Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
18A Shin Kawnaynya
19A Shin Pone Nyar Nanda
20A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
21A Swe Taw
22A Thin
23A Yoe
24A Zat Hein
25Adatehtan Sayardaw
26Ae Kan Min
27Aekarit
28Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
29Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
30Akari Pyone
31Akari Wai Wai
32Akazu Mizuha and Mimic
33Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
34Alinkar Myat Zar Ni
35Ambassador U Tint Swe
36Anaw Mar
37Ann Kone Kyi
38Annawar Soe Moe
39Ant Mg
40Ant Phwal
41Anthropologist Kyaw Win
42Aphauk Sayartaw
43Ar Kar Min
44Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
45Ashin Arsarrarlinkarra
46Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
47Ashin Awbartharbiwontha
48Ashin Awtada
49Ashin Candadhika
50Ashin Chekinda
51Ashin Dhama Parla
52Ashin Dhama Parlar Nanda
53Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
54Ashin Eiddhi Pala
55Ashin Eidikar Biwonta
56Ashin Gaw Thi Ta
57Ashin Gawthitharra
58Ashin GuNainDa
59Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
60Ashin Kawainda (Popa)
61Ashin KaWi TarYa
62Ashin Kelasa
63Ashin Khae Main Da
64Ashin Khae Main Da Tar Mi
65Ashin Khae Mar Nanda
66Ashin Khae Mar Sar Ra
67Ashin Kowida
68Ashin Kumarra
69Ashin Kuverasara
70Ashin Mahar Buddha Gawta
71Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
72Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
73Ashin Nar Ga Thane
74Ashin Narya Dar Bi Won Ta
75Ashin Nyar Nain Da
76Ashin Pannita Htay
77Ashin Ponya Nanda
78Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
79Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
80Ashin Pyin Nyar Won Tha
81Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
82Ashin Revata
83Ashin Sandi Mar
84Ashin Sat Kain Da
85AShin Su Mingala Lankara
86Ashin Tay Zani Ya
87Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
88Ashin Thaw Ma- Dawae
89Ashin Thaw Par Ka
90Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
91Ashin Thondaya
92Ashin Tilawkarbiwuntha
93Ashin U Oak Tama Tarya
94Ashin Warramar Bi Won Tha
95Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
96Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
97Ashin WiYiRa (Taung Soon)
98Ashin Won Tha Par La
99Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
100Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
101Ashin Zanakar Biwonta
102Ashin Zanar Depa
103Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
104Ashin Zayya Pannita
105Association of Myanmar Poets
106At Ga Yar Zar
107At Ta Kyaw
108Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
109Aung Chaint
110Aung Din
111Aung Din/ Dahta
112Aung Hein
113Aung Hnin Swe
114Aung Htike (Shwe Bo)
115Aung Htoo
116Aung Htun Paw
117Aung Htut
118Aung Khant
119Aung Khin (Kyarr)
120Aung Khin Soe
121Aung Ko Oo (UMK)
122Aung Kyaun Phyar
123Aung Kyaw Hein (Translator)
124Aung Kyaw Kyaw
125Aung Kyaw Swar
126Aung Lin
127Aung Lin Latt (Oakkalar)
128Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
129Aung Maun
130Aung May Ga
131Aung Min Aung
132Aung Min Oo
133Aung Min Tike
134Aung Myat Htay
135Aung Myat Oo
136Aung Myat Thu
137Aung Myint (M.E)
138Aung Myo Min
139Aung Na Mate
140Aung Nay Lin
141Aung Pin Lae
142Aung Pyae
143Aung San (Agriculture)
144Aung San myint
145Aung San Su Kyi
146Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
147Aung Saw Oo
148Aung Shein
149Aung Si Nay Myo
150Aung Si Tar
151Aung Soe
152Aung Soe (Agri/107)
153Aung Soe (Veterinary Physician)
154Aung Swam
155Aung Tay Za
156Aung Thin
157Aung Thit
158Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
159Aung Way
160Aung Weit
161Aung Win (Psychology)
162Aung Ye Lin
163Aung Zaw Latt
164Aung Zay Ya Tu
165Aung Zayya
166Aung Zin
167Ayam Than Nyunt
168Ayar
169Aye Aye Hlaing
170Aye Htun Min
171Aye Lwin Thant
172Aye Maung Kyaw
173Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wanita
15Badanda Wi-Sat-Kha-Na
16Badanda Za Ga Rar Biwuntha
17Badanda Zawti Parla
18Badanda Zawtika
19Badandanar Kahlar Na
20BaMa Khit U Ba Yin
21Bamaw Thein Pae
22Bamaw Tin Aung
23Bar Bi Yar
24Bar Mae Sayadaw
25Bawathit U Aung Kyaw
26Bay Lu Wa Sayar Tin
27Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
28Bhikkhu Moneyya
29Bite Pu
30Bo Aye Maung
31Bo Bo
32Bo Bo (Shwe Kan Ku)
33Bo Gyi
34Bo Htet Min
35Bo Min Han
36Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
37Bo Thein Swe
38Bon Pauk Tar Kyaw
39Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
40Burma Re-Education Association
