Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Ambassador U Tint Swe
34Ann Kone Kyi
35Annawar Soe Moe
36Ant Mg
37Ant Phwal
38Ar Kar Min
39Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
40Ashin Arsarrarlinkarra
41Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
42Ashin Awbartharbiwontha
43Ashin Awtada
44Ashin Candadhika
45Ashin Chekinda
46Ashin Dhama Parla
47Ashin Dhama Parlar Nanda
48Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
49Ashin Eiddhi Pala
50Ashin Eidikar Biwonta
51Ashin Gaw Thi Ta
52Ashin Gawthitharra
53Ashin GuNainDa
54Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
55Ashin Kawainda (Popa)
56Ashin KaWi TarYa
57Ashin Kelasa
58Ashin Khae Main Da
59Ashin Khae Main Da Tar Mi
60Ashin Khae Mar Nanda
61Ashin Khae Mar Sar Ra
62Ashin Kowida
63Ashin Kumarra
64Ashin Kuverasara
65Ashin Mahar Buddha Gawta
66Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
67Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
68Ashin Nar Ga Thane
69Ashin Narya Dar Bi Won Ta
70Ashin Pannita Htay
71Ashin Ponya Nanda
72Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
73Ashin Pyin Nyar Won Tha
74Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
75Ashin Revata
76Ashin Sandi Mar
77Ashin Sat Kain Da
78AShin Su Mingala Lankara
79Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
80Ashin Thaw Ma- Dawae
81Ashin Thaw Par Ka
82Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
83Ashin Thondaya
84Ashin Tilawkarbiwuntha
85Ashin U Oak Tama Tarya
86Ashin Warramar Bi Won Tha
87Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
88Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
89Ashin WiYiRa (Taung Soon)
90Ashin Won Tha Par La
91Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
92Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
93Ashin Zanakar Biwonta
94Ashin Zanar Depa
95Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
96Ashin Zayya Pannita
97Association of Myanmar Poets
98At Ga Yar Zar
99At Ta Kyaw
100Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
101Aung Chaint
102Aung Din
103Aung Din/ Dahta
104Aung Hein
105Aung Hnin Swe
106Aung Htike (Shwe Bo)
107Aung Htoo
108Aung Htun Paw
109Aung Htut
110Aung Khant
111Aung Khin (Kyarr)
112Aung Khin Soe
113Aung Ko Oo (UMK)
114Aung Kyaun Phyar
115Aung Kyaw Hein (Translator)
116Aung Kyaw Swar
117Aung Lin
118Aung Lin Latt (Oakkalar)
119Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
120Aung Maun
121Aung May Ga
122Aung Min Aung
123Aung Min Oo
124Aung Min Tike
125Aung Myat Htay
126Aung Myat Oo
127Aung Myat Thu
128Aung Myint (M.E)
129Aung Myo Min
130Aung Na Mate
131Aung Nay Lin
132Aung Pin Lae
133Aung Pyae
134Aung San (Agriculture)
135Aung San Su Kyi
136Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
137Aung Saw Oo
138Aung Shein
139Aung Si Nay Myo
140Aung Soe
141Aung Soe (Agri/107)
142Aung Soe (Veterinary Physician)
143Aung Swam
144Aung Tay Za
145Aung Thin
146Aung Thit
147Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
148Aung Way
149Aung Weit
150Aung Win (Psychology)
151Aung Ye Lin
152Aung Zaw Latt
153Aung Zay Ya Tu
154Aung Zayya
155Aung Zin
156Ayam Than Nyunt
157Ayar
158Aye Aye Hlaing
159Aye Htun Min
160Aye Lwin Thant
161Aye Maung Kyaw
162Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Oo
4Ba Nyo Gyi
5Ba Oak Khine
6Ba Than - Dhammika
7Ba Thet Swe
8Badanda Sandarwara Biwuntha
9Badanda Sariya
10Badanda Thanwara
11Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
12Badanda Wi-Sat-Kha-Na
13Badanda Za Ga Rar Biwuntha
14Badanda Zawti Parla
15Badanda Zawtika
16Badandanar Kahlar Na
17BaMa Khit U Ba Yin
18Bamaw Thein Pae
19Bamaw Tin Aung
20Bar Bi Yar
21Bar Mae Sayadaw
22Bay Lu Wa Sayar Tin
23Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
24Bhikkhu Moneyya
25Bite Pu
26Bo Aye Maung
27Bo Bo
28Bo Bo (Shwe Kan Ku)
29Bo Gyi
30Bo Htet Min
31Bo Min Han
32Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
33Bo Thein Swe
34Bon Pauk Tar Kyaw
35Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
36Burma Research Society
37Burma U Ba Yin
38Buu Thee
39Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chaint Tae
7Chan Min Eain
8Chan Myae Ashin Eaindaka
9Chan Myae Sayartaw
10Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
11Chan Myae Win
12Charlie Wone
13Chateau Man
14Chaw Su San
