phone Oo
53Nay Phone Wai
54Nay Soe Htet
55Nay Soe Thaw
56Nay Win (London)
57Nay Win Aung
58Nay Win Myint
59Nay Ye Aung
60Nay Zaw Naing
61Nay Zin Latt
62Nga Lat Ma
63Ngar Bo Mg Mg Thet
64Ngwe Kyi
65Ngwe O Dawn - Kyee Maung
66Ngwe Tar Yi
67Nhin Wai Nyein
68Nhine Mahar
69Ni Ko Ye`
70Ni Ni Naing (Tha Hton)
71Ni Yint Yint
72Nine Nine Sanay
73No Ko Zu Zin
74Nor Tuu Aung
75Nu Nu Yi (Innwa)
76Nu Yin
77Nwae Ta Man
78Nwan Jar Thine
79Nway Ta Man
80Nwe Oo Hlaing
81Nwe Thit
82Nwe Zaw Aung
83Nyan Kywal
84Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
85Nyay
86Nyein Aye Eain
87Nyein Chan May
88Nyein Chan Oo
89Nyein Kyaw
90Nyein Oo
91Nyi Aung Maw
92Nyi Aung Nyi
93Nyi Htet Aung
94Nyi Lynn Sat
95Nyi Naun
96Nyi Nyi Htwe
97Nyi Nyi Naing
98Nyi Pu Lay
99Nyi Thit
100Nyo Aung
101Nyo Aye
102Nyo Htet (Lin Thit Oo)
103Nyo Lwan Aung
104Nyo Mya
105Nyo Myint Thein
106Nyo Thaung
107Nyoe
108Nyunt Kyuu
109Nyunt Oo
110Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Thone Nya
33Phoe Wa Mg
34Phone Kywal
35Phone Mee Nay La
36Phone Nwe(YeySaKyo)
37Phone Pyae Tayzar
38Phone Tay Za
39Phone Wai (Medicinal Herbs)
40Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
41Phwar Lauk Kyi
42Phyar Pone Nadi
43Phyo Htain
44Phyo Khaing Latt
45Phyo Tharra
46Phyo Wai (M.A)
47Phyuu Sayardaw
48Poe Ko Ko
49Poe Ko Ko
50Poe Zar
51Politician
52Pone Na Ka
53Pone Na Mi
54Pone Na Nyo
55Pone Na Wati Tint Nhaung
56Pone Nya Khin
57Por Gyar Yit
58Por Lwin Kyaw
59Por Lwin Kyaw
60Por Oo Thit
61Prof Dr. Khin Maung Aye
62Prof Dr. Zay Soe
63Prof. Min Dar Tu
64Prof. U Aye Maung
65Prof. U Phae Mg Tin
66Professor Min Dar Tu
67Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
68Public Service Media Governing Body
69Pwint Lann (Mine)
70Pyae Pine Muu Aim
71Pyay (UM 2)
72Pyi Kyaw Lwin
73Pyi Lone Mwae
74Pyi Myanmar Editor Group
75Pyi Pann Moe
76Pyin Nyar Di Pa
77Pyin Nyar Kyaw
78Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
79Pyin Sa Man D Yine
80Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Kyaw Tun
15San Lwin
16San San Nwe`(Tharyarwaty)
17San Shwe Myint
18San Zar Ni Bo
19Sann Lynn
20Sann Tun
21Sar Taw Pyan Sayar Thein
22Sat Aung
23Sat Ka
24Sat Kaw Ma
25Sate Tra
26Sate Tra Agga
27Sate Tra Kha
28Saturngod
29Saung Lu Lin
30Saung Win Lat
31Saw Cary Win
32Saw Hlan
33Saw Htain Lynn
34Saw Khat
35Saw Lu
36Saw Mone Nyinn
37Saw Myint Zu
38Saw Ngu Wah
39Saw Nyo
40Saw Pyae Chan Thar
41Saw Pyae Mar Lar
42Saw Pyae Yadanar
43Saw Tin Maung
44Saw Yu Pa Thin
45Say Tan
46Say Tha Wun
47Say Tha Wun
48Saya Sundra
49Sayar Aung
50Sayar Aung Pine
51Sayar Dagon
52Sayar Gyi Myint Tharr
53Sayar Gyi U Goingar
54Sayar Gyi U Han Htun
55Sayar Gyi U Tin Oo
56Sayar Htwe
57Sayar Nu
58Sayar Nyo
59Sayar Sein Sann
60Sayar Thaung Lwin(BA)
61Sayar U Ba Hein
62Sayar U Maung Maung Than
63Sayar U Min Thein
64Sayar U Moe Myint
65Sayar U Sai Aung Win