41Burma Research Society
42Burma Socialist Party
43Burma U Ba Yin
44Buu Thee
45Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Ei Mhan(Mandalay)
17Chaw Su San
18Chit Ko Ko Yu
19Chit Ma
20Chit Min Thu
21Chit Myarr Shin
22Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
23Chit Nge (Dat Tha Na)
24Chit Nwe Moe
25Chit Oo Nyo
26Chit Oo Tin
27Chit Sa Yar
28Chit San Win
29Chit Sein Lwin
30Chit Tee
31Chit Win Nyut
32Cho Cho Lwin
33Cho Nwe
34Cho Tun
35Chu Thit
36Civil Service Selection and Training Board
37Colonel Ko Lay
38Colonel San Pwint
39Colonel Tin Maung (retired)
40Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhama Duta Ashin Kawtala(Mudon)
42Dhama Duta AshinArsate Khana
43Dhama Gingar
44Dhamma Byuhar
45Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
46Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
47Dhamma Pi Ya Mahtay
48Dhamma Steka U Maung Maung
49Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
50Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
51Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
52Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
53Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
54Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
55Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
56Dhammar Sariya U Htay Hlaing
57Director Sayar Myint
58Do J San
59Doc Htwe
60Doe
61Dr Ashin Rahula
62Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
63Dr Khin Mg Win
64Dr Kyin Kyin Myint
65Dr Mya Mya
66Dr Thi Thi
67Dr Thutar Sarya Linkar Ya
68Dr Tun Aung Kyaw (eye)
69Dr. Ar Law
70Dr. AShin Dhamma Pi Ya
71Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
72Dr. Aung Khin
73Dr. Aung Khin Sint
74Dr. Aung Ko Ko
75Dr. Aung Kyaw
76Dr. Aung Maw
77Dr. Aung Naing
78Dr. Aye Kyaw
79Dr. Ba Maw
80Dr. Ba Myint
81Dr. Chit
82Dr. Chit Soe
83Dr. Dagon Khin Thazin
84Dr. Daw Thynn Thynn
85Dr. Dharmkirti
86Dr. Hla Kyi
87Dr. Hla Pe
88Dr. Hnin Waddy Maung
89Dr. Khin Aye Htwe
90Dr. Khin Hnin Yu
91Dr. Khin Lay Myint
92Dr. Khin Maung Lwin
93Dr. Khin Maung Nyo
94Dr. Khin Maung Nyunt
95Dr. Khin Mg Aye
96Dr. Khin Moe Moe
97Dr. Khin Myo Han
98Dr. Khin Pan Hnin
99Dr. Khin Yi Win
100Dr. Khine Maung Nyunt
101Dr. Kyaw Myint
102Dr. Kyaw Sein
103Dr. La Min
104Dr. Lwan Wai
105Dr. Ma Tin Win
106Dr. Mar Mar Swe
107Dr. Maung Maung Nyo
108Dr. Mehm Tin Mon
109Dr. Mg Mg
110Dr. Mg Mg Thein
111Dr. Mg Thin
112Dr. Min Thein
113Dr. Min Tin Mon
114Dr. Mo Lar
115Dr. Moe Htun
116Dr. Myat Myint Moh
117Dr. Myat Thant
118Dr. Myint Lwin (Psychology)
119Dr. Myint Myint Khin
120Dr. Myint Oo
121Dr. Myint Zaw
122Dr. Myo Aung
123Dr. Nan Hlaing
124Dr. Nan Ohmmar
125Dr. Nandawbartha
126Dr. Nay
127Dr. Nu Nu Yin
128Dr. Nwae Win
129Dr. Nyan Hein Latt
130Dr. Nyunt Shwe
131Dr. Ohn Kyaw
132Dr. Ohn Maung
133Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
134Dr. Soe Lwin
135Dr. Soe Win Oo
136Dr. Than Htun
137Dr. Than Lwin
138Dr. Thein Lwin
139Dr. Thet Lwin
140Dr. Thiha
141Dr. Tin Aung Aye
142Dr. Tin Hlaing
143Dr. Tin Maung Kyi
144Dr. Tin Mg Htwe
145Dr. Tin Shwe
146Dr. Tin Thein (Geology)
147Dr. Toe Hla
148Dr. U Kan Nyunt
149Dr. U Swe Myint
150Dr. U Thein
151Dr. U Tint Swe Latt
152Dr. Walpola Rahula
153Dr. Win Maung Htet
154Dr. Ye Myint Kyaw
155Dr. Ye Naing
156Dr. Yi Yi
157Dr. Zaw Than
158Drum Publication Group
159Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
160Du Won
161Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlaing(Peer)
23Hlan Htet
24Hline Kyar Phyu
25Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
26Hnin Hnin Aye
27Hnin Ko
28Hnin Nwae Hlaing
29Hnin Oo
30Hnin Pann Eain
31Hnin Set
32Hnin Thiri Kyatthayay
33Hnin Win Than
34Holy Ghost
35Hot Line
36Htan Hlaing
37Htar Oak Thone
38Htate Tin Htut
39Htaung Muu Gyi Thein Win
40Htay Htay Myint(Philosophy)
41Htay Maung
42Htet Aung Zin
43Htet Htet Htun
44Htet Min Lwin
45Htet Moe
46Htet Myat
47Hti Lar Sithu
48Hti Lar Soe Myint Htal
49Htike Tazin
50Htin Gyi
51Htin Lynn
52Htoo Ant
53Htoo Myat Kyal
54Htoo Swe Aung
55Htun Aung Kyaw
56Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
57Htun Lynn
58Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
59Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
60Htun Shwe Khaing (M.A)
61Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khayae Ta Khin
31Khin (Tine Yinn May)
32Khin Aung Soe
33Khin Cho Htun Publication
34Khin Hnin Yu
35Khin Khin Htoo
36Khin Khin Kyaw(Edu)
37Khin Khin Myat Noe
38Khin Khin Thin
39Khin La Pyae Won
40Khin Latt
41Khin Lay Myint
42Khin Maung
43Khin Maung Myint