15Chit Ma
16Chit Min Thu
17Chit Myarr Shin
18Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
19Chit Nge (Dat Tha Na)
20Chit Nwe Moe
21Chit Oo Nyo
22Chit Oo Tin
23Chit Sa Yar
24Chit San Win
25Chit Sein Lwin
26Chit Tee
27Chit Win Nyut
28Cho Cho Lwin
29Cho Nwe
30Cho Tun
31Chu Thit
32Civil Service Selection and Training Board
33Colonel Ko Lay
34Colonel San Pwint
35Colonel Tin Maung (retired)
36Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa Set Kyar
33Day Wa Tar
34Day Wi
35Day Wor
36Daywar Min
37De Yay
38Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
39Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
40Dhamma Pi Ya Mahtay
41Dhamma Steka U Maung Maung
42Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
43Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
44Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
45Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
46Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
47Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
48Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
49Dhammar Sariya U Htay Hlaing
50Director Sayar Myint
51Do J San
52Doe
53Dr Ashin Rahula
54Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
55Dr Kyin Kyin Myint
56Dr Thi Thi
57Dr Thutar Sarya Linkar Ya
58Dr Tun Aung Kyaw (eye)
59Dr. Ar Law
60Dr. AShin Dhamma Pi Ya
61Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
62Dr. Aung Khin
63Dr. Aung Khin Sint
64Dr. Aung Ko Ko
65Dr. Aung Kyaw
66Dr. Aung Maw
67Dr. Aung Naing
68Dr. Aye Kyaw
69Dr. Ba Maw
70Dr. Ba Myint
71Dr. Chit
72Dr. Daw Thynn Thynn
73Dr. Dharmkirti
74Dr. Hla Kyi
75Dr. Hla Pe
76Dr. Hnin Waddy Maung
77Dr. Khin Aye Htwe
78Dr. Khin Hnin Yu
79Dr. Khin Lay Myint
80Dr. Khin Maung Lwin
81Dr. Khin Maung Nyo
82Dr. Khin Maung Nyunt
83Dr. Khin Moe Moe
84Dr. Khin Myo Han
85Dr. Khin Pan Hnin
86Dr. Khin Yi Win
87Dr. Khine Maung Nyunt
88Dr. Kyaw Myint
89Dr. Kyaw Sein
90Dr. La Min
91Dr. Lwan Wai
92Dr. Ma Tin Win
93Dr. Mar Mar Swe
94Dr. Maung Maung Nyo
95Dr. Mehm Tin Mon
96Dr. Mg Mg
97Dr. Mg Mg Thein
98Dr. Mg Thin
99Dr. Min Thein
100Dr. Min Tin Mon
101Dr. Mo Lar
102Dr. Myat Myint Moh
103Dr. Myat Thant
104Dr. Myint Lwin (Psychology)
105Dr. Myint Myint Khin
106Dr. Myint Oo
107Dr. Myo Aung
108Dr. Nan Hlaing
109Dr. Nan Ohmmar
110Dr. Nandawbartha
111Dr. Nu Nu Yin
112Dr. Nwae Win
113Dr. Nyan Hein Latt
114Dr. Nyunt Shwe
115Dr. Ohn Maung
116Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
117Dr. Soe Lwin
118Dr. Soe Win Oo
119Dr. Than Htun
120Dr. Than Lwin
121Dr. Thein Lwin
122Dr. Thet Lwin
123Dr. Thiha
124Dr. Tin Aung Aye
125Dr. Tin Hlaing
126Dr. Tin Maung Kyi
127Dr. Tin Mg Htwe
128Dr. Tin Shwe
129Dr. Tin Thein (Geology)
130Dr. Toe Hla
131Dr. U Kan Nyunt
132Dr. U Swe Myint
133Dr. U Thein
134Dr. U Tint Swe Latt
135Dr. Walpola Rahula
136Dr. Win Maung Htet
137Dr. Ye Myint Kyaw
138Dr. Ye Naing
139Dr. Yi Yi
140Dr. Zaw Than
141Drum Publication Group
142Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
143Du Won
144Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Hot Line
34Htan Hlaing
35Htar Oak Thone
36Htate Tin Htut
37Htaung Muu Gyi Thein Win
38Htay Maung
39Htet Aung Zin
40Htet Htet Htun
41Htet Min Lwin
42Htet Moe
43Htet Myat
44Hti Lar Sithu
45Hti Lar Soe Myint Htal
46Htin Gyi
47Htin Lynn
48Htoo Ant
49Htoo Myat Kyal
50Htoo Swe Aung
51Htun Aung Kyaw
52Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
53Htun Lynn
54Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
55Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
56Htun Shwe Khaing (M.A)
57Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
7Journal Kyaw Ma Ma Lay
8Journal Kyaw U Chit Mg
9Jue
10Jue Zin Myint
11Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Satt Naing
22Kaung Thant
23Kaung Thar
24Kay (Taung Tann Pyar)
25Kay Tu Hla Naing
26Kay Tu Win Htut
27Kee Kee
28Key Collection
29Khin (Tine Yinn May)
30Khin Aung Soe
31Khin Cho Htun Publication
32Khin Hnin Yu
33Khin Khin Htoo
34Khin Khin Kyaw(Edu)
35Khin Khin Myat Noe
36Khin Khin Thin
37Khin La Pyae Won
38Khin Latt
39Khin Maung
40Khin Maung Myint
41Khin Maung Than (Psychology)
42Khin Maung Zaw
43Khin Mg Nyo - Economy
44Khin Mg Toe (Moe Mate)
45Khin Myat Twal
46Khin Myo Chit
47Khin Nyo Nyo Myint
48Khin One
49Khin Oo Khin Khin
50Khin Saw Tint
51Khin Swe Oo