66Sayar U San Lwin
67Sayar U Sein Myint
68Sayar U Thar No
69Sayar U Thein Lwin
70Sayar Yan Aung Hein
71Sayardaw Badanda Nay Main Da
72Sayardaw Badanta Waiponela
73Sayardaw Baddanda Kovida
74Sayardaw U Jotika
75Sayardaw U Thilar Sar Ya
76Sayardaw U Ya Tha Ka
77Sayartaw U Taw Bita
78Saytanar Hlaing
79Saytokedayar Chin Hla Htun
80Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
81Sein Hlaing
82Sein Lynn
83Sein Ngat Yoe
84Sein Sein
85Sein Win Sein
86Set Htun Lynn
87Shanti Swaroop Baudh
88Shar
89Shate
90Shin Gwan Gweat
91Shin Htwe Yin (Manottha)
92Shin Lu Thit
93Shin Ma
94Shin May Yoon
95Shin Me Htae
96Shin Mi Yar
97Shin Moe
98Shin Myat Noe
99Shin Naw
100Shin Nhaung
101Shin Oakkahta
102Shin Phone
103Shin R Sar Ra
104Shoon Ya Me Moe
105Show
106Shwe Ba Win
107Shwe Bo Barmahti Khin Aung
108Shwe Bo Mi Mi Gyi
109Shwe Bo Thet Mar
110Shwe Chan Thar
111Shwe Dar
112Shwe Daun Lu
113Shwe Hin Thar Sayartaw
114Shwe Htee Eindra
115Shwe Inzali
116Shwe Kaing Tar
117Shwe Kine Tharr
118Shwe Ku May Hnin
119Shwe Kyae Si
120Shwe Kyin Sayartaw Gyi
121Shwe Min Won Sayataw
122Shwe Min Wun U Phone Myint
123Shwe Myaing Pyone Lei Maw
124Shwe Nagar Tin Win
125Shwe Ngar Lay
126Shwe Nwe
127Shwe O Daung
128Shwe Phone Kan
129Shwe Satkyar U Soe Myint
130Shwe Taung Thiha Thu
131Shwe Thin Kha
132Shwe Yaun Ma Ma
133Shwe Yin Nhit
134Si Thu At Ga
135Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
136Silent Ghost
137Sin Phyu Kyne Aung Thein
138Sitagu Sayadaw
139Soe Chit Oo
140Soe Hein
141Soe Hnin Oo
142Soe Maung Maung
143Soe Myaing
144Soe Myat Thu Zar
145Soe Myint
146Soe Myint Latt
147Soe Myint Maung
148Soe Nay Lin
149Soe Soe
150Soe Thein
151Soe Thine
152Soe Thwae (Translator)
153Soe Thwae (Weitzar)
154Soe Tin Win
155Soe Win Htut
156Su Hla Phyu
157Su Htet
158Su Htoo Pan Sayar Han
159Su Htoo Pan U Kyaw
160Su Inzali
161Su Kyi Htwe
162Su Latt Tun
163Su Lay Nwe
164Su Myat Eain
165Su Myat Ko
166Su Myat Mon Mon
167Sue Hnget
168Sue Ma
169Sue Thit Ni
170Sut Htun Mhat Win
171Swal Mat Shin
172Swal Taw Min Than Aye
173Swam Htet Aung
174Swe Hlaing Oo
175Swe Min (Da Nu Phyu)
176Swe Myint
177Swe Swe Aung

T

1Ta Ra Won(Pyi)
2Tae Taw Sayardaw
3Tagu Lay Pyay
4Take Hte Aung
5Talar Ko Lay Kyi
6Tamahta U Aung Myat
7Tar Tay
8Tar Yar Min Wai
9Tate Ka Ma
10Taun Khoe
11Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
12Taw Ja Pway
13Taw Lu
14Taw Myint (Hnat Phyar)
15Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
16Taw Saw Hinn
17Taw Tharr Gyi Lu Naing
18Taw Win Nwe
19Te La Wa
20Tet Ka Tho Phone Naing
21Tet Ka Thol Hla Kywal
22Tet Ka Thol Khin Maung Aye
23Tet Ka Thol Ko Htay
24Tet Ka Thol Kyal Pwint
25Tet Ka Thol Min Thu
26Tet Ka Thol Mya Sein
27Tet Ka Thol Nandamate
28Tet Ka Thol Nay Win
29Tet Ka Thol Sein Tin
30Tet Ka Thol Shin Thiri
31Tet Ka Thol Soe Win
32Tet Ka Thol Tin Kha
33Tet Ka Thol Win Kywal
34Tet Ka Thol Ye Lin Aung