44Khin Maung Than (Psychology)
45Khin Maung Zaw
46Khin Mg Nyo - Economy
47Khin Mg Toe (Moe Mate)
48Khin Mg Tun(Lanmadaw)
49Khin Mg Zaw
50Khin Mya Swe Nyo(London)
51Khin Mya Zin
52Khin Myat Twal
53Khin Myo Chit
54Khin Nyo Nyo Myint
55Khin One
56Khin Oo Khin Khin
57Khin Saw Tint
58Khin Swe Oo
59Khin Thuzar
60Khin Thuzar Kyaw
61Khin Zaw Hein
62Khine Kyaw
63Khine Maung
64Khine Mi Mi Zin
65Khine Myat Thar
66Khine Thant Kyaw
67Khine Zin Thet
68Khit Pyo Phyu
69Khit Ta Yar Sein Wah
70Khoon Cho Nyein Chan
71Khu Khu
72Khun Cho Nyein Chan
73Khwar Nee
74Kin Wun Min Gyi
75Klash Chan Dar
76Ko (University)
77Ko Arkar (S/W and H/W)
78Ko Chit
79Ko Jay
80Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
81Ko Ko Gyi
82Ko Ko Hlaing
83Ko Ko Latt (Sae Myaun)
84Ko Ko Lay
85Ko Ko Maung
86Ko Ko Maung Gyi
87Ko Ko Zaw
88Ko Koe
89Ko Kyaw
90Ko Lwan Khine
91Ko Maung San Thein
92Ko Myo- Mingalar
93Ko Nay(Mandalay)
94Ko Ngal
95Ko Nine (Chinn Mountain)
96Ko Nyein Oo
97Ko One
98Ko Phone Wai
99Ko Pike
100Ko Sa Sa
101Ko Sae(Pacific Ocean)
102Ko Saunn
103Ko Saw Nyein
104Ko Shwe Htoo (Pyay)
105Ko Shwe Taw Thar
106Ko Shwe Thein Min
107Ko Sun (R/O)
108Ko Swe (Panorama)
109Ko Tan Ngar
110Ko Tar
111Ko Taung(Edu)
112Ko Thit
113Ko Tin Win Hlaing
114Ko Yaw (Eco)
115Ko Yoe Kont
116Ko Zaw Htay (Culture)
117Ku Tha
118Kung Fu Soe Myint
119Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
120Kyae Ni
121Kyae Ri Lynn Sit
122Kyae Sin Mhoo Wai
123Kyai The Lay Htet Sayardaw
124Kyat Kalay
125Kyaung Kone Ae Mhue
126Kyaut Belu Tin Maung Swe
127Kyaw Aung
128Kyaw Aung Maw
129Kyaw Hein
130Kyaw Hlaing
131Kyaw Hlaing Oo
132Kyaw Htet Tun
133Kyaw Htin Naw Ya Htar
134Kyaw Htoo
135Kyaw Khine
136Kyaw Kyaw
137Kyaw Kyaw Naing
138Kyaw Kyaw Swe
139Kyaw Kyi(MDY)
140Kyaw Moe Zaw
141Kyaw Mya Than
142Kyaw Myint Lwin
143Kyaw Naing
144Kyaw Nyein
145Kyaw Oo
146Kyaw Pyae Thein
147Kyaw San Kay
148Kyaw Soe Bo
149Kyaw Soe(Myin Mu)
150Kyaw Swe Oo
151Kyaw Thet Han
152Kyaw Thet Khine
153Kyaw Thit
154Kyaw Thu
155Kyaw Thu Soe(Kalay)
156Kyaw Tint Swe
157Kyaw Win
158Kyaw Yin Myint
159Kyaw Zau Oo
160Kyaw Zay Ya - Pathain
161Kyaw Zayar Hlaing
162Kyaw Zayyar Htun
163Kyee Kyee Saw
164Kyee Thae Nyunt Naing
165Kyi Aye
166Kyi Kyi Mar
167Kyi Lin (Myanmar)
168Kyi Lin Aye
169Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
170Kyi Min
171Kyi Mya
172Kyi Naing
173Kyi Nu Khit
174Kyi Oo
175Kyi Shoon
176Kyi Sin Thant
177Kyi Soe Htun
178Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
179Kyu Hnit
180Kyu Kyu Thin
181Kyu Mhway
182Kyune
183KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Myint Mon
24Ma Ni Ni
25Ma Ni Zau Ta
26Ma Nor Ha Ri
27Ma Nwe (Kalaw)
28Ma O Zar
29Ma Sandar
30Ma Than (Edu)
31Ma Thanegi
32Ma Thet Zon
33Ma Thidar (San Chaung)
34Ma Win Myint
35Madi Khin Lay
36Mae Htee Sayardaw (2)
37Magwae Win Myint
38Maha Bawdi Myaing Sayardaw
39Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
40Main Ka Lay
41Main Main (Latha)
42Major Ba Shin
43Major Toe Aung
44Mal Khine
45Mal Kywi
46Mal Min Bone
47Mal Tain Kha
48Man Khinn Htan
49Man Myint
50Man Phoe Aye
51Man Tin
52Man Tint Naung
53Manawhari
54Mandalay Sayartaw Siri Artaba
55Mandalay U Win Hlaing
56Many Cartoonist
57Many Poet
58Many Writers
59Mar Gati(TarSi)
60Mar Lay
61Mar Mar Aye
62Mar Mar Soe
63Mar Na Wa
64Mar Yainda (Pathain Gyi)
65Mar Yar
66Marcury
67MaTone Lone Sein Win
68Maung (Magway)
69Maung Htin Aung
70Maung Maung
71Maung Maung Htwe (Retired Professor)
72Maung Maung Moe Aung
73Maung Maung Sein Lynn
74Maung Maung Thein Hlaing
75Maung Maung Thiri
76Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
77May Aww
78May Myat Noe
79May Myot Moe Kyi
80May Nyein
81May Pearl Oo
82May Tara Wun Oo
83May Theingar Soe
84May Thet Su
85Maymyo Chit Swe
86Me Ko Zuu Zin
87Member of Sabel Oo´s Editors
88Mercury
89Mg Ant
90Mg Aye Aung
91Mg Ba Kyaw(Bagan)
92Mg Ba Thein
93Mg Bo Mwae
94Mg Chaint
95Mg Chaw Nwe
96Mg Chit Htwe (M.A)
97Mg Chit Nyo (Bago)
98Mg Chit Phae(MA)
99Mg Cho
100Mg Computer
101Mg D
102Mg Dagon
103Mg Daung
104Mg Day
105Mg Han Tint
106Mg Hla
107Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
108Mg Hla Soe
109Mg Hlaing Yi
110Mg Hnin Swe
111Mg Hone Wam (Lecturer)
112Mg Htin
113Mg Htin Aung
114Mg Htoo Chon
115Mg Htun Myaing
116Mg Htun Oo (Mogok)
117Mg Htun Thu
118Mg Kaung Htike
119Mg Kaung Myint
120Mg Khin Min (Danuphyu)
121Mg Khine Aung
122Mg Khine Khant
123Mg Khine Latt
124Mg Khine Mar
125Mg Khit Tun
126Mg Ko Ko (Amarapura)
127Mg Ko Ni
128Mg Ko Yu
129Mg Kyar Nyo
130Mg Kyau Oo
131Mg Kyaut Tie
132Mg Kyaw Yin