52Khin Thuzar
53Khin Thuzar Kyaw
54Khin Zaw Hein
55Khine Kyaw
56Khine Maung
57Khine Mi Mi Zin
58Khine Myat Thar
59Khine Thant Kyaw
60Khine Zin Thet
61Khit Pyo Phyu
62Khit Ta Yar Sein Wah
63Khoon Cho Nyein Chan
64Khu Khu
65Khun Cho Nyein Chan
66Khwar Nee
67Kin Wun Min Gyi
68Klash Chan Dar
69Ko (University)
70Ko Arkar (S/W and H/W)
71Ko Chit
72Ko Jay
73Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
74Ko Ko Gyi
75Ko Ko Latt (Sae Myaun)
76Ko Ko Lay
77Ko Ko Maung
78Ko Ko Maung Gyi
79Ko Ko Zaw
80Ko Koe
81Ko Kyaw
82Ko Lwan Khine
83Ko Maung San Thein
84Ko Myo- Mingalar
85Ko Ngal
86Ko Nine (Chinn Mountain)
87Ko Nyein Oo
88Ko One
89Ko Pike
90Ko Sa Sa
91Ko Sae(Pacific Ocean)
92Ko Saunn
93Ko Saw Nyein
94Ko Shwe Htoo (Pyay)
95Ko Shwe Taw Thar
96Ko Shwe Thein Min
97Ko Sun (R/O)
98Ko Swe (Panorama)
99Ko Tar
100Ko Thit
101Ko Yaw (Eco)
102Ko Yoe Kont
103Ko Zaw Htay (Culture)
104Ku Tha
105Kung Fu Soe Myint
106Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
107Kyae Ni
108Kyae Ri Lynn Sit
109Kyae Sin Mhoo Wai
110Kyai The Lay Htet Sayardaw
111Kyat Kalay
112Kyaut Belu Tin Maung Swe
113Kyaw Aung
114Kyaw Hein
115Kyaw Hlaing
116Kyaw Hlaing Oo
117Kyaw Htet Tun
118Kyaw Htin Naw Ya Htar
119Kyaw Htoo
120Kyaw Kyaw
121Kyaw Kyaw Naing
122Kyaw Kyaw Swe
123Kyaw Kyi(MDY)
124Kyaw Moe Zaw
125Kyaw Mya Than
126Kyaw Myint Lwin
127Kyaw Naing
128Kyaw Nyein
129Kyaw Oo
130Kyaw San Kay
131Kyaw Soe Bo
132Kyaw Soe(Myin Mu)
133Kyaw Thet Han
134Kyaw Thet Khine
135Kyaw Thit
136Kyaw Thu
137Kyaw Thu Soe(Kalay)
138Kyaw Win
139Kyaw Yin Myint
140Kyaw Zau Oo
141Kyaw Zay Ya - Pathain
142Kyaw Zayyar Htun
143Kyee Kyee Saw
144Kyee Thae Nyunt Naing
145Kyi Aye
146Kyi Kyi Mar
147Kyi Lin (Myanmar)
148Kyi Lin Aye
149Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
150Kyi Min
151Kyi Mya
152Kyi Naing
153Kyi Nu Khit
154Kyi Oo
155Kyi Shoon
156Kyi Sin Thant
157Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
158Kyu Hnit
159Kyu Kyu Thin
160Kyu Mhway
161Kyune
162KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Writers
57Mar Gati(TarSi)
58Mar Lay
59Mar Mar Aye
60Mar Mar Soe
61Mar Na Wa
62Mar Yainda (Pathain Gyi)
63Mar Yar
64Marcury
65Maung (Magway)
66Maung Htin Aung
67Maung Maung
68Maung Maung Htwe (Retired Professor)
69Maung Maung Moe Aung
70Maung Maung Sein Lynn
71Maung Maung Thein Hlaing
72Maung Maung Thiri
73Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
74May Aww
75May Myat Noe
76May Myot Moe Kyi
77May Pearl Oo
78May Theingar Soe
79May Thet Su
80Me Ko Zuu Zin
81Member of Sabel Oo´s Editors
82Mg Ant
83Mg Aye Aung
84Mg Ba Thein
85Mg Bo Mwae
86Mg Chaint
87Mg Chaw Nwe
88Mg Chit Htwe (M.A)
89Mg Chit Nyo (Bago)
90Mg Computer
91Mg D
92Mg Dagon
93Mg Daung
94Mg Day
95Mg Han Tint
96Mg Hla
97Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
98Mg Hla Soe
99Mg Hlaing Yi
100Mg Hnin Swe
101Mg Hone Wam (Lecturer)
102Mg Htin
103Mg Htin Aung
104Mg Htoo Chon
105Mg Htun Myaing
106Mg Htun Oo (Mogok)
107Mg Htun Thu
108Mg Kaung Htike
109Mg Kaung Myint
110Mg Khin Min (Danuphyu)
111Mg Khine Aung
112Mg Khine Khant
113Mg Khine Mar
114Mg Khit Tun
115Mg Ko Ko (Amarapura)
116Mg Ko Ni
117Mg Ko Yu
118Mg Kyau Oo
119Mg Kyaut Tie
120Mg Kyaw Yin
121Mg Kyi Lin
122Mg Kyi Pann(MyinKabar)
123Mg Kyi Thant
124Mg Kyi Thit
125Mg Loon Kyin
126Mg Mahar
127Mg Mg Aye
128Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
129Mg Mg Htun Aung
130Mg Mg Myint Thein (YIT)
131Mg Mg Nyunt
132Mg Mg Pyone
133Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
134Mg Min
135Mg Moe Si
136Mg Moe Thu
137Mg Myae Ni (Tamartaw)
138Mg Myat Moe
139Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
140Mg Myint Kywal
141Mg Myint Mar (Bogalay)
142Mg Nay Win
143Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
144Mg Nyan Htet
145Mg Nyan Kyal
146Mg Nyein Chan
147Mg Nyi Oo
148Mg Nyo Aye
149Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
150Mg Pann Mwae
151Mg Pann Yi
152Mg Phae Ngal
153Mg Por Tun
154Mg Pyae Chan
155Mg Pyue (Tan Twe)
156Mg San Phaw
157Mg Sanda(Lel Way)
158Mg Sane Ni
159Mg Sann Kyal
160Mg Saydanar
161Mg Sein Hlaing (Oatthar)
162Mg Sein Htwe
163Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
164Mg Shwe Khit
165Mg Si Thu
166Mg Soe Chain
167Mg Soe Htike(30)
168Mg Soe Maung (Targaya)
169Mg Soe Myat (Chaung Oo)
170Mg Soe Thit
171Mg Su Shin
172Mg Sue San