35Tet Toe
36Tha Doe Aung
37Tha Doe Nwe
38Tha Doe Tay Za
39Tha Doe Wi Ra
40Tha Kya Won Tha
41Tha Pyae Moe
42Tha Pyay (Korea)
43Thadinhtauk Khin
44Thakhin Aung Phae
45Thakhin Ba Thaung
46Thakhin Ba Tin
47Thakhin Mya Than
48Thakhin Myat Sine
49Thakhin Phae Htay
50Thakhin Than Htun
51Thakin Ko Taw Mhine
52Thame Chit
53Thame Pyo
54Thamudaya Po Mo
55Than Aung Khaing
56Than Aye
57Than Htike
58Than Myint Aung
59Than Myint Oo
60Than Myint Than(Khun Chan Kone)
61Than Nyein Aung (Education)
62Than Oo Hlaing
63Than Phae Myint
64Than Swe
65Than Than Tint
66Than Tun
67Than Twal Maung
68Than Win Hlaing
69Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
70Thant Sin
71Thant Zaw
72Thant Zaw Htun
73Thar Du
74Thar Ga Doe
75Thar GaRa Nga Soe
76Thar Lon Kyaw
77Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
78Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
79Tharmanay Kyaw
80Thate Pan Maung Wa
81Thate Pan Myo Thant
82Thate Pan Soe Hla
83ThaToe Tay Za
84Thaung Htike
85Thaung Nyunt Thit
86Thaung Wai Oo
87Thaw Ka
88Thawdar Aye Lei
89Thawdar Swe
90The Khit Nay
91Thein Myint Wai
92Thein Oo
93Thein Pae Myint
94Thein Pe
95Thein Sein
96Thein Than Win (Ma Hlaing)
97Thein Zaw (Shwe Li Oo)
98Theint Theint Nway
99Thet Hlar Shin Saw
100Thet La Sin
101Thet Min July
102Thet Oo Lwin
103Thet Pine Ye`
104Thet Tun (Medical Science)
105Thi Han Twin
106Thi La
107Thiha Aung
108Thiha Htate Tin Saw
109Thiha Kyaw Thu
110Thiha Naing (Pyi)
111Thike Phwar
112Thin Kha Thu
113Thin Khar
114Thin Myat Noe
115Thin Su Su Nyein
116Thin Tine Nyo
117Thine U Chit Than
118Thinn Thinn Naing
119Thinn Thinn Thar
120Thiri
121Thiri Kyae Sin
122Thiri Pyan Chi U Thar Myat
123Thit Htoo Eain
124Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
125Thit Sar Ni
126Thite Phwar
127Thoe
128Thoe Saung
129Thone Na Yi Thet Wai
130Thone Sal Htate Tin Myint
131Thonedara Win- Chaung Oo
132Thoon Nay Soe
133Thoon Sit
134Thu Kha
135Thu Kha Cho
136Thu Kha Mai Hlaing
137Thu Mg
138Thu Ra Htike
139Thu Ra Ni
140Thu Rain
141Thu Rain Myo Myint
142Thu Rain Swe
143Thu Tay Thi Myint Tun
144Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
145Thu Tay Thi Sayar Nyein
146Thu Tay Thi Sayar Zaw
147Thu Tay Thi Thet Tun Myint
148Thu Thain
149Thu Thu Ka
150Thu Way
151Thu Yaung Mae
152Thuritza
153Thuwanna Kyaw Sein
154Ti Ti Tun
155Tike Soe
156Tin Aung Htun
157Tin Aung Ni
158Tin Htwe
159Tin Maung Myint
160Tin Maung Than (Ywar Ma)
161Tin Maung Win
162Tin Maw (Chemistry)
163Tin Mg Toe
164Tin Moe
165Tin Myint
166Tin Myint Oo
167Tin Naing Toe
168Tin Nwe Mg
169Tin Nyunt
170Tin Soe (BawGa Gone)
171Tin Swe Moe
172Tin Than Oo
173Tin Tun (Taung Gote)
174Tint Htun Swe
175Tint Lu
176Tint Sann
177Tint Tal
178Tipetaka Yaw Sayartaw
179Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
180Tite Soe
181Today Editor Group
182Toe Htet
183Toe Nhaung Moe
184Toe Tet