133Mg Kyi Lin
134Mg Kyi Pann(MyinKabar)
135Mg Kyi Thant
136Mg Kyi Thit
137Mg Loon Kyin
138Mg Lu Yae
139Mg Mahar
140Mg Mg Aye
141Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
142Mg Mg Htun Aung
143Mg Mg Kyaw
144Mg Mg Moe Aung
145Mg Mg Myint Thein (YIT)
146Mg Mg Nyunt
147Mg Mg Pyone
148Mg Mg Sein Linn
149Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
150Mg Min
151Mg Moe Si
152Mg Moe Thu
153Mg Mya Htwe(Sea)
154Mg Myae Ni (Tamartaw)
155Mg Myat Moe
156Mg Myat Mon(Sue Lay)
157Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
158Mg Myint Kywal
159Mg Myint Mar (Bogalay)
160Mg Nay Win
161Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
162Mg Nyan Htet
163Mg Nyan Kyal
164Mg Nyein Chan
165Mg Nyi Oo
166Mg Nyo Aye
167Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
168Mg Pann Mwae
169Mg Pann Yi
170Mg Phae Ngal
171Mg Por Tun
172Mg Pyae Chan
173Mg Pyue (Tan Twe)
174Mg San Phaw
175Mg Sanda(Lel Way)
176Mg Sane Ni
177Mg Sann Kyal
178Mg Saydanar
179Mg Sein Hlaing (Oatthar)
180Mg Sein Htwe
181Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
182Mg Shwe Khit
183Mg Si Thu
184Mg Soe Chain
185Mg Soe Htike(30)
186Mg Soe Maung (Targaya)
187Mg Soe Myat (Chaung Oo)
188Mg Soe Thit
189Mg Su Shin
190Mg Sue San
191Mg Swam Yi
192Mg Swe
193Mg Swe Thet
194Mg Take Khar
195Mg Than Swe (Dawei)
196Mg Thant
197Mg Thar Cho
198Mg Thar Ma Nya
199Mg Thar Noe
200Mg Thar Pyae
201Mg Thar Ra
202Mg Thaw Ka
203Mg Thein Lwin
204Mg Thein Pae
205Mg Thein Sine
206Mg Thet Naung
207Mg Thit Sein
208Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
209Mg Thwae Chun
210Mg Thway Yint
211Mg Thwe Thit
212Mg Tin Mon
213Mg Tin Oo(Bot)
214Mg Wai Phyo
215Mg Wanna
216Mg Wint Thu
217Mg Won Tha
218Mg Yan Pine
219Mg Yay Aye (Harvard University)
220Mg Ye Naing
221Mg Ye Soe (Kyaukse)
222Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
223Mg Yin Nwe
224Mg Yin Win (Dau Pone)
225Mg Za Ni Ya
226Mg Zayyar
227Mhaw Ekari
228Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
229Mhawbi Sir Thein
230Mhu Tha Pyae
231Mhu Thet Pie
232Mhue Zaw
233Mi Chan Wai
234Mi Ko Zu Zin
235Mi Mann Lay
236Michael Swan
237Min At Ga
238Min Aung
239Min Aung Kyaw
240Min Aung Min
241Min Aung Naing
242Min Bay Dar (Pwint Phyu)
243Min Bu Ashin Kinsana
244Min Bu Aung Kyaing
245Min Bu Myo Thet Aung
246Min Chan Mon
247Min Chit Koon
248Min Din
249Min Eain Dar
250Min Htet Yarzar
251Min Kan Thar
252Min Khaung (EMPA-8)
253Min Khite Soe San
254Min Ko Naing
255Min Kun Sayardaw
256Min Kyaw
257Min La Pyae
258Min Lu
259Min Lu Lu
260Min Ma Gite
261Min Mahar Kyaw Khaun
262Min Mahaw Nyunt
263Min Myat ThuRa
264Min Myat Yar Za
265Min Nan
266Min Nay La
267Min Nay Thway
268Min Ni
269Min Nwe Soe
270Min Oak Soe
271Min Phone Htee
272Min Phone Thain Kha Thu
273Min Pone Nya
274Min San Ain
275Min San Eain
276Min Sate Tra
277Min Set Ka
278Min Set Kyar
279Min Shin
280Min Shwe Min
281Min Soe (Han Thar Nwe)
282Min Soe Yar Sar
283Min Soe Yar Zar
284Min Swe
285Min Ta Khit
286Min Thane Kha
287Min Thawdar
288Min Thein (Mechanical)
289Min Thein Khaing
290Min Thet Kha
291Min Thila
292Min Thit
293Min Thitsar Hlaing
294Min Thu Hein(Edu)
295Min Thu Ra
296Min Thu Won
297Min Thway Thit Sar
298Min Tone Nya(Buddha University)
299Min Win Htain
300Min Yae Kaung Pone
301Min Yae Kyaw
302Min Yu Pa
303Min Yu Wai
304Min Zaw
305Min Zin
306Mingalar U Aung Myint
307Mingalar Zin Aung
308Minister Padaytha Yar Zar
309Ministry of Construction
310Ministry of Culture
311Ministry of Education
312Ministry of Finance and Revenue
313Ministry of Health
314Ministry of Home Affairs
315Ministry of Information
316Ministry of Information and Communication
317Ministry of Religious Affairs
318Ministry of Religious Affairs
319MinPyar Min Thein Zan
320Mite Mite (Pyay)
321MMTH
322Mo Linn(Phoe Lay)
323Mo Mo
324Mo Zar Hlan Wai
325Moe (Kyaut Sal)
326Moe Hein
327Moe Kot Sayartaw
328Moe Kyaw
329Moe Kyaw Thu
330Moe Lynn (Phoe Lay)
331Moe Ma Kha
332Moe Mate Min Yi
333Moe Moe (Innyar)
334Moe Myint Oo
335Moe Nat Shin
336Moe Ni Lwin
337Moe Nine Sayartaw U Pannita
338Moe Nyein Aye
339Moe Sat Pwint
340Moe Set Lin Htet
341Moe Set Y
342Moe Shin (I.M.T)
343Moe Si Thu
344Moe Tain (TaeBaeBoe)
345Moe Thae Phyu Soe
346Moe Thet Min Yin
347Moe Wai
348Moe Zat Paing
349Moe Zay Nyein
350Moe(PyinMaNar)
351Moh Moh Sann
352Mone Ywae Sayartaw
353Mone Ywar Nay Zar
354Mone Ywar Win Pe
355Motion(I.M.T)
356Mr. Mg Mhine
357Mr.Tarot
358Mra Hnin Zi
359Mu Pine Hnin Si
360Muh Eain Zin
361Mya Aye
362Mya Han
363Mya Han Thein Mg
364Mya Hnin Si
365Mya Htun Aung
366Mya Kay Tu