173Mg Swe
174Mg Swe Thet
175Mg Take Khar
176Mg Than Swe (Dawei)
177Mg Thant
178Mg Thar Cho
179Mg Thar Ma Nya
180Mg Thar Noe
181Mg Thar Pyae
182Mg Thar Ra
183Mg Thaw Ka
184Mg Thein Lwin
185Mg Thein Pae
186Mg Thein Sine
187Mg Thit Sein
188Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
189Mg Thwae Chun
190Mg Thway Yint
191Mg Thwe Thit
192Mg Tin Mon
193Mg Wai Phyo
194Mg Wanna
195Mg Wint Thu
196Mg Won Tha
197Mg Yan Pine
198Mg Yay Aye (Harvard University)
199Mg Ye Soe (Kyaukse)
200Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
201Mg Yin Nwe
202Mg Yin Win (Dau Pone)
203Mg Za Ni Ya
204Mg Zayyar
205Mhaw Ekari
206Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
207Mhawbi Sir Thein
208Mhu Tha Pyae
209Mhu Thet Pie
210Mi Chan Wai
211Mi Ko Zu Zin
212Mi Mann Lay
213Michael Swan
214Min Aung
215Min Aung Kyaw
216Min Aung Min
217Min Aung Naing
218Min Bay Dar (Pwint Phyu)
219Min Bu Ashin Kinsana
220Min Bu Aung Kyaing
221Min Bu Myo Thet Aung
222Min Din
223Min Eain Dar
224Min Htet Yarzar
225Min Kan Thar
226Min Khaung (EMPA-8)
227Min Khite Soe San
228Min Ko Naing
229Min Kun Sayardaw
230Min Kyaw
231Min La Pyae
232Min Lu
233Min Lu Lu
234Min Ma Gite
235Min Mahar Kyaw Khaun
236Min Myat ThuRa
237Min Myat Yar Za
238Min Nan
239Min Nay La
240Min Nay Thway
241Min Ni
242Min Nwe Soe
243Min Phone Htee
244Min Phone Thain Kha Thu
245Min Pone Nya
246Min San Ain
247Min San Eain
248Min Sate Tra
249Min Set Ka
250Min Set Kyar
251Min Shin
252Min Shwe Min
253Min Soe (Han Thar Nwe)
254Min Soe Yar Sar
255Min Soe Yar Zar
256Min Swe
257Min Ta Khit
258Min Thane Kha
259Min Thawdar
260Min Thein (Mechanical)
261Min Thein Khaing
262Min Thet Kha
263Min Thila
264Min Thit
265Min Thitsar Hlaing
266Min Thu Ra
267Min Thu Won
268Min Thway Thit Sar
269Min Tone Nya(Buddha University)
270Min Win Htain
271Min Yae Kyaw
272Min Yu Pa
273Min Yu Wai
274Min Zaw
275Min Zin
276Mingalar Zin Aung
277Minister Padaytha Yar Zar
278Ministry of Construction
279Ministry of Culture
280Ministry of Education
281Ministry of Finance and Revenue
282Ministry of Health
283Ministry of Home Affairs
284Ministry of Information
285Ministry of Information and Communication
286Ministry of Religious Affairs
287Ministry of Religious Affairs
288MinPyar Min Thein Zan
289Mite Mite (Pyay)
290MMTH
291Mo Mo
292Mo Zar Hlan Wai
293Moe (Kyaut Sal)
294Moe Hein
295Moe Kyaw
296Moe Kyaw Thu
297Moe Lynn (Phoe Lay)
298Moe Ma Kha
299Moe Moe (Innyar)
300Moe Myint Oo
301Moe Nat Shin
302Moe Ni Lwin
303Moe Nine Sayartaw U Pannita
304Moe Nyein Aye
305Moe Sat Pwint
306Moe Set Lin Htet
307Moe Set Y
308Moe Shin (I.M.T)
309Moe Si Thu
310Moe Tain (TaeBaeBoe)
311Moe Thae Phyu Soe
312Moe Thet Min Yin
313Moe Wai
314Moe Zat Paing
315Moe Zay Nyein
316Moe(PyinMaNar)
317Moh Moh Sann
318Mone Ywae Sayartaw
319Mone Ywar Nay Zar
320Mone Ywar Win Pe
321Motion(I.M.T)
322Mr. Mg Mhine
323Mr.Tarot
324Mra Hnin Zi
325Mu Pine Hnin Si
326Muh Eain Zin
327Mya Aye
328Mya Han
329Mya Htun Aung
330Mya Kay Tu
331Mya Khwar Nyo
332Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
333Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
334Mya Mhuu Khin Khin
335Mya Nandar
336Mya Nhaung Nyo
337Mya Pearl Khin
338Mya Pearl Thwe
339Mya Phone Lu Lu
340Mya Sein Taung Sayardaw
341Mya Set Kyar Shin
342Mya Than San
343Mya Than Tint
344Mya Thandar
345Mya Tharr Twin
346Mya Thin Kyu
347Mya Tun Aung
348Mya Win
349Mya Win_Dathana
350Myae Latt Mg Myint Thu
351Myae Latt Myat Thu
352Myae Mhone Lwin
353Myae Mhone Lwin
354Myae Yine
355Myaing Nann Swe
356Myanma A Lin Than Nyunt
357Myanmar Encyclopedia
358Myanmar Language Commission
359Myanmar Music Association
360Myanmar Thaing Federation
361Myanmar Translation Society
362Myanmar Writers Association
363Myar Sit The
364Myar Thu
365Myat Htay Maung
366Myat Khine
367Myat Mingalar Editor
368Myat Noe Shinn
369Myat Nyein
370Myat Pann Ya Gone Group
371Myat Thet
372Myat Wai Toe (Education University)
373Myaun Mya Mg Ko
374Myaung Mya Mg Yin Tint
375Myaw Lint Chat (Medicine 2)
376Myawadi
377Myay Lat Maung Myint Thu
378Myay Lat Min Lwin
379Myay Lat Myat Thu
380Myay Lat Thein Lwin
381Myeik Win Htain
382Myin Mu Mg Naing Moe
383Myint Mo Myittar (Loikaw)
384Myint Myat Phyu Sin
385Myint O Two
386Myint Soe Hlaing
387Myint Than
388Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