185Tr. Daw Thet Thet
186Traffic Rule Committee
187Tri Set Ka
188Tri Set Kha
189Tri Setkyar
190Tri Thin Kha
191Tun Zaw Htay
192Tuya U Shwe Mann
193Twae Htar Nyo
194Twin Gyi One Mg
195Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
9U Aung Naing Maw
10U Aung Nyunt Win
11U Aung Than
12U Aye Cho(M.A)
13U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
14U Aye Mg
15U Ba Jyan
16U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
17U Bo Kalay (BA)
18U Chain Myint
19U Goinga
20U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
21U Hla
22U Hla Aung
23U Hla Din
24U Hla Htun
25U Hla Khin (San Nyunt Oo)
26U Hla Myint
27U Hla Myint (Gandamar)
28U Hla Win (A Pilot)
29U HLwar
30U Hote Sain
31U Htin Por
32U Htut
33U Ka Lar
34U Kan Nyunt
35U Kaung Htoo
36U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
37U Khaemar Sarra
38U Khin Aung
39U Khin Maung Saw (Berlin)
40U Khin Maung Swe
41U Khin Mg Gyi
42U Khin Mg Than (Shae Saung)
43U Khin Soe
44U Ko Ko (Solicitor)
45U Ko Ko Gyi
46U Ko Ko Lay
47U Ko Ko Lay (B.Sc)
48U Ko Lay - Zayyar Maung
49U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
50U Kyaw Naing
51U Kyaw Nyunt
52U Kyaw Yan
53U Kyaw Zay Ya
54U Kyi Myint
55U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
56U Maung Gyi
57U Maung Maung Lay
58U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
59U Mg Mg Than
60U Min Htet
61U Min Naing
62U Moe Myint
63U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
64U Myint Htun
65U Myint Lwin (Kan Baw Za)
66U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
67U Myint Swe (M.A London)
68U Myint Swe (MoeGok)
69U Myint Swe (Phyuu)
70U Myo Myint Wai
71U Myo Nyunt (Archaeologist)
72U Nanda
73U Nandar Sar Ya
74U Nu
75U Nyan Thin
76U Nyar Na
77U Nyein Aung (Sayar Bayda)
78U Nyi Hla Ngal
79U Nyunt Hlaing
80U Nyunt Wai
81U Oattaratharra
82U Ottamatharra
83U Own Kyaing
84U Own Myaing (Electronic)
85U Own Myint (Diesel)
86U Phae Thein
87U Phoe Kyar
88U Phone (Chemistry)
89U Phor Kyar(National Scholar)
90U Pone Nya
91U Por Oo
92U Pu Ka Lay
93U Pyi Thein
94U Pyin Nyar
95U Pyinnyar Won Tha
96U Pyone Cho
97U San Maung(Myat Zan)
98U San Myint Aung (B.A)
99U San Shwe Bu
100U San Thar Aung
101U Sann Oo (MIS, Mandalay)
102U Sein Tun
103U Shwe Aung
104U Shwe Win
105U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
106U Sut Su
107U Sway Tin (U.S.C)
108U Taung Lone
109U Taw
110U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
111U Than (HaPheZee)
112U Than Daing
113U Than Hlaing
114U Than Htut
115U Than Maung (Pann Tine)
116U Than Phae (Ae Lann Nyun)
117U Than Sint (NL Elec)
118U Thar Tint
119U That Ka
120U Thaung Lwin
121U Thaung Win (Cherry Flower)
122U Thaw Zin
123U Thein
124U Thein Aung (Myanmar Sar)
125U Thet Htun
126U Thet Sein
127U Thit Lwin Soe
128U Thu Kha
129U Tin Aye
130U Tin Aye (Dawei)
131U Tin Htut (B.E. Agri.)