367Mya Khwar Nyo
368Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
369Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
370Mya Mhuu Khin Khin
371Mya Nandar
372Mya Nhaung Nyo
373Mya Pearl Khin
374Mya Pearl Thwe
375Mya Phone Lu Lu
376Mya Sein Taung Sayardaw
377Mya Set Kyar Shin
378Mya Than San
379Mya Than Tint
380Mya Thandar
381Mya Tharr Twin
382Mya Thin Kyu
383Mya Tun Aung
384Mya Win
385Mya Win_Dathana
386Mya Yati
387Myae Latt Mg Myint Thu
388Myae Latt Myat Thu
389Myae Mhone Lwin
390Myae Mhone Lwin
391Myae Yine
392Myaing Nann Swe
393Myanma A Lin Than Nyunt
394Myanmar Encyclopedia
395Myanmar Language Commission
396Myanmar Music Association
397Myanmar Pyi Tar Ko Ko
398Myanmar Thaing Federation
399Myanmar Translation Society
400Myanmar Writers Association
401Myar Sit The
402Myar Thu
403Myat Htay Maung
404Myat Khine
405Myat Mingalar Editor
406Myat Noe Shinn
407Myat Nyein
408Myat Pann Ya Gone Group
409Myat Thet
410Myat Thin
411Myat Wai Toe (Education University)
412Myaun Mya Mg Ko
413Myaung Mya Mg Yin Tint
414Myaw Lint Chat (Medicine 2)
415Myawadi
416Myay Lat Maung Myint Thu
417Myay Lat Min Lwin
418Myay Lat Myat Thu
419Myay Lat Thein Lwin
420Myeik Win Htain
421Myin Mu Mg Naing Moe
422Myint Htun
423Myint Mo Myittar (Loikaw)
424Myint Myat Phyu Sin
425Myint O Two
426Myint Pyone Oo
427Myint Soe Hlaing
428Myint Than
429Myint Win Mg(AZ)
430Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
431Myo Aung Swe (Medical Research)
432Myo Aung Swe (Say Thu)
433Myo Hein
434Myo Ko Myo
435Myo Lwin Aung
436Myo Man
437Myo Myint
438Myo Myo Zaw(Yay Oo)
439Myo Nyunt Htun
440Myo Set (Mr. Photo)
441Myo Thura
442Myoe Ma Myint Kywal
443Myoe Ma Than Lwin
444Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Ko Ko
6Naing Oo
7Naing Pan Hla
8Naing Thit
9Naing Win Swe
10Naing Ye Kyaw
11Naing Zaw
12Naing Zaw (Lazy Club)
13Nan Aung Hlaing(Hlaing)
14Nan Ei Ei Zar
15Nan Ei Khine
16Nan Htike Soe
17Nan Kyawt Shin
18Nan Nwe Nwe
19Nan Nyunt Swe
20Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
21Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
22Nan Su Kay Swam
23Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
24Nanda
25Nanda Kyaw Thu
26Nanda Moe Kyal
27Nanda Soe
28Nanda Thein Zan
29Nanda Thu
30Nandar Khin(Tet Kala Myae)
31Nandar Moe Kyal
32Narainda
33Nat Day Wah
34Nat Min Kyi
35Nat Nwe
36Nat Sat Yaung
37Nat Shin Naun
38Nat Tha Mee
39Nat Ywar Moe
40Naung Sit The
41Naw Htoo Aung
42Nay Ant Khaung
43Nay Aw Yar
44Nay Htet Thiha
45Nay Kha
46Nay Ko Latt
47Nay Lin (Dental)
48Nay Lin Aung
49Nay Linn (Inn Taw Kyi)
50Nay Min Lu Lin
51Nay Min Naing
52Nay Min Thurain
53Nay Min Yarzar
54Nay Min Yaung Chi
55Nay Moe Kyaw
56Nay Myo Thant
57Nay Nor
58Nay Nwe Zin Myint
59Nay Oo Wai
60Nay Paing
61Nay Phone Lat
62Nay Phone Oo
63Nay Phone Wai
64Nay Soe Aung(Taunggyi)
65Nay Soe Htet
66Nay Soe Thaw
67Nay Win (London)
68Nay Win Aung
69Nay Win Myint
70Nay Ye Aung
71Nay Zaw Naing
72Nay Zin Latt
73Nga Lat Ma
74Ngar Bo Mg Mg Thet
75Ngwe Kyi
76Ngwe Linn
77Ngwe O Dawn - Kyee Maung
78Ngwe Tar Yi
79Nhin Wai Nyein
80Nhine Mahar
81Ni Ko Ye`
82Ni Lay Mg
83Ni Min Swe
84Ni Ni Naing (Tha Hton)
85Ni Yint Yint
86Nine Nine Sanay
87No Ko Zu Zin
88Nor Tuu Aung
89Nu Nu Yi (Innwa)
90Nu Yin
91Nwae Ta Man
92Nwan Jar Thine
93Nway Ta Man
94Nwe Oo Hlaing
95Nwe Soe
96Nwe Thit
97Nwe Zaw Aung
98Nyan Kywal
99Nyan Moe
100Nyan Tun
101Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
102Nyaung Yam Zayya Panita
103Nyay
104Nyein Aye Eain
105Nyein Chan May
106Nyein Chan Oo
107Nyein Kyaw
108Nyein Oo
109Nyi Aung Maw
110Nyi Aung Nyi
111Nyi Htet Aung
112Nyi Lynn Sat
113Nyi Myittar
114Nyi Naun
115Nyi Nyi Htwe
116Nyi Nyi Naing
117Nyi Pu Lay
118Nyi Thit
119Nyo Aung
120Nyo Aye
121Nyo Htet (Lin Thit Oo)
122Nyo Lwan Aung
123Nyo Mya
124Nyo Myint Thein
125Nyo Thaung
126Nyoe
127Nyunt Kyuu
128Nyunt Oo
129Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Da Shin
18Par Ra Gu
19Parmautkha Ye` Myint Kyaw
20Pearl Khin Khin
21Pearl Thi
22Pen Myanmar
23Perpiyon
24Peter Mya Oo
25Pha Auk Sayardaw
26Phae Linn Thit
27Phae Myint
28Phae Thaw Yi
29Phoe Kyawt
30Phoe La Min
31Phoe Nyan
32Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
33Phoe Sai(Journalist)
34Phoe Thone Nya
35Phoe Wa Mg
36Phone Kywal
37Phone Mee Nay La
38Phone Nwe(YeySaKyo)
39Phone Pyae Tayzar
40Phone Tay Za
41Phone Wai (Medicinal Herbs)
42Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
43Phwar Lauk Kyi
44Phyar Pone Nadi
45Phyo Htain
46Phyo Khaing Latt
47Phyo Tharra
48Phyo Wai (M.A)
49Phyuu Sayardaw
50Pilot Sayartaw