389Myo Aung Swe (Medical Research)
390Myo Aung Swe (Say Thu)
391Myo Hein
392Myo Ko Myo
393Myo Lwin Aung
394Myo Man
395Myo Myint
396Myo Myo Zaw(Yay Oo)
397Myo Nyunt Htun
398Myo Set (Mr. Photo)
399Myo Thura
400Myoe Ma Myint Kywal
401Myoe Ma Than Lwin
402Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Khin(Tet Kala Myae)
25Nandar Moe Kyal
26Narainda
27Nat Nwe
28Nat Sat Yaung
29Nat Shin Naun
30Nat Tha Mee
31Nat Ywar Moe
32Naung Sit The
33Naw Htoo Aung
34Nay Ant Khaung
35Nay Aw Yar
36Nay Htet Thiha
37Nay Kha
38Nay Ko Latt
39Nay Lin (Dental)
40Nay Lin Aung
41Nay Linn (Inn Taw Kyi)
42Nay Min Lu Lin
43Nay Min Naing
44Nay Min Thurain
45Nay Min Yarzar
46Nay Min Yaung Chi
47Nay Myo Thant
48Nay Nor
49Nay Nwe Zin Myint
50Nay Oo Wai
51Nay Paing
52Nay Phone Lat
53Nay Phone Oo
54Nay Phone Wai
55Nay Soe Htet
56Nay Soe Thaw
57Nay Win (London)
58Nay Win Aung
59Nay Win Myint
60Nay Ye Aung
61Nay Zaw Naing
62Nay Zin Latt
63Nga Lat Ma
64Ngar Bo Mg Mg Thet
65Ngwe Kyi
66Ngwe O Dawn - Kyee Maung
67Ngwe Tar Yi
68Nhin Wai Nyein
69Nhine Mahar
70Ni Ko Ye`
71Ni Ni Naing (Tha Hton)
72Ni Yint Yint
73Nine Nine Sanay
74No Ko Zu Zin
75Nor Tuu Aung
76Nu Nu Yi (Innwa)
77Nu Yin
78Nwae Ta Man
79Nwan Jar Thine
80Nway Ta Man
81Nwe Oo Hlaing
82Nwe Thit
83Nwe Zaw Aung
84Nyan Kywal
85Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
86Nyaung Yam Zayya Panita
87Nyay
88Nyein Aye Eain
89Nyein Chan May
90Nyein Chan Oo
91Nyein Kyaw
92Nyein Oo
93Nyi Aung Maw
94Nyi Aung Nyi
95Nyi Htet Aung
96Nyi Lynn Sat
97Nyi Myittar
98Nyi Naun
99Nyi Nyi Htwe
100Nyi Nyi Naing
101Nyi Pu Lay
102Nyi Thit
103Nyo Aung
104Nyo Aye
105Nyo Htet (Lin Thit Oo)
106Nyo Lwan Aung
107Nyo Mya
108Nyo Myint Thein
109Nyo Thaung
110Nyoe
111Nyunt Kyuu
112Nyunt Oo
113Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Oo
11Or Pi Kyal
12Other
13Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Thone Nya
33Phoe Wa Mg
34Phone Kywal
35Phone Mee Nay La
36Phone Nwe(YeySaKyo)
37Phone Pyae Tayzar
38Phone Tay Za
39Phone Wai (Medicinal Herbs)
40Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
41Phwar Lauk Kyi
42Phyar Pone Nadi
43Phyo Htain
44Phyo Khaing Latt
45Phyo Tharra
46Phyo Wai (M.A)
47Phyuu Sayardaw
48Poe Ko Ko
49Poe Ko Ko
50Poe Zar
51Politician
52Pone Na Ka
53Pone Na Mi
54Pone Na Nyo
55Pone Na Wati Tint Nhaung
56Pone Nya Khin
57Por Gyar Yit
58Por Lwin Kyaw
59Por Lwin Kyaw
60Por Oo Thit
61Prof Daw Tin Yi
62Prof Dr. Khin Maung Aye
63Prof Dr. Zay Soe
64Prof. Min Dar Tu
65Prof. U Aye Maung
66Prof. U Phae Mg Tin
67Professor Min Dar Tu
68Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
69Public Service Media Governing Body
70Pwint Lann (Mine)
71Pyae Pine Muu Aim
72Pyaung Phoo Yoe
73Pyay (UM 2)
74Pyi Kyaw Lwin
75Pyi Lone Mwae
76Pyi Myanmar Editor Group
77Pyi Pann Moe
78Pyin Nyar Di Pa
79Pyin Nyar Kyaw
80Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
81Pyin Sa Man D Yine
82Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Lashio
10Sai Sai Kan Hlaing
11Saindarmani U Chit Maung
12Saint
13Salin U Sein Dar Termi
14San Chaung Ko Ko Aung
15San Hlaing
16San Kyaw Tun
17San Lwin
18San San Nwe`(Tharyarwaty)
19San Shwe Myint
20San Zar Ni Bo
21Sandi
22Sann Lynn
23Sann Tun
24Sar Ja Poe
25Sar Taw Pyan Sayar Thein
26Sat Aung
27Sat Ka
28Sat Kaw Ma
29Sate Dat Mya Than
30Sate Tra
31Sate Tra Agga
32Sate Tra Kha
33Saturngod
34Saung Lu Lin
35Saung Win Lat
36Saw Cary Win
37Saw Hlan
38Saw Htain Lynn
39Saw Khat
40Saw Lu
41Saw Mone Nyinn
42Saw Myat Phone San
43Saw Myint Zu
44Saw Ngu Wah
45Saw Nyo
46Saw Pyae Chan Thar
47Saw Pyae Mar Lar
48Saw Pyae Yadanar
49Saw Tin Maung
50Saw Wai
51Saw Yu Pa Thin
52Say Tan
53Say Tha Wun
54Say Tha Wun
55Saya Sundra
56Sayar Aung
57Sayar Aung Pine
58Sayar Dagon
59Sayar Gyi Myint Tharr
60Sayar Gyi U Goingar
61Sayar Gyi U Han Htun
62Sayar Gyi U Tin Oo
63Sayar Htwe
64Sayar Nu
65Sayar Nyo
66Sayar Sein Sann
67Sayar Thaung Lwin(BA)
68Sayar U Ba Hein
69Sayar U Maung Maung Than
70Sayar U Min Thein
71Sayar U Moe Myint
72Sayar U Sai Aung Win
73Sayar U San Lwin
74Sayar U Sein Myint
75Sayar U Thar No
76Sayar U Thein Lwin
77Sayar Yan Aung Hein
78Sayardaw Badanda Nay Main Da
79Sayardaw Badanta Waiponela
80Sayardaw Baddanda Kovida
81Sayardaw U Jotika
82Sayardaw U Thilar Sar Ya
83Sayardaw U Ya Tha Ka
84Sayartaw U Taw Bita
85Saytanar Hlaing
86Saytokedayar Chin Hla Htun
87Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
88Sein Hlaing
89Sein Lynn
90Sein Ngat Yoe
91Sein Sein
92Sein Tine Htun
93Sein Win Sein
94Set Htun Lynn
95Shanti Swaroop Baudh
96Shar
97Shate
98Shin Gwan Gweat
99Shin Htwe Yin (Manottha)
100Shin Lu Thit
101Shin Ma
102Shin May Yoon
103Shin Me Htae
104Shin Mi Yar
105Shin Moe
106Shin Myat Noe
107Shin Naw
108Shin Nhaung
109Shin Oakkahta
110Shin Own Nyo
111Shin Phone
112Shin R Sar Ra
113Shoon Ya Me Moe
114Show
115Shwe Ba Win
116Shwe Bo Barmahti Khin Aung
117Shwe Bo Mi Mi Gyi
118Shwe Bo Thet Mar
119Shwe Chan Thar
120Shwe Dar
121Shwe Daun Lu
122Shwe Hin Thar Sayartaw
123Shwe Htee Eindra
124Shwe Inzali
125Shwe Kaing Tar
126Shwe Kine Tharr
127Shwe Ku May Hnin
128Shwe Kyae Si
129Shwe Kyin Sayartaw Gyi
130Shwe Min Won Sayataw
131Shwe Min Wun U Phone Myint
132Shwe Myaing Pyone Lei Maw
133Shwe Nagar Tin Win
134Shwe Ngar Lay
135Shwe Nwe
136Shwe O Daung
137Shwe Phone Kan
138Shwe Satkyar U Soe Myint
139Shwe Taung Thiha Thu
140Shwe Thin Kha
141Shwe Yaun Ma Ma
142Shwe Yin Nhit
143Si Thu At Ga
144Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
145Silent Ghost
146Sin Phyu Kyne Aung Thein
147Sitagu Sayadaw
148Soe Chit Oo
149Soe Hein
150Soe Hnin Oo
151Soe Maung Maung
152Soe Myaing
153Soe Myat Thu Zar
154Soe Myint
155Soe Myint Latt
156Soe Myint Maung
157Soe Nay Lin
158Soe Soe
159Soe Thein
160Soe Thine
161Soe Thwae (Translator)
162Soe Thwae (Weitzar)
163Soe Tin Win
164Soe Win Htut
165Su Hla Phyu
166Su Htet
167Su Htoo Pan Sayar Han
168Su Htoo Pan U Kyaw
169Su Inzali
170Su Kyi Htwe
171Su Latt Tun
172Su Lay Nwe
173Su Myat Eain
174Su Myat Ko
175Su Myat Mon Mon
176Sue Hnget
177Sue Ma
178Sue Thit Ni
179Sut Htun Mhat Win
180Swal Mat Shin
181Swal Taw Min Than Aye
182Swam Htet Aung
183Swe Hlaing Oo
184Swe Min (Da Nu Phyu)
185Swe Myint
186Swe Swe Aung
187Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Tae Taw Sayardaw
4Tagu Lay Pyay
5Take Hte Aung
6Talar Ko Lay Kyi
7Tam Tim
8Tamahta U Aung Myat
9Tar Manay Kyaw
10Tar Tay
11Tar Yar Min Wai
12Tate Ka Ma
13Taun Khoe
14Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
15Taw Ja Pway
16Taw Lu
17Taw Myint (Hnat Phyar)
18Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
19Taw Saw Hinn
20Taw Tharr Gyi Lu Naing
21Taw Win Nwe
22Te La Wa
23Tet Ka Tho Phone Naing
24Tet Ka Thol Hla Kywal
25Tet Ka Thol Khin Maung Aye
26Tet Ka Thol Ko Htay
27Tet Ka Thol Kyal Pwint
28Tet Ka Thol Min Thu
29Tet Ka Thol Mya Sein
30Tet Ka Thol Nandamate
31Tet Ka Thol Nay Win
32Tet Ka Thol Sein Tin
33Tet Ka Thol Shin Thiri
34Tet Ka Thol Soe Win
35Tet Ka Thol Tin Kha
36Tet Ka Thol Win Kywal
37Tet Ka Thol Ye Lin Aung
38Tet Toe
39Tha Doe Aung
40Tha Doe Nwe
41Tha Doe Tay Za
42Tha Doe Wi Ra
43Tha Kya Won Tha
44Tha Pyae Moe
45Tha Pyay (Korea)
46Thadinhtauk Khin
47Thakhin Aung Phae
48Thakhin Ba Thaung
49Thakhin Ba Tin
50Thakhin Mya Than
51Thakhin Myat Sine
52Thakhin Phae Htay
53Thakhin Than Htun
54Thakin Ko Taw Mhine
55Thame Chit
56Thame Pyo
57Thamudaya Po Mo
58Than Aung Khaing
59Than Aye
60Than Htike
61Than Myint Aung
62Than Myint Oo
63Than Myint Than(Khun Chan Kone)
64Than Nyein Aung (Education)
65Than Oo Hlaing
66Than Phae Myint
67Than Swe
68Than Than Tint
69Than Tun
70Than Twal Maung
71Than Win Hlaing
72Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
73Thant Sin
74Thant Zaw
75Thant Zaw Htun
76Thar Du
77Thar Ga Doe
78Thar GaRa Nga Soe
79Thar Lon Kyaw
80Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
81Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
82Tharmanay Kyaw
83Thate Pan Maung Wa
84Thate Pan Myo Thant
85Thate Pan Soe Hla
86ThaToe Tay Za
87Thaung Htike
88Thaung Nyunt Thit
89Thaung Wai Oo
90Thaw Ka
91Thawdar Aye Lei
92Thawdar Swe
93The Khit Nay
94Thein Myint Wai
95Thein Oo
96Thein Pae Myint
97Thein Pe
98Thein Sein
99Thein Than Win (Ma Hlaing)
100Thein Zaw (Shwe Li Oo)
101Theint Theint Nway
102Thet Hlar Shin Saw
103Thet La Sin
104Thet Min July
105Thet Oo Lwin
106Thet Pine Ye`
107Thet Tun (Medical Science)
108Thi Han Twin
109Thi La
110Thiha Aung
111Thiha Htate Tin Saw
112Thiha Kyaw Thu
113Thiha Naing (Pyi)
114Thike Phwar
115Thin Kha Thu
116Thin Khar
117Thin Myat Noe
118Thin Su Su Nyein
119Thin Tine Nyo
120Thine U Chit Than
121Thinn Thinn Naing
122Thinn Thinn Thar
123Thiri
124Thiri Kyae Sin
125Thiri Pyan Chi U Thar Myat