132U Tin Ngwe
133U Tin Nyunt
134U Tin Oo (Myaung)
135U Tin Oo (Tution)
136U Tin Pae
137U Tin Win Shin
138U Tint Wai
139U Tint Win Naing
140U Tun Hla
141U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
142U Tun Thein(Dhamar Sariya)
143U U Par La
144U U Thar Htun
145U Uggasena (Chindwin)
146U Wam Htain
147U Win Htain
148U Win Myint
149U Win Tin
150U Win Zin (Myeik)
151U Wint Kyaw
152U Yar Zart
153U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yae Baw Pho Tan Chaung
4Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
5Yammarwati Mg Hlaing Ye
6Yan Aung
7Yan Aung Mg Mg
8Yan Myo Aung
9Yan Naun Oo
10Yangon Ba Ba Gyi
11Yangon Ba Swe
12Yangon Myo Thant
13Yar Mar Phon
14Yar Wa Na
15Yar Za Ga Ni
16Yar Za Win Ko
17Yar Zar Bwar
18Yarza Thin Kha
19Yatkha
20Yaw Naka Phoe Htaung
21Yaw Sayardaw
22Yay Cham
23Yaynanmyae Kha Yay
24Yaynanthar Win Maung
25Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
26Ye Baw Phae Than
27Ye D Pa
28Ye Htet
29Ye Htun Win
30Ye Htut
31Ye Kaung Htet
32Ye Man
33Ye Man Aung
34Ye Min Aung (RAY Electronic)
35Ye Min Hein
36Ye Mon Htaw
37Ye Mya Lwin
38Ye Myat Tin
39Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
40Ye Naing Moe
41Ye Shan
42Ye Sky
43Ye Thaddi
44Ye Thu
45Ye Thway Htet
46Ye Win Aung
47Ye Yan Aung
48Ye Yin Aung
49Ye Yint Naing
50Ye Zarni Aung
51Ye Zaw Aung
52Ye` Baw Htun
53Ye` Baw Kyaw San
54Ye` Khaung
55Ye` Man
56Ye` Min Hein
57Ye` Ye` Oo
58Yi Yi Htay
59Yin A Nint
60Yin Min Oo (University of Medicine)
61Yin Wai Lwin
62Yin Yin Lei
63Yin Yin Nu (Mandalay)
64Yoon Eain Drae
65Yuri Paing
66Yuwati Khin Oo
67Yuwati Khin Sein Hlaing
68Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zar Ga Nar
5Zar Ni
6Zar Ni Aung (Yamarwati)
7Zaw Bala
8Zaw Gyi
9Zaw Hein
10Zaw Htet
11Zaw Htet Aung
12Zaw Htut
13Zaw Lwin Oo (Hinthada)
14Zaw Lynn (Youth)
15Zaw Maung
16Zaw Min Than
17Zaw Nainggan Soe
18Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
19Zaw Thet Htwe
20Zaw Win (Thit Htwin)
21Zaw Zaw Aung
22Zaw Zin
23Zay Ya
24Zay Ya Thu
25Zay Yar Maung
26Zay Yar Min Shin
27Zay Yar Zaw
28Zayyar Moe
29Zin Aye
30Zin Ba Oo
31Zin Hnin
32Zin Lu
33Zin Mg Mg Htet
34Zin Min (Tha Main Htaw)
35Zin Thant
36Zin Wai Thaw
37Zin Yaw Ni
38Zu
39Zu Zu
40Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z