51Platinum
52Poe Ko Ko
53Poe Ko Ko
54Poe Zar
55Politician
56Pone Na Ka
57Pone Na Mi
58Pone Na Nyo
59Pone Na Wati Tint Nhaung
60Pone Nya Khin
61Por Gyar Yit
62Por Lwin Kyaw
63Por Lwin Kyaw
64Por Oo Thit
65Prof Daw Aye Than
66Prof Daw Tin Yi
67Prof Dr. Aung Tun Thet
68Prof Dr. Khin Maung Aye
69Prof Dr. Zay Soe
70Prof. Min Dar Tu
71Prof. U Aye Maung
72Prof. U Khin Mg Than
73Prof. U Phae Mg Tin
74Professor Min Dar Tu
75Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
76Public Service Media Governing Body
77Pwint Lann (Mine)
78Pyae Pine Muu Aim
79Pyae Sone
80Pyan Chi
81Pyapon Ni Lone Oo
82Pyaung Phoo Yoe
83Pyay (UM 2)
84Pyi Kyaw Lwin
85Pyi Lone Mwae
86Pyi Myanmar Editor Group
87Pyi Pann Moe
88Pyin Nyar Di Pa
89Pyin Nyar Kyaw
90Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
91Pyin Sa Man D Yine
92Pyinmanar Mg Ni Thinn
93Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruby Mo Mo
10Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16Samar Nyi Nyi
17San Chaung Ko Ko Aung
18San Hlaing
19San Htun Taung
20San Kyaw Tun
21San Lwin
22San San Nwe`(Tharyarwaty)
23San Shwe Myint
24San Zar Ni Bo
25Sandi
26Sann Lynn
27Sann Tun
28Sar Ja Poe
29Sar Taw Pyan Sayar Thein
30Sat Aung
31Sat Ka
32Sat Kaw Ma
33Sat Kyar Daywi
34Sat Naing Min
35Sate Dat Mya Than
36Sate Tra
37Sate Tra Agga
38Sate Tra Kha
39Satu Wali
40Saturngod
41Saung Lu Lin
42Saung Win Lat
43Saw Cary Win
44Saw Hlan
45Saw Htain Lynn
46Saw Khat
47Saw Lu
48Saw Mone Nyinn
49Saw Myat Phone San
50Saw Myint Zu
51Saw Ngu Wah
52Saw Nyo
53Saw Pyae Chan Thar
54Saw Pyae Mar Lar
55Saw Pyae Yadanar
56Saw San(B.A)
57Saw Tin Maung
58Saw Wai
59Saw Yu Pa Thin
60Say Tan
61Say Tha Wun
62Say Tha Wun
63Saya Sundra
64Sayar Aung
65Sayar Aung Pine
66Sayar Dagon
67Sayar Gyi Myint Tharr
68Sayar Gyi U Goingar
69Sayar Gyi U Han Htun
70Sayar Gyi U Tin Oo
71Sayar Htwe
72Sayar Nu
73Sayar Nyo
74Sayar Sai(FEG)
75Sayar Sein Sann
76Sayar Thaung Lwin(BA)
77Sayar ThutaeThi Myint Htun
78Sayar Tun(Takhoe Village)
79Sayar U Ba Hein
80Sayar U Maung Maung Than
81Sayar U Min Thein
82Sayar U Moe Myint
83Sayar U Sai Aung Win
84Sayar U San Lwin
85Sayar U Sein Myint
86Sayar U Thar No
87Sayar U Thein Lwin
88Sayar Yan Aung Hein
89Sayardaw Badanda Nay Main Da
90Sayardaw Badanta Waiponela
91Sayardaw Baddanda Kovida
92Sayardaw U Jotika
93Sayardaw U Thilar Sar Ya
94Sayardaw U Ya Tha Ka
95Sayartaw U Taw Bita
96Saytanar Hlaing
97Saytokedayar Chin Hla Htun
98Science Writer Ko Ko Aung
99Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
100Sein Hlaing
101Sein Khin Mg Yi
102Sein Lynn
103Sein Ngat Yoe
104Sein Sein
105Sein Tine Htun
106Sein Win Sein
107Set Htun Lynn
108Shanti Swaroop Baudh
109Shar
110Shate
111Shin Gwan Gweat
112Shin Htwe Yin (Manottha)
113Shin Lu Thit
114Shin Ma
115Shin May Yoon
116Shin Me Htae
117Shin Mi Yar
118Shin Moe
119Shin Myat Noe
120Shin Naw
121Shin Nhaung
122Shin Oakkahta
123Shin Own Nyo
124Shin Phone
125Shin R Sar Ra
126Shoon Ya Me Moe
127Show
128Shwe Ba Win
129Shwe Bo Barmahti Khin Aung
130Shwe Bo Mi Mi Gyi
131Shwe Bo Thet Mar
132Shwe Chan Thar
133Shwe Dar
134Shwe Daun Lu
135Shwe Hin Thar Sayartaw
136Shwe Htee Eindra
137Shwe Inzali
138Shwe Kaing Tar
139Shwe Kine Tharr
140Shwe Ku May Hnin
141Shwe Kyae Si
142Shwe Kyin Sayartaw Gyi
143Shwe Min Won Sayataw
144Shwe Min Wun U Phone Myint
145Shwe Myaing Pyone Lei Maw
146Shwe Nagar Tin Win
147Shwe Ngar Lay
148Shwe Nwe
149Shwe O Daung
150Shwe Oak Aw
151Shwe Phone Kan
152Shwe Satkyar U Soe Myint
153Shwe Taung Thiha Thu
154Shwe Thin Kha
155Shwe Wal Ae
156Shwe Yaun Ma Ma
157Shwe Yin Nhit
158Si Thu At Ga
159Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
160Silent Ghost
161Sin Phyu Kyne Aung Thein
162Sitagu Sayadaw
163Soe Chit Oo
164Soe Hein
165Soe Hnin Oo
166Soe Maung Maung
167Soe Myaing
168Soe Myat Thu Zar
169Soe Myint
170Soe Myint Latt
171Soe Myint Maung
172Soe Nay Lin
173Soe Soe
174Soe Thein
175Soe Thine
176Soe Thwae (Translator)
177Soe Thwae (Weitzar)
178Soe Tin Win
179Soe Win Htut
180Soon(GTI)
181Spirit Myo
182Su Hla Phyu
183Su Htet
184Su Htoo Pan Sayar Han
185Su Htoo Pan U Kyaw
186Su Inzali
187Su Kyi Htwe
188Su Latt Tun
189Su Lay Nwe
190Su Myat Eain
191Su Myat Ko
192Su Myat Mon Mon
193Sue Hnget
194Sue Ma
195Sue Sha Myat Myat
196Sue Thit Ni
197Sut Htun Mhat Win
198Swal Mat Shin
199Swal Taw Min Than Aye
200Swam Htet Aung
201Swe Hlaing Oo
202Swe Min (Da Nu Phyu)
203Swe Myint
204Swe Swe Aung
205Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tae In Gu Sayartaw
5Tae Taw Sayardaw
6Tagu Lay Pyay
7Take Hte Aung
8Talar Ko Lay Kyi