126Thit Htoo Eain
127Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
128Thit Sar Ni
129Thite Phwar
130Thoe
131Thoe Saung
132Thone Na Yi Thet Wai
133Thone Sal Htate Tin Myint
134Thonedara Win- Chaung Oo
135Thoon Nay Soe
136Thoon Sit
137Thu Kha
138Thu Kha Cho
139Thu Kha Mai Hlaing
140Thu Mg
141Thu Ra Htike
142Thu Ra Ni
143Thu Rain
144Thu Rain Myo Myint
145Thu Rain Swe
146Thu Tay Thi Myint Tun
147Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
148Thu Tay Thi Sayar Nyein
149Thu Tay Thi Sayar Zaw
150Thu Tay Thi Thet Tun Myint
151Thu Thain
152Thu Thu Ka
153Thu Way
154Thu Yaung Mae
155Thuritza
156Thuwanna Kyaw Sein
157Ti Ti Tun
158Tike Soe
159Tin Aung Htun
160Tin Aung Ni
161Tin Htwe
162Tin Maung Myint
163Tin Maung Than (Ywar Ma)
164Tin Maung Win
165Tin Maw (Chemistry)
166Tin Mg Toe
167Tin Moe
168Tin Myint
169Tin Myint Oo
170Tin Naing Toe
171Tin Nwe Mg
172Tin Nyunt
173Tin Soe (BawGa Gone)
174Tin Swe Moe
175Tin Than Oo
176Tin Tun (Taung Gote)
177Tin Tun Oo(Culture)
178Tint Htun Swe
179Tint Lu
180Tint Sann
181Tint Tal
182Tipetaka Yaw Sayartaw
183Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
184Tite Soe
185Today Editor Group
186Toe Htet
187Toe Nhaung Moe
188Toe Tet
189Tr. Daw Thet Thet
190Traffic Rule Committee
191Tri Set Ka
192Tri Set Kha
193Tri Setkyar
194Tri Thin Kha
195Tun Shwe Khine
196Tun Zaw Htay
197Tuya U Shwe Mann
198Twae Htar Nyo
199Twin Gyi One Mg
200Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Naing Maw
11U Aung Nyunt Win
12U Aung Than
13U Aye Cho(M.A)
14U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
15U Aye Mg
16U Aye Phae
17U Ba Jyan
18U Ba San
19U Ba Than(DamMiKa)
20U Ba Yin
21U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
22U Bo Kalay (BA)
23U Chain Myint
24U Goinga
25U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
26U Hla
27U Hla Aung
28U Hla Din
29U Hla Htun
30U Hla Htun Phyu
31U Hla Khin (San Nyunt Oo)
32U Hla Myint
33U Hla Myint (Gandamar)
34U Hla Win (A Pilot)
35U HLwar
36U Hote Sain
37U Htin Por
38U Htut
39U Ka Lar
40U Kan Min
41U Kan Nyunt
42U Kaung Htoo
43U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
44U Khaemar Sarra
45U Khin Aung
46U Khin Maung Saw (Berlin)
47U Khin Maung Swe
48U Khin Mg Gyi
49U Khin Mg Latt
50U Khin Mg Than (Shae Saung)
51U Khin Soe
52U Ko Ko (Solicitor)
53U Ko Ko Gyi
54U Ko Ko Lay
55U Ko Ko Lay (B.Sc)
56U Ko Lay - Zayyar Maung
57U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
58U Kyaw Naing
59U Kyaw Nyunt
60U Kyaw Yan
61U Kyaw Zay Ya
62U Kyi Myint
63U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
64U Maung Gyi
65U Maung Maung Lay
66U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
67U Mg Mg Than
68U Min Htet
69U Min Naing
70U Moe Myint
71U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
72U Myint Htun
73U Myint Lwin (Kan Baw Za)
74U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
75U Myint Swe (M.A London)
76U Myint Swe (MoeGok)
77U Myint Swe (Phyuu)
78U Myo Myint Wai
79U Myo Nyunt (Archaeologist)
80U Nanda
81U Nandar Sar Ya
82U Nu
83U Nyan Thin
84U Nyar Na
85U Nyein Aung (Sayar Bayda)
86U Nyi Hla Ngal
87U Nyunt Hlaing
88U Nyunt Wai
89U Oattaratharra
90U Ottamatharra
91U Own Kyaing
92U Own Myaing (Electronic)
93U Own Myint (Diesel)
94U Phae Thein
95U Phoe Kyar
96U Phone (Chemistry)
97U Phor Kyar(National Scholar)
98U Pone Nya
99U Por Oo
100U Pu Ka Lay
101U Pyi Thein
102U Pyin Nyar
103U Pyinnyar Won Tha
104U Pyone Cho
105U San Maung(Myat Zan)
106U San Myint Aung (B.A)
107U San Shwe Bu
108U San Thar Aung
109U Sann Oo (MIS, Mandalay)
110U Sein Myint(Lashio)
111U Sein Tun
112U Shwe Aung
113U Shwe Win
114U Soe Myint
115U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
116U Soe Win
117U Sut Su
118U Sway Tin (U.S.C)
119U Taung Lone
120U Taw
121U Taw Zin
122U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
123U Than (HaPheZee)
124U Than Daing
125U Than Hlaing
126U Than Htut
127U Than Maung (Pann Tine)
128U Than Phae (Ae Lann Nyun)
129U Than Sint (NL Elec)
130U Thar Htay Myint
131U Thar Tint
132U That Ka
133U Thaung Lwin
134U Thaung Win (Cherry Flower)
135U Thaw Zin
136U Thein
137U Thein Aung (Myanmar Sar)
138U Thein Han(Digest)
139U Thet Htun
140U Thet Sein
141U Thit Lwin Soe
142U Thu Kha
143U Thu Riya
144U Tin Aye
145U Tin Aye (Dawei)
146U Tin Htut (B.E. Agri.)