9Tam Tim
10Tamahta U Aung Myat
11Tar Manay Kyaw
12Tar Tay
13Tar Yar Min Wai
14Tate Ka Ma
15Taun Khoe
16Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
17Taw Ja Pway
18Taw Lu
19Taw Myint (Hnat Phyar)
20Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
21Taw Saw Hinn
22Taw Tharr Gyi Lu Naing
23Taw Win Nwe
24Te La Wa
25Teacher Hlaing
26Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
27Tet Ka Tho Phone Naing
28Tet Ka Thol Hla Kywal
29Tet Ka Thol Khin Maung Aye
30Tet Ka Thol Ko Htay
31Tet Ka Thol Kyal Pwint
32Tet Ka Thol Min Thu
33Tet Ka Thol Mya Sein
34Tet Ka Thol Nandamate
35Tet Ka Thol Nay Win
36Tet Ka Thol Sein Tin
37Tet Ka Thol Shin Thiri
38Tet Ka Thol Soe Naung
39Tet Ka Thol Soe Win
40Tet Ka Thol Soe Yin
41Tet Ka Thol Tin Kha
42Tet Ka Thol Win Kywal
43Tet Ka Thol Win Mon
44Tet Ka Thol Ye Lin Aung
45Tet Toe
46Tha Doe Aung
47Tha Doe Nwe
48Tha Doe Tay Za
49Tha Doe Wi Ra
50Tha Kya Won Tha
51Tha Pyae Moe
52Tha Pyay (Korea)
53Thadinhtauk Khin
54Thakhin Aung Phae
55Thakhin Ba Thaung
56Thakhin Ba Tin
57Thakhin Mya Than
58Thakhin Myat Sine
59Thakhin Phae Htay
60Thakhin Than Htun
61Thakin Ko Taw Mhine
62Thame Chit
63Thame Pyo
64Thamudaya Po Mo
65Than Aung Khaing
66Than Aye
67Than Htike
68Than Myint Aung
69Than Myint Oo
70Than Myint Than(Khun Chan Kone)
71Than Nyein Aung (Education)
72Than Oo Hlaing
73Than Phae Myint
74Than Swe
75Than Than Tint
76Than Tun
77Than Twal Maung
78Than Win Hlaing
79Thanhlin Mg Mg Oo
80Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
81Thant Sin
82Thant Zaw
83Thant Zaw Htun
84Thar Du
85Thar Ga Doe
86Thar GaRa Nga Soe
87Thar Lon Kyaw
88Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
89Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
90Tharmanay Kyaw
91Thate Pan Maung Wa
92Thate Pan Myo Thant
93Thate Pan Soe Hla
94ThaToe Tay Za
95Thaung Htike
96Thaung Nyunt Thit
97Thaung Wai Oo
98Thaw Ka
99Thawdar Aye Lei
100Thawdar Swe
101The Khit Nay
102Thein Myint Wai
103Thein Oo
104Thein Pae Myint
105Thein Paing
106Thein Pe
107Thein Sein
108Thein Than Win (Ma Hlaing)
109Thein Zaw (Shwe Li Oo)
110Theint Theint Nway
111Thet Hlar Shin Saw
112Thet La Sin
113Thet Lone
114Thet Min July
115Thet Oo Lwin
116Thet Pine Ye`
117Thet Tun (Medical Science)
118Thi Han Twin
119Thi La
120Thiha Aung
121Thiha Htate Tin Saw
122Thiha Kyaw Thu
123Thiha Naing (Pyi)
124Thike Phwar
125Thin Kha Thu
126Thin Khar
127Thin Myat Noe
128Thin Su Su Nyein
129Thin Tine Nyo
130Thine U Chit Than
131Thinn Thinn Naing
132Thinn Thinn Thar
133Thiri
134Thiri Kyae Sin
135Thiri Pyan Chi U Thar Myat
136Thit Htoo Eain
137Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
138Thit Sar Ni
139Thite Phwar
140Thoe
141Thoe Saung
142Thone Dayi Oo
143Thone Na Yi Thet Wai
144Thone Sal Htate Tin Myint
145Thonedara Win- Chaung Oo
146Thoon Nay Soe
147Thoon Sit
148Thu Kha
149Thu Kha Cho
150Thu Kha Mai Hlaing
151Thu Mg
152Thu Myat(Mahar Aung Myae)
153Thu Ra Htike
154Thu Ra Ni
155Thu Rain
156Thu Rain Myo Myint
157Thu Rain Swe
158Thu Tay Thi Myint Tun
159Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
160Thu Tay Thi Sayar Nyein
161Thu Tay Thi Sayar Zaw
162Thu Tay Thi Thet Tun Myint
163Thu Thain
164Thu Thu Ka
165Thu Way
166Thu Yaung Mae
167Thuritza
168Thuta Nyan
169Thuwanna Kyaw Sein
170Ti Ti Tun
171Tike Soe
172Tike Soe Htun
173Tin Aung Htun
174Tin Aung Ni
175Tin Aung Twin
176Tin Htwe
177Tin Maung Myint
178Tin Maung Than (Ywar Ma)
179Tin Maung Win
180Tin Maw (Chemistry)
181Tin Mg Toe
182Tin Moe
183Tin Myint
184Tin Myint Oo
185Tin Naing Toe
186Tin Nwe Mg
187Tin Nyunt
188Tin Soe (BawGa Gone)
189Tin Swe Moe
190Tin Than Oo
191Tin Tun (Taung Gote)
192Tin Tun Oo(Culture)
193Tint Htun Swe
194Tint Lu
195Tint Sann
196Tint Tal
197Tipetaka Yaw Sayartaw
198Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
199Tite Soe
200Today Editor Group
201Toe Htet
202Toe Nhaung Moe
203Toe Tet
204Tr. Daw Thet Thet
205Traffic Rule Committee
206Tri Set Ka
207Tri Set Kha
208Tri Setkyar
209Tri Thin Kha
210Tun Lwin
211Tun Shwe Khine
212Tun Zaw Htay
213Tuya U Shwe Mann
214Twae Htar Nyo
215Twin Gyi One Mg
216Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htay Oo
41U Htin Por
42U Htut
43U Ka Lar
44U Kan Min
45U Kan Nyunt
46U Kaung Htoo
47U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
48U Khaemar Sarra
49U Khin Aung
50U Khin Maung Saw (Berlin)
51U Khin Maung Swe
52U Khin Mg Gyi
53U Khin Mg Latt
54U Khin Mg Than (Shae Saung)
55U Khin Soe
56U Ko Ko (Solicitor)
57U Ko Ko Gyi
58U Ko Ko Lay
59U Ko Ko Lay (B.Sc)
60U Ko Lay - Zayyar Maung