147U Tin Ngwe
148U Tin Nyunt
149U Tin Oo (Myaung)
150U Tin Oo (Tution)
151U Tin Pae
152U Tin Win Shin
153U Tint Wai
154U Tint Win Naing
155U Tun Hla
156U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
157U Tun Phae
158U Tun Thein(Dhamar Sariya)
159U U Par La
160U U Thar Htun
161U Uggasena (Chindwin)
162U Wam Htain
163U Waya Termi Biwonta
164U Win Htain
165U Win Myint
166U Win Tin
167U Win Zin (Myeik)
168U Wint Kyaw
169U Yar Zart
170U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Kyaw Htin U Ba Than
9Wanna Thiri
10Wanna Thiri (Mhan Taw)
11Weit Zar
12Win Hein
13Win Htet Win
14Win Htut Zaw
15Win Kyaw Oo
16Win Maung Htun
17Win Myat Than
18Win Myint
19Win Myint Aung
20Win Naing Oo (Yay Nan)
21Win Nyein
22Win Oo
23Win Phone Aung
24Win Shwe Naun
25Win Thein Oo
26Win Thit
27Win Tin
28Win Tint Htun
29Win Win Latt
30Win Win Myint
31Win Zaw (Thit Taw)
32Win Zaw (Thone Sal)
33Wine Lashio
34Wine Maw
35Wint Kywal
36Wint Pyone Myint
37Wut Yee (Food House)
38WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Myo Thant
14Yar Mar Phon
15Yar Wa Na
16Yar Za Ga Ni
17Yar Za Win Ko
18Yar Zar Bwar
19Yarza Thin Kha
20Yatkha
21Yaw Naka Phoe Htaung
22Yaw Sayardaw
23Yay Cham
24Yaynanmyae Kha Yay
25Yaynanthar Win Maung
26Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
27Ye Baw Ba Khet
28Ye Baw Phae Than
29Ye Baw Phoe Tan Chaung
30Ye D Pa
31Ye Htet
32Ye Htun Win
33Ye Htut
34Ye Kaung Htet
35Ye Man
36Ye Man Aung
37Ye Min Aung (RAY Electronic)
38Ye Min Hein
39Ye Mon Htaw
40Ye Mya Lwin
41Ye Myat Tin
42Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
43Ye Naing Moe
44Ye Shan
45Ye Sky
46Ye Thaddi
47Ye Thu
48Ye Thway Htet
49Ye Win Aung
50Ye Yan Aung
51Ye Yin Aung
52Ye Yint Naing
53Ye Zarni Aung
54Ye Zaw Aung
55Ye` Baw Htun
56Ye` Baw Kyaw San
57Ye` Khaung
58Ye` Man
59Ye` Min Hein
60Ye` Ye` Oo
61Yi Yi Htay
62Yin A Nint
63Yin Min Oo (University of Medicine)
64Yin Wai Lwin
65Yin Yin Lei
66Yin Yin Nu (Mandalay)
67Yoe Yar Htoo
68Yoma Lu
69Yoon Eain Drae
70Yuri Paing
71Yuwati Khin Oo
72Yuwati Khin Sein Hlaing
73Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zan Khe
5Zar Ga Nar
6Zar Ni
7Zar Ni Aung (Yamarwati)
8Zaw Bala
9Zaw Gyi
10Zaw Hein
11Zaw Htet
12Zaw Htet Aung
13Zaw Htut
14Zaw Lwin Oo (Hinthada)
15Zaw Lynn (Youth)
16Zaw Maung
17Zaw Min Than
18Zaw Nainggan Soe
19Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
20Zaw Thet Htwe
21Zaw Win (Thit Htwin)
22Zaw Zaw Aung
23Zaw Zin
24Zay Ya
25Zay Ya Thu
26Zay Yar Maung
27Zay Yar Min Shin
28Zay Yar Zaw
29Zayyar Moe
30Zin Aye
31Zin Ba Oo
32Zin Hnin
33Zin Lu
34Zin Mg Mg Htet
35Zin Min (Tha Main Htaw)
36Zin Thant
37Zin Wai Thaw
38Zin Yaw Ni
39Zu
40Zu Zu
41Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z