61U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
62U Kyaw Naing
63U Kyaw Nyunt
64U Kyaw Yan
65U Kyaw Zay Ya
66U Kyi Myint
67U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
68U Maung Gyi
69U Maung Maung Lay
70U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
71U Mg Mg Than
72U Min Htet
73U Min Naing
74U Moe Myint
75U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
76U Myint Htun
77U Myint Lwin (Kan Baw Za)
78U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
79U Myint Swe (M.A London)
80U Myint Swe (MoeGok)
81U Myint Swe (Phyuu)
82U Myo Myint Wai
83U Myo Nyunt (Archaeologist)
84U Nanda
85U Nandar Sar Ya
86U Ngwe Aung Mon
87U Nu
88U Nyan Thin
89U Nyar Na
90U Nyein Aung (Sayar Bayda)
91U Nyi Hla Ngal
92U Nyunt Hlaing
93U Nyunt Wai
94U Oattaratharra
95U Ottamatharra
96U Own Kyaing
97U Own Myaing (Electronic)
98U Own Myint (Diesel)
99U Pa Ni
100U Phae Thein
101U Phoe Kyar
102U Phone (Chemistry)
103U Phor Kyar(National Scholar)
104U Pone Nya
105U Por Oo
106U Pu Ka Lay
107U Pyi Thein
108U Pyin Nyar
109U Pyinnyar Won Tha
110U Pyone Cho
111U San Maung(Myat Zan)
112U San Myint Aung (B.A)
113U San Shwe Bu
114U San Thar Aung
115U Sann Oo (MIS, Mandalay)
116U Sein Myint(Lashio)
117U Sein Tun
118U Shwe Aung
119U Shwe Win
120U Soe Myint
121U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
122U Soe Win
123U Sut Su
124U Sway Tin (U.S.C)
125U Taung Lone
126U Taw
127U Taw Zin
128U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
129U Than (HaPheZee)
130U Than Daing
131U Than Hlaing
132U Than Htut
133U Than Lwin
134U Than Maung (Pann Tine)
135U Than Phae (Ae Lann Nyun)
136U Than Sint (NL Elec)
137U Thar Htay Myint
138U Thar Tint
139U That Ka
140U Thaung Lwin
141U Thaung Ngwe
142U Thaung Win (Cherry Flower)
143U Thaw Zin
144U Thein
145U Thein Aung (Myanmar Sar)
146U Thein Han(Digest)
147U Thein Mg
148U Thet Htun
149U Thet Sein
150U Thit Lwin Soe
151U Thu Kha
152U Thu Riya
153U Tin Aye
154U Tin Aye (Dawei)
155U Tin Htut (B.E. Agri.)
156U Tin Ngwe
157U Tin Nyunt
158U Tin Oo (Myaung)
159U Tin Oo (Tution)
160U Tin Pae
161U Tin Tun
162U Tin Win Shin
163U Tint Wai
164U Tint Win Naing
165U Tun Aung Kyaw
166U Tun Aye(Dhamar Sariya)
167U Tun Hla
168U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
169U Tun Phae
170U Tun Thein(Dhamar Sariya)
171U U Par La
172U U Thar Htun
173U Uggasena (Chindwin)
174U Wam Htain
175U Waya Termi Biwonta
176U Win Htain
177U Win Myint
178U Win Tin
179U Win Zin (Myeik)
180U Wint Kyaw
181U Yar Zart
182U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Maung Htun
19Win Mg
20Win Myat Than
21Win Myint
22Win Myint Aung
23Win Naing Oo (Yay Nan)
24Win Naing Thaung
25Win Nyein
26Win Oo
27Win Phone Aung
28Win Shwe Naun
29Win Thein Oo
30Win Thit
31Win Tin
32Win Tint Htun
33Win Win Latt
34Win Win Myint
35Win Zaw (Thit Taw)
36Win Zaw (Thone Sal)
37Wine Lashio
38Wine Maw
39Wint Kywal
40Wint Pyone Myint
41Won Tar Nu U Pyaing
42Wut Yee (Food House)
43WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htet Aung
35Ye Htun Win
36Ye Htut
37Ye Kaung Htet
38Ye Man
39Ye Man Aung
40Ye Min Aung (RAY Electronic)
41Ye Min Hein
42Ye Mon Htaw
43Ye Mya Lwin
44Ye Myat Tin
45Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
46Ye Naing Moe
47Ye Shan
48Ye Sky
49Ye Thaddi
50Ye Thu
51Ye Thway Htet
52Ye Win Aung
53Ye Yan Aung
54Ye Yin Aung
55Ye Yint Naing
56Ye Zarni Aung
57Ye Zaw Aung
58Ye` Baw Htun
59Ye` Baw Kyaw San
60Ye` Khaung
61Ye` Man
62Ye` Min Hein
63Ye` Ye` Oo
64Yi Yi Htay
65Yin A Nint
66Yin Min Oo (University of Medicine)
67Yin Wai Lwin
68Yin Yin Lei
69Yin Yin Nu (Mandalay)
70Yoe Yar Htoo
71Yoma Lu
72Yoon Eain Drae
73Yu Waddy Jin Phaw Mal
74Yu Waddy Marlar Thein
75Yuri Paing
76Yuwati Khin Oo
77Yuwati Khin Sein Hlaing
78Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Kyal
9Zar Ni
10Zar Ni Aung (Yamarwati)
11Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
12Zaw Bala
13Zaw Gyi
14Zaw Hein
15Zaw Htet
16Zaw Htet Aung
17Zaw Htut
18Zaw Lwin Oo (Hinthada)
19Zaw Lynn (Youth)
20Zaw Maung
21Zaw Min Than
22Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
23Zaw Nainggan Soe
24Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
25Zaw Thet Htwe
26Zaw Win (Thit Htwin)
27Zaw Zaw Aung
28Zaw Zin
29Zay Ya
30Zay Ya Thu
31Zay Yar Maung
32Zay Yar Min Shin
33Zay Yar Zaw
34Zayyar Moe
35Zin Aye
36Zin Ba Oo
37Zin Hnin
38Zin Lu
39Zin Mg Mg Htet
40Zin Min (Tha Main Htaw)
41Zin Thant
42Zin Wai Thaw
43Zin Yaw Ni
44ZinYaw(Mann)
45Zu
46Zu Zu
47Